1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Archívum » Ebédbefizetési tájékoztató

Ebédbefizetési tájékoztató

Kedves Szülők!

Augusztus 25-én és 26-án lesz a szeptemberi ebédbefizetés 22 napra.

Akik valamilyen okból erről lemaradnak, azoknak pótbefizetés lesz szeptember 1-én, de ők csak 3-ától tudnak étkezni, 20 napig.

Az étkezési díj összege jelentősen megváltozott, teljes áron a 7-8. osztályos tanulóknak 360,- Ft, a 9-12. osztályosoknak pedig 380,- Ft lett egy ebéd ára. Azonban egy új önkormányzati rendelet alapján többféle kedvezmény is igénybe vehető azoknak, akiknek a szülei III. kerületi lakcímmel rendelkeznek, vagy III. kerületi, önkormányzati fenntartású intézményben dolgoznak.

Részlet a rendeletből (9.§):

(6a)… A III. kerületi igénybevevők térítési díját fizeti az a szülő, aki a III. kerületi Polgármesteri Hivatalban, önkormányzati fenntartású vagy működtetésű intézményben, önkormányzati alapítású gazdasági társaságnál dolgozik. (Lásd obuda.hu honlapon az Intézményeink felsorolásban.)

(7) Az étkezéstérítési támogatásra való jogosultságot a gyermek szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőjének, gyámjának lakcíme keletkezteti.”

Lakóhelytől függetlenül minden tartósan nevelésbe vett gyermek ingyen étkezik. A nevelésbe vételről minden esetben határozat készül, melynek másolatát kérjük az ingyenes ebéd rendeléséhez.

A kerületi lakosoknak adható kedvezménynél a (6a) pontban leírt munkahelyen dolgozóknak munkáltatói igazolással kell igazolni, hogy mely intézmény alkalmazza őket.

A (7) pont alapján a gyermeket nevelő/gondozó szülő(k) lakcímkártyáját kell megvizsgálni. Amennyiben a lakcímkártyán III. kerületi lakóhely szerepel, úgy a gyerek megkaphatja a kedvezményt. Ha a lakcímkártyán lakóhely és tartózkodási hely is szerepel (melyek közül az egyik III. kerületi), a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy melyik címen lakik életvitelszerűen. (A nyilatkozat letölthető szerkeszthető formában innen, pdf formátumban pedig innen.)

Azok a kerületi szülők, akik nem kapnak rendszeres támogatást, de a család jövedelme nem éri el a 42 750 Ft/fő összeget, a következő térítési támogatásokat vehetik igénybe:
95%-ost, ha három, vagy több gyermeket nevelnek, vagy tartósan beteg a gyermek;
60%-ost, ha egyedül álló szülő;
45%-ost pedig a családban élő, egy, vagy két gyermeket nevelő szülők.

Jövedelemkorlát nélkül is érvényesek az eddig megszokott és igénybe vett normatív támogatások, melyeket a kerületi lakosok számára az önkormányzat további 50 Ft-tal még kiegészít.

Kérjük tehát, hogy a befizetés alkalmával értelemszerűen a szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat (lakcímkártya másolata, munkáltatói igazolás, orvosi igazolás stb.) hozzák magukkal, hiszen mindenféle kedvezmény jogosságát az Iskolának is igazolnia kell, most már nemcsak az Államkincstár, hanem az Önkormányzat felé is.

Budapest, 2015. augusztus 18.