1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Archívum » Levegő (Alkotópályázat 2013/14)

Levegő (Alkotópályázat 2013/14)

Az idei évben elérkeztünk a negyedik őselemig, témánk ezúttal a LEVEGŐ. Az eddigi hagyományoknak megfelelően most is a legváltozatosabb munkaformákban dolgozhattok: modellezhettek, készíthettek társasjátékot, prezentációt, térképet, makettet, albumot, plakátot, festményt, szobrot, filmet, esszét, írhattok verset, novellát. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a feladatokat tantárgyak szerint csoportosítottuk. Ezután következik a műfaj (munkaforma) megnevezése, majd a feladat (ok) címe. Ha egy műfajon belül több cím is van, mindig csak egyet kell választani.
Általános elvárások:

  • Az esszédolgozatok terjedelme 3-5 oldal legyen, a filmeké/prezentációké maximum 10-15 perc (minimum 15 dia). A konkrét követelmények az egyes feladatoknál olvashatók, illetve a szaktanároktól tudhatjátok meg.
  • Kérjük, hogy az írásbeli pályamunkátokhoz mellékeljetek forrásjegyzéket, amelyben felsoroljátok a felhasznált forrásmunkákat. A forrásjegyzék összeállításának módját az általunk megadott irodalomjegyzéken tanulmányozhatjátok.
  • Az írásbeli munkákat nyomtatott formában vagy pen drive-on adjátok le!

Ahol a feladat jellege megengedi, dolgozhattok csapatban (3-4 fő), az esszé vagy a versírás például nem ilyen.

Változás: mostantól egy műfajban maximum két pályázatot lehet leadni. Aki több pályamunkát szeretne készíteni, igyekezzen egymástól eltérő munkaformákat választani.
Ha bármilyen kérdésetek van, forduljatok az adott tantárgyat tanító tanárotokhoz vagy a könyvtárosokhoz. Az elkészült pályamunkákat első körben a megfelelő szaktanárnak mutassátok meg, akitől a jól sikerült pályaművekért 5-öst kaptok, ahol lehetséges, tanórán is adjátok is elő a műveteket. Ezután a kiemelkedő munkák a teljes iskolai pályázati versenyben is megmérettetnek, ahol újabb jutalmak várnak rátok. Az összevetés és értékelés itt műfajonként történik.

Nagy örömünkre a Nemzetközi Szluha Alapítvány, amely Szluha Vilmosnak, iskolánk egykori rajz és művészettörténet tanárának nevét viseli, ebben a tanévben is 50000 Ft-tal támogatja alkotópályázatunkat. A pályázat fődíját elnyerő tanulót 10000 Ft ösztöndíjjal jutalmazzuk, a pénzösszeg maradék részét pedig a többi pályázó között osztjuk szét.

Vegyetek egy nagy LEVEGŐT, és munkára fel!

A pályaművek beadásának határideje: 2014. január 29.
Eredményhirdetés (értékelés, jutalmazás): 2014. március 24-én a könyvtárban.
Jó munkát kívánunk!

Buncsák Piroska könyvtáros és a szaktanárok

Az alkotópályázat teljes anyaga letölthető innen.