1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Könyvtár » Tájékoztatás a következő tanév tankönyvellátásáról

Tájékoztatás a következő tanév tankönyvellátásáról

Kedves Szülők!

Az alábbiakban a nyári szünetre és az iskolakezdésre vonatkozó tájékoztatót olvashatják.

A belépő osztályok tanulóira a szülői értekezleten kapott információk is érvényesek.

A 7-9. évfolyam tanulói, valamint a támogatásra jogosult magasabb évfolyamos tanulók támogatásként kapják meg a tankönyveiket, ezért fizetniük nem kell.

A várhatóan iskolát vagy osztályt váltó tanulók inkább most mondják le a rendelésüket, mert ha a későbbiekben el kívánnak attól állni, akkor is át kell venniük a könyveket, és a könyvek visszáruját a szülőnek kell intéznie.

„Az esetleges visszárut a szülőknek egyénileg kell intézniük.
Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Üllői raktár) Budaörs, OLK 1000.

Az adott tanévhez a fizetős diáknak megrendelt, sérülésmentes tankönyvet, amennyiben arra a diáknak valamilyen okból nincs szüksége, a szülő/gondviselő 2019. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. Ez esetben a visszaküldéssel összefüggő költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.

Visszaküldés esetén az Elállási nyilatkozatban kérjük feltüntetni a megrendeléssel érintett diák/szülő adatait, a visszaküldött tankönyvek listáját. Visszautalás szükségessége esetén (amennyiben a szülő/gondviselő a tankönyvet már kifizette) kérjük a bankszámlaadatokat is megadni, a bankszámla-tulajdonos nevével együtt.”

Tankönyvtámogatásban nem részesülő tanulók szülei számára

„A szülők részére kialakított felület (szuloifelulet.kello.hu) lehetőséget ad a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére, az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására, a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, valamint a fizetős diákok KELLO felé aktuálisan fennálló pénzügyi egyenlegének szülők általi megismerésére és rendezésére.

  • A fizetős diákok számláit egyben küldik ki az iskolákba 2018 augusztusában, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen vagy átutalással megtörtént. A befizetés tényét a tankönyvrendelési felületen jelzik.
  • Számlát a szállítás megtörténtét követően állítanak ki a szállított mennyiség alapján, mely számla kifizethető online bankkártyával (szülői felületen), átutalással, valamint a postahivatalokban a Magyar Posta által elfogadott fizetési módokon.

Kérem, amennyiben lehetőségük van erre, válasszák az on-line fizetési módot.”

A tankönyvek fizetésnek végső határideje információim szerint szept. 15.

Tankönyvtámogatásban részesülő tanulók szülei számára

A tankönyvek átvétele az osztály többi tanulójával együtt történik. Néhány használt tankönyvet is a tankönyvosztáskor fognak átvenni. Akinek az előző évből még van tartozása a használatba kapott tartós tankönyveivel kapcsolatban, addig nem kaphatja meg a tankönyvcsomagját, amíg a tartozását nem rendezte.

(Az idézetek a Kelló tájékoztatójából származnak.)

Rónyai Tünde
könyvtárostanár