1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Koronavírus » Tájékoztatás az osztályozóvizsgákról

Tájékoztatás az osztályozóvizsgákról

A kormány döntése értelmében májusban előrehozott érettségi vizsgát tenni nem lehet. Így kérdésessé vált azon osztályozóvizsgák sorsa, melyekre tanulóink azért jelentkeztek, hogy egy tantárgy tanulását a rendesnél korábban befejezve a megfelelő vizsgatárgyból előrehozott érettségi vizsgát tehessenek.

Az osztályozóvizsgák két nagy csoportra oszthatók aszerint, hogy az adott tárgy tanulását idén fejezi-e be az érintett tanuló, vagy pedig egy későbbi tanévben fejezné be.

Azokban az esetekben, amikor idén befejeződik a tárgy tanulása, az eredeti tervek szerint bonyolítjuk le az osztályozóvizsgákat. Az ilyen tárgy vizsgáiban érintetteknek teendőjük nincs.

Azokban az esetekben, amikor nem fejeződne be idén a tárgy tanulása, a vizsgára jelentkezett diák (kiskorú diák esetén a gondviselője) nyilatkozatát kérjük arról, hogy fenntartja-e szándékát az osztályozóvizsga letételére annak tudatában, hogy május-júniusban előrehozott érettségi vizsgát nem tehet. Ez a nyilatkozat megtehető attól függetlenül, hogy a vizsga már befejeződött, még folyamatban van, vagy meg sem kezdődött.

Ha valaki úgy nyilatkozik, hogy visszalép a jelentkezéstől, akkor úgy tekintjük, mintha a már lezajlott vizsgacselekmények nem történtek volna meg, a még hátralevő vizsgarészeket pedig nem kell megtartani. Ekkor az érintett tanuló idei év végi osztályzatát nem az osztályozóvizsgán nyújtott teljesítményre kapja, jövőre pedig ugyanúgy tanulja tovább a tárgyat, mintha nem jelentkezett volna vizsgára. Ha lesznek ősszel előrehozott vizsgák, akkor újra mérlegelheti, hogy jelentkezik-e érettségire, s így az őszi osztályozóvizsgákra.

Ha valaki úgy nyilatkozik, hogy nem lép vissza a jelentkezéstől, akkor a már befejezett vizsga eredményét véglegesnek tekintjük, a még hátralevő vizsgarészeket megtartjuk, és az ott megszerzett minősítéstől később eltekinteni már nem lehet.

Kérjük tehát az érintetteket (kiskorú tanuló esetén gondviselőjüket), hogy legkésőbb április 20-án (hétfőn) éjfélig (de bármely további vizsgarész teljesítése előtt) Koncz Levente igazgatóhelyettes tanár úrnak elektronikus levélben jelezzék, hogy fenntartják-e jelentkezésüket az osztályozóvizsgára.

Az igazgató úr döntése alapján a sikeres osztályozóvizsgát tett diákok – külön kérelem benyújtása nélkül – felmentést kapnak a megfelelő tantárgy tanóráinak látogatási kötelezettsége alól, noha ez számukra az érettségi vizsga befejezéséig ajánlott és lehetséges.