1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Archívum » Városismereti verseny III. forduló

Városismereti verseny III. forduló

Ez alkalommal az V. kerület két terének és környékének feltérképezése a feladat. 1849-ben és 1956-ban sorsfordító és tragikus események zajlottak itt. Míg választ kerestek a kérdésekre, megismerkedhettek az említett események egy-egy mozzanatával és az utókor ezekhez való viszonyával.

 1. A Szabadság tér 17. sz. alatt található a Magyar Televízió épülete
  a) Mi működött korábban az épületben?
  b) Az épület előtti parkban találtok egy kis emlékművet, amelyről megtudhatjátok, milyen épület állt a XIX. században a tér helyén. Mi az épület neve? Mi volt a rendeltetése?
 1. A Szabadság tértől ÉK-re, a Hold és a Bihari utca találkozásánál lévő téren áll a Batthyány-örökmécses.
  a) Mikor emelték?
  b) Milyen eseménynek állít emléket?
  c) Mikor, milyen körülmények között tartóztatták le Batthyány Lajost?
  d) Milyen politikai tisztséget töltött be ekkor?
  e) Hol raboskodott?
  f) Ismertessétek halálának körülményeit 3-4 mondatban!
 1. Batthyány Lajos édesanyja -a kortársak szerint- szörnyű átkot mondott Ferenc József császárra.
  a) Hogyan szólt az átok?
  b) Milyen babonás jövendölés egészítette ki az átkot?
  c) Valóra vált-e?
 1. A Szabadság térről ÉK-i és ÉNY-i irányban kiágazó utcák névadói sokadmagukkal váltak ismertté.
  a) Kik voltak ők?
  b) Keressetek a környéken utcákat, melyeknek névadói az előbbiekkel közös sorsúak!
  c) Fejtsétek ki néhány mondatban, miért volt törvénysértő az, ami velük történt!
  d) Hogyan kapcsolódik személyük Batthyányéhoz?
 1. A Hold utcán sétáljatok D-i irányba! A 4. sz. alatt található a város egyik legszebb szecessziós épülete.
  a) Nevezzétek meg az épületet!
  b) Ki az építője?
  c) Mit jelent a szecesszió szó?
  d) Mikor volt jellemző ez a stílus?
  e) Melyek a stílusjegyei?
 2. A Szabadság tér déli részén áll egy díszkút „Virulj” felirattal.
  a) Milyen jelenetet ábrázol?
  b) A felirat szerint minek a helyén áll?
  c) Széchenyi miért kerülte el a büntetést a szabadságharc bukása után?
 1. Most induljatok vissza az Országház felé! A Vértanúk terén áll egy szobor.
  a) Kit ábrázol?
  b) Kik voltak a szoborállítás kezdeményezői, fő támogatói?
  c) Az ábrázolt személy az 1956-os népfelkelés idején milyen politikai tisztséget viselt?
  d) Mi lett a sorsa a népfelkelés bukása után?
 1. A Kossuth téren 1956 okt. 25-én drámai eseményre került sor.
  a) Mi történt?
  b) Milyen esemény indította el a népfelkelést?
  c) Mikor, milyen erők segítségével számolták fel?
 1. 1989. október 23-án újra történelmi események színhelye volt a Kossuth tér, az Országház.
  a) Miért?
  b) Ki volt ekkor Magyarország miniszterelnöke?
 2. Mikor épült az Országház épülete?
  a) Ki volt a tervezője?
  b) Milyen stílusban épült?
 3. Az Országház épületének D-i oldalán egy magyar költő szobra található.
  a) Kié?
  b) Jegyezd le az ott idézett verssorokat!
 4. Az Országháztól kis távolságra É-ra egy magyar politikus szobra áll.
  a) Ki ez a politikus?
  b) Ki készítette a szobrot?
  c) Milyen III. kerületi kötődése van a szobrásznak?
  d) A szoboralak milyen tisztséget töltött be 1918-ban Magyarországon?
  e) A szoboralak fölötti ív felfogható az életút jelképének is. Miért tört ez az ív?

Ajánlott irodalom:

Középiskolai történelemkönyvek (III., IV.)

Budapest lexikon

Budapest enciklopédia

Budapest (Panoráma útikönyv)

Supka Géza: Habsburg-krónika

 

Leadási határidő: 2015. febr. 9.