1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvételi eljárás 2015/16 » Aktuális felvételi rangsor és a szóbeli vizsgák beosztása

Aktuális felvételi rangsor és a szóbeli vizsgák beosztása

Kedves Jelentkezők! Tisztelt Szülők!

A gimnáziumi felvételi vizsgákkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

A tagozatonkénti listák az eddigi eredmények rangsorai is egyben. Szóbeli vizsgára február 22-26. (hétfő-péntek) között azokat a jelentkezőket várjuk, akik

 • a négy évfolyamos speciális angol tantervű csoportba (041) pályázva legalább 254,
 • a négy évfolyamos német nemzetiségi csoportba (042) pályázva legalább 220,
 • a hat évfolyamos angol tagozatra (061) jelentkezvén legalább 240,
 • a hat évfolyamos matematika tagozatra (062) jelentkezvén legalább 242,
 • a hat évfolyamos természettudományi tagozatra (063) jelentkezvén legalább 247,
 • a hat évfolyamos német tagozatra (064) jelentkezvén legalább 221

pontot értek el az adott tagozatra érvényes pontszámítási szabályok szerint (e szabályokat részletesen megtalálják felvételi tájékoztatónkban). A részletes rangsorokban csak azokat a tanulókat tüntettük fel, akiket szóbeli meghallgatásra behívtunk. A jelentkezők jeligével, illetve – ennek hiányában – tanulói azonosítójukkal szerepelnek a rangsorban.

041-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás
042-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás
061-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás
062-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás
063-as tagozat rangsor és szóbeli beosztás
064-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás

A jelentkezők száma az egyes tagozatokon a következő volt: 225 (041), 59 (042), 256 (061), 203 (062), 185 (063), 82 (064). A jelentkezők nagy száma miatt sajnos nem áll módunkban mindenkinek biztosítani a szóbeli vizsga lehetőségét. A szóbeli meghallgatásra nem hívott tanulók jelentkezését elutasítjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek minket bizalmunkkal.

A szóbeli vizsgákon a jelentkezők mindegyikét pontosan annyiszor vizsgáztatjuk, ahány tagozaton megfeleltek a szóbeli meghallgatásra bocsátás követelményeinek, azaz egy tanuló akár több (egy napon azonban legfeljebb két) vizsgán is részt vesz a felvételi eljárás következő fázisában.

A 041-es, 061-es és 062-es kódszámú tagozatainkon e rangsor legfeljebb első 10 helyezettjének, a 042-es, 063-as és 064-es kódszámú tagozatainkon a rangsor legfeljebb első 5 helyezettjének a szóbeli vizsgák alkalmával a tantárgyi szóbeli vizsgán nem, csak egy osztályfőnöki beszélgetésen kell részt venniük. (Azonos összes pontszám esetén elsősorban a hozott pontokban elért pontszám, másodsorban a 062-es és a 063-as tagozaton a matematika, a többi tagozaton pedig a magyar írásbeli vizsga pontszáma alapján rangsoroltunk, ha lehetett.) Őket a tagozatonkénti rangsorokban világoszöld háttérrel jelöltük. Ők az ebben a rangsorban elfoglalt sorszámukkal fognak szerepelni a március 9-én nyilvánosságra hozandó ideiglenes felvételi jegyzékben is. (Az ideiglenes felvételi jegyzéken közülük azokat azonban nem rangsoroljuk, akik az osztályfőnöki beszélgetésen nem jelennek meg.)

Kérjük, hogy a szóbeli vizsgán minden jelentkező a kiírt időpont előtt legalább 30 perccel jelenjen meg, és hozza magával

 • diákigazolványát,
 • ellenőrző vagy értesítő füzetét, illetve az elektronikus napló segítségével előállított ennek megfelelő hiteles dokumentumát,
 • a magyar és a matematika tantárgy tanulása során használt előző tanévi és jelenlegi füzeteit, továbbá azon tantárgy(ak) tanulása során használt előző tanévi és jelenlegi füzeteit, amely(ek)ből szóbeli vizsgát tesz,
 • a korábbi tanulmányi sikereit, versenyeredményeit igazoló okleveleit és
 • egy – a közelmúltban készült  –  fényképét.

A szóbeli felvételi vizsga tantárgyankénti követelményeit és a felvételi eljárás további részletes szabályait felvételi tájékoztatónk tartalmazza.

Kérjük, hogy amennyiben egy jelentkező valamelyik tagozaton a szóbeli vizsga lehetőségével nem kíván élni (és ezzel az adott tagozatra való jelentkezéstől visszalép), ezt emailen vagy a 388-7120-as telefonszámon előzetesen jelezzék.

A szóbeli vizsgákat követően 2016. március 9-én hozzuk nyilvánosságra az ideiglenes felvételi jegyzéket honlapunkon.

A szóbeli vizsgára érkezők figyelmét felhívjuk, hogy a gimnázium környékén este 18 óráig fizetős a parkolás. Az iskola előtti kis utcában (a Nagyszombat utca szervizútján) táblával jelzett várakozási tilalom van érvényben, és a Közterület Felügyelet rendszeresen megbünteti az ezt figyelmen kívül hagyókat.

Mindezekre tekintettel a szóbeli vizsgák ideje alatt az iskola udvarán parkolási lehetőséget biztosítunk az autóval érkezőknek. Az udvarra a Szőlő utcai kapun át hajthatnak be. Az autók leparkolása után a gimnázium épületébe a főbejáraton át léphetnek be, mely az udvar bejáratától a Szőlő utca-Nagyszombat utca útvonalon kb. 100 méteres sétával érhető el. Aki pedig megteheti, azt kérjük, hogy vegye igénybe a közösségi közlekedést.

Budapest, 2015. február 19.

Minden jelentkezőnek további sikereket kíván
Gyimesi Róbert, igazgató

 

Gyakran ismételt kérdések

Gyermekem nem szerepel a közzétett rangsorokban. Mi ennek az oka?
A közzétett rangsorokban csak a szóbeli meghallgatásra hívott jelentkezőket tüntettük fel. A rangsorban nem szereplők jelentkezését elutasítjuk. Az elutasított jelentkezők pontszámáról és a rangsorban elfoglalt helyéről a jelentkező oktatási azonosítója és neve alapján emailen vagy a 388-7120-as telefonszámon tudunk felvilágosítást adni.

Gyermekemnek a rangsorban feltüntetett pontszáma téves. Hogyan lehet ezt ellenőrizni?
Pontszámítási módszereinket felvételi tájékoztatónkban közzétettük, a jelentkezők pontszámát ennek alapján számítottuk ki. Amennyiben (minden igyekezetünk ellenére) adatrögzítési vagy számítási hibát vétettünk, azt természetesen korrigáljuk.

Gyermekem csak 1-2 ponttal maradt el a közzétett ponthatártól. Van-e mód arra, hogy ő is megkapja a szóbeli meghallgatás lehetőségét?
A rendes felvételi eljárás keretében sajnos nincs. A rendes felvételi eljárás lezárultát követően, április végén lehet érdeklődni az eljárás során esetleg üresen maradt férőhelyekről és a méltányossági kérelmekről.

A gyermekem számára kiírt szóbeli vizsgaidőpont nem megfelelő. Van-e lehetőség ennek módosítására?
Mivel a szóbeli vizsgák egész héten négy párhuzamos bizottságban 8 és 17 óra között zajlanak, ezért időpontmódosítási kéréseket csak valóban elháríthatatlan akadály (pl. orvosi igazolással igazolt betegség, külföldi tartózkodás) esetén tudunk megfontolni. Kérjük, hogy ilyen esetben haladéktalanul jelezzék a problémát emailen.