1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Iskolai élet » Iskolai közösségi szolgálat

Iskolai közösségi szolgálat

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató

A középiskolai tanulók számára az érettségi vizsga megkezdésének előfeltétele, hogy addigra 50 óra közösségi szolgálatot teljesítsenek. Ez az előrehozott vizsgákra nem, csak a 12. év végi vizsgákra vonatkozik. (Célszerű 9-11. osztályban teljesíteni, hogy 12.-ben már csak a tanulással tudjanak foglalkozni a diákok.

Iskolai és egyéni szervezésben is teljesíthetik a közösségi szolgálatot a tanulók, abban az esetben, ha a fogadó szervezetnek, intézménynek van erre vonatkozó szerződése az iskolával. Az elvégezett közösségi munkaórákat és feladatokat az iskolában név szerint nyilvántartjuk és megfelelően adminisztráljuk.

Gimnáziumunkban az iskolai közösségi szolgálat koordinátorai:
Sarlósné Bánhegyi Lídia
elérhető az iskola telefonszámain (388-7120; 388-2371), emailen és személyesen a nagytanáriban;
valamint Jüling Erika
elérhető az iskola telefonszámain (388-7120; 388-2371), emailen és személyesen a titkárságon.
A közösségi szolgálattal kapcsolatos bármilyen kérdésre, felvetésre, kezdeményezésre szívesen válaszolunk. A közösségi szolgálat aktuális lehetőségeiről a diáktanács Facebook-csoportja értesül, ők tájékoztatják ezekről osztálytársaikat.

A közösségi szolgálatra vonatkozó rész a 20/2012-es EMMI rendeletből

A közösségi szolgálatra vonatkozó rész a 20/2012-es EMMI rendeletből

 1. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések
 2. § (1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, illetve nonprofit szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

(2) A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési
területen folytatható tevékenység.

(2a) A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

(2b) A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti intézményben is teljesítheti.

(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

(4) A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,
c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,
e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

Jelenleg szerződött partnereink

Jelenleg szerződött partnereink

 1. Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola
 2. Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.
 3. Ágoston Művészeti Óvoda
 4. Akarat DSE
 5. Alapvető Egyesület
 6. Angyalföldi Lányok Labdarúgó Egyesülete
 7. Apátkúti Erdei Általános Iskola
 8. Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 9. Aquincum SE
 10. Aranypatkó Lovas egylet
 11. Árpád Múzeum, Ráckeve
 12. Balu Sport Egyesület
 13. Báthory László Cserkész Csapat
 14. Békásmegyeri Cserkész Egyesület
 15. Biatorbágy Város Önkormányzata
 16. BKV Előre SC
 17. Bp. Honvéd SE Sportlövő Szakosztály
 18. BP2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
 19. Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
 20. Budafoki Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 21. Budai Akrobatikus Sport Egyesület
 22. Budai Irgalmasrendi Kórház
 23. Budai Pingpong Klub
 24. Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
 25. Budapesti Honvéd SE Kosárlabda Szakosztály
 26. Budapesti Sportszolgáltató Központ
 27. Budapest-Zugligeti Szent Család Plébánia
 28. Budenz József Általános Iskola és Gimnázium
 29. CAT-OTTHON Idősek Otthona
 30. Csodák Palotája Nonprofit Kft.
 31. CSP4 KFT (lovas egylet)
 32. Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
 33. Dinghy Sport Club Hungary Kft
 34. Dr. Béres József Ált. Iskola
 35. Dr. Béres József Általános Iskola
 36. Drogprevenciós Alapítvány
 37. Duna Művészeti Társaság
 38. Dunafüredi Vizisport Klub
 39. Duna-Ipoly Nemzeti Park
 40. Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár
 41. Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola
 42. Dunamelléki Református Egyházkerület Mátraházai Konferencia Ház
 43. Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület
 44. Egyesület a Remény Kis Embereiért Közösségért
 45. Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért
 46. Együtt Halmajugráért Roma-Magyar Egyesület
 47. Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület
 48. Elveszett Állatok Alapítvány
 49. Eötvös Loránd Tudományegyetem
 50. Eszterhéj Alapítvány
 51. EuroHungaricum Alapítvány
 52. Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány
 53. Ferenczy Múzeumi Centrum
 54. Fillér utcai Általános Iskola
 55. Finn Nagykövetsé
 56. Folyami Katasztrófavédelem és Speciális Mentő Egyesület
 57. Főv. Önkormányzat Rendészet
 58. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 59. Fővárosi Törvényszék
 60. Gabi Lovasai Sportegyesület
 61. Gankaku Sportegyesület
 62. Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület
 63. Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület SZIA Nappali Melegedő
 64. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
 65. Greenpace Magyarországi Egyesülete
 66. GTM 2012 Kft.
 67. Gyermeksziget Montessori Óvoda
 68. Gyermekvilág Óvoda
 69. Harmónia Tánc-Sport Egyesület
 70. Hatszín Teátrum Kft.
 71. HAVASOK Sportegyesület
 72. Hegyvidék Polgárőr Egyesület
 73. Hild József Általános Iskola
 74. homoludens.hu Egyesület
 75. Honvéd Kulturális Egyesület
 76. Idősek Otthona, Gödöllő
 77. Izgő-Mozgó Egyesület
 78. Játékszín Nonprofit Közhasznú Kft.
 79. Jó Természet Alapítvány
 80. Jószolgálati Otthon Közalapítvány
 81. JWT Budapest Kft.
 82. KASZÁSOK Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület
 83. Keresztelő Szent János Plébánia Karitász
 84. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
 85. Kertvárosi Sport Egylet
 86. Kós Károly Művészetek Háza és Könyvtár
 87. Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
 88. Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 89. Lengyel Nagykövetség
 90. Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda
 91. Logikusak(k) Egyesület
 92. Ludwig Múzeum
 93. Magyar Hegymászó Oktatók Egyesülete
 94. Magyar Hospice Alapítvány
 95. Magyar Indokína Társaság Kft. (Aranymúzeum)
 96. Magyar Judo Szövetség
 97. Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat VEROCS Szakosztály
 98. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete
 99. Magyar Máltai Szeretetszolgálat
 100. Magyar Röplabda Szövetség
 101. Magyar Szinkronúszó Szövetség
 102. Magyar Táncsport Szakszövetség
 103. Magyar Tengerimalac-védő Egyesület
 104. Magyar Tenisz Szövetség
 105. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
 106. Magyar Vöröskereszt Budapesti Fővárosi Szervezet
 107. Mária Út Közhasznú Egyesület
 108. Maszk és Ecset Alapítvány
 109. Meseerdő / Szivárvány Tagóvoda
 110. MIDIO Hungary Kft.
 111. Mogyorósbányai Fúvószenekar
 112. Mókus utcai Óvoda
 113. Montágh Imre Ált. Isk. és EGYMI
 114. Moravcsik Alapítvány
 115. MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet
 116. MULTI Sportegyesület
 117. Műcsarnok Nonprofit Kft.
 118. Művészetek Háza Pilisvörösvár
 119. Művészetek Völgye Nonprofit Kft.
 120. Nagykovácsi Kispatak Óvoda
 121. Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.
 122. Napraforgó Óvoda és Tagóvoda
 123. Német Nemzetiségi Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk. Pilisszentiván
 124. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pilisszentiván
 125. Nyitnikék Óvoda
 126. Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Szakszervezete – Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Alapszervezete
 127. Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület
 128. Óbudai Jutsu Kai Kan Egyesület
 129. Óbudai Kézilabda Sportiskola
 130. Óbudai Kulturális Központ
 131. Óbudai Platán Könyvtár
 132. Óbudai Társaskör
 133. Óbudai Wellness és Diáksport SE
 134. ÓCSTGYK
 135. Országos Tisztifőorvosi Hivatal
 136. Óvoda, Solymár
 137. Oxigén Úszó- és Sportsuli
 138. Önkormányzat, Telki
 139. Pais Dezső Általános Iskola
 140. PASA Tenisz Kft.
 141. Pilis Cross Country Club
 142. Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
 143. Pilisborosjenői ném.nemz. Ált. Isk. és AMI
 144. Piliscsabai Cserkész, Lovas, Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület
 145. Piliscsabai Evangélikus Közösség Raffay Sándor Alapítványa
 146. Pilisi Parkerdő Zrt. Szentendrei Erdészete
 147. Pilisvörösvár Város Önkormányzata
 148. Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda
 149. Pilisvörösvári USC
 150. Pilisszentiván Polgármesteri Hivatal
 151. Pitypang Művészeti Óvoda
 152. Pomáz Város Önkormányzata
 153. Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület
 154. Pomázi Egervári-Halmai Focisuli
 155. Promda Bt/Pearl Yoga Centrum
 156. Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde
 157. REX Kutyaotthon Alapítvány
 158. Római Sport Egyesület
 159. Római Szinkronúszó SE
 160. Rotary Club Szentendre
 161. Rózsadomb Lions Klub
 162. SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft.
 163. Segítő Szűz Mária Lelkészség
 164. Shitokai Magyarország Alapítvány
 165. Solymár, Óvoda
 166. Spuri Futó és Triatlon Sportklub
 167. Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendrei Skanzen)
 168. Százhalombattai VUK SE
 169. Személyesen Segíthet Alapítvány
 170. Szent Erzsébet Otthon Társaság
 171. Szentendrei Árvácska Állatmenhely
 172. Szentendrei Kajak-Kenu SE
 173. Szentendrei Kosárlabda Sport Egyesület
 174. Szépvölgy Judo Sportegyesület
 175. Tabáni Spartacus SKE
 176. Talpalatnyi Hagyomány Alapítvány
 177. Talpon Maradni Családgondozó Kft.
 178. Telki SE Gimnasztika Szakosztálya
 179. Templomdombi Általános Iskola
 180. Testnevelési Egyetem
 181. Testvériség SE
 182. Texas Ranch Lovarda
 183. Timi-Tanya Falusi Turizmus és Lovassport Egyesület
 184. Tinnye-Piliscsabai Református Társegyházközség
 185. Tokai Norbert (sport)
 186. Történelemoktatók Szakmai Egyesülete
 187. Tűzmadár Alapítvány
 188. TV2 Médiacsoport Kft.
 189. Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola
 190. Újbudai Kulturális Központ
 191. ÚJLAK Karitász
 192. Újpesti Torna Egylet
 193. Unicornis Egészségforrás Alapítvány
 194. Úszó Pingvin Óvoda
 195. UVSE Vízilabda Sportegyesület
 196. Ürömi Hóvirág Óvoda
 197. Vackor Óvoda
 198. Vadász utcai Idősek Klubja
 199. Változás Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület
 200. Városi Családsegítő és Gondozási Központ, Százhalombatta
 201. VASAS Pasarét
 202. Vidám Segítők Alapítvány
 203. Vígszínház
 204. Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület
 205. Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány
 206. Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület
 207. Zuglói Arany János Általános Iskola és AMI
 208. Zsigmond Király Főiskola

Állandó lehetőségek

Állandó lehetőségek

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

TEAJÁRAT

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által novembertől márciusig szervezett ún. teajárat/utcai szolgálat a hajléktalan emberek napközbeni ellátását segíti ősztől tavaszig. A tanulók (alkalmanként 2-3 fő) a Szeretetszolgálat munkatársával együtt utaznak a helyszínre, majd ő a visszautaztatásról is gondoskodik.

JÁTSZÓTÉR

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat III. kerületi játszóterein a gyerekek felügyeletében, a játékok karbantartásában, a játszótér tisztán tartásában jut szerep a diákoknak. Tanulóink egész évben péntek délutánonként (14:00 és 18:00 óra között), illetve hétvégenként (szombaton és vasárnap 10:00 és 14:00 óra, illetve 14:00 és 18:00 óra között, valamint a tanítási szünetekben) vehetnek részt ebben a feladatban.

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat két helyszínen kínál lehetőséget arra, hogy diákjaink nehéz sorsú gyerekeknek segítsenek a tanulásban, egyéb képességeik fejlesztésében; a nyári szünetben pedig kézműves tárgyak készítésével, együttes játékkal kössék le őket.

PÁTYI IDŐSOTTHON

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat idősotthonában a diákok segíthetnek az étkeztetésben, kerti munkák végzésében, az idős emberekkel sétálhatnak, beszélgethetnek, társasozhatnak.

SZÉLL KÁLMÁN TÉR NAPPALI MELEGEDŐ

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai főként a korán kelő diákok segítségére számítanak, a hajléktalanoknak szánt reggeli elkészítésében, előkészítésében.

ADNI ÖRÖM!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a karácsony előtti héten a SPAR Magyarország Zrt.-vel összefogva szervez minden évben tartósélelmiszer-gyűjtést a rászorulók számára. Az árpádos diákokat az I. ker. Batthyány téri SPAR-ba várják; itt szórólaposztással és az adományok összegyűjtésével segíthetik ezt a munkát.