1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Iskolai élet » Iskolai közösségi szolgálat

Iskolai közösségi szolgálat

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató

A középiskolai tanulók számára az érettségi vizsga megkezdésének előfeltétele, hogy addigra 50 óra közösségi szolgálatot teljesítsenek. Ez az előrehozott vizsgákra nem, csak a 12. év végi vizsgákra vonatkozik. (Célszerű 9-11. osztályban teljesíteni, hogy 12.-ben már csak a tanulással tudjanak foglalkozni a diákok.

Iskolai és egyéni szervezésben is teljesíthetik a közösségi szolgálatot a tanulók, abban az esetben, ha a fogadó szervezetnek, intézménynek van erre vonatkozó szerződése az iskolával. Az elvégezett közösségi munkaórákat és feladatokat az iskolában név szerint nyilvántartjuk és megfelelően adminisztráljuk.

Gimnáziumunkban az iskolai közösségi szolgálat koordinátorai:
Sarlósné Bánhegyi Lídia
elérhető az iskola telefonszámain (388-7120; 388-2371), emailen és személyesen a nagytanáriban;
valamint Jüling Erika
elérhető az iskola telefonszámain (388-7120; 388-2371), emailen és személyesen a titkárságon.
A közösségi szolgálattal kapcsolatos bármilyen kérdésre, felvetésre, kezdeményezésre szívesen válaszolunk. A közösségi szolgálat aktuális lehetőségeiről a diáktanács Facebook-csoportja értesül, ők tájékoztatják ezekről osztálytársaikat.

A közösségi szolgálatra vonatkozó rész a 20/2012-es EMMI rendeletből

A közösségi szolgálatra vonatkozó rész a 20/2012-es EMMI rendeletből

 1. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések
 2. § (1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, illetve nonprofit szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

(2) A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési
területen folytatható tevékenység.

(2a) A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

(2b) A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti intézményben is teljesítheti.

(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

(4) A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,
c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,
e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

Jelenleg szerződött partnereink

Jelenleg szerződött partnereink

 1. A 21. Századi Pedagógiáért Alapítvány
 2. Advantage Szabadidősport Egyesület
 3. Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola
 4. Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.
 5. Ágoston Művészeti Óvoda
 6. Akarat DSE
 7. Alapvető Egyesület
 8. Állami Egészségügyi Ellátó Központ
 9. Angyalföldi Lányok Labdarúgó Egyesülete
 10. Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület
 11. Apátkúti Erdei Általános Iskola
 12. Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 13. Aquincum SE
 14. Aranypatkó Lovas egylet
 15. Árpád Múzeum, Ráckeve
 16. Auditor Iroda Kft.
 17. Balu Sport Egyesület
 18. Báthory László Cserkész Csapat
 19. Békásmegyeri Cserkész Egyesület
 20. Biatorbágy Város Önkormányzata
 21. BKV Előre SC
 22. Főv.XIII.ker. Önkormányzat Egyesített Óvoda
 23. Honvéd SE Sportlövő Szakosztály
 24. II. ker. Százszorszép Óvoda
 25. III. ker. Csalogány EGYMI
 26. BP2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
 27. Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
 28. Budafoki Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 29. Budai Akrobatikus Sport Egyesület
 30. Budai Irgalmasrendi Kórház
 31. Budai Pingpong Klub
 32. Budakalászi Lenvirág Alapítvány
 33. Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
 34. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
 35. Budapesti Farkasok Közhasznú Sportegyesület
 36. Budapesti Filharmóniai Társaság
 37. Budapesti Honvéd SE Kajak-Kenu Szakosztály
 38. Budapesti Honvéd SE Kosárlabda Szakosztály
 39. Budapesti Operettszínház
 40. Budapesti Sportszolgáltató Központ
 41. Budapesti Triatlon Szövetség
 42. Budapesti Vasutas Sport Klub – Zugló
 43. Budapest-Zugligeti Szent Család Plébánia
 44. Budenz József Általános Iskola és Gimnázium
 45. Calvary-Golgota Nonprofit Kft.
 46. CAT-OTTHON Idősek Otthona
 47. Csepeli Szabadidősport Egyesület
 48. Csillaghegyi Mozgás és Szabadidő Sportegyesület
 49. Csodabogár Közoktatási Alapítvány
 50. Csodák Palotája Nonprofit Kft.
 51. CSP4 KFT (lovas egylet)
 52. D3 Hungary Alapítvány
 53. Danubius Nemzeti Hajós Egylet
 54. Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
 55. Digitális Tudás Akadémia Közhasznú Egyesület
 56. Dinghy Sport Club Hungary Kft
 57. Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája
 58. Béres József Ált. Iskola
 59. Béres József Általános Iskola
 60. Drogprevenciós Alapítvány
 61. Duna Művészeti Társaság
 62. Dunafüredi Vizisport Klub
 63. Dunai Vízisport Alapítvány
 64. Duna-Ipoly Nemzeti Park
 65. Dunakanyar Régió UFC Közhasznú SE
 66. Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár
 67. Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola
 68. Dunamelléki Református Egyházkerület Mátraházai Konferencia Ház
 69. Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület
 70. Eb Árvaház
 71. Egyesület a Remény Kis Embereiért Közösségért
 72. Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért
 73. Együtt Halmajugráért Roma-Magyar Egyesület
 74. Élet Kis Virág Alapítvány
 75. Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület
 76. ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
 77. Elveszett Állatok Alapítvány
 78. Elveszett Állatok Alapítvány
 79. Eötvös Loránd Fizikai Társulat
 80. Eötvös Loránd Tudományegyetem
 81. Eszterhéj Alapítvány
 82. EuroHungaricum Alapítvány
 83. Eurohungarikum Alapítvány
 84. Family Day Kft.
 85. Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány
 86. Ferenczy Múzeumi Centrum
 87. Ficánka Családi Napközi Nonprofit Kft.
 88. Fillér utcai Általános Iskola
 89. Finn Nagykövetsé
 90. Folyami Katasztrófavédelem és Speciális Mentő Egyesület
 91. FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft.
 92. Főv. Önkormányzat Rendészet
 93. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 94. Fővárosi Törvényszék
 95. FTC Kézilabdasport Kft.
 96. Funside Egyesület
 97. Gabi Lovasai Sportegyesület
 98. Gankaku Sportegyesület
 99. Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület
 100. Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület SZIA Nappali Melegedő
 101. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
 102. Greenpace Magyarországi Egyesülete
 103. GTM 2012 Kft.
 104. Gyermeksziget Montessori Óvoda
 105. Gyermekvilág Óvoda
 106. Hajnalsárkány SE
 107. Harmónia Tánc-Sport Egyesület
 108. Hatszín Teátrum Kft.
 109. HAVASOK Sportegyesület
 110. Hegyvidék Polgárőr Egyesület
 111. Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány
 112. Hild József Általános Iskola
 113. hu Egyesület
 114. Honvéd Kulturális Egyesület
 115. Idősek Otthona, Gödöllő
 116. kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
 117. Integrált Betegellátásért Alapítvány
 118. Interface Publishing & Education Europe Kft.
 119. International Federation of Teqball
 120. Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány
 121. Izgő-Mozgó Egyesület
 122. Játékszín Nonprofit Közhasznú Kft.
 123. Jó Természet Alapítvány
 124. Jószolgálati Otthon Közalapítvány
 125. JWT Budapest Kft.
 126. Kajak-Kenu Alapítvány (BKV Előre SC)
 127. KASZÁSOK Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület
 128. Keresztelő Szent János Plébánia Karitász
 129. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
 130. Kertvárosi Sport Egylet
 131. Kiss Zenede Alapfokú Műv. Isk. és Szakgimnázium
 132. KKBK Nonprofit Zrt.
 133. Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
 134. Kós Károly Művészetek Háza és Könyvtár
 135. Kőbányai Gépmadár Óvoda
 136. KÖSZI Egyesület
 137. Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
 138. Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 139. Külker Evezős Klub Óbuda
 140. Lengyel Nagykövetség
 141. Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda
 142. Logikusak(k) Egyesület
 143. Ludwig Múzeum
 144. Magyar Hegymászó Oktatók Egyesülete
 145. Magyar Hospice Alapítvány
 146. Magyar Indokína Társaság Kft. (Aranymúzeum)
 147. Magyar Judo Szövetség
 148. Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat VEROCS Szakosztály
 149. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete
 150. Magyar Máltai Szeretetszolgálat
 151. Magyar Mezőgazdasági Múzeum
 152. Magyar Rett Szindróma Alapítvány
 153. Magyar Röplabda Szövetség
 154. Magyar Szinkronúszó Szövetség
 155. Magyar Táncsport Szakszövetség
 156. Magyar Tengerimalac-védő Egyesület
 157. Magyar Tenisz Szövetség
 158. Magyar Úszó Szövetség
 159. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
 160. Magyar Vár Alapítvány
 161. Magyar Versmondók Egyesülete
 162. Magyar Vöröskereszt Budapesti Fővárosi Szervezet
 163. Mária Út Közhasznú Egyesület
 164. Maszk és Ecset Alapítvány
 165. Mellrákinfó Egyesület
 166. Meseerdő / Szivárvány Tagóvoda
 167. MIDIO Hungary Kft.
 168. Mogyorósbányai Fúvószenekar
 169. Mókus utcai Óvoda
 170. Montágh Imre Ált. Isk. és EGYMI
 171. Moravcsik Alapítvány
 172. MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet
 173. MULTI Sportegyesület
 174. Műcsarnok Nonprofit Kft.
 175. Művészetek Háza Pilisvörösvár
 176. Művészetek Völgye Nonprofit Kft.
 177. Nagycsaládosok Országos Egyesülete
 178. Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete
 179. Nagykovácsi Kispatak Óvoda
 180. Nagykovácsi Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia
 181. Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.
 182. Napraforgó Óvoda és Tagóvoda
 183. Német Nemzetiségi Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk. Pilisszentiván
 184. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pilisszentiván
 185. Nyitnikék Óvoda
 186. Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Szakszervezete – Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Alapszervezete
 187. Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület
 188. Óbudai Egyetem
 189. Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar
 190. Óbudai Jutsu Kai Kan Egyesület
 191. Óbudai Kézilabda Sportiskola
 192. Óbudai Kulturális Központ
 193. Óbudai Platán Könyvtár
 194. Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Kft.
 195. Óbudai Társaskör
 196. Óbudai Wellness és Diáksport SE
 197. ÓCSTGYK
 198. Országos Tisztifőorvosi Hivatal
 199. Óvoda, Solymár
 200. Oxigén Úszó- és Sportsuli
 201. Önkormányzat, Telki
 202. Ösvénytaposó Baráti Társaság
 203. Pais Dezső Általános Iskola
 204. PASA Tenisz Kft.
 205. Pilis Cross Country Club
 206. Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
 207. Pilisborosjenői ném.nemz. Ált. Isk. és AMI
 208. Piliscsabai Cserkész, Lovas, Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület
 209. Piliscsabai Evangélikus Közösség Raffay Sándor Alapítványa
 210. Pilisi Parkerdő Zrt. Szentendrei Erdészete
 211. Pilisvörösvár Város Önkormányzata
 212. Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda
 213. Pilisvörösvári USC
 214. Pilisvörösvári Utánpótlás Futball Klub
 215. Pilisszentiván Polgármesteri Hivatal
 216. Pitypang Művészeti Óvoda
 217. Pler Kézilabdasport Kft.
 218. Pomáz Város Önkormányzata
 219. Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület
 220. Pomázi Egervári-Halmai Focisuli
 221. Prizma EGYMI
 222. Promda Bt/Pearl Yoga Centrum
 223. Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde
 224. Ratsu Kft. (Lovarda)
 225. Remény Kora Gyermekvédelmi Alapítvány
 226. REX Kutyaotthon Alapítvány
 227. RG Mánia Ritmikus Gimnasztika és Tánc Sport Egyesület
 228. Római Sport Egyesület
 229. Római Szinkronúszó SE
 230. Rómaifürdői Karitász Alapítvány
 231. Rotary Club Szentendre
 232. Rózsadomb Lions Klub
 233. SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft.
 234. Segítő Szűz Mária Lelkészség
 235. Shindo Sportegyesület
 236. Shitokai Magyarország Alapítvány
 237. Shurenkan Aikido Sportegyesület
 238. Solymár, Óvoda
 239. Spuri Futó és Triatlon Sportklub
 240. Squash Club Kft.
 241. Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendrei Skanzen)
 242. Százhalombattai VUK SE
 243. Személyesen Segíthet Alapítvány
 244. Szent Erzsébet Otthon Társaság
 245. Szent Miklós Ált. Isk. és EGYMI
 246. Szentendrei Árvácska Állatmenhely
 247. Szentendrei Kajak-Kenu SE
 248. Szentendrei Kosárlabda Sport Egyesület
 249. Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány
 250. Szépvölgy Judo Sportegyesület
 251. Szülők Háza Alapítvány
 252. Tabáni Spartacus SKE
 253. Talpalatnyi Hagyomány Alapítvány
 254. Talpalatnyi Hagyomány Alapítvány
 255. Talpon Maradni Családgondozó Kft.
 256. TÁR-S Közművelődési és Környezeti Nevelési Egyesület
 257. Telki SE Gimnasztika Szakosztálya
 258. Templomdombi Általános Iskola
 259. Terézvárosi Gondozó Szolgálat
 260. Testnevelési Egyetem
 261. Testvériség SE
 262. Texas Ranch Lovarda
 263. Timi-Tanya Falusi Turizmus és Lovassport Egyesület
 264. Tinnye-Piliscsabai Református Társegyházközség
 265. Tokai Norbert (sport)
 266. Toranoko S. E.
 267. Történelemoktatók Szakmai Egyesülete
 268. Túrafüggő Kft.
 269. Tűzmadár Alapítvány
 270. TV2 Médiacsoport Kft.
 271. Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola
 272. Újbudai Kulturális Központ
 273. Új-Hullám Sport Egyesület
 274. ÚJLAK Karitász
 275. Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola
 276. Újpesti Torna Egylet
 277. Újpest-kertvárosi Szent István Plébánia
 278. Unicornis Egészségforrás Alapítvány
 279. Úszó Pingvin Óvoda
 280. UVSE Vízilabda Sportegyesület
 281. Ürömi Duhajdombi Állatotthon Alapítvány
 282. Ürömi Hóvirág Óvoda
 283. Üröm-Pilisborosjenői Református Társegyházközség
 284. Vackor Óvoda
 285. Vadász utcai Idősek Klubja
 286. Változás Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület
 287. Városi Családsegítő és Gondozási Központ, Százhalombatta
 288. VASAS Pasarét
 289. VASAS Sport Club
 290. Vidám Segítők Alapítvány
 291. Vígszínház
 292. Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület
 293. Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat
 294. Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány
 295. Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület
 296. Zuglói Arany János Általános Iskola és AMI
 297. Zuglói Munkácsy Mihály Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk.
 298. Zsigmond Király Főiskola

Állandó lehetőségek

Állandó lehetőségek

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

TEAJÁRAT

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által novembertől márciusig szervezett ún. teajárat/utcai szolgálat a hajléktalan emberek napközbeni ellátását segíti ősztől tavaszig. A tanulók (alkalmanként 2-3 fő) a Szeretetszolgálat munkatársával együtt utaznak a helyszínre, majd ő a visszautaztatásról is gondoskodik.

JÁTSZÓTÉR

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat III. kerületi játszóterein a gyerekek felügyeletében, a játékok karbantartásában, a játszótér tisztán tartásában jut szerep a diákoknak. Tanulóink egész évben péntek délutánonként (14:00 és 18:00 óra között), illetve hétvégenként (szombaton és vasárnap 10:00 és 14:00 óra, illetve 14:00 és 18:00 óra között, valamint a tanítási szünetekben) vehetnek részt ebben a feladatban.

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat két helyszínen kínál lehetőséget arra, hogy diákjaink nehéz sorsú gyerekeknek segítsenek a tanulásban, egyéb képességeik fejlesztésében; a nyári szünetben pedig kézműves tárgyak készítésével, együttes játékkal kössék le őket.

PÁTYI IDŐSOTTHON

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat idősotthonában a diákok segíthetnek az étkeztetésben, kerti munkák végzésében, az idős emberekkel sétálhatnak, beszélgethetnek, társasozhatnak.

SZÉLL KÁLMÁN TÉR NAPPALI MELEGEDŐ

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai főként a korán kelő diákok segítségére számítanak, a hajléktalanoknak szánt reggeli elkészítésében, előkészítésében.

ADNI ÖRÖM!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a karácsony előtti héten a SPAR Magyarország Zrt.-vel összefogva szervez minden évben tartósélelmiszer-gyűjtést a rászorulók számára. Az árpádos diákokat az I. ker. Batthyány téri SPAR-ba várják; itt szórólaposztással és az adományok összegyűjtésével segíthetik ezt a munkát.