1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Iskolai élet » Iskolai közösségi szolgálat

Iskolai közösségi szolgálat

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató

A középiskolai tanulók számára az érettségi vizsga megkezdésének előfeltétele, hogy addigra 50 óra közösségi szolgálatot teljesítsenek. Ez az előrehozott vizsgákra nem, csak a 12. év végi vizsgákra vonatkozik. (Célszerű 9-11. osztályban teljesíteni, hogy 12.-ben már csak a tanulással tudjanak foglalkozni a diákok.

Iskolai és egyéni szervezésben is teljesíthetik a közösségi szolgálatot a tanulók, abban az esetben, ha a fogadó szervezetnek, intézménynek van erre vonatkozó szerződése az iskolával. Az elvégezett közösségi munkaórákat és feladatokat az iskolában név szerint nyilvántartjuk és megfelelően adminisztráljuk.

Gimnáziumunkban az iskolai közösségi szolgálat koordinátorai:
Sarlósné Bánhegyi Lídia
elérhető az iskola telefonszámain (388-7120; 388-2371), emailen és személyesen a nagytanáriban;
valamint Jüling Erika
elérhető az iskola telefonszámain (388-7120; 388-2371), emailen és személyesen a titkárságon.
A közösségi szolgálattal kapcsolatos bármilyen kérdésre, felvetésre, kezdeményezésre szívesen válaszolunk. A közösségi szolgálat aktuális lehetőségeiről a diáktanács Facebook-csoportja értesül, ők tájékoztatják ezekről osztálytársaikat.

A közösségi szolgálatra vonatkozó rész a 20/2012-es EMMI rendeletből

A közösségi szolgálatra vonatkozó rész a 20/2012-es EMMI rendeletből

 1. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések
 2. § (1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, illetve nonprofit szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

(2) A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési
területen folytatható tevékenység.

(2a) A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

(2b) A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti intézményben is teljesítheti.

(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

(4) A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,
c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,
e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

Jelenleg szerződött partnereink

Jelenleg szerződött partnereink

 1. Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola
 2. Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.
 3. Ágoston Művészeti Óvoda
 4. Akarat DSE
 5. Alapvető Egyesület
 6. Angyalföldi Lányok Labdarúgó Egyesülete
 7. Apátkúti Erdei Általános Iskola
 8. Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 9. Aquincum SE
 10. Aranypatkó Lovas egylet
 11. Árpád Múzeum, Ráckeve
 12. Auditor Iroda Kft.
 13. Balu Sport Egyesület
 14. Báthory László Cserkész Csapat
 15. Békásmegyeri Cserkész Egyesület
 16. Biatorbágy Város Önkormányzata
 17. BKV Előre SC
 18. Bp. Honvéd SE Sportlövő Szakosztály
 19. Bp. II. ker. Százszorszép Óvoda
 20. Bp. III. ker. Csalogány EGYMI
 21. BP2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
 22. Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
 23. Budafoki Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 24. Budai Akrobatikus Sport Egyesület
 25. Budai Irgalmasrendi Kórház
 26. Budai Pingpong Klub
 27. Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
 28. Budapesti Honvéd SE Kosárlabda Szakosztály
 29. Budapesti Operettszínház
 30. Budapesti Sportszolgáltató Központ
 31. Budapest-Zugligeti Szent Család Plébánia
 32. Budenz József Általános Iskola és Gimnázium
 33. CAT-OTTHON Idősek Otthona
 34. Csillaghegyi Mozgás és Szabadidő Sportegyesület
 35. Csodák Palotája Nonprofit Kft.
 36. CSP4 KFT (lovas egylet)
 37. Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
 38. Dinghy Sport Club Hungary Kft
 39. Dr. Béres József Ált. Iskola
 40. Dr. Béres József Általános Iskola
 41. Drogprevenciós Alapítvány
 42. Duna Művészeti Társaság
 43. Dunafüredi Vizisport Klub
 44. Duna-Ipoly Nemzeti Park
 45. Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár
 46. Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola
 47. Dunamelléki Református Egyházkerület Mátraházai Konferencia Ház
 48. Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület
 49. Egyesület a Remény Kis Embereiért Közösségért
 50. Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért
 51. Együtt Halmajugráért Roma-Magyar Egyesület
 52. Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület
 53. Elveszett Állatok Alapítvány
 54. Eötvös Loránd Tudományegyetem
 55. Eszterhéj Alapítvány
 56. EuroHungaricum Alapítvány
 57. Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány
 58. Ferenczy Múzeumi Centrum
 59. Ficánka Családi Napközi Nonprofit Kft.
 60. Fillér utcai Általános Iskola
 61. Finn Nagykövetsé
 62. Folyami Katasztrófavédelem és Speciális Mentő Egyesület
 63. Főv. Önkormányzat Rendészet
 64. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 65. Fővárosi Törvényszék
 66. Funside Egyesület
 67. Gabi Lovasai Sportegyesület
 68. Gankaku Sportegyesület
 69. Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület
 70. Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület SZIA Nappali Melegedő
 71. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
 72. Greenpace Magyarországi Egyesülete
 73. GTM 2012 Kft.
 74. Gyermeksziget Montessori Óvoda
 75. Gyermekvilág Óvoda
 76. Hajnalsárkány SE
 77. Harmónia Tánc-Sport Egyesület
 78. Hatszín Teátrum Kft.
 79. HAVASOK Sportegyesület
 80. Hegyvidék Polgárőr Egyesület
 81. Hild József Általános Iskola
 82. homoludens.hu Egyesület
 83. Honvéd Kulturális Egyesület
 84. Idősek Otthona, Gödöllő
 85. Izgő-Mozgó Egyesület
 86. Játékszín Nonprofit Közhasznú Kft.
 87. Jó Természet Alapítvány
 88. Jószolgálati Otthon Közalapítvány
 89. JWT Budapest Kft.
 90. Kajak-Kenu Alapítvány (BKV Előre SC)
 91. KASZÁSOK Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület
 92. Keresztelő Szent János Plébánia Karitász
 93. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
 94. Kertvárosi Sport Egylet
 95. Kós Károly Művészetek Háza és Könyvtár
 96. Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
 97. Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 98. Külker Evezős Klub Óbuda
 99. Lengyel Nagykövetség
 100. Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda
 101. Logikusak(k) Egyesület
 102. Ludwig Múzeum
 103. Magyar Hegymászó Oktatók Egyesülete
 104. Magyar Hospice Alapítvány
 105. Magyar Indokína Társaság Kft. (Aranymúzeum)
 106. Magyar Judo Szövetség
 107. Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat VEROCS Szakosztály
 108. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete
 109. Magyar Máltai Szeretetszolgálat
 110. Magyar Röplabda Szövetség
 111. Magyar Szinkronúszó Szövetség
 112. Magyar Táncsport Szakszövetség
 113. Magyar Tengerimalac-védő Egyesület
 114. Magyar Tenisz Szövetség
 115. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
 116. Magyar Vöröskereszt Budapesti Fővárosi Szervezet
 117. Mária Út Közhasznú Egyesület
 118. Maszk és Ecset Alapítvány
 119. Meseerdő / Szivárvány Tagóvoda
 120. MIDIO Hungary Kft.
 121. Mogyorósbányai Fúvószenekar
 122. Mókus utcai Óvoda
 123. Montágh Imre Ált. Isk. és EGYMI
 124. Moravcsik Alapítvány
 125. MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet
 126. MULTI Sportegyesület
 127. Műcsarnok Nonprofit Kft.
 128. Művészetek Háza Pilisvörösvár
 129. Művészetek Völgye Nonprofit Kft.
 130. Nagykovácsi Kispatak Óvoda
 131. Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.
 132. Napraforgó Óvoda és Tagóvoda
 133. Német Nemzetiségi Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk. Pilisszentiván
 134. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pilisszentiván
 135. Nyitnikék Óvoda
 136. Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Szakszervezete – Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Alapszervezete
 137. Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület
 138. Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar
 139. Óbudai Jutsu Kai Kan Egyesület
 140. Óbudai Kézilabda Sportiskola
 141. Óbudai Kulturális Központ
 142. Óbudai Platán Könyvtár
 143. Óbudai Társaskör
 144. Óbudai Wellness és Diáksport SE
 145. ÓCSTGYK
 146. Országos Tisztifőorvosi Hivatal
 147. Óvoda, Solymár
 148. Oxigén Úszó- és Sportsuli
 149. Önkormányzat, Telki
 150. Pais Dezső Általános Iskola
 151. PASA Tenisz Kft.
 152. Pilis Cross Country Club
 153. Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
 154. Pilisborosjenői ném.nemz. Ált. Isk. és AMI
 155. Piliscsabai Cserkész, Lovas, Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület
 156. Piliscsabai Evangélikus Közösség Raffay Sándor Alapítványa
 157. Pilisi Parkerdő Zrt. Szentendrei Erdészete
 158. Pilisvörösvár Város Önkormányzata
 159. Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda
 160. Pilisvörösvári USC
 161. Pilisszentiván Polgármesteri Hivatal
 162. Pitypang Művészeti Óvoda
 163. Pomáz Város Önkormányzata
 164. Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület
 165. Pomázi Egervári-Halmai Focisuli
 166. Promda Bt/Pearl Yoga Centrum
 167. Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde
 168. Ratsu Kft. (Lovarda)
 169. REX Kutyaotthon Alapítvány
 170. RG Mánia Ritmikus Gimnasztika és Tánc Sport Egyesület
 171. Római Sport Egyesület
 172. Római Szinkronúszó SE
 173. Rotary Club Szentendre
 174. Rózsadomb Lions Klub
 175. SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft.
 176. Segítő Szűz Mária Lelkészség
 177. Shitokai Magyarország Alapítvány
 178. Solymár, Óvoda
 179. Spuri Futó és Triatlon Sportklub
 180. Squash Club Kft.
 181. Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendrei Skanzen)
 182. Százhalombattai VUK SE
 183. Személyesen Segíthet Alapítvány
 184. Szent Erzsébet Otthon Társaság
 185. Szent Miklós Ált. Isk. és EGYMI
 186. Szentendrei Árvácska Állatmenhely
 187. Szentendrei Kajak-Kenu SE
 188. Szentendrei Kosárlabda Sport Egyesület
 189. Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány
 190. Szépvölgy Judo Sportegyesület
 191. Tabáni Spartacus SKE
 192. Talpalatnyi Hagyomány Alapítvány
 193. Talpon Maradni Családgondozó Kft.
 194. Telki SE Gimnasztika Szakosztálya
 195. Templomdombi Általános Iskola
 196. Testnevelési Egyetem
 197. Testvériség SE
 198. Texas Ranch Lovarda
 199. Timi-Tanya Falusi Turizmus és Lovassport Egyesület
 200. Tinnye-Piliscsabai Református Társegyházközség
 201. Tokai Norbert (sport)
 202. Történelemoktatók Szakmai Egyesülete
 203. Tűzmadár Alapítvány
 204. TV2 Médiacsoport Kft.
 205. Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola
 206. Újbudai Kulturális Központ
 207. ÚJLAK Karitász
 208. Újpesti Torna Egylet
 209. Újpest-kertvárosi Szent István Plébánia
 210. Unicornis Egészségforrás Alapítvány
 211. Úszó Pingvin Óvoda
 212. UVSE Vízilabda Sportegyesület
 213. Ürömi Duhajdombi Állatotthon Alapítvány
 214. Ürömi Hóvirág Óvoda
 215. Vackor Óvoda
 216. Vadász utcai Idősek Klubja
 217. Változás Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület
 218. Városi Családsegítő és Gondozási Központ, Százhalombatta
 219. VASAS Pasarét
 220. VASAS Sport Club
 221. Vidám Segítők Alapítvány
 222. Vígszínház
 223. Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület
 224. Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány
 225. Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület
 226. Zuglói Arany János Általános Iskola és AMI
 227. Zsigmond Király Főiskola

Állandó lehetőségek

Állandó lehetőségek

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

TEAJÁRAT

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által novembertől márciusig szervezett ún. teajárat/utcai szolgálat a hajléktalan emberek napközbeni ellátását segíti ősztől tavaszig. A tanulók (alkalmanként 2-3 fő) a Szeretetszolgálat munkatársával együtt utaznak a helyszínre, majd ő a visszautaztatásról is gondoskodik.

JÁTSZÓTÉR

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat III. kerületi játszóterein a gyerekek felügyeletében, a játékok karbantartásában, a játszótér tisztán tartásában jut szerep a diákoknak. Tanulóink egész évben péntek délutánonként (14:00 és 18:00 óra között), illetve hétvégenként (szombaton és vasárnap 10:00 és 14:00 óra, illetve 14:00 és 18:00 óra között, valamint a tanítási szünetekben) vehetnek részt ebben a feladatban.

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat két helyszínen kínál lehetőséget arra, hogy diákjaink nehéz sorsú gyerekeknek segítsenek a tanulásban, egyéb képességeik fejlesztésében; a nyári szünetben pedig kézműves tárgyak készítésével, együttes játékkal kössék le őket.

PÁTYI IDŐSOTTHON

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat idősotthonában a diákok segíthetnek az étkeztetésben, kerti munkák végzésében, az idős emberekkel sétálhatnak, beszélgethetnek, társasozhatnak.

SZÉLL KÁLMÁN TÉR NAPPALI MELEGEDŐ

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai főként a korán kelő diákok segítségére számítanak, a hajléktalanoknak szánt reggeli elkészítésében, előkészítésében.

ADNI ÖRÖM!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a karácsony előtti héten a SPAR Magyarország Zrt.-vel összefogva szervez minden évben tartósélelmiszer-gyűjtést a rászorulók számára. Az árpádos diákokat az I. ker. Batthyány téri SPAR-ba várják; itt szórólaposztással és az adományok összegyűjtésével segíthetik ezt a munkát.