1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Iskolai élet » Iskolai közösségi szolgálat

Iskolai közösségi szolgálat

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató

2016 januárjától a középiskolai tanulók számára az érettségi bizonyítvány kiadásának előfeltétele lesz, hogy addigra 50 óra közösségi szolgálatot teljesítsenek. (Célszerű 9-11. osztályban teljesíteni, hogy 12.-ben már csak a tanulással tudjanak foglalkozni a diákok.)

Gimnáziumunkban az iskolai közösségi szolgálat koordinátorai:
Sarlósné Bánhegyi Lídia
elérhető az iskola telefonszámain (388-7120; 388-2371), emailen és személyesen a nagytanáriban;
valamint Jüling Erika
elérhető az iskola telefonszámain (388-7120; 388-2371), emailen és személyesen a titkárságon.
A közösségi szolgálattal kapcsolatos bármilyen kérdésre, felvetésre, kezdeményezésre szívesen válaszolunk.

A közösségi szolgálatra vonatkozó rész a 20/2012-es EMMI rendeletből

A közösségi szolgálatra vonatkozó rész a 20/2012-es EMMI rendeletből

 1. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések
 2. § (1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, illetve nonprofit szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

(2) A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési
területen folytatható tevékenység.

(2a) A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

(2b) A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti intézményben is teljesítheti.

(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

(4) A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,
c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,
e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

Jelenleg szerződött partnereink

Jelenleg szerződött partnereink

 1. Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola
 2. Ágoston Művészeti Óvoda
 3. Akarat DSE
 4. Alapvető Egyesület
 5. Angyalföldi Lányok Labdarúgó Egyesülete
 6. Aquincum SE
 7. Aranypatkó Lovas egylet
 8. Balu Sport Egyesület
 9. Biatorbágy Város Önkormányzata
 10. BKV Előre SC
 11. Bp. Honvéd SE Sportlövő Szakosztály
 12. Budai Irgalmasrendi Kórház
 13. Budai Pingpong Klub
 14. Budapesti Honvéd SE Kosárlabda Szakosztály
 15. Budapesti Sportszolgáltató Központ
 16. Budapest-Zugligeti Szent Család Plébánia
 17. CAT-OTTHON Idősek Otthona
 18. CSP4 KFT (lovas egylet)
 19. Dr. Béres József Ált. Iskola
 20. Dr. Béres József Általános Iskola
 21. Duna Művészeti Társaság
 22. Duna-Ipoly Nemzeti Park
 23. Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár
 24. Dunamelléki Református Egyházkerület Mátraházai Konferencia Ház
 25. Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület
 26. Egyesület a Remény Kis Embereiért Közösségért
 27. Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért
 28. Együtt Halmajugráért Roma-Magyar Egyesület
 29. Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület
 30. Elveszett Állatok Alapítvány
 31. Ferenczy Múzeumi Centrum
 32. Fillér utcai Általános Iskola
 33. Finn Nagykövetsé
 34. Folyami Katasztrófavédelem és Speciális Mentő Egyesület
 35. Főv. Önkormányzat Rendészet
 36. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 37. Fővárosi Törvényszék
 38. Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület
 39. Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület SZIA Nappali Melegedő
 40. Greenpace Magyarországi Egyesülete
 41. GTM 2012 Kft.
 42. Gyermeksziget Montessori Óvoda
 43. Gyermekvilág Óvoda
 44. Harmónia Tánc-Sport Egyesület
 45. HAVASOK Sportegyesület
 46. Hegyvidék Polgárőr Egyesület
 47. Hild József Általános Iskola
 48. Honvéd Kulturális Egyesület
 49. Idősek Otthona, Gödöllő
 50. Izgő-Mozgó Egyesület
 51. Jószolgálati Otthon Közalapítvány
 52. JWT Budapest Kft.
 53. KASZÁSOK Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület
 54. Keresztelő Szent János Plébánia Karitász
 55. Kós Károly Művészetek Háza és Könyvtár
 56. Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
 57. Lengyel Nagykövetség
 58. Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda
 59. Ludwig Múzeum
 60. Magyar Hospice Alapítvány
 61. Magyar Indokína Társaság Kft. (Aranymúzeum)
 62. Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat VEROCS Szakosztály
 63. Magyar Máltai Szeretetszolgálat
 64. Magyar Röplabda Szövetség
 65. Magyar Szinkronúszó Szövetség
 66. Magyar Táncsport Szakszövetség
 67. Magyar Tengerimalac-védő Egyesület
 68. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
 69. Magyar Vöröskereszt Budapesti Fővárosi Szervezet
 70. Mária Út Közhasznú Egyesület
 71. Maszk és Ecset Alapítvány
 72. Meseerdő / Szivárvány Tagóvoda
 73. MIDIO Hungary Kft.
 74. Mogyorósbányai Fúvószenekar
 75. Mókus utcai Óvoda
 76. Montágh Imre Ált. Isk. és EGYMI
 77. Moravcsik Alapítvány
 78. MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet
 79. MULTI Sportegyesület
 80. Műcsarnok Nonprofit Kft.
 81. Művészetek Háza Pilisvörösvár
 82. Művészetek Háza, Pilisvörösvár
 83. Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.
 84. Napraforgó Óvoda és Tagóvoda
 85. Német Nemzetiségi Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk. Pilisszentiván
 86. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pilisszentiván
 87. Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület
 88. Óbudai Jutsu Kai Kan Egyesület
 89. Óbudai Kézilabda Sportiskola
 90. Óbudai Kulturális Központ
 91. Óbudai Platán Könyvtár
 92. Óbudai Társaskör
 93. Óbudai Wellness és Diáksport SE
 94. ÓCSTGYK
 95. Országos Tisztifőorvosi Hivatal
 96. Óvoda, Solymár
 97. Oxigén Úszó- és Sportsuli
 98. Önkormányzat, Telki
 99. PASA Tenisz Kft.
 100. Pilis Cross Country Club
 101. Pilisborosjenői ném.nemz. Ált. Isk. és AMI
 102. Piliscsabai Cserkész, Lovas, Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület
 103. Pilisi Parkerdő Zrt. Szentendrei Erdészete
 104. Pilisvörösvár Város Önkormányzata
 105. Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda
 106. Pilisvörösvári USC
 107. Pilisszentiván Polgármesteri Hivatal
 108. Pitypang Művészeti Óvoda
 109. Pomáz Város Önkormányzata
 110. Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület
 111. Pomázi Egervári-Halmai Focisuli
 112. Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde
 113. REX Kutyaotthon Alapítvány
 114. Római Szinkronúszó SE
 115. Rotary Club Szentendre
 116. Rózsadomb Lions Klub
 117. Segítő Szűz Mária Lelkészség
 118. Solymár, Óvoda
 119. Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendrei Skanzen)
 120. Százhalombattai VUK SE
 121. Személyesen Segíthet Alapítvány
 122. Szent Erzsébet Otthon Társaság
 123. Szentendrei Árvácska Állatmenhely
 124. Szentendrei Kosárlabda Sport Egyesület
 125. Szépvölgy Judo Sportegyesület
 126. Talpalatnyi Hagyomány Alapítvány
 127. Testnevelési Egyetem
 128. Tinnye-Piliscsabai Református Társegyházközség
 129. Tokai Norbert (sport)
 130. Tűzmadár Alapítvány
 131. TV2 Médiacsoport Kft.
 132. Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola
 133. Újbudai Kulturális Központ
 134. ÚJLAK Karitász
 135. Újpesti Torna Egylet
 136. Unicornis Egészségforrás Alapítvány
 137. Úszó Pingvin Óvoda
 138. UVSE Vízilabda Sportegyesület
 139. Ürömi Hóvirág Óvoda
 140. Vackor Óvoda
 141. Változás Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület
 142. Városi Családsegítő és Gondozási Központ, Százhalombatta
 143. VASAS Pasarét
 144. Vígszínház
 145. Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány
 146. Zsigmond Király Főiskola

Aktuális lehetőségek

Aktuális lehetőségek

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

TEAJÁRAT

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által novembertől márciusig szervezett ún. teajárat a hajléktalan emberek napközbeni ellátását segíti ősztől tavaszig. Iskolánkra szerdánként kerül sor. Ekkor 3 főt várnak a Szeretetszolgálat III. ker. Miklós u. 6. sz. alatti helyiségébe, 15:30 órára szendvicskenésre, majd 2 főt ugyanoda, 18:15 órára, akik elmennek a Szeretetszolgálat kisbuszával és munkatársával Kelenföldre, az ételt és a teát osztani. (A visszautazásról is gondokodnak.)

JÁTSZÓTÉR

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszóterein a gyerekek felügyeletében, a játékok karbantartásában, a játszótér tisztán tartásában jut szerep a diákoknak. Az árpádosok a III. ker. Solymár u.-i játszótéren tevékenykedhetnek, egész évben péntek délutánonként (15:00 és 18:00 óra között), illetve hétvégenként (szombaton és vasárnap 10:00 és 13:00 óra, illetve 15:00 és 18:00 óra között).

ADNI ÖRÖM!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a karácsony előtti héten SPAR Magyarország Zrt.-vel összefogva szervez tartósélelmiszer-gyűjtést a rászorulók számára, minden adventben. Az árpádos diákokat az I. ker. Batthyány téri SPAR-ba várják. A meglévő időpontokról Jüling Erika tanárnő ad tájékoztatást, akinél a feladatra jelentkezni is lehet december folyamán.

REX KUTYAOTTHON

Kutyasétáltatás
Előzetes egyeztetés alapján, folyamatosan

BRFK

50 ora letoltendo

A BRFK felhívása itt olvasható.

A diákok az iskolában jelentkezhetnek a különböző feladatokra, Sarlósné Bánhegyi Lídiánál és Jüling Erikánál.

Egyéni szervezésben is teljesíthetik a közösségi szolgálatot a tanulók, abban az esetben, ha a fogadó szervezetnek, intézménynek, stb. van erre vonatkozó szerződése az iskolával.

Az elvégezett közösségi munkaórákat és feladatokat az iskolában név szerint nyilvántartjuk és megfelelően adminisztráljuk.