1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Iskolai élet » Iskolai közösségi szolgálat

Iskolai közösségi szolgálat

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató

2016 januárjától a középiskolai tanulók számára az érettségi bizonyítvány kiadásának előfeltétele lesz, hogy addigra 50 óra közösségi szolgálatot teljesítsenek. (Célszerű 9-11. osztályban teljesíteni, hogy 12.-ben már csak a tanulással tudjanak foglalkozni a diákok.)

Gimnáziumunkban az iskolai közösségi szolgálat koordinátorai:
Sarlósné Bánhegyi Lídia
elérhető az iskola telefonszámain (388-7120; 388-2371), emailen és személyesen a nagytanáriban;
valamint Jüling Erika
elérhető az iskola telefonszámain (388-7120; 388-2371), emailen és személyesen a titkárságon.
A közösségi szolgálattal kapcsolatos bármilyen kérdésre, felvetésre, kezdeményezésre szívesen válaszolunk.

A közösségi szolgálatra vonatkozó rész a 20/2012-es EMMI rendeletből

A közösségi szolgálatra vonatkozó rész a 20/2012-es EMMI rendeletből

 1. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések
 2. § (1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, illetve nonprofit szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

(2) A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési
területen folytatható tevékenység.

(2a) A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

(2b) A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti intézményben is teljesítheti.

(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

(4) A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,
c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,
e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

Jelenleg szerződött partnereink

Jelenleg szerződött partnereink

 1. Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola
 2. Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.
 3. Ágoston Művészeti Óvoda
 4. Akarat DSE
 5. Alapvető Egyesület
 6. Angyalföldi Lányok Labdarúgó Egyesülete
 7. Aquincum SE
 8. Aranypatkó Lovas egylet
 9. Árpád Múzeum, Ráckeve
 10. Balu Sport Egyesület
 11. Biatorbágy Város Önkormányzata
 12. BKV Előre SC
 13. Bp. Honvéd SE Sportlövő Szakosztály
 14. Budai Akrobatikus Sport Egyesület
 15. Budai Irgalmasrendi Kórház
 16. Budai Pingpong Klub
 17. Budapesti Honvéd SE Kosárlabda Szakosztály
 18. Budapesti Sportszolgáltató Központ
 19. Budapest-Zugligeti Szent Család Plébánia
 20. Budenz József Általános Iskola és Gimnázium
 21. CAT-OTTHON Idősek Otthona
 22. CSP4 KFT (lovas egylet)
 23. Dr. Béres József Ált. Iskola
 24. Dr. Béres József Általános Iskola
 25. Drogprevenciós Alapítvány
 26. Duna Művészeti Társaság
 27. Duna-Ipoly Nemzeti Park
 28. Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár
 29. Dunamelléki Református Egyházkerület Mátraházai Konferencia Ház
 30. Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület
 31. Egyesület a Remény Kis Embereiért Közösségért
 32. Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért
 33. Együtt Halmajugráért Roma-Magyar Egyesület
 34. Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület
 35. Elveszett Állatok Alapítvány
 36. Eszterhéj Alapítvány
 37. EuroHungaricum Alapítvány
 38. Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány
 39. Ferenczy Múzeumi Centrum
 40. Fillér utcai Általános Iskola
 41. Finn Nagykövetsé
 42. Folyami Katasztrófavédelem és Speciális Mentő Egyesület
 43. Főv. Önkormányzat Rendészet
 44. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 45. Fővárosi Törvényszék
 46. Gabi Lovasai Sportegyesület
 47. Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület
 48. Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület SZIA Nappali Melegedő
 49. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
 50. Greenpace Magyarországi Egyesülete
 51. GTM 2012 Kft.
 52. Gyermeksziget Montessori Óvoda
 53. Gyermekvilág Óvoda
 54. Harmónia Tánc-Sport Egyesület
 55. HAVASOK Sportegyesület
 56. Hegyvidék Polgárőr Egyesület
 57. Hild József Általános Iskola
 58. Honvéd Kulturális Egyesület
 59. Idősek Otthona, Gödöllő
 60. Izgő-Mozgó Egyesület
 61. Jó Természet Alapítvány
 62. Jószolgálati Otthon Közalapítvány
 63. JWT Budapest Kft.
 64. KASZÁSOK Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület
 65. Keresztelő Szent János Plébánia Karitász
 66. Kertvárosi Sport Egylet
 67. Kós Károly Művészetek Háza és Könyvtár
 68. Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
 69. Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 70. Lengyel Nagykövetség
 71. Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda
 72. Ludwig Múzeum
 73. Magyar Hegymászó Oktatók Egyesülete
 74. Magyar Hospice Alapítvány
 75. Magyar Indokína Társaság Kft. (Aranymúzeum)
 76. Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat VEROCS Szakosztály
 77. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete
 78. Magyar Máltai Szeretetszolgálat
 79. Magyar Röplabda Szövetség
 80. Magyar Szinkronúszó Szövetség
 81. Magyar Táncsport Szakszövetség
 82. Magyar Tengerimalac-védő Egyesület
 83. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
 84. Magyar Vöröskereszt Budapesti Fővárosi Szervezet
 85. Mária Út Közhasznú Egyesület
 86. Maszk és Ecset Alapítvány
 87. Meseerdő / Szivárvány Tagóvoda
 88. MIDIO Hungary Kft.
 89. Mogyorósbányai Fúvószenekar
 90. Mókus utcai Óvoda
 91. Montágh Imre Ált. Isk. és EGYMI
 92. Moravcsik Alapítvány
 93. MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet
 94. MULTI Sportegyesület
 95. Műcsarnok Nonprofit Kft.
 96. Művészetek Háza Pilisvörösvár
 97. Művészetek Háza, Pilisvörösvár
 98. Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.
 99. Napraforgó Óvoda és Tagóvoda
 100. Német Nemzetiségi Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk. Pilisszentiván
 101. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pilisszentiván
 102. Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Szakszervezete – Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Alapszervezete
 103. Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület
 104. Óbudai Jutsu Kai Kan Egyesület
 105. Óbudai Kézilabda Sportiskola
 106. Óbudai Kulturális Központ
 107. Óbudai Platán Könyvtár
 108. Óbudai Társaskör
 109. Óbudai Wellness és Diáksport SE
 110. ÓCSTGYK
 111. Országos Tisztifőorvosi Hivatal
 112. Óvoda, Solymár
 113. Oxigén Úszó- és Sportsuli
 114. Önkormányzat, Telki
 115. PASA Tenisz Kft.
 116. Pilis Cross Country Club
 117. Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
 118. Pilisborosjenői ném.nemz. Ált. Isk. és AMI
 119. Piliscsabai Cserkész, Lovas, Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület
 120. Piliscsabai Evangélikus Közösség Raffay Sándor Alapítványa
 121. Pilisi Parkerdő Zrt. Szentendrei Erdészete
 122. Pilisvörösvár Város Önkormányzata
 123. Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda
 124. Pilisvörösvári USC
 125. Pilisszentiván Polgármesteri Hivatal
 126. Pitypang Művészeti Óvoda
 127. Pomáz Város Önkormányzata
 128. Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület
 129. Pomázi Egervári-Halmai Focisuli
 130. Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde
 131. REX Kutyaotthon Alapítvány
 132. Római Sport Egyesület
 133. Római Szinkronúszó SE
 134. Rotary Club Szentendre
 135. Rózsadomb Lions Klub
 136. SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft.
 137. Segítő Szűz Mária Lelkészség
 138. Solymár, Óvoda
 139. Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendrei Skanzen)
 140. Százhalombattai VUK SE
 141. Személyesen Segíthet Alapítvány
 142. Szent Erzsébet Otthon Társaság
 143. Szentendrei Árvácska Állatmenhely
 144. Szentendrei Kosárlabda Sport Egyesület
 145. Szépvölgy Judo Sportegyesület
 146. Tabáni Spartacus SKE
 147. Talpalatnyi Hagyomány Alapítvány
 148. Telki SE Gimnasztika Szakosztálya
 149. Testnevelési Egyetem
 150. Testvériség SE
 151. Texas Ranch Lovarda
 152. Timi-Tanya Falusi Turizmus és Lovassport Egyesület
 153. Tinnye-Piliscsabai Református Társegyházközség
 154. Tokai Norbert (sport)
 155. Történelemoktatók Szakmai Egyesülete
 156. Tűzmadár Alapítvány
 157. TV2 Médiacsoport Kft.
 158. Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola
 159. Újbudai Kulturális Központ
 160. ÚJLAK Karitász
 161. Újpesti Torna Egylet
 162. Unicornis Egészségforrás Alapítvány
 163. Úszó Pingvin Óvoda
 164. UVSE Vízilabda Sportegyesület
 165. Ürömi Hóvirág Óvoda
 166. Vackor Óvoda
 167. Vadász utcai Idősek Klubja
 168. Változás Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület
 169. Városi Családsegítő és Gondozási Központ, Százhalombatta
 170. VASAS Pasarét
 171. Vígszínház
 172. Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány
 173. Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület
 174. Zuglói Arany János Általános Iskola és AMI
 175. Zsigmond Király Főiskola

Aktuális lehetőségek

Aktuális lehetőségek

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

TEAJÁRAT

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által novembertől márciusig szervezett ún. teajárat a hajléktalan emberek napközbeni ellátását segíti ősztől tavaszig. Iskolánkra szerdánként kerül sor. Ekkor 3 főt várnak a Szeretetszolgálat III. ker. Miklós u. 6. sz. alatti helyiségébe, 15:30 órára szendvicskenésre, majd 2 főt ugyanoda, 18:15 órára, akik elmennek a Szeretetszolgálat kisbuszával és munkatársával Kelenföldre, az ételt és a teát osztani. (A visszautazásról is gondokodnak.)

JÁTSZÓTÉR

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszóterein a gyerekek felügyeletében, a játékok karbantartásában, a játszótér tisztán tartásában jut szerep a diákoknak. Az árpádosok a III. ker. Solymár u.-i játszótéren tevékenykedhetnek, egész évben péntek délutánonként (15:00 és 18:00 óra között), illetve hétvégenként (szombaton és vasárnap 10:00 és 13:00 óra, illetve 15:00 és 18:00 óra között).

ADNI ÖRÖM!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a karácsony előtti héten SPAR Magyarország Zrt.-vel összefogva szervez tartósélelmiszer-gyűjtést a rászorulók számára, minden adventben. Az árpádos diákokat az I. ker. Batthyány téri SPAR-ba várják. A meglévő időpontokról Jüling Erika tanárnő ad tájékoztatást, akinél a feladatra jelentkezni is lehet december folyamán.

REX KUTYAOTTHON

Kutyasétáltatás
Előzetes egyeztetés alapján, folyamatosan

BRFK

50 ora letoltendo

A BRFK felhívása itt olvasható.

A diákok az iskolában jelentkezhetnek a különböző feladatokra, Sarlósné Bánhegyi Lídiánál és Jüling Erikánál.

Egyéni szervezésben is teljesíthetik a közösségi szolgálatot a tanulók, abban az esetben, ha a fogadó szervezetnek, intézménynek, stb. van erre vonatkozó szerződése az iskolával.

Az elvégezett közösségi munkaórákat és feladatokat az iskolában név szerint nyilvántartjuk és megfelelően adminisztráljuk.