1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Iskolai élet » Iskolai közösségi szolgálat

Iskolai közösségi szolgálat

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató

2016 januárjától a középiskolai tanulók számára az érettségi bizonyítvány kiadásának előfeltétele lesz, hogy addigra 50 óra közösségi szolgálatot teljesítsenek. (Célszerű 9-11. osztályban teljesíteni, hogy 12.-ben már csak a tanulással tudjanak foglalkozni a diákok.)

Gimnáziumunkban az iskolai közösségi szolgálat koordinátorai:
Sarlósné Bánhegyi Lídia
elérhető az iskola telefonszámain (388-7120; 388-2371), emailen és személyesen a nagytanáriban;
valamint Jüling Erika
elérhető az iskola telefonszámain (388-7120; 388-2371), emailen és személyesen a titkárságon.
A közösségi szolgálattal kapcsolatos bármilyen kérdésre, felvetésre, kezdeményezésre szívesen válaszolunk.

A közösségi szolgálatra vonatkozó rész a 20/2012-es EMMI rendeletből

A közösségi szolgálatra vonatkozó rész a 20/2012-es EMMI rendeletből

 1. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések
 2. § (1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, illetve nonprofit szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

(2) A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési
területen folytatható tevékenység.

(2a) A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

(2b) A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti intézményben is teljesítheti.

(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

(4) A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,
c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,
e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

Jelenleg szerződött partnereink

Jelenleg szerződött partnereink

 1. Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola
 2. Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.
 3. Ágoston Művészeti Óvoda
 4. Akarat DSE
 5. Alapvető Egyesület
 6. Angyalföldi Lányok Labdarúgó Egyesülete
 7. Apátkúti Erdei Általános Iskola
 8. Aquincum SE
 9. Aranypatkó Lovas egylet
 10. Árpád Múzeum, Ráckeve
 11. Balu Sport Egyesület
 12. Biatorbágy Város Önkormányzata
 13. BKV Előre SC
 14. Bp. Honvéd SE Sportlövő Szakosztály
 15. BP2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
 16. Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
 17. Budafoki Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 18. Budai Akrobatikus Sport Egyesület
 19. Budai Irgalmasrendi Kórház
 20. Budai Pingpong Klub
 21. Budapesti Honvéd SE Kosárlabda Szakosztály
 22. Budapesti Sportszolgáltató Központ
 23. Budapest-Zugligeti Szent Család Plébánia
 24. Budenz József Általános Iskola és Gimnázium
 25. CAT-OTTHON Idősek Otthona
 26. Csodák Palotája Nonprofit Kft.
 27. CSP4 KFT (lovas egylet)
 28. Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
 29. Dinghy Sport Club Hungary Kft
 30. Dr. Béres József Ált. Iskola
 31. Dr. Béres József Általános Iskola
 32. Drogprevenciós Alapítvány
 33. Duna Művészeti Társaság
 34. Dunafüredi Vizisport Klub
 35. Duna-Ipoly Nemzeti Park
 36. Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár
 37. Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola
 38. Dunamelléki Református Egyházkerület Mátraházai Konferencia Ház
 39. Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület
 40. Egyesület a Remény Kis Embereiért Közösségért
 41. Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért
 42. Együtt Halmajugráért Roma-Magyar Egyesület
 43. Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület
 44. Elveszett Állatok Alapítvány
 45. Eszterhéj Alapítvány
 46. EuroHungaricum Alapítvány
 47. Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány
 48. Ferenczy Múzeumi Centrum
 49. Fillér utcai Általános Iskola
 50. Finn Nagykövetsé
 51. Folyami Katasztrófavédelem és Speciális Mentő Egyesület
 52. Főv. Önkormányzat Rendészet
 53. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 54. Fővárosi Törvényszék
 55. Gabi Lovasai Sportegyesület
 56. Gankaku Sportegyesület
 57. Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület
 58. Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület SZIA Nappali Melegedő
 59. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
 60. Greenpace Magyarországi Egyesülete
 61. GTM 2012 Kft.
 62. Gyermeksziget Montessori Óvoda
 63. Gyermekvilág Óvoda
 64. Harmónia Tánc-Sport Egyesület
 65. HAVASOK Sportegyesület
 66. Hegyvidék Polgárőr Egyesület
 67. Hild József Általános Iskola
 68. homoludens.hu Egyesület
 69. Honvéd Kulturális Egyesület
 70. Idősek Otthona, Gödöllő
 71. Izgő-Mozgó Egyesület
 72. Jó Természet Alapítvány
 73. Jószolgálati Otthon Közalapítvány
 74. JWT Budapest Kft.
 75. KASZÁSOK Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület
 76. Keresztelő Szent János Plébánia Karitász
 77. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
 78. Kertvárosi Sport Egylet
 79. Kós Károly Művészetek Háza és Könyvtár
 80. Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
 81. Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 82. Lengyel Nagykövetség
 83. Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda
 84. Ludwig Múzeum
 85. Magyar Hegymászó Oktatók Egyesülete
 86. Magyar Hospice Alapítvány
 87. Magyar Indokína Társaság Kft. (Aranymúzeum)
 88. Magyar Judo Szövetség
 89. Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat VEROCS Szakosztály
 90. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete
 91. Magyar Máltai Szeretetszolgálat
 92. Magyar Röplabda Szövetség
 93. Magyar Szinkronúszó Szövetség
 94. Magyar Táncsport Szakszövetség
 95. Magyar Tengerimalac-védő Egyesület
 96. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
 97. Magyar Vöröskereszt Budapesti Fővárosi Szervezet
 98. Mária Út Közhasznú Egyesület
 99. Maszk és Ecset Alapítvány
 100. Meseerdő / Szivárvány Tagóvoda
 101. MIDIO Hungary Kft.
 102. Mogyorósbányai Fúvószenekar
 103. Mókus utcai Óvoda
 104. Montágh Imre Ált. Isk. és EGYMI
 105. Moravcsik Alapítvány
 106. MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet
 107. MULTI Sportegyesület
 108. Műcsarnok Nonprofit Kft.
 109. Művészetek Háza Pilisvörösvár
 110. Művészetek Völgye Nonprofit Kft.
 111. Nagykovácsi Kispatak Óvoda
 112. Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.
 113. Napraforgó Óvoda és Tagóvoda
 114. Német Nemzetiségi Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk. Pilisszentiván
 115. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pilisszentiván
 116. Nyitnikék Óvoda
 117. Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Szakszervezete – Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Alapszervezete
 118. Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület
 119. Óbudai Jutsu Kai Kan Egyesület
 120. Óbudai Kézilabda Sportiskola
 121. Óbudai Kulturális Központ
 122. Óbudai Platán Könyvtár
 123. Óbudai Társaskör
 124. Óbudai Wellness és Diáksport SE
 125. ÓCSTGYK
 126. Országos Tisztifőorvosi Hivatal
 127. Óvoda, Solymár
 128. Oxigén Úszó- és Sportsuli
 129. Önkormányzat, Telki
 130. Pais Dezső Általános Iskola
 131. PASA Tenisz Kft.
 132. Pilis Cross Country Club
 133. Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
 134. Pilisborosjenői ném.nemz. Ált. Isk. és AMI
 135. Piliscsabai Cserkész, Lovas, Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület
 136. Piliscsabai Evangélikus Közösség Raffay Sándor Alapítványa
 137. Pilisi Parkerdő Zrt. Szentendrei Erdészete
 138. Pilisvörösvár Város Önkormányzata
 139. Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda
 140. Pilisvörösvári USC
 141. Pilisszentiván Polgármesteri Hivatal
 142. Pitypang Művészeti Óvoda
 143. Pomáz Város Önkormányzata
 144. Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület
 145. Pomázi Egervári-Halmai Focisuli
 146. Promda Bt/Pearl Yoga Centrum
 147. Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde
 148. REX Kutyaotthon Alapítvány
 149. Római Sport Egyesület
 150. Római Szinkronúszó SE
 151. Rotary Club Szentendre
 152. Rózsadomb Lions Klub
 153. SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft.
 154. Segítő Szűz Mária Lelkészség
 155. Solymár, Óvoda
 156. Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendrei Skanzen)
 157. Százhalombattai VUK SE
 158. Személyesen Segíthet Alapítvány
 159. Szent Erzsébet Otthon Társaság
 160. Szentendrei Árvácska Állatmenhely
 161. Szentendrei Kosárlabda Sport Egyesület
 162. Szépvölgy Judo Sportegyesület
 163. Tabáni Spartacus SKE
 164. Talpalatnyi Hagyomány Alapítvány
 165. Talpon Maradni Családgondozó Kft.
 166. Telki SE Gimnasztika Szakosztálya
 167. Templomdombi Általános Iskola
 168. Testnevelési Egyetem
 169. Testvériség SE
 170. Texas Ranch Lovarda
 171. Timi-Tanya Falusi Turizmus és Lovassport Egyesület
 172. Tinnye-Piliscsabai Református Társegyházközség
 173. Tokai Norbert (sport)
 174. Történelemoktatók Szakmai Egyesülete
 175. Tűzmadár Alapítvány
 176. TV2 Médiacsoport Kft.
 177. Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola
 178. Újbudai Kulturális Központ
 179. ÚJLAK Karitász
 180. Újpesti Torna Egylet
 181. Unicornis Egészségforrás Alapítvány
 182. Úszó Pingvin Óvoda
 183. UVSE Vízilabda Sportegyesület
 184. Ürömi Hóvirág Óvoda
 185. Vackor Óvoda
 186. Vadász utcai Idősek Klubja
 187. Változás Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület
 188. Városi Családsegítő és Gondozási Központ, Százhalombatta
 189. VASAS Pasarét
 190. Vidám Segítők Alapítvány
 191. Vígszínház
 192. Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány
 193. Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület
 194. Zuglói Arany János Általános Iskola és AMI
 195. Zsigmond Király Főiskola

Aktuális lehetőségek

Aktuális lehetőségek

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

TEAJÁRAT

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által novembertől márciusig szervezett ún. teajárat a hajléktalan emberek napközbeni ellátását segíti ősztől tavaszig. Iskolánkra szerdánként kerül sor. Ekkor 3 főt várnak a Szeretetszolgálat III. ker. Miklós u. 6. sz. alatti helyiségébe, 15:30 órára szendvicskenésre, majd 2 főt ugyanoda, 18:15 órára, akik elmennek a Szeretetszolgálat kisbuszával és munkatársával Kelenföldre, az ételt és a teát osztani. (A visszautazásról is gondokodnak.)

JÁTSZÓTÉR

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszóterein a gyerekek felügyeletében, a játékok karbantartásában, a játszótér tisztán tartásában jut szerep a diákoknak. Az árpádosok a III. ker. Solymár u.-i játszótéren tevékenykedhetnek, egész évben péntek délutánonként (15:00 és 18:00 óra között), illetve hétvégenként (szombaton és vasárnap 10:00 és 13:00 óra, illetve 15:00 és 18:00 óra között).

ADNI ÖRÖM!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a karácsony előtti héten SPAR Magyarország Zrt.-vel összefogva szervez tartósélelmiszer-gyűjtést a rászorulók számára, minden adventben. Az árpádos diákokat az I. ker. Batthyány téri SPAR-ba várják. A meglévő időpontokról Jüling Erika tanárnő ad tájékoztatást, akinél a feladatra jelentkezni is lehet december folyamán.

REX KUTYAOTTHON

Kutyasétáltatás
Előzetes egyeztetés alapján, folyamatosan

BRFK

50 ora letoltendo

A BRFK felhívása itt olvasható.

A diákok az iskolában jelentkezhetnek a különböző feladatokra, Sarlósné Bánhegyi Lídiánál és Jüling Erikánál.

Egyéni szervezésben is teljesíthetik a közösségi szolgálatot a tanulók, abban az esetben, ha a fogadó szervezetnek, intézménynek, stb. van erre vonatkozó szerződése az iskolával.

Az elvégezett közösségi munkaórákat és feladatokat az iskolában név szerint nyilvántartjuk és megfelelően adminisztráljuk.