1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Iskolai élet » Iskolai közösségi szolgálat

Iskolai közösségi szolgálat

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató

A középiskolai tanulók számára az érettségi vizsga megkezdésének előfeltétele, hogy addigra 50 óra közösségi szolgálatot teljesítsenek. Ez az előrehozott vizsgákra nem, csak a 12. év végi vizsgákra vonatkozik. (Célszerű 9-11. osztályban teljesíteni, hogy 12.-ben már csak a tanulással tudjanak foglalkozni a diákok.

Iskolai és egyéni szervezésben is teljesíthetik a közösségi szolgálatot a tanulók, abban az esetben, ha a fogadó szervezetnek, intézménynek van erre vonatkozó szerződése az iskolával. Az elvégezett közösségi munkaórákat és feladatokat az iskolában név szerint nyilvántartjuk és megfelelően adminisztráljuk.

Gimnáziumunkban az iskolai közösségi szolgálat koordinátorai:
Sarlósné Bánhegyi Lídia
elérhető az iskola telefonszámain (388-7120; 388-2371), emailen és személyesen a nagytanáriban;
valamint Jüling Erika
elérhető az iskola telefonszámain (388-7120; 388-2371), emailen és személyesen a titkárságon.
A közösségi szolgálattal kapcsolatos bármilyen kérdésre, felvetésre, kezdeményezésre szívesen válaszolunk. A közösségi szolgálat aktuális lehetőségeiről a diáktanács Facebook-csoportja értesül, ők tájékoztatják ezekről osztálytársaikat.

A közösségi szolgálatra vonatkozó rész a 20/2012-es EMMI rendeletből

A közösségi szolgálatra vonatkozó rész a 20/2012-es EMMI rendeletből

  1. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések
  2. § (1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, illetve nonprofit szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

(2) A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési
területen folytatható tevékenység.

(2a) A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

(2b) A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti intézményben is teljesítheti.

(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

(4) A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,
c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,
e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

Jelenleg szerződött partnereink

Jelenleg szerződött partnereink

1. A 21. Századi Pedagógiáért Alapítvány
2. Advantage Szabadidősport Egyesület
3. Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola
4. Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.
5. Ágoston Művészeti Óvoda
6. Akarat DSE
7. Alapvető Egyesület
8. Állami Egészségügyi Ellátó Központ
9. Angyalföldi Lányok Labdarúgó Egyesülete
10. Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület
11. Apátkúti Erdei Általános Iskola
12. Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
13. Aquincum SE
14. Aranypatkó Lovas egylet
15. Árpád Múzeum, Ráckeve
16. Auditor Iroda Kft.
17. Balu Sport Egyesület
18. Báthory László Cserkész Csapat
19. Békásmegyeri Cserkész Egyesület
20. Biatorbágy Város Önkormányzata
21. BKV Előre SC
22. Bp. Főv.XIII.ker. Önkormányzat Egyesített Óvoda
23. Bp. Honvéd SE Sportlövő Szakosztály
24. Bp. II. ker. Százszorszép Óvoda
25. Bp. III. ker. Csalogány EGYMI
26. BP2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
27. Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
28. Budafoki Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
29. Budai Akrobatikus Sport Egyesület
30. Budai Irgalmasrendi Kórház
31. Budai Pingpong Klub
32. Budakalászi Lenvirág Alapítvány
33. Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
34. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
35. Budapesti Farkasok Közhasznú Sportegyesület
36. Budapesti Filharmóniai Társaság
37. Budapesti Honvéd SE Kajak-Kenu Szakosztály
38. Budapesti Honvéd SE Kosárlabda Szakosztály
39. Budapesti Operettszínház
40. Budapesti Sportszolgáltató Központ
41. Budapesti Triatlon Szövetség
42. Budapesti Vasutas Sport Klub – Zugló
43. Budapest-Zugligeti Szent Család Plébánia
44. Budenz József Általános Iskola és Gimnázium
45. Calvary-Golgota Nonprofit Kft.
46. CAT-OTTHON Idősek Otthona
47. Csepeli Szabadidősport Egyesület
48. Csillaghegyi Mozgás és Szabadidő Sportegyesület
49. Csodák Palotája Nonprofit Kft.
50. CSP4 KFT (lovas egylet)
51. D3 Hungary Alapítvány
52. Danubius Nemzeti Hajós Egylet
53. Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
54. Digitális Tudás Akadémia Közhasznú Egyesület
55. Dinghy Sport Club Hungary Kft
56. Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája
57. Dr. Béres József Ált. Iskola
58. Dr. Béres József Általános Iskola
59. Drogprevenciós Alapítvány
60. Duna Művészeti Társaság
61. Dunafüredi Vizisport Klub
62. Dunai Vízisport Alapítvány
63. Duna-Ipoly Nemzeti Park
64. Dunakanyar Régió UFC Közhasznú SE
65. Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár
66. Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola
67. Dunamelléki Református Egyházkerület Mátraházai Konferencia Ház
68. Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület
69. Eb Árvaház
70. Egyesület a Remény Kis Embereiért Közösségért
71. Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért
72. Együtt Halmajugráért Roma-Magyar Egyesület
73. Élet Kis Virág Alapítvány
74. Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület
75. ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
76. Elveszett Állatok Alapítvány
77. Elveszett Állatok Alapítvány
78. Eötvös Loránd Fizikai Társulat
79. Eötvös Loránd Tudományegyetem
80. Eszterhéj Alapítvány
81. EuroHungaricum Alapítvány
82. Eurohungarikum Alapítvány
83. Family Day Kft.
84. Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány
85. Ferenczy Múzeumi Centrum
86. Ficánka Családi Napközi Nonprofit Kft.
87. Fillér utcai Általános Iskola
88. Finn Nagykövetsé
89. Folyami Katasztrófavédelem és Speciális Mentő Egyesület
90. FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft.
91. Főv. Önkormányzat Rendészet
92. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
93. Fővárosi Törvényszék
94. FTC Kézilabdasport Kft.
95. Funside Egyesület
96. Gabi Lovasai Sportegyesület
97. Gankaku Sportegyesület
98. Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület
99. Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület SZIA Nappali Melegedő
100. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
101. Greenpace Magyarországi Egyesülete
102. GTM 2012 Kft.
103. Gyermeksziget Montessori Óvoda
104. Gyermekvilág Óvoda
105. Hajnalsárkány SE
106. Harmónia Tánc-Sport Egyesület
107. Hatszín Teátrum Kft.
108. HAVASOK Sportegyesület
109. Hegyvidék Polgárőr Egyesület
110. Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány
111. Hild József Általános Iskola
112. homoludens.hu Egyesület
113. Honvéd Kulturális Egyesület
114. Idősek Otthona, Gödöllő
115. II. kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
116. Integrált Betegellátásért Alapítvány
117. Interface Publishing & Education Europe Kft.
118. International Federation of Teqball
119. Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány
120. Izgő-Mozgó Egyesület
121. Játékszín Nonprofit Közhasznú Kft.
122. Jó Természet Alapítvány
123. Jószolgálati Otthon Közalapítvány
124. JWT Budapest Kft.
125. Kajak-Kenu Alapítvány (BKV Előre SC)
126. KASZÁSOK Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület
127. Keresztelő Szent János Plébánia Karitász
128. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
129. Kertvárosi Sport Egylet
130. Kiss Zenede Alapfokú Műv. Isk. és Szakgimnázium
131. KKBK Nonprofit Zrt.
132. Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
133. Kós Károly Művészetek Háza és Könyvtár
134. Kőbányai Gépmadár Óvoda
135. Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
136. Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
137. Külker Evezős Klub Óbuda
138. Lengyel Nagykövetség
139. Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda
140. Logikusak(k) Egyesület
141. Ludwig Múzeum
142. Magyar Hegymászó Oktatók Egyesülete
143. Magyar Hospice Alapítvány
144. Magyar Indokína Társaság Kft. (Aranymúzeum)
145. Magyar Judo Szövetség
146. Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat VEROCS Szakosztály
147. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete
148. Magyar Máltai Szeretetszolgálat
149. Magyar Mezőgazdasági Múzeum
150. Magyar Rett Szindróma Alapítvány
151. Magyar Röplabda Szövetség
152. Magyar Szinkronúszó Szövetség
153. Magyar Táncsport Szakszövetség
154. Magyar Tengerimalac-védő Egyesület
155. Magyar Tenisz Szövetség
156. Magyar Úszó Szövetség
157. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
158. Magyar Vár Alapítvány
159. Magyar Versmondók Egyesülete
160. Magyar Vöröskereszt Budapesti Fővárosi Szervezet
161. Mária Út Közhasznú Egyesület
162. Maszk és Ecset Alapítvány
163. Mellrákinfó Egyesület
164. Meseerdő / Szivárvány Tagóvoda
165. MIDIO Hungary Kft.
166. Mogyorósbányai Fúvószenekar
167. Mókus utcai Óvoda
168. Montágh Imre Ált. Isk. és EGYMI
169. Moravcsik Alapítvány
170. MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet
171. MULTI Sportegyesület
172. Műcsarnok Nonprofit Kft.
173. Művészetek Háza Pilisvörösvár
174. Művészetek Völgye Nonprofit Kft.
175. Nagycsaládosok Országos Egyesülete
176. Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete
177. Nagykovácsi Kispatak Óvoda
178. Nagykovácsi Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia
179. Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.
180. Napraforgó Óvoda és Tagóvoda
181. Német Nemzetiségi Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk. Pilisszentiván
182. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pilisszentiván
183. Nyitnikék Óvoda
184. Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Szakszervezete – Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Alapszervezete
185. Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület
186. Óbudai Egyetem
187. Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar
188. Óbudai Jutsu Kai Kan Egyesület
189. Óbudai Kézilabda Sportiskola
190. Óbudai Kulturális Központ
191. Óbudai Platán Könyvtár
192. Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Kft.
193. Óbudai Társaskör
194. Óbudai Wellness és Diáksport SE
195. ÓCSTGYK
196. Országos Tisztifőorvosi Hivatal
197. Óvoda, Solymár
198. Oxigén Úszó- és Sportsuli
199. Önkormányzat, Telki
200. Pais Dezső Általános Iskola
201. PASA Tenisz Kft.
202. Pilis Cross Country Club
203. Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
204. Pilisborosjenői ném.nemz. Ált. Isk. és AMI
205. Piliscsabai Cserkész, Lovas, Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület
206. Piliscsabai Evangélikus Közösség Raffay Sándor Alapítványa
207. Pilisi Parkerdő Zrt. Szentendrei Erdészete
208. Pilisvörösvár Város Önkormányzata
209. Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda
210. Pilisvörösvári USC
211. Pilisvörösvári Utánpótlás Futball Klub
212. Pilisszentiván Polgármesteri Hivatal
213. Pitypang Művészeti Óvoda
214. Pler Kézilabdasport Kft.
215. Pomáz Város Önkormányzata
216. Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület
217. Pomázi Egervári-Halmai Focisuli
218. Prizma EGYMI
219. Promda Bt/Pearl Yoga Centrum
220. Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde
221. Ratsu Kft. (Lovarda)
222. Remény Kora Gyermekvédelmi Alapítvány
223. REX Kutyaotthon Alapítvány
224. RG Mánia Ritmikus Gimnasztika és Tánc Sport Egyesület
225. Római Sport Egyesület
226. Római Szinkronúszó SE
227. Rómaifürdői Karitász Alapítvány
228. Rotary Club Szentendre
229. Rózsadomb Lions Klub
230. SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft.
231. Segítő Szűz Mária Lelkészség
232. Shitokai Magyarország Alapítvány
233. Shurenkan Aikido Sportegyesület
234. Solymár, Óvoda
235. Spuri Futó és Triatlon Sportklub
236. Squash Club Kft.
237. Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendrei Skanzen)
238. Százhalombattai VUK SE
239. Személyesen Segíthet Alapítvány
240. Szent Erzsébet Otthon Társaság
241. Szent Miklós Ált. Isk. és EGYMI
242. Szentendrei Árvácska Állatmenhely
243. Szentendrei Kajak-Kenu SE
244. Szentendrei Kosárlabda Sport Egyesület
245. Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány
246. Szépvölgy Judo Sportegyesület
247. Szülők Háza Alapítvány
248. Tabáni Spartacus SKE
249. Talpalatnyi Hagyomány Alapítvány
250. Talpalatnyi Hagyomány Alapítvány
251. Talpon Maradni Családgondozó Kft.
252. TÁR-S Közművelődési és Környezeti Nevelési Egyesület
253. Telki SE Gimnasztika Szakosztálya
254. Templomdombi Általános Iskola
255. Terézvárosi Gondozó Szolgálat
256. Testnevelési Egyetem
257. Testvériség SE
258. Texas Ranch Lovarda
259. Timi-Tanya Falusi Turizmus és Lovassport Egyesület
260. Tinnye-Piliscsabai Református Társegyházközség
261. Tokai Norbert (sport)
262. Toranoko S. E.
263. Történelemoktatók Szakmai Egyesülete
264. Túrafüggő Kft.
265. Tűzmadár Alapítvány
266. TV2 Médiacsoport Kft.
267. Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola
268. Újbudai Kulturális Központ
269. Új-Hullám Sport Egyesület
270. ÚJLAK Karitász
271. Újpesti Torna Egylet
272. Újpest-kertvárosi Szent István Plébánia
273. Unicornis Egészségforrás Alapítvány
274. Úszó Pingvin Óvoda
275. UVSE Vízilabda Sportegyesület
276. Ürömi Duhajdombi Állatotthon Alapítvány
277. Ürömi Hóvirág Óvoda
278. Üröm-Pilisborosjenői Református Társegyházközség
279. Vackor Óvoda
280. Vadász utcai Idősek Klubja
281. Változás Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület
282. Városi Családsegítő és Gondozási Központ, Százhalombatta
283. VASAS Pasarét
284. VASAS Sport Club
285. Vidám Segítők Alapítvány
286. Vígszínház
287. Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület
288. Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat
289. Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány
290. Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület
291. Zuglói Arany János Általános Iskola és AMI
292. Zuglói Munkácsy Mihály Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk.
293. Zsigmond Király Főiskola

Állandó lehetőségek

Állandó lehetőségek

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

TEAJÁRAT

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által novembertől márciusig szervezett ún. teajárat/utcai szolgálat a hajléktalan emberek napközbeni ellátását segíti ősztől tavaszig. A tanulók (alkalmanként 2-3 fő) a Szeretetszolgálat munkatársával együtt utaznak a helyszínre, majd ő a visszautaztatásról is gondoskodik.

JÁTSZÓTÉR

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat III. kerületi játszóterein a gyerekek felügyeletében, a játékok karbantartásában, a játszótér tisztán tartásában jut szerep a diákoknak. Tanulóink egész évben péntek délutánonként (14:00 és 18:00 óra között), illetve hétvégenként (szombaton és vasárnap 10:00 és 14:00 óra, illetve 14:00 és 18:00 óra között, valamint a tanítási szünetekben) vehetnek részt ebben a feladatban.

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat két helyszínen kínál lehetőséget arra, hogy diákjaink nehéz sorsú gyerekeknek segítsenek a tanulásban, egyéb képességeik fejlesztésében; a nyári szünetben pedig kézműves tárgyak készítésével, együttes játékkal kössék le őket.

PÁTYI IDŐSOTTHON

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat idősotthonában a diákok segíthetnek az étkeztetésben, kerti munkák végzésében, az idős emberekkel sétálhatnak, beszélgethetnek, társasozhatnak.

SZÉLL KÁLMÁN TÉR NAPPALI MELEGEDŐ

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai főként a korán kelő diákok segítségére számítanak, a hajléktalanoknak szánt reggeli elkészítésében, előkészítésében.

ADNI ÖRÖM!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a karácsony előtti héten a SPAR Magyarország Zrt.-vel összefogva szervez minden évben tartósélelmiszer-gyűjtést a rászorulók számára. Az árpádos diákokat az I. ker. Batthyány téri SPAR-ba várják; itt szórólaposztással és az adományok összegyűjtésével segíthetik ezt a munkát.