1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Iskolai élet » Iskolai közösségi szolgálat

Iskolai közösségi szolgálat

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató

A középiskolai tanulók számára az érettségi vizsga megkezdésének előfeltétele, hogy addigra 50 óra közösségi szolgálatot teljesítsenek. Ez az előrehozott vizsgákra nem, csak a 12. év végi vizsgákra vonatkozik. (Célszerű 9-11. osztályban teljesíteni, hogy 12.-ben már csak a tanulással tudjanak foglalkozni a diákok.

Iskolai és egyéni szervezésben is teljesíthetik a közösségi szolgálatot a tanulók, abban az esetben, ha a fogadó szervezetnek, intézménynek van erre vonatkozó szerződése az iskolával. Az elvégezett közösségi munkaórákat és feladatokat az iskolában név szerint nyilvántartjuk és megfelelően adminisztráljuk.

Gimnáziumunkban az iskolai közösségi szolgálat koordinátorai:
Sarlósné Bánhegyi Lídia
elérhető az iskola telefonszámain (388-7120; 388-2371), emailen és személyesen a nagytanáriban;
valamint Jüling Erika
elérhető az iskola telefonszámain (388-7120; 388-2371), emailen és személyesen a titkárságon.
A közösségi szolgálattal kapcsolatos bármilyen kérdésre, felvetésre, kezdeményezésre szívesen válaszolunk. A közösségi szolgálat aktuális lehetőségeiről a diáktanács Facebook-csoportja értesül, ők tájékoztatják ezekről osztálytársaikat.

A közösségi szolgálatra vonatkozó rész a 20/2012-es EMMI rendeletből

A közösségi szolgálatra vonatkozó rész a 20/2012-es EMMI rendeletből

 1. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések
 2. § (1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, illetve nonprofit szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

(2) A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési
területen folytatható tevékenység.

(2a) A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

(2b) A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti intézményben is teljesítheti.

(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

(4) A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,
c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,
e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

Jelenleg szerződött partnereink

Jelenleg szerződött partnereink

 1. A 21. Századi Pedagógiáért Alapítvány
 2. Advantage Szabadidősport Egyesület
 3. Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola
 4. Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.
 5. Ágoston Művészeti Óvoda
 6. Akarat DSE
 7. Alapítvány a Diákközpontú Oktatásért
 8. Alapvető Egyesület
 9. Állami Egészségügyi Ellátó Központ
 10. Angyalföldi Lányok Labdarúgó Egyesülete
 11. Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület
 12. Apátkúti Erdei Általános Iskola
 13. Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 14. Aquincum SE
 15. Aranypatkó Lovas egylet
 16. Árpád Múzeum, Ráckeve
 17. Auditor Iroda Kft.
 18. Balu Sport Egyesület
 19. Báthory László Cserkész Csapat
 20. Békásmegyeri Cserkész Egyesület
 21. Béres József Ált. Iskola
 22. Béres József Általános Iskola
 23. Biatorbágy Város Önkormányzata
 24. BKV Előre SC
 25. BP2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
 26. Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
 27. Budafoki Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 28. Budai Akrobatikus Sport Egyesület
 29. Budai Irgalmasrendi Kórház
 30. Budai Pingpong Klub
 31. Budakalászi Lenvirág Alapítvány
 32. Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
 33. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
 34. Budapesti Farkasok Közhasznú Sportegyesület
 35. Budapesti Filharmóniai Társaság
 36. Budapesti Honvéd SE Kajak-Kenu Szakosztály
 37. Budapesti Honvéd SE Kosárlabda Szakosztály
 38. Budapesti Operettszínház
 39. Budapesti Sportszolgáltató Központ
 40. Budapesti Történeti Múzeum (Aquincum Múzeum)
 41. Budapesti Triatlon Szövetség
 42. Budapesti Vasutas Sport Klub – Zugló
 43. Budapest-Zugligeti Szent Család Plébánia
 44. Budenz József Általános Iskola és Gimnázium
 45. Calvary-Golgota Nonprofit Kft.
 46. CAT-OTTHON Idősek Otthona
 47. Csepeli Szabadidősport Egyesület
 48. Csillaghegyi Mozgás és Szabadidő Sportegyesület
 49. Csodabogár Közoktatási Alapítvány
 50. Csodák Palotája Nonprofit Kft.
 51. CSP4 KFT (lovas egylet)
 52. D3 Hungary Alapítvány
 53. Danubius Nemzeti Hajós Egylet
 54. Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
 55. Digitális Tudás Akadémia Közhasznú Egyesület
 56. Dinghy Sport Club Hungary Kft
 57. Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája
 58. dr. Bátorfi Agria Kerékpár és Triatlon Klub
 59. Drogprevenciós Alapítvány
 60. Duna Művészeti Társaság
 61. Dunafüredi Vizisport Klub
 62. Dunai Vízisport Alapítvány
 63. Duna-Ipoly Nemzeti Park
 64. Dunakanyar Régió UFC Közhasznú SE
 65. Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár
 66. Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola
 67. Dunamelléki Református Egyházkerület Mátraházai Konferencia Ház
 68. Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület
 69. Eb Árvaház
 70. Egyesület a Remény Kis Embereiért Közösségért
 71. Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért
 72. Együtt Halmajugráért Roma-Magyar Egyesület
 73. Élet Kis Virág Alapítvány
 74. Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület
 75. ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
 76. Elveszett Állatok Alapítvány
 77. Elveszett Állatok Alapítvány
 78. Eötvös Loránd Fizikai Társulat
 79. Eötvös Loránd Tudományegyetem
 80. Eszterhéj Alapítvány
 81. EuroHungaricum Alapítvány
 82. Eurohungarikum Alapítvány
 83. Family Day Kft.
 84. Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány
 85. Ferenczy Múzeumi Centrum
 86. Ficánka Családi Napközi Nonprofit Kft.
 87. Fillér utcai Általános Iskola
 88. Finn Nagykövetsé
 89. Folyami Katasztrófavédelem és Speciális Mentő Egyesület
 90. FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft.
 91. Főv. Önkormányzat Rendészet
 92. Főv.XIII.ker. Önkormányzat Egyesített Óvoda
 93. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 94. Fővárosi Törvényszék
 95. FTC Kézilabdasport Kft.
 96. Funside Egyesület
 97. Gabi Lovasai Sportegyesület
 98. Gankaku Sportegyesület
 99. Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület
 100. Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület SZIA Nappali Melegedő
 101. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
 102. Greenpace Magyarországi Egyesülete
 103. GTM 2012 Kft.
 104. Gyermeksziget Montessori Óvoda
 105. Gyermekvilág Óvoda
 106. Hajnalsárkány SE
 107. Harmónia Tánc-Sport Egyesület
 108. Hatszín Teátrum Kft.
 109. HAVASOK Sportegyesület
 110. Hegyvidék Polgárőr Egyesület
 111. Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány
 112. Hild József Általános Iskola
 113. Honvéd Kulturális Egyesület
 114. Honvéd SE Sportlövő Szakosztály
 115. hu Egyesület
 116. Idősek Otthona, Gödöllő
 117. II. ker. Százszorszép Óvoda
 118. III. ker. Csalogány EGYMI
 119. Integrált Betegellátásért Alapítvány
 120. Interface Publishing & Education Europe Kft.
 121. International Federation of Teqball
 122. Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány
 123. Izgő-Mozgó Egyesület
 124. Játékszín Nonprofit Közhasznú Kft.
 125. Jó Természet Alapítvány
 126. Jószolgálati Otthon Közalapítvány
 127. JWT Budapest Kft.
 128. Kajak-Kenu Alapítvány (BKV Előre SC)
 129. KASZÁSOK Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület
 130. Keresztelő Szent János Plébánia Karitász
 131. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
 132. Kertvárosi Sport Egylet
 133. kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
 134. Kiss Zenede Alapfokú Műv. Isk. és Szakgimnázium
 135. KKBK Nonprofit Zrt.
 136. Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
 137. Kós Károly Művészetek Háza és Könyvtár
 138. Kőbányai Gépmadár Óvoda
 139. KÖSZI Egyesület
 140. Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
 141. Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 142. Külker Evezős Klub Óbuda
 143. Lengyel Nagykövetség
 144. Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda
 145. Logikusak(k) Egyesület
 146. Ludwig Múzeum
 147. Magyar Hegymászó Oktatók Egyesülete
 148. Magyar Hospice Alapítvány
 149. Magyar Indokína Társaság Kft. (Aranymúzeum)
 150. Magyar Judo Szövetség
 151. Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat VEROCS Szakosztály
 152. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete
 153. Magyar Máltai Szeretetszolgálat
 154. Magyar Mezőgazdasági Múzeum
 155. Magyar Rett Szindróma Alapítvány
 156. Magyar Röplabda Szövetség
 157. Magyar Szinkronúszó Szövetség
 158. Magyar Táncsport Szakszövetség
 159. Magyar Tengerimalac-védő Egyesület
 160. Magyar Tenisz Szövetség
 161. Magyar Úszó Szövetség
 162. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
 163. Magyar Vár Alapítvány
 164. Magyar Versmondók Egyesülete
 165. Magyar Vöröskereszt Budapesti Fővárosi Szervezet
 166. Mária Út Közhasznú Egyesület
 167. Maszk és Ecset Alapítvány
 168. Mellrákinfó Egyesület
 169. Meseerdő / Szivárvány Tagóvoda
 170. MIDIO Hungary Kft.
 171. Mogyorósbányai Fúvószenekar
 172. Mókus utcai Óvoda
 173. Montágh Imre Ált. Isk. és EGYMI
 174. Moravcsik Alapítvány
 175. MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet
 176. MULTI Sportegyesület
 177. Műcsarnok Nonprofit Kft.
 178. Művészetek Háza Pilisvörösvár
 179. Művészetek Völgye Nonprofit Kft.
 180. Nagycsaládosok Országos Egyesülete
 181. Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete
 182. Nagykovácsi Kispatak Óvoda
 183. Nagykovácsi Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia
 184. Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.
 185. Napraforgó Óvoda és Tagóvoda
 186. Német Nemzetiségi Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk. Pilisszentiván
 187. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pilisszentiván
 188. Nyitnikék Óvoda
 189. Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Szakszervezete – Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Alapszervezete
 190. Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület
 191. Óbudai Egyetem
 192. Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar
 193. Óbudai Jutsu Kai Kan Egyesület
 194. Óbudai Kézilabda Sportiskola
 195. Óbudai Kulturális Központ
 196. Óbudai Platán Könyvtár
 197. Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Kft.
 198. Óbudai Társaskör
 199. Óbudai Wellness és Diáksport SE
 200. ÓCSTGYK
 201. Országos Tisztifőorvosi Hivatal
 202. Óvoda, Solymár
 203. Oxigén Úszó- és Sportsuli
 204. Önkormányzat, Telki
 205. Örkény István Könyvesbolt
 206. Ösvénytaposó Baráti Társaság
 207. Pais Dezső Általános Iskola
 208. PASA Tenisz Kft.
 209. Pilis Cross Country Club
 210. Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
 211. Pilisborosjenői ném.nemz. Ált. Isk. és AMI
 212. Piliscsabai Cserkész, Lovas, Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület
 213. Piliscsabai Evangélikus Közösség Raffay Sándor Alapítványa
 214. Pilisi Parkerdő Zrt. Szentendrei Erdészete
 215. Pilisvörösvár Város Önkormányzata
 216. Pilisvörösvári Baptista Közösség
 217. Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda
 218. Pilisvörösvári USC
 219. Pilisvörösvári Utánpótlás Futball Klub
 220. Pilisszentiván Polgármesteri Hivatal
 221. Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület
 222. Pitypang Művészeti Óvoda
 223. Pler Kézilabdasport Kft.
 224. Pomáz Város Önkormányzata
 225. Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület
 226. Pomázi Egervári-Halmai Focisuli
 227. Prizma EGYMI
 228. Promda Bt/Pearl Yoga Centrum
 229. Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde
 230. Ratsu Kft. (Lovarda)
 231. Remény Kora Gyermekvédelmi Alapítvány
 232. REX Kutyaotthon Alapítvány
 233. RG Mánia Ritmikus Gimnasztika és Tánc Sport Egyesület
 234. Római Sport Egyesület
 235. Római Szinkronúszó SE
 236. Rómaifürdői Karitász Alapítvány
 237. Rotary Club Szentendre
 238. Rózsadomb Lions Klub
 239. SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft.
 240. Segítő Szűz Mária Lelkészség
 241. Shindo Sportegyesület
 242. Shitokai Magyarország Alapítvány
 243. Shurenkan Aikido Sportegyesület
 244. Solymár, Óvoda
 245. Solymári Fiatalokért Közhasznú Egyesület
 246. Spuri Futó és Triatlon Sportklub
 247. Squash Club Kft.
 248. Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendrei Skanzen)
 249. Százhalombattai VUK SE
 250. Személyesen Segíthet Alapítvány
 251. Szent Erzsébet Otthon Társaság
 252. Szent Miklós Ált. Isk. és EGYMI
 253. Szentendrei Árvácska Állatmenhely
 254. Szentendrei Kajak-Kenu SE
 255. Szentendrei Kosárlabda Sport Egyesület
 256. Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány
 257. Szépvölgy Judo Sportegyesület
 258. Szülők Háza Alapítvány
 259. Tabáni Spartacus SKE
 260. Talpalatnyi Hagyomány Alapítvány
 261. Talpalatnyi Hagyomány Alapítvány
 262. Talpon Maradni Családgondozó Kft.
 263. TÁR-S Közművelődési és Környezeti Nevelési Egyesület
 264. Telki SE Gimnasztika Szakosztálya
 265. Templomdombi Általános Iskola
 266. Terézvárosi Gondozó Szolgálat
 267. Testnevelési Egyetem
 268. Testvériség SE
 269. Texas Ranch Lovarda
 270. Timi-Tanya Falusi Turizmus és Lovassport Egyesület
 271. Tinnye-Piliscsabai Református Társegyházközség
 272. Tokai Norbert (sport)
 273. Toranoko S. E.
 274. Történelemoktatók Szakmai Egyesülete
 275. Túrafüggő Kft.
 276. Tűzmadár Alapítvány
 277. TV2 Médiacsoport Kft.
 278. Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola
 279. Újbudai Kulturális Központ
 280. Új-Hullám Sport Egyesület
 281. ÚJLAK Karitász
 282. Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola
 283. Újpesti Torna Egylet
 284. Újpest-kertvárosi Szent István Plébánia
 285. Unicornis Egészségforrás Alapítvány
 286. Úszó Pingvin Óvoda
 287. UVSE Vízilabda Sportegyesület
 288. Üröm Szent György Vértanú Plébánia
 289. Ürömi Duhajdombi Állatotthon Alapítvány
 290. Ürömi Hóvirág Óvoda
 291. Üröm-Pilisborosjenői Református Társegyházközség
 292. Vackor Óvoda
 293. Vadász utcai Idősek Klubja
 294. Változás Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület
 295. Városi Családsegítő és Gondozási Központ, Százhalombatta
 296. VASAS Pasarét
 297. VASAS Sport Club
 298. Vidám Segítők Alapítvány
 299. Vígszínház
 300. Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület
 301. Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat
 302. Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány
 303. Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület
 304. Zuglói Arany János Általános Iskola és AMI
 305. Zuglói Munkácsy Mihály Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk.
 306. Zsigmond Király Főiskola

Állandó lehetőségek

Állandó lehetőségek

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

TEAJÁRAT

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által novembertől márciusig szervezett ún. teajárat/utcai szolgálat a hajléktalan emberek napközbeni ellátását segíti ősztől tavaszig. A tanulók (alkalmanként 2-3 fő) a Szeretetszolgálat munkatársával együtt utaznak a helyszínre, majd ő a visszautaztatásról is gondoskodik.

JÁTSZÓTÉR

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat III. kerületi játszóterein a gyerekek felügyeletében, a játékok karbantartásában, a játszótér tisztán tartásában jut szerep a diákoknak. Tanulóink egész évben péntek délutánonként (14:00 és 18:00 óra között), illetve hétvégenként (szombaton és vasárnap 10:00 és 14:00 óra, illetve 14:00 és 18:00 óra között, valamint a tanítási szünetekben) vehetnek részt ebben a feladatban.

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat két helyszínen kínál lehetőséget arra, hogy diákjaink nehéz sorsú gyerekeknek segítsenek a tanulásban, egyéb képességeik fejlesztésében; a nyári szünetben pedig kézműves tárgyak készítésével, együttes játékkal kössék le őket.

PÁTYI IDŐSOTTHON

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat idősotthonában a diákok segíthetnek az étkeztetésben, kerti munkák végzésében, az idős emberekkel sétálhatnak, beszélgethetnek, társasozhatnak.

SZÉLL KÁLMÁN TÉR NAPPALI MELEGEDŐ

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai főként a korán kelő diákok segítségére számítanak, a hajléktalanoknak szánt reggeli elkészítésében, előkészítésében.

ADNI ÖRÖM!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a karácsony előtti héten a SPAR Magyarország Zrt.-vel összefogva szervez minden évben tartósélelmiszer-gyűjtést a rászorulók számára. Az árpádos diákokat az I. ker. Batthyány téri SPAR-ba várják; itt szórólaposztással és az adományok összegyűjtésével segíthetik ezt a munkát.