1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Iskolai élet » Iskolai közösségi szolgálat

Iskolai közösségi szolgálat

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató

A középiskolai tanulók számára az érettségi vizsga megkezdésének előfeltétele, hogy addigra 50 óra közösségi szolgálatot teljesítsenek. Ez az előrehozott vizsgákra nem, csak a 12. év végi vizsgákra vonatkozik. (Célszerű 9-11. osztályban teljesíteni, hogy 12.-ben már csak a tanulással tudjanak foglalkozni a diákok.

Iskolai és egyéni szervezésben is teljesíthetik a közösségi szolgálatot a tanulók, abban az esetben, ha a fogadó szervezetnek, intézménynek van erre vonatkozó szerződése az iskolával. Az elvégezett közösségi munkaórákat és feladatokat az iskolában név szerint nyilvántartjuk és megfelelően adminisztráljuk.

Gimnáziumunkban az iskolai közösségi szolgálat koordinátorai:
Sarlósné Bánhegyi Lídia
elérhető az iskola telefonszámain (388-7120; 388-2371), emailen és személyesen a nagytanáriban;
valamint Jüling Erika
elérhető az iskola telefonszámain (388-7120; 388-2371), emailen és személyesen a titkárságon.
A közösségi szolgálattal kapcsolatos bármilyen kérdésre, felvetésre, kezdeményezésre szívesen válaszolunk. A közösségi szolgálat aktuális lehetőségeiről a diáktanács Facebook-csoportja értesül, ők tájékoztatják ezekről osztálytársaikat.

A közösségi szolgálatra vonatkozó rész a 20/2012-es EMMI rendeletből

A közösségi szolgálatra vonatkozó rész a 20/2012-es EMMI rendeletből

 1. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések
 2. § (1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, illetve nonprofit szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

(2) A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési
területen folytatható tevékenység.

(2a) A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

(2b) A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti intézményben is teljesítheti.

(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

(4) A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,
c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,
e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

Jelenleg szerződött partnereink

Jelenleg szerződött partnereink

 1. A 21. Századi Pedagógiáért Alapítvány
 2. Advantage Szabadidősport Egyesület
 3. Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola
 4. Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.
 5. Ágoston Művészeti Óvoda
 6. Akarat DSE
 7. Alapvető Egyesület
 8. Állami Egészségügyi Ellátó Központ
 9. Angyalföldi Lányok Labdarúgó Egyesülete
 10. Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület
 11. Apátkúti Erdei Általános Iskola
 12. Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 13. Aquincum SE
 14. Aranypatkó Lovas egylet
 15. Árpád Múzeum, Ráckeve
 16. Auditor Iroda Kft.
 17. Balu Sport Egyesület
 18. Báthory László Cserkész Csapat
 19. Békásmegyeri Cserkész Egyesület
 20. Biatorbágy Város Önkormányzata
 21. BKV Előre SC
 22. Bp. Főv.XIII.ker. Önkormányzat Egyesített Óvoda
 23. Bp. Honvéd SE Sportlövő Szakosztály
 24. Bp. II. ker. Százszorszép Óvoda
 25. Bp. III. ker. Csalogány EGYMI
 26. BP2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
 27. Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
 28. Budafoki Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 29. Budai Akrobatikus Sport Egyesület
 30. Budai Irgalmasrendi Kórház
 31. Budai Pingpong Klub
 32. Budakalászi Lenvirág Alapítvány
 33. Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
 34. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
 35. Budapesti Filharmóniai Társaság
 36. Budapesti Honvéd SE Kajak-Kenu Szakosztály
 37. Budapesti Honvéd SE Kosárlabda Szakosztály
 38. Budapesti Operettszínház
 39. Budapesti Sportszolgáltató Központ
 40. Budapesti Triatlon Szövetség
 41. Budapesti Vasutas Sport Klub – Zugló
 42. Budapest-Zugligeti Szent Család Plébánia
 43. Budenz József Általános Iskola és Gimnázium
 44. Calvary-Golgota Nonprofit Kft.
 45. CAT-OTTHON Idősek Otthona
 46. Csepeli Szabadidősport Egyesület
 47. Csillaghegyi Mozgás és Szabadidő Sportegyesület
 48. Csodák Palotája Nonprofit Kft.
 49. CSP4 KFT (lovas egylet)
 50. D3 Hungary Alapítvány
 51. Danubius Nemzeti Hajós Egylet
 52. Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
 53. Digitális Tudás Akadémia Közhasznú Egyesület
 54. Dinghy Sport Club Hungary Kft
 55. Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája
 56. Dr. Béres József Ált. Iskola
 57. Dr. Béres József Általános Iskola
 58. Drogprevenciós Alapítvány
 59. Duna Művészeti Társaság
 60. Dunafüredi Vizisport Klub
 61. Duna-Ipoly Nemzeti Park
 62. Dunakanyar Régió UFC Közhasznú SE
 63. Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár
 64. Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola
 65. Dunamelléki Református Egyházkerület Mátraházai Konferencia Ház
 66. Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület
 67. Eb Árvaház
 68. Egyesület a Remény Kis Embereiért Közösségért
 69. Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért
 70. Együtt Halmajugráért Roma-Magyar Egyesület
 71. Élet Kis Virág Alapítvány
 72. Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület
 73. Elveszett Állatok Alapítvány
 74. Elveszett Állatok Alapítvány
 75. Eötvös Loránd Fizikai Társulat
 76. Eötvös Loránd Tudományegyetem
 77. Eszterhéj Alapítvány
 78. EuroHungaricum Alapítvány
 79. Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány
 80. Ferenczy Múzeumi Centrum
 81. Ficánka Családi Napközi Nonprofit Kft.
 82. Fillér utcai Általános Iskola
 83. Finn Nagykövetsé
 84. Folyami Katasztrófavédelem és Speciális Mentő Egyesület
 85. Főv. Önkormányzat Rendészet
 86. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 87. Fővárosi Törvényszék
 88. FTC Kézilabdasport Kft.
 89. Funside Egyesület
 90. Gabi Lovasai Sportegyesület
 91. Gankaku Sportegyesület
 92. Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület
 93. Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület SZIA Nappali Melegedő
 94. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
 95. Greenpace Magyarországi Egyesülete
 96. GTM 2012 Kft.
 97. Gyermeksziget Montessori Óvoda
 98. Gyermekvilág Óvoda
 99. Hajnalsárkány SE
 100. Harmónia Tánc-Sport Egyesület
 101. Hatszín Teátrum Kft.
 102. HAVASOK Sportegyesület
 103. Hegyvidék Polgárőr Egyesület
 104. Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány
 105. Hild József Általános Iskola
 106. homoludens.hu Egyesület
 107. Honvéd Kulturális Egyesület
 108. Idősek Otthona, Gödöllő
 109. II. kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
 110. Integrált Betegellátásért Alapítvány
 111. Interface Publishing & Education Europe Kft.
 112. International Federation of Teqball
 113. Izgő-Mozgó Egyesület
 114. Játékszín Nonprofit Közhasznú Kft.
 115. Jó Természet Alapítvány
 116. Jószolgálati Otthon Közalapítvány
 117. JWT Budapest Kft.
 118. Kajak-Kenu Alapítvány (BKV Előre SC)
 119. KASZÁSOK Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület
 120. Keresztelő Szent János Plébánia Karitász
 121. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
 122. Kertvárosi Sport Egylet
 123. Kiss Zenede Alapfokú Műv. Isk. és Szakgimnázium
 124. KKBK Nonprofit Zrt.
 125. Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
 126. Kós Károly Művészetek Háza és Könyvtár
 127. Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
 128. Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 129. Külker Evezős Klub Óbuda
 130. Lengyel Nagykövetség
 131. Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda
 132. Logikusak(k) Egyesület
 133. Ludwig Múzeum
 134. Magyar Hegymászó Oktatók Egyesülete
 135. Magyar Hospice Alapítvány
 136. Magyar Indokína Társaság Kft. (Aranymúzeum)
 137. Magyar Judo Szövetség
 138. Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat VEROCS Szakosztály
 139. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete
 140. Magyar Máltai Szeretetszolgálat
 141. Magyar Mezőgazdasági Múzeum
 142. Magyar Rett Szindróma Alapítvány
 143. Magyar Röplabda Szövetség
 144. Magyar Szinkronúszó Szövetség
 145. Magyar Táncsport Szakszövetség
 146. Magyar Tengerimalac-védő Egyesület
 147. Magyar Tenisz Szövetség
 148. Magyar Úszó Szövetség
 149. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
 150. Magyar Vár Alapítvány
 151. Magyar Versmondók Egyesülete
 152. Magyar Vöröskereszt Budapesti Fővárosi Szervezet
 153. Mária Út Közhasznú Egyesület
 154. Maszk és Ecset Alapítvány
 155. Mellrákinfó Egyesület
 156. Meseerdő / Szivárvány Tagóvoda
 157. MIDIO Hungary Kft.
 158. Mogyorósbányai Fúvószenekar
 159. Mókus utcai Óvoda
 160. Montágh Imre Ált. Isk. és EGYMI
 161. Moravcsik Alapítvány
 162. MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet
 163. MULTI Sportegyesület
 164. Műcsarnok Nonprofit Kft.
 165. Művészetek Háza Pilisvörösvár
 166. Művészetek Völgye Nonprofit Kft.
 167. Nagycsaládosok Országos Egyesülete
 168. Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete
 169. Nagykovácsi Kispatak Óvoda
 170. Nagykovácsi Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia
 171. Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.
 172. Napraforgó Óvoda és Tagóvoda
 173. Német Nemzetiségi Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk. Pilisszentiván
 174. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pilisszentiván
 175. Nyitnikék Óvoda
 176. Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Szakszervezete – Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Alapszervezete
 177. Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület
 178. Óbudai Egyetem
 179. Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar
 180. Óbudai Jutsu Kai Kan Egyesület
 181. Óbudai Kézilabda Sportiskola
 182. Óbudai Kulturális Központ
 183. Óbudai Platán Könyvtár
 184. Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Kft.
 185. Óbudai Társaskör
 186. Óbudai Wellness és Diáksport SE
 187. ÓCSTGYK
 188. Országos Tisztifőorvosi Hivatal
 189. Óvoda, Solymár
 190. Oxigén Úszó- és Sportsuli
 191. Önkormányzat, Telki
 192. Pais Dezső Általános Iskola
 193. PASA Tenisz Kft.
 194. Pilis Cross Country Club
 195. Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
 196. Pilisborosjenői ném.nemz. Ált. Isk. és AMI
 197. Piliscsabai Cserkész, Lovas, Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület
 198. Piliscsabai Evangélikus Közösség Raffay Sándor Alapítványa
 199. Pilisi Parkerdő Zrt. Szentendrei Erdészete
 200. Pilisvörösvár Város Önkormányzata
 201. Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda
 202. Pilisvörösvári USC
 203. Pilisvörösvári Utánpótlás Futball Klub
 204. Pilisszentiván Polgármesteri Hivatal
 205. Pitypang Művészeti Óvoda
 206. Pomáz Város Önkormányzata
 207. Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület
 208. Pomázi Egervári-Halmai Focisuli
 209. Prizma EGYMI
 210. Promda Bt/Pearl Yoga Centrum
 211. Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde
 212. Ratsu Kft. (Lovarda)
 213. Remény Kora Gyermekvédelmi Alapítvány
 214. REX Kutyaotthon Alapítvány
 215. RG Mánia Ritmikus Gimnasztika és Tánc Sport Egyesület
 216. Római Sport Egyesület
 217. Római Szinkronúszó SE
 218. Rómaifürdői Karitász Alapítvány
 219. Rotary Club Szentendre
 220. Rózsadomb Lions Klub
 221. SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft.
 222. Segítő Szűz Mária Lelkészség
 223. Shitokai Magyarország Alapítvány
 224. Shurenkan Aikido Sportegyesület
 225. Solymár, Óvoda
 226. Spuri Futó és Triatlon Sportklub
 227. Squash Club Kft.
 228. Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendrei Skanzen)
 229. Százhalombattai VUK SE
 230. Személyesen Segíthet Alapítvány
 231. Szent Erzsébet Otthon Társaság
 232. Szent Miklós Ált. Isk. és EGYMI
 233. Szentendrei Árvácska Állatmenhely
 234. Szentendrei Kajak-Kenu SE
 235. Szentendrei Kosárlabda Sport Egyesület
 236. Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány
 237. Szépvölgy Judo Sportegyesület
 238. Szülők Háza Alapítvány
 239. Tabáni Spartacus SKE
 240. Talpalatnyi Hagyomány Alapítvány
 241. Talpalatnyi Hagyomány Alapítvány
 242. Talpon Maradni Családgondozó Kft.
 243. TÁR-S Közművelődési és Környezeti Nevelési Egyesület
 244. Telki SE Gimnasztika Szakosztálya
 245. Templomdombi Általános Iskola
 246. Testnevelési Egyetem
 247. Testvériség SE
 248. Texas Ranch Lovarda
 249. Timi-Tanya Falusi Turizmus és Lovassport Egyesület
 250. Tinnye-Piliscsabai Református Társegyházközség
 251. Tokai Norbert (sport)
 252. Toranoko S. E.
 253. Történelemoktatók Szakmai Egyesülete
 254. Túrafüggő Kft.
 255. Tűzmadár Alapítvány
 256. TV2 Médiacsoport Kft.
 257. Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola
 258. Újbudai Kulturális Központ
 259. Új-Hullám Sport Egyesület
 260. ÚJLAK Karitász
 261. Újpesti Torna Egylet
 262. Újpest-kertvárosi Szent István Plébánia
 263. Unicornis Egészségforrás Alapítvány
 264. Úszó Pingvin Óvoda
 265. UVSE Vízilabda Sportegyesület
 266. Ürömi Duhajdombi Állatotthon Alapítvány
 267. Ürömi Hóvirág Óvoda
 268. Üröm-Pilisborosjenői Református Társegyházközség
 269. Vackor Óvoda
 270. Vadász utcai Idősek Klubja
 271. Változás Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület
 272. Városi Családsegítő és Gondozási Központ, Százhalombatta
 273. VASAS Pasarét
 274. VASAS Sport Club
 275. Vidám Segítők Alapítvány
 276. Vígszínház
 277. Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület
 278. Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat
 279. Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány
 280. Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület
 281. Zuglói Arany János Általános Iskola és AMI
 282. Zuglói Munkácsy Mihály Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk.
 283. Zsigmond Király Főiskola

Állandó lehetőségek

Állandó lehetőségek

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

TEAJÁRAT

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által novembertől márciusig szervezett ún. teajárat/utcai szolgálat a hajléktalan emberek napközbeni ellátását segíti ősztől tavaszig. A tanulók (alkalmanként 2-3 fő) a Szeretetszolgálat munkatársával együtt utaznak a helyszínre, majd ő a visszautaztatásról is gondoskodik.

JÁTSZÓTÉR

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat III. kerületi játszóterein a gyerekek felügyeletében, a játékok karbantartásában, a játszótér tisztán tartásában jut szerep a diákoknak. Tanulóink egész évben péntek délutánonként (14:00 és 18:00 óra között), illetve hétvégenként (szombaton és vasárnap 10:00 és 14:00 óra, illetve 14:00 és 18:00 óra között, valamint a tanítási szünetekben) vehetnek részt ebben a feladatban.

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat két helyszínen kínál lehetőséget arra, hogy diákjaink nehéz sorsú gyerekeknek segítsenek a tanulásban, egyéb képességeik fejlesztésében; a nyári szünetben pedig kézműves tárgyak készítésével, együttes játékkal kössék le őket.

PÁTYI IDŐSOTTHON

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat idősotthonában a diákok segíthetnek az étkeztetésben, kerti munkák végzésében, az idős emberekkel sétálhatnak, beszélgethetnek, társasozhatnak.

SZÉLL KÁLMÁN TÉR NAPPALI MELEGEDŐ

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai főként a korán kelő diákok segítségére számítanak, a hajléktalanoknak szánt reggeli elkészítésében, előkészítésében.

ADNI ÖRÖM!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a karácsony előtti héten a SPAR Magyarország Zrt.-vel összefogva szervez minden évben tartósélelmiszer-gyűjtést a rászorulók számára. Az árpádos diákokat az I. ker. Batthyány téri SPAR-ba várják; itt szórólaposztással és az adományok összegyűjtésével segíthetik ezt a munkát.