1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Iskolai élet » Iskolai közösségi szolgálat

Iskolai közösségi szolgálat

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató

A középiskolai tanulók számára az érettségi vizsga megkezdésének előfeltétele, hogy addigra 50 óra közösségi szolgálatot teljesítsenek. Ez az előrehozott vizsgákra nem, csak a 12. év végi vizsgákra vonatkozik. (Célszerű 9-11. osztályban teljesíteni, hogy 12.-ben már csak a tanulással tudjanak foglalkozni a diákok.

Iskolai és egyéni szervezésben is teljesíthetik a közösségi szolgálatot a tanulók, abban az esetben, ha a fogadó szervezetnek, intézménynek van erre vonatkozó szerződése az iskolával. Az elvégezett közösségi munkaórákat és feladatokat az iskolában név szerint nyilvántartjuk és megfelelően adminisztráljuk.

Gimnáziumunkban az iskolai közösségi szolgálat koordinátorai:
Sarlósné Bánhegyi Lídia
elérhető az iskola telefonszámain (388-7120; 388-2371), emailen és személyesen a nagytanáriban;
valamint Jüling Erika
elérhető az iskola telefonszámain (388-7120; 388-2371), emailen és személyesen a titkárságon.
A közösségi szolgálattal kapcsolatos bármilyen kérdésre, felvetésre, kezdeményezésre szívesen válaszolunk. A közösségi szolgálat aktuális lehetőségeiről a diáktanács Facebook-csoportja értesül, ők tájékoztatják ezekről osztálytársaikat.

A közösségi szolgálatra vonatkozó rész a 20/2012-es EMMI rendeletből

A közösségi szolgálatra vonatkozó rész a 20/2012-es EMMI rendeletből

 1. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések
 2. § (1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, illetve nonprofit szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

(2) A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési
területen folytatható tevékenység.

(2a) A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

(2b) A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti intézményben is teljesítheti.

(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

(4) A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,
c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,
e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

Jelenleg szerződött partnereink

Jelenleg szerződött partnereink

 1. A 21. Századi Pedagógiáért Alapítvány
 2. Advantage Szabadidősport Egyesület
 3. Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola
 4. Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.
 5. Ágoston Művészeti Óvoda
 6. Akarat DSE
 7. Alapvető Egyesület
 8. Angyalföldi Lányok Labdarúgó Egyesülete
 9. Apátkúti Erdei Általános Iskola
 10. Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 11. Aquincum SE
 12. Aranypatkó Lovas egylet
 13. Árpád Múzeum, Ráckeve
 14. Auditor Iroda Kft.
 15. Balu Sport Egyesület
 16. Báthory László Cserkész Csapat
 17. Békásmegyeri Cserkész Egyesület
 18. Biatorbágy Város Önkormányzata
 19. BKV Előre SC
 20. Bp. Főv.XIII.ker. Önkormányzat Egyesített Óvoda
 21. Bp. Honvéd SE Sportlövő Szakosztály
 22. Bp. II. ker. Százszorszép Óvoda
 23. Bp. III. ker. Csalogány EGYMI
 24. BP2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
 25. Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
 26. Budafoki Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 27. Budai Akrobatikus Sport Egyesület
 28. Budai Irgalmasrendi Kórház
 29. Budai Pingpong Klub
 30. Budakalászi Lenvirág Alapítvány
 31. Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
 32. Budapesti Filharmóniai Társaság
 33. Budapesti Honvéd SE Kajak-Kenu Szakosztály
 34. Budapesti Honvéd SE Kosárlabda Szakosztály
 35. Budapesti Operettszínház
 36. Budapesti Sportszolgáltató Központ
 37. Budapesti Triatlon Szövetség
 38. Budapesti Vasutas Sport Klub – Zugló
 39. Budapest-Zugligeti Szent Család Plébánia
 40. Budenz József Általános Iskola és Gimnázium
 41. Calvary-Golgota Nonprofit Kft.
 42. CAT-OTTHON Idősek Otthona
 43. Csillaghegyi Mozgás és Szabadidő Sportegyesület
 44. Csodák Palotája Nonprofit Kft.
 45. CSP4 KFT (lovas egylet)
 46. D3 Hungary Alapítvány
 47. Danubius Nemzeti Hajós Egylet
 48. Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
 49. Digitális Tudás Akadémia Közhasznú Egyesület
 50. Dinghy Sport Club Hungary Kft
 51. Dr. Béres József Ált. Iskola
 52. Dr. Béres József Általános Iskola
 53. Drogprevenciós Alapítvány
 54. Duna Művészeti Társaság
 55. Dunafüredi Vizisport Klub
 56. Duna-Ipoly Nemzeti Park
 57. Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár
 58. Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola
 59. Dunamelléki Református Egyházkerület Mátraházai Konferencia Ház
 60. Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület
 61. Egyesület a Remény Kis Embereiért Közösségért
 62. Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért
 63. Együtt Halmajugráért Roma-Magyar Egyesület
 64. Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület
 65. Elveszett Állatok Alapítvány
 66. Elveszett Állatok Alapítvány
 67. Eötvös Loránd Fizikai Társulat
 68. Eötvös Loránd Tudományegyetem
 69. Eszterhéj Alapítvány
 70. EuroHungaricum Alapítvány
 71. Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány
 72. Ferenczy Múzeumi Centrum
 73. Ficánka Családi Napközi Nonprofit Kft.
 74. Fillér utcai Általános Iskola
 75. Finn Nagykövetsé
 76. Folyami Katasztrófavédelem és Speciális Mentő Egyesület
 77. Főv. Önkormányzat Rendészet
 78. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 79. Fővárosi Törvényszék
 80. FTC Kézilabdasport Kft.
 81. Funside Egyesület
 82. Gabi Lovasai Sportegyesület
 83. Gankaku Sportegyesület
 84. Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület
 85. Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesület SZIA Nappali Melegedő
 86. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
 87. Greenpace Magyarországi Egyesülete
 88. GTM 2012 Kft.
 89. Gyermeksziget Montessori Óvoda
 90. Gyermekvilág Óvoda
 91. Hajnalsárkány SE
 92. Harmónia Tánc-Sport Egyesület
 93. Hatszín Teátrum Kft.
 94. HAVASOK Sportegyesület
 95. Hegyvidék Polgárőr Egyesület
 96. Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány
 97. Hild József Általános Iskola
 98. homoludens.hu Egyesület
 99. Honvéd Kulturális Egyesület
 100. Idősek Otthona, Gödöllő
 101. II. kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
 102. Interface Publishing & Education Europe Kft.
 103. Izgő-Mozgó Egyesület
 104. Játékszín Nonprofit Közhasznú Kft.
 105. Jó Természet Alapítvány
 106. Jószolgálati Otthon Közalapítvány
 107. JWT Budapest Kft.
 108. Kajak-Kenu Alapítvány (BKV Előre SC)
 109. KASZÁSOK Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület
 110. Keresztelő Szent János Plébánia Karitász
 111. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
 112. Kertvárosi Sport Egylet
 113. Kiss Zenede Alapfokú Műv. Isk. és Szakgimnázium
 114. Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
 115. Kós Károly Művészetek Háza és Könyvtár
 116. Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
 117. Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 118. Külker Evezős Klub Óbuda
 119. Lengyel Nagykövetség
 120. Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda
 121. Logikusak(k) Egyesület
 122. Ludwig Múzeum
 123. Magyar Hegymászó Oktatók Egyesülete
 124. Magyar Hospice Alapítvány
 125. Magyar Indokína Társaság Kft. (Aranymúzeum)
 126. Magyar Judo Szövetség
 127. Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat VEROCS Szakosztály
 128. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete
 129. Magyar Máltai Szeretetszolgálat
 130. Magyar Rett Szindróma Alapítvány
 131. Magyar Röplabda Szövetség
 132. Magyar Szinkronúszó Szövetség
 133. Magyar Táncsport Szakszövetség
 134. Magyar Tengerimalac-védő Egyesület
 135. Magyar Tenisz Szövetség
 136. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
 137. Magyar Vár Alapítvány
 138. Magyar Vöröskereszt Budapesti Fővárosi Szervezet
 139. Mária Út Közhasznú Egyesület
 140. Maszk és Ecset Alapítvány
 141. Meseerdő / Szivárvány Tagóvoda
 142. MIDIO Hungary Kft.
 143. Mogyorósbányai Fúvószenekar
 144. Mókus utcai Óvoda
 145. Montágh Imre Ált. Isk. és EGYMI
 146. Moravcsik Alapítvány
 147. MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet
 148. MULTI Sportegyesület
 149. Műcsarnok Nonprofit Kft.
 150. Művészetek Háza Pilisvörösvár
 151. Művészetek Völgye Nonprofit Kft.
 152. Nagycsaládosok Országos Egyesülete
 153. Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete
 154. Nagykovácsi Kispatak Óvoda
 155. Nagykovácsi Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia
 156. Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.
 157. Napraforgó Óvoda és Tagóvoda
 158. Német Nemzetiségi Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk. Pilisszentiván
 159. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pilisszentiván
 160. Nyitnikék Óvoda
 161. Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Szakszervezete – Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Alapszervezete
 162. Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület
 163. Óbudai Egyetem
 164. Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar
 165. Óbudai Jutsu Kai Kan Egyesület
 166. Óbudai Kézilabda Sportiskola
 167. Óbudai Kulturális Központ
 168. Óbudai Platán Könyvtár
 169. Óbudai Társaskör
 170. Óbudai Wellness és Diáksport SE
 171. ÓCSTGYK
 172. Országos Tisztifőorvosi Hivatal
 173. Óvoda, Solymár
 174. Oxigén Úszó- és Sportsuli
 175. Önkormányzat, Telki
 176. Pais Dezső Általános Iskola
 177. PASA Tenisz Kft.
 178. Pilis Cross Country Club
 179. Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
 180. Pilisborosjenői ném.nemz. Ált. Isk. és AMI
 181. Piliscsabai Cserkész, Lovas, Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület
 182. Piliscsabai Evangélikus Közösség Raffay Sándor Alapítványa
 183. Pilisi Parkerdő Zrt. Szentendrei Erdészete
 184. Pilisvörösvár Város Önkormányzata
 185. Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda
 186. Pilisvörösvári USC
 187. Pilisvörösvári Utánpótlás Futball Klub
 188. Pilisszentiván Polgármesteri Hivatal
 189. Pitypang Művészeti Óvoda
 190. Pomáz Város Önkormányzata
 191. Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület
 192. Pomázi Egervári-Halmai Focisuli
 193. Promda Bt/Pearl Yoga Centrum
 194. Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde
 195. Ratsu Kft. (Lovarda)
 196. REX Kutyaotthon Alapítvány
 197. RG Mánia Ritmikus Gimnasztika és Tánc Sport Egyesület
 198. Római Sport Egyesület
 199. Római Szinkronúszó SE
 200. Rotary Club Szentendre
 201. Rózsadomb Lions Klub
 202. SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft.
 203. Segítő Szűz Mária Lelkészség
 204. Shitokai Magyarország Alapítvány
 205. Shurenkan Aikido Sportegyesület
 206. Solymár, Óvoda
 207. Spuri Futó és Triatlon Sportklub
 208. Squash Club Kft.
 209. Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendrei Skanzen)
 210. Százhalombattai VUK SE
 211. Személyesen Segíthet Alapítvány
 212. Szent Erzsébet Otthon Társaság
 213. Szent Miklós Ált. Isk. és EGYMI
 214. Szentendrei Árvácska Állatmenhely
 215. Szentendrei Kajak-Kenu SE
 216. Szentendrei Kosárlabda Sport Egyesület
 217. Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány
 218. Szépvölgy Judo Sportegyesület
 219. Tabáni Spartacus SKE
 220. Talpalatnyi Hagyomány Alapítvány
 221. Talpalatnyi Hagyomány Alapítvány
 222. Talpon Maradni Családgondozó Kft.
 223. TÁR-S Közművelődési és Környezeti Nevelési Egyesület
 224. Telki SE Gimnasztika Szakosztálya
 225. Templomdombi Általános Iskola
 226. Testnevelési Egyetem
 227. Testvériség SE
 228. Texas Ranch Lovarda
 229. Timi-Tanya Falusi Turizmus és Lovassport Egyesület
 230. Tinnye-Piliscsabai Református Társegyházközség
 231. Tokai Norbert (sport)
 232. Történelemoktatók Szakmai Egyesülete
 233. Túrafüggő Kft.
 234. Tűzmadár Alapítvány
 235. TV2 Médiacsoport Kft.
 236. Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola
 237. Újbudai Kulturális Központ
 238. ÚJLAK Karitász
 239. Újpesti Torna Egylet
 240. Újpest-kertvárosi Szent István Plébánia
 241. Unicornis Egészségforrás Alapítvány
 242. Úszó Pingvin Óvoda
 243. UVSE Vízilabda Sportegyesület
 244. Ürömi Duhajdombi Állatotthon Alapítvány
 245. Ürömi Hóvirág Óvoda
 246. Vackor Óvoda
 247. Vadász utcai Idősek Klubja
 248. Változás Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület
 249. Városi Családsegítő és Gondozási Központ, Százhalombatta
 250. VASAS Pasarét
 251. VASAS Sport Club
 252. Vidám Segítők Alapítvány
 253. Vígszínház
 254. Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület
 255. Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány
 256. Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület
 257. Zuglói Arany János Általános Iskola és AMI
 258. Zuglói Munkácsy Mihály Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk.
 259. Zsigmond Király Főiskola

Állandó lehetőségek

Állandó lehetőségek

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

TEAJÁRAT

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által novembertől márciusig szervezett ún. teajárat/utcai szolgálat a hajléktalan emberek napközbeni ellátását segíti ősztől tavaszig. A tanulók (alkalmanként 2-3 fő) a Szeretetszolgálat munkatársával együtt utaznak a helyszínre, majd ő a visszautaztatásról is gondoskodik.

JÁTSZÓTÉR

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat III. kerületi játszóterein a gyerekek felügyeletében, a játékok karbantartásában, a játszótér tisztán tartásában jut szerep a diákoknak. Tanulóink egész évben péntek délutánonként (14:00 és 18:00 óra között), illetve hétvégenként (szombaton és vasárnap 10:00 és 14:00 óra, illetve 14:00 és 18:00 óra között, valamint a tanítási szünetekben) vehetnek részt ebben a feladatban.

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat két helyszínen kínál lehetőséget arra, hogy diákjaink nehéz sorsú gyerekeknek segítsenek a tanulásban, egyéb képességeik fejlesztésében; a nyári szünetben pedig kézműves tárgyak készítésével, együttes játékkal kössék le őket.

PÁTYI IDŐSOTTHON

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat idősotthonában a diákok segíthetnek az étkeztetésben, kerti munkák végzésében, az idős emberekkel sétálhatnak, beszélgethetnek, társasozhatnak.

SZÉLL KÁLMÁN TÉR NAPPALI MELEGEDŐ

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai főként a korán kelő diákok segítségére számítanak, a hajléktalanoknak szánt reggeli elkészítésében, előkészítésében.

ADNI ÖRÖM!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a karácsony előtti héten a SPAR Magyarország Zrt.-vel összefogva szervez minden évben tartósélelmiszer-gyűjtést a rászorulók számára. Az árpádos diákokat az I. ker. Batthyány téri SPAR-ba várják; itt szórólaposztással és az adományok összegyűjtésével segíthetik ezt a munkát.