1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvétel » Átvétel

Átvétel

Osztályaink/csoportjaink tanulóinak száma általában igen nagy, ezért más iskolából átjelentkező diákok átvételét csak rendkívüli esetekben van lehetőségünk komolyan megfontolni és (érdemben) elbírálni. Az átvétel ezért csupán akkor lehetséges, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek, azaz ha

1. a jelentkező egyértelműen megnevezi, hogy mely’ osztályunkban/csoportunkban kíván a továbbiakban tanulni,

2. a megjelölt osztály/csoport létszáma ezt lehetővé teszi,

3. az átjelentkező tanuló tanulmányi átlageredménye a megelőző két félévben összesítve legalább jeles (4,75),

4. az átjelentkező sikeresen vesz részt a magyar nyelv és irodalom, illetve a matematika tantárgyakból kompetenciaalapú írásbeli felmérőn, továbbá a megcélzott tagozatnak megfelelő tantárgyi meghallgatáson.

Az átjelentkezési kérelmeket emailen Koncz Levente igazgatóhelyettes tanár úrhoz kérjük benyújtani, s ehhez csatolni az átjelentkező előző két félévi tanulmányi eredményének másolatát.