1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvétel » Átvétel

Átvétel

Osztályaink/csoportjaink tanulóinak száma általában igen nagy, ezért más iskolából átjelentkező diákok átvételét csak rendkívüli esetekben van lehetőségünk komolyan megfontolni és (érdemben) elbírálni. Az átvétel ezért csupán akkor lehetséges, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek, azaz ha

1. a jelentkező egyértelműen megnevezi, hogy mely’ osztályunkban/csoportunkban kíván a továbbiakban tanulni,

2. a megjelölt osztály/csoport létszáma ezt lehetővé teszi,

3. az átjelentkező tanuló tanulmányi átlageredménye (az I. félévben történő átjelentkezés esetén) a megelőző két tanévben vagy (a II. félévben történő átjelentkezés esetén) az I. félévben és a megelőző tanévben összesítve legalább jeles (4,75),

4. az átjelentkező sikeresen vesz részt a magyar nyelv és irodalom, illetve a matematika tantárgyakból kompetenciaalapú írásbeli felmérőn, angol/német tagozat esetén az angol/német írásbeli felmérőn, továbbá a megcélzott tagozatnak megfelelő tantárgyi szóbeli meghallgatáson.

Az átjelentkezési kérelmeket emailen Koncz Levente igazgatóhelyettes tanár úrhoz kérjük benyújtani az innen (docx-ben) vagy innen (pdf-ben) letölthető jelentkezési lap kitöltésével. A kérelemhez kérjük csatolni az átjelentkező megfelelő tanulmányi eredményének másolatát.