1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Közösségeink » Árpád Alapítvány

Árpád Alapítvány

Támogatóink 1%-os felajánlását az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület fogadja!

Ballagási díjak

A ballagással kapcsolatos legfontosabb, a múltat a jelennel összekötő hagyományunk a különböző ballagási díjak átadása.

Az Árpád Gimnáziumban először az 1904/05-ös tanévben osztottak ösztöndíjakat, a Gróf Nádasdy Ferenc Nevelési Segélyalap és a Győri Királyi Árvaalap díjait. Az első érettségiket követően sorra születtek az alapítványi díjak, ezek többségét az iskola egykori növendékei alapították, hálájuk jeléül. 1925-ben már 15 különböző díjat osztották ki a tanulók között. Az 1970-es évek elején megkezdett koncepcióváltás, a régi hagyományok felé fordulás nyílt vállalása újabb alapítványok létrejöttét segítette elő. 1977 és 2020 között 15 díj született a legkülönbözőbb tanulmányi és közösségi munka elismerésére.

A legjelentősebb ezek közül az 1983-ban alapított Udvarhelyi Ágoston Kalokagathya-díj, a legfrissebb pedig az 2020-ben létrehozott Informatika-díj.

Alapításuk időrendi sorrendjében az Árpád Gimnázium ballagásán a következő díjak kerülnek kiosztásra:

Dr. Lengyel Imre-díj

Dr. Lengyel Imre-díj

Dr. Lengyel Imre orvos, a biológiai tudományok kandidátusa, 1977-ben emléket állítva a családját a gimnáziumhoz kötő generációs kapcsolatoknak és jutalmazni kívánva a magyar irodalmi pályázatokon sikeresen szerepelt tanulóinkat, alapítványt tett és díjat hozott létre

a dr. Lengyel Imre Alapítvány díját.

Az alapító, édesapja, unokabátyja ennek az alma maternak a falai között tanultak, innen búcsúztak a középiskolai diákélet emlékeitől. Az alapítvánnyal dr. Lengyel Imre kifejezésre kívánta juttatni háláját és nagyrabecsülését az Árpád Gimnázium  szellemét megtestesítő, morális és szociális  emberré válásukban fáradságos szerepet vállaló néhai és még ma is köztünk lévő, szeretett tanárai iránt.

A díjazottnak az “Árpád Gimnázium” Alapítvány, majd az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület 100 000 Ft összegű tanulmányi ösztöndíjat biztosít felsőfokú tanulmányai támogatására.

Díjazottak:

Tanév Díjazott
1978/79 Bruckner Gábor
1979/80 Makra Krisztina
1980/81 Hantos Gabriella
Kovács Gabriella
1981/82 Bodonyi Emőke
1982/83 Takács Ildikó
1983/84 Lengyel Katalin
Nyerges Judit
1984/85 Füredi Katalin
1985/86 Molnár Ágnes
1986/87 Olter László
1987/88 Tóth Gabriella
1988/89 Cselőtei Nóra
1989/90 Pribojszki Dóra
1990/91 Bertha Ágnes
1991/92 Váradi Soma
Patócs Barbara
1992/93 Mártonffy Zsuzsa
1993/94 Szilvásy Katalin
1994/95 Rákos Krisztina
1995/96 Szilvásy Nóra
Demeter Orsolya
1996/97 Rada Lilla
1997/98 Nyikos Őrsi
1998/99 Jagomos Izabella
1999/2000 Szolcsányi Bálint
2000/01 Herpai Csaba
2001/02 Szabó Piroska
2002/03 Nagy Márton
2003/04 Bíró Kata
2004/05 Ádler Tamás
2005/06 Borsodi Viktor
2006/07 Rosta Katalin
2007/08 Nagy Nikolett
2008/09 Bölcskei Zita
2009/10 Lővei Péter
2010/11 Serfőző Nikolett
Zsedényi Dorottya
2011/12
2012/13 Bogár Anna Gréta
2013/14 Török Anna
2014/15 Molnár Ádám Boldizsár
2015/16 Ábel Adrienne
2016/17 Perecz Petra
2017/18 János Zsuzsa Anna
2018/19 Járai Anna
2019/20 Pásztor Csilla
2020/21 Kamuthy Maja
2021/22 Farkas Hanna
2022/23
2023/24 Petrov Sára

Dr. Csizmás Lajos-díj

Dr. Csizmás Lajos-díj

Dr. Csizmás Lajos, gimnáziumunk 1936-ban érettségizett diákja régi iskolája iránti tanítványi hálájától vezérelve az iskola tanulói közül azok jutalmazására, akik a matematika tantárgyban a legjobb eredményeket érték el, 1985-ben alapítványt tett, ezzel létrehozta

dr. Csizmás Lajos Alapítvány díját.

Az alapító szándéka, hogy a matematika különféle területeinek meghódítása, az ezeken elért sikerek mellett a gimnázium jelenlegi tanulóit arra ösztönözze,  hogy rendszeresen és szívesen segítsenek társaiknak a tanulásban, továbbá igyekezzenek önmagukat sokoldalúan képezni.

2008 óta a díjazottnak az “Árpád Gimnázium” Alapítvány, majd az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület 50 000 Ft összegű tanulmányi ösztöndíjat biztosít felsőfokú tanulmányai támogatására.

Díjazottak:

Tanév Díjazott
1984/85 Bíró Zsolt
1985/86 Licsik Imre
Bortel László
1986/87 Pál Gábor
Kristófcsák  Gábor
1987/88 Jalsovszky Pál
Binder Zsuzsanna
1988/89 Hidvégi Zoltán
Lois László
Borha Zoltán
1989/90 Szabó Dániel
Sebestyén Géza
1990/91 Jelencsics Nikolett
Kassó Melinda
1991/92 Tichy Eszter
1992/93 Kósa Dávid
1993/94 Szalay Endre
Bakacsy Gergely
1994/95 Agócs Balázs
Ákos Tamás
1995/96 Tóth Gábor Zsolt
Fejes Tóth Péter
1996/97 Bognár Gábor
1997/98 Csóka Antal
Kunszt Árpád
1998/99 Németh András
1999/2000 Nagy Máté
Gáspár Endre
2000/01 Szathmári Marcell
Budai Erika
2001/02 Pilissy György
2002/03 Kun Vilibald
2003/04 Béky Zsófia
2004/05 Kiss-Tóth Christian
2005/06 Mezei Bálint
Rábai András
2006/07 Haszpra Zsolt
2007/08 Petrás András
2008/09 Csizmadia Gábor
2009/10 Kiss Mátyás
Szabó Zsolt
2010/11
2011/12 Dankó Levente
2012/13 Fodor András
2013/14 Halácsy Gergely
2014/15 Erdei Ákos
Szondy Borbála
2015/16 Brányi Balázs
2016/17 Márkus Tamás
2017/18 Varga Levente
2018/19 Kovács Boldizsár
Pongrácz Rita
2019/20 Szalay-Tóth Gábor
2020/21 Peőcz Richárd
Rassai Erik
2021/22 Mohay Lili Veronika
2022/23 Kovács Dominik
2023/24 Laskai Botond

Fülöp Zoltán-díj

Fülöp Zoltán-díj

Ifjabb Fülöp Zoltán édesapja, néhai Fülöp Zoltán, az Árpád Gimnázium nyugalmazott igazgatója tiszteletére és azzal a szándékkal, hogy minden évben az iskola tanulói közül azokat, akik a természettudományok területén a legkiemelkedőbb eredményeket érték el, továbbá emberi magatartásuk példamutató értékeket tükrözött, a gimnázium igazgatója jutalomban részesítse, 1990-ben alapítványt tett, illetve díjat alapított

Fülöp Zoltán Alapítvány díját.

Az alapító kinyilvánította azon szándékát is, miszerint “az alapítvány kamatainak 50 %-a az iskola tudományos színvonalának növelésére, a könyvtár és a szertárak bővítésére, oktatási segédletek beszerzésére használtassék fel.”

2008 óta a díjazottnak az “Árpád Gimnázium” Alapítvány, majd az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület 50 000 Ft összegű tanulmányi ösztöndíjat biztosít felsőfokú tanulmányai támogatására.

Díjazottak:

Tanév Díjazott
1990/91 Kovács Flórián
Sütő Bálint
1991/92 Hornyos Tibor
Seprődi Márton
1992/93 Hajdu András
1993/94 Pizág Anett
1994/95 Szőts Dávid
1995/96 Tóth Gábor Zsolt
1996/97 Bali Gábor
1997/98 Tóth Csaba
1998/99 Joanovics Ákos
Szegő Ákos
1999/2000 Gáspár Endre
2000/01 Gádoros Patrik
2001/02 Dolgos Gergely
2002/03 Boross Gábor
2003/04 Kanász-Nagy Márton
2004/05
2005/06 Berczeli Zoltán
2006/07 Kiss Benedek
2007/08 Gulyás Balázs
2008/09 Gavronek Ádám
2009/10
2010/11
2011/12 Ludas Dániel
2012/13 Rácz Kristóf
2013/14 Dinev Georgi
2014/15 Jakobi Ádám
Pongrácz Dániel
2015/16 Bencsik Bálint
Szépfalvi Bálint
2016/17 Könnyü Emma
2017/18 Peőcz Krisztián
2018/19 Sajerli Bence
Vincze Tamás
2019/20
2020/21 Virág Levente
2021/22 Sax Anna
2022/23
2023/24 Sáska Gábor

Udvarhelyi Ágoston Kalokagathya díja

Udvarhelyi Ágoston Kalokagathya díja

Az 1958-ban érettségizett IV. A osztály tanulói 1983-ban Udvarhelyi Ágoston, az iskola nyugalmazott  igazgatója iránt érzett tiszteletük, szeretetük, tanítványi nagyrabecsülésük őszinte kifejezéseként és annak biztosítására, hogy minden tanévben az érettségiző diákok közül azt, aki a tanulmányi munkában, a közösségi életben és  az iskolai sportban a legkiemelkedőbb eredményeket érte el, továbbá egész emberi magatartása példamutató értékeket tükrözött, a gimnázium jutalomban részesítse, megalapították iskolánk legjelentősebb díját,

Udvarhelyi Ágoston Kalokagathya díját.

A díj egyszerre kapcsolódik az iskola hagyományaihoz és Udvarhelyi tanár úr nevelői tevékenységéhez, aki kiváló felkészültséggel, nemes emberi tulajdonságaival, sok szeretettel, odaadással és türelemmel azon munkálkodott, hogy tanítványaiban a legtisztább emberi értékeket alakítsa ki, majd az érettségi után is figyelemmel kísérte életpályájukat, atyai barátsággal, jókedvvel adott nekik tanácsot, segítséget.

2008 óta a díjazottnak az “Árpád Gimnázium” Alapítvány, majd az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület 50 000 Ft összegű tanulmányi ösztöndíjat biztosít felsőfokú tanulmányai támogatására.

Díjazottak:

Tanév Díjazott
1958/59 Walkovszky Béla
Nyitrai József
Szörényi Árpád
Hódy József
Dóra Gyula
1959/60 Szörényi Árpád
Walkovszky Béla
Dóra Gyula
Fekete Szilárd
Fülöp Attila
1960/61 Bánhegyi Gyula
Kreko Béla
Dóra Gyula
Tompos Katalin
Zorkóczki Ernő
1961/62 Kreko Béla
Som Katalin
Komlóssy András
Maday Gyula
Újvári Gyöngyi
1963/66
1966/67 Tegzes Ottó
Lutz Éva
Fodor Ágnes
Karádi Magdolna
Hamar Róbert
Podszkos Lenke
Szendrői Edit
1967/68 Fodor Ágnes
Lutz Éva
Karádi Magdolna
Hollósi Kornélia
Szabados Katalin
1968/69 Karádi Magdolna
1969/70 Szabados Katalin
1970/71 Madai Gábor
1971/72 Pálvölgyi Mátyás
1972/73 Ruzs-Molnár Veronika
1973/74 Tóth Péter
1974/75 Köveskúti Ágnes
1975/76 Muraközi Anna
1976/77 Holéczy Katalin
1977/78 Juhász Zsolt
1978/79
1979/80 Hankó Gábor
1980/81 Manhercz Kálmán
1981/82 Alberti Gábor
1982/83 Benyó Gábor
1983/84 Győrfi Attila
1984/85 Szarvas László
1985/86 Csikós Éva
Cselőtei Attila
1986/87 Gábeli Tamás
1987/88 Terei Gábor
Szőke János
1988/89 Bárdos  Rita
1989/90 Szarvas Gábor
Kondacs Attila
1990/91 Koncz Levente
Palkovics Tünde
1991/92 Koncz Balázs
1992/93 Kulifai Krisztina
Kosztolánczy  Gábor
1993/94 György András
1994/95 Révai András
Szécsi Ilona
1995/96 Elek Péter
1996/97 Bíró Balázs
1997/98 Boja Bence
Jenei Piroska
Veres Ákos
1998/99 Seprődi Bence
1999/2000 Menyhért Bálint
2000/01 Hegyi Zsolt
2001/02 Kovács Erika
2002/03 Gergely Viktor
Pomázi Krisztina
2003/04 Stréhn Anita
2004/05 Haszpra Tímea
Pap Bence
2005/06 Sárvári Anna
2006/07 Vad Szilvia
Zsigmond Anna
2007/08 Ormoshegyi Nóra
2008/09 Havasi Petra
Meszlényi Regina
2009/10 Szauftmann Ivett
2010/11 Havasi Kristóf
2011/12 Havas Katalin
Lakos Zoltán
2012/13 Keszthelyi Gergely
Szemán Réka
2013/14 Könnyü Laura
2014/15 Garai Luca
2015/16 Kovács Viktória
2016/17 Keresztes Fanni
Szalay Bence
2017/18 Mlynarik Júlia
Nagy Zsófia
Tóth Balázs (12.c)
2018/19 Sumicz Benedek
2019/20 Marozsák Tádé
2020/21 Andó Lujza
Varga Péter
2021/22 Paták Balázs
Veress Vivien
2022/23 Hartmann Botond
2023/24 Seprődi Barnabás

Krajcsovits Márton-díj

Krajcsovits Márton-díj

Az 1950-ben érettségizett IV. A és IV. B osztály tanulói szeretett tanáruk, Krajcsovits Márton tanár úr, a magyar nyelv és irodalom tanára és osztályfőnökük emlékére, továbbá abból a célból, hogy a gimnázium tanulóit a magyar nyelv és az idegen nyelvek tanulása terén kiemelkedő teljesítményre buzdítsák, 1982-ben alapítványt tettek és létrehozták

a Krajcsovits Márton Alapítvány díját.

Az alapítók tisztelettel, hálával és nagyrabecsüléssel adóznak egykori tanáruk – velük a magyar nyelv és irodalom szépségeit megszerettető – munkájának és sorsukat az érettségi utáni időszakra kiterjedően is figyelemmel követő érdeklődésének.

2008 óta a díjazottnak az “Árpád Gimnázium” Alapítvány, majd az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület 50 000 Ft összegű tanulmányi ösztöndíjat biztosít felsőfokú tanulmányai támogatására.

Díjazottak:

Tanév Díjazott
1982/83 Orosz Gabriella
1983/84 Orbán Katalin
1984/85 John Gábor
1985/86 Noszek Csilla
1986/87 Müller János
1987/88 Angyal Virág
1988/89 Amin Juan
1989/90 Geske Mihály
1990/91 Szabó Zsolt
1991/92 Kerényi Éva
1992/93 Horváth Mariann
1993/94 Csizmazia Anikó
1994/95 Koncz Ádám
1995/96 Dudás Gergely
1996/97 Szabó Róbert
Legeza Erika
1997/98 Kovács Attila
1998/99 Miksa Viktor
1999/2000 Gábor Júlia
Hámori Zsófia
2000/01 Kern Csilla
Menyhért Ildikó
2001/02 Rákóczi Emese
2002/03 Grósz Béla
2003/04 Seregi Kata
2004/05
2005/06  John Balázs
2006/07 Somkuti Gábor
2007/08 Pomázi Katalin
2008/09 Rudnay Lilla
2009/10 Kiss Dóra
2010/11 Baráth Bence
2011/12 Metzler Viktória
2012/13 Kótai Anasztázia
2013/14 Ohno Naoki
2014/15 Keszthelyi Erzsébet
Kovács Rebeka
2015/16 Ciceu Iarina
Nagy Kata
2016/17 Skrodzki Sandra
2017/18 Szöllősi Bianka
2018/19
2019/20 Németh Emília Róza
Rudnai Emma
2020/21
2021/22 Könye Sólyom
2022/23 Higl Patrik
Ormai Norman
Radnai Réka
2023/24 Selmeczi Márta

Karádi Károly-díj

Karádi Károly-díj

Az 1953-ban érettségizett IV. A osztály egykori tanulói kifejezve régi iskolájuk iránti ragaszkodásukat, volt tanáraik iránti tiszteletüket, csatlakozva a gimnázium jelenlegi hagyománytisztelő és -ápoló törekvéseihez, azzal a céllal,  hogy a jelenlegi tanulókat a természettudományok – az iskolai tanterv követelményeit lényegesen meghaladó – elsajátítására ösztönözzék, ezáltal az ifjúság tudásának, ismereteinek gyarapítását szolgálják, 1979-ben alapítványt tettek, amelyet az iskola egykori tanulójáról, egyben pályakezdésétől haláláig kiváló tanáráról, Karádi Károlyról neveztek el, és az alapítvány díját

Karádi Károly természettudományi díj

elnevezéssel rendelték kiadni.

2008 óta a díjazottnak az “Árpád Gimnázium” Alapítvány, majd az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület 50 000 Ft összegű tanulmányi ösztöndíjat biztosít felsőfokú tanulmányai támogatására.

Díjazottak:

Tanév Díjazott
1979/80 Bartha Krisztina
1980/81 Dankó Gyula
1981/82 Oravecz Elvira
1982/83 Szolvik Éva
1983/84 Szaszák Ágnes
1984/85 Oravetz Ferenc
1985/86 Erdei Zsolt
1986/87 Varga Ágnes
1987/88 Köteles Ferenc
1988/89 Varga Magdolna
1989/90 Sziebert Ágnes
Fejérdy Zsófia
1990/91 Csáky Orsolya
1991/92 Lacza Zsombor
1992/93 Völgyi Tamás
1993/94 Stogicza Ágnes
1994/95 Karsai Árpád
1995/96 Hajdu Klára
Istók Koppány
1996/97 Kecskés Réka
1997/98 Kerepesy Krisztián
1998/99 Somodi Imela
1999/2000 Tőkey Balázs
2000/01 Dúcs Anita
2001/02 Bein Márton
2002/03 Németh Ildikó
2003/04 Németh Dávid András
2004/05 Jávorfi Tamás
2005/06 Kanász-Nagy Dóra
2006/07 Balázs Bálint
2007/08
2008/09 Linszky Franciska
2009/10 Major Péter
2010/11
2011/12 Nagyházi Márton
2012/13 Erdélyi Dániel
Kiss Dániel
2013/14 Tőke Péter
2014/15 Kardos Ilona
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19 Bereti Szanna
2019/20
2020/21 Tálas Soma
2021/22 Dózsa Levente
2022/23 Karádi Virág
2023/24 Buday Gergely

Kós Károly-díj

Kós Károly-díj

Az 1959-ben érettségizett IV. C osztály tanulói a régi iskolájuk és volt tanáraik iránti tiszteletből, az Árpád Gimnázium hagyományápoló törekvéseitől indíttatva, abból a célból, hogy a tanulókat általános műveltségük megszerzésén túlmenően a népi hagyományok ápolására, magyarságtudatuk fejlesztésére ösztönözzék, 1985-ben alapítványt tettek és létrehozták

az Árpád Gimnázium Kós Károly díját néphagyományaink ápolásáért.

A díjjal járó Kós Károly-emlékplakettet Hermann János,  a gimnázium 1959-ben a IV. D osztályban érettségizett tanulója ajánlotta fel és készítette el.

2008 óta a díjazottnak az “Árpád Gimnázium” Alapítvány, majd az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület 50 000 Ft összegű tanulmányi ösztöndíjat biztosít felsőfokú tanulmányai támogatására.

Díjazottak:

Tanév Díjazott
1985/86 Réső Nóra
Erdélyi Zsombor
Tiszavölgyi István igazgató
1986/87 Kerek Krisztina
Árendás Péter
1987/88 Strack Orsolya
Juhász Attila
1988/89 Kemény Sára
Drucker Péter tanár úr
1989/90 Szerényi Béla
Dányi Helga
1990/91 Székely Anna
1991/92 Madai Zsolt
1992/93 Nyitrai Péter
1993/94 Horváth Krisztina
1994/95
1995/96 Molnár Zsuzsa
Révfalvi Andrea tanárnő
1996/97 Török Máté
1997/98 Lois Márta
1998/99 Bálint Lea
Busi Katalin
1999/2000
2000/01 Atzél Klára
Orosz Erzsébet tanárnő
2001/02 Kovács Rebeka
2002/03 Benke Sarolta
Németh András
2003/04 Kovács Dorottya
2004/05  ?
2005/06
2006/07 Gál Eszter
2007/08 Orosz Erzsébet tanárnő
2008/09 Botlik Barnabás
2009/10
2010/11
2011/12 Paulik Rita
2012/13 Holló Noémi
Őri Annamária
Pittner Fruzsina
Pró Krisztina
Szabó Borbála
2013/14 Bajcsai Flóra Lili
2014/15
2015/16
2016/17 Kurucz Tünde
2017/18 Kraxner Anna
Siklós Csenge
2018/19 Boda Dorka
2019/20 Husi Kitti
Nagy Dóra Hanna
2020/21
2021/22 Mravinac Bálint
2022/23 Skrodzki Marko
2023/24 Marton Dorka

Iglói Mihály-díj

Iglói Mihály-díj

Az 1955-ben érettségizett IV. A osztály egykori tanulói tisztelegni kívánván kiváló testnevelő tanáruk, Iglói Mihály pedagógiai munkássága és sportpályafutása előtt, emlékezvén arra a kedvességre, amellyel ballagásuk 25. évfordulóján őket volt iskolájuk fogadta, illetve szorgalmazván, hogy a gimnázium tanulói a humán és a természettudományos műveltség alapjainak megszerzésén túlmenően különös gondot fordítsanak egészségi-testi nevelésükre és a testnevelés tantervet lényegesen meghaladóan kezdeményezően vegyenek részt az iskola sportéletében, 1980-ban alapítványt tettek,  illetve életre hívták

az  Iglói Mihály Sportalapítvány díját.

Az alapítvány célja nem elsősorban a versenyszerű minősített élsportban való részvétel ösztönzése, hanem kifejezetten az iskola érdekében kifejtett sporttevékenység jutalmazása.

2008 óta a díjazottnak az “Árpád Gimnázium” Alapítvány, majd az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület 50 000 Ft összegű tanulmányi ösztöndíjat biztosít felsőfokú tanulmányai támogatására.

Díjazottak:

Tanév Díjazott
1981/82 Gonda Ildikó
Méry Zsolt
1982/83 Szalkai Ágnes
Horváth András
1983/84 Szijjártó Csilla
Győri D.Lajos
1984/85 Sziebert Ádám
Csernai Zoltán
1985/86 Pézsa Noémi
Molnár András
1986/87 Treiber Gabriella
Janszky József
1987/88 Honi Judit
Balázs Péter
Pártos György
1988/89 Plank Zsuzsa
Péter Ambrus
1989/90 Csertán Edit
Tóth Gábor
1990/91 Hajdu Vera
Kégl Zoltán
1991/92 Csapó Eszter
Bittó Zoltán
1992/93 Kovács Barbara
Ronkay László
1993/94 Foyta Dorottya
Zentay Péter
1994/95 Medvegy Nóra
Kocsis Zoltán
1995/96 Ember Anikó
Mészáros Áron
1996/97 Tímár Viktória
Medvegy Zoltán
1997/98 Semeniuk Erzsébet
Dőry Katalin
Szűcs Márton
1998/99
1999/2000 Németh Lajos
Lőrinczi Péter
2000/01 Gádoros Patrik
Boja Sára
2001/02 Medvegy Judit
Jászberényi Márta
Smaraglay Botond
Lőrincz Attila
2002/03 Lefter Miklós
2003/04 Csermely Dóra
2004/05 Varga Ádám
2005/06  Pilissy Zoltán
 Zentai György
2006/07 Szabó Gergely
2007/08 Kőrösi Kitti
2008/09 Vitányi Anna Kinga
2009/10 Fónagy Veronika
2010/11 Fónagy-Mogyorós Júlia
Tallár Ákos
2011/12 Kohlhoffer Fanni
Papp Gergely
2012/13 Kardos Bence
Kékesi Dóra
2013/14 Bakos Imola
2014/15 Dóri Bence
Kékesi Patrícia
2015/16 Doktor Anna
2016/17 Bea Bence
Korompai Zsolt
Kovács Marcell
Nagymihály Levente
2017/18 Benda Orsolya
Kardos Orsolya
2018/19 Istenes Márton
Kertai Lili
Kutrovich Bence
2019/20 Kun Domán
Pálos Panna
2020/21 Császár Adrienn
2021/22 Hilbert Petra
Illés Gergő
2022/23 Van Rijs Dóra
Van Rijs Luca
2023/24 Konta Sarolt

Gombár Vince-díj

Gombár Vince-díj

Az 1952-ben érettségizett IV. A osztály tanulói régi iskolájuk iránti hálájuktól vezérelve, a gimnázium hajdani kiváló latintanára, Gombár Vince tanár úr emléke előtt  tisztelegve, azzal a céllal, hogy az Árpád Gimnázium tanulóit a humán műveltség különböző területeinek az iskolai tantervben meghatározott szinteken felüli elsajátítására, ezeken a műveltségterületeken önálló alkotásra, illetve az így megszerzett tudás továbbadására ösztönözzék 1977-ben alapítványt tettek, illetve életre hívták

a Gombár Vince Alapítvány díját.

A díj létrehozásával az alapítók szorgalmazzák, hogy az iskola tanulói gyarapítsák elsősorban a görög és latin kultúrára – mint az európai civilizáció és gondolkodás egyik szellemi előzményére és alapjaira – épülő klasszikus műveltségüket, önálló alkotásokat hozzanak létre, diákköri tevékenységet folytassanak.

2008 óta a díjazottnak az “Árpád Gimnázium” Alapítvány, majd az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület 50 000 Ft összegű tanulmányi ösztöndíjat biztosít felsőfokú tanulmányai támogatására.

Díjazottak:

Tanév Díjazott
1978/79 Koczoh Péter
1979/80 Rohonczi Edit
1980/81 Pádár Zoltán
1981/82 Rédei Éva
1982/83 Kardos Judit
1983/84 Karvalics Attila
1984/85 Udvarhelyi Gabriella
1985/86 Molnár Piroska
1986/87 Lengyel Anna
1987/88 Győrke Zoltán
1988/89 Tóth Zoltán
1989/90 Varga Dániel
1990/91 Horváth Éva
1991/92 Buda Sándor
1992/93 Abdulwahab Ádám
1993/94 Csató Mihály
1994/95 Demendy Zoltán
1995/96 Elek Péter
1996/97 Ihász Pál Baján
1997/98 Werner Éva
1998/99 Matyusz Zsolt
1999/2000 Tőkey Balázs
2000/01 Ungár Bence
2001/02 Pataki Márton
2002/03 Varga Viktor
2003/04 Sabjanics István
2004/05 Tóth Dorottya
2005/06 Borsodi Viktor
2006/07
2007/08 Tarafás Imre
2008/09 Százi Barbara
2009/10 Horváth Imola
2010/11 Pogácsás Péter
2011/12 Kelemen Bíborka
2012/13 Kovács Bence
Szerencsés Gabriella
2013/14 Valus Brigitta
2014/15 Holczer Balázs
2015/16 Holczer Sára
2016/17
2017/18 Tóth Balázs (12.b)
2018/19 Kirchhof Gréta
2019/20
2020/21 Erdélyi Flóra
2021/22 Lepenye Gerda Angyalka
2022/23 Izsa Bernadett
2023/24 Besze Zalán

Dr. Sárközy Géza Diákdíj

Dr. Sárközy Géza Diákdíj

Az Árpád Gimnázium Diákdíját

a Diáktanács, az iskola igazgatójának egyetértésével és az „Árpád Gimnázium” Alapítvány támogatásával azon végzős tanulók jutalmazására alapította 1998-ban, akik hosszabb ideig részt vettek az iskolai diákélet szervezésében, odaadóan dolgoztak a közösség érdekében, illetve példát mutattak magatartásukkal és tanulmányi eredményükkel.

A diákdíj névadó támogatói Radványi Gábor és Radványi László, az Árpád Gimnázium Diáktanácsának korábbi elnökei. A testvérpár, árpádos diák nagyapjuk emléke előtt tisztelegve, 2022-ben, 100 évvel azt követően lett a diákdíj támogatója, hogy Dr. Sárközy Géza, kilépve az Árpád Gimnázium padjaiból elindult, hogy meghódítsa a távközlés és híradástechnika tudományát.

A díjazottaknak – a névadók által rendelkezésre bocsátott forrásból – az “Árpád Gimnázium” Alapítvány, majd az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület 25 000 Ft összegű tanulmányi ösztöndíjat biztosít felsőfokú tanulmányaik támogatására.

Díjazottak:

Tanév Díjazott
1997/98 Kálmán Levente
Pogonyi Zsófia
Radványi László
Veres Ákos
1998/99 Dublinszky Andrea
Krámer Veronika
Rauscher Judit
1999/2000 Baranyi Gergely
Kézdy Dániel
Tolvaj Nándor
2000/01 Fejes Andrea
Gallai Aletta
Kutor Anna
2001/02 Baranyai Gábor
Sikló Bernadett
2002/03 Jusztin Dávid
Szot Andrea
2003/04 Weisz Gábor
?
2004/05 Haraszti Zsolt
?
2005/06 ?
2006/07 G. Szabó Dániel
Mogyoródi Máté
Pomázi Annamária
2007/08 Hende Réka
Longa Alexandra
Seress Júlia
Sós János
Szegedi Tamás
2008/09 Kovács Petra
Thernesz Artúr
Tóth Barna
Zeke Barnabás
2009/10 Kosztolányi-Baji Zsolt
Molnár Léna
Said Leila
Sugár Ádám
2010/11 Treszkai Anett
Varga Stefánia
Zsigmond Ádám
2011/12 Bánhidi Dávid
Elek Luca
Kovács Brigitta
Krepuska Edvárd
Pásztélyi Emese
2012/13 Halász Nóra
Kiss Gábor Ádám
Nemecskó István
Varga Nándor
2013/14 Horváth Noémi
Juhász Renáta
Párdányi Dorottya
Tamás Zsófia
2014/15 Csicsó Nóra
Juhász Krisztina
Nemecskó Júlia
Terjék Dóra
2015/16 Chachopoulou Zoi
Horváth Anna Floransz
Kovács Regina
Szathmáry Nóra
2016/17 Dióssy Panka
Icsei Gergely
Kocsán Petra
Móra Dominik
Mudra András
Székely Áron
2017/18 Bajmóci Vivien
Fazekas Levente
Gáspár Noémi
Rettich Ágota
Lőrincz Andrea tanárnő
2018/19 Csongrádi Máté
Földes Anna
Walter Vivien
2019/20 Mészáros Miklós
Németh Zsuzsanna
Szentpéteri Liza
2020/21 Antal Laura
Bundik Barbara
Földes Artur
Tóth Fanni
2021/22 Fiar Mitra
Kövécs Laura
Mlynarik Lilla
Pogány Balázs
Takács Emese
2022/23 Fábián Dorina
Horváth Natália
Kovács Lujza
Könye Nátán
Terényi Gergely
2023/24 Darvas Dóra
Együd Emma
Takács Ákos

Ingenium Liberale-díj

Ingenium Liberale-díj

A gimnázium speciális idegen nyelvi tantervű 12. a osztálya 1998-ban érettségizett négy diákja azon végzős tanuló részére, aki tevékenységével és egyéniségével leginkább hozzájárult az iskolán belüli közösségi élet kialakításához 1999-ben létrehozta

az  Ingenium Liberale díjat.

A díj elnevezésének jelentése “nemes jellem”, s odaítélésénél elsősorban az osztályon, illetve a kisebb közösségeken belüli tevékenységet kell figyelembe venni.

A díjazottaknak – az alapítók által átadott forrásból – az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület 20 000 Ft összegű tanulmányi ösztöndíjat biztosít felsőfokú tanulmányaik támogatására.

Díjazottak:

Tanév Díjazott
1998/99 Németh Katalin
Nemecsek Orsolya
1999/2000 Ujj Zsuzsanna
Bálint Gyöngyi
Riecke Katalin
2000/01 Bíró Bence
Gergely Krisztina
Révai Judit
2001/02 Tamási Krisztina
Fodor Zsuzsa
Mészöly Tamás
2002/03 Dobó Rita
Tóth Éva
Udvardy Richard
Vág András
2003/04 Szirtes Kinga
Kovács Gergely
Pápai Simon
2004/05 Szeberényi Ágnes
Baricz Tünde
Boleska Viktória
Csillag Anna
2005/06 Mató Vivien
Jusztin Áron
Schiffer Éva
Tóth Zoltán
2006/07 Andrejkó László
Berceli Mónika
Groma Katalin
Kopácsi Laura
2007/08 Barakony Zsófia
Bogár Eszter
Pilissy Anna
Said Sára
2008/09 Erdélyi Kristóf
Miklós Zita
Pálvölgyi Annamária
Schwartz Ádám
2009/10 Győri-Dani Veronika
Papp Laura
Rátkai Tímea
Szabó Anita Dóra
2010/11 Deák Péter
Török Flóra
Varga Nelli
2011/12 Horváth Viola
Kemény Sára
Kovács Vivien
2012/13 Boros Márton
Forgách Márton
Kemény Laura
Nagy Attila Tamás
2013/14 Dohány-Juhos Nikolett
Kozák Dóra
Longa Lili
Székely Dóra
2014/15 Bálega Noémi
Török Ferenc
Gábeli Janka
Orgován Géza
2015/16 Leskó Balázs
Nácz Vanessza
Fehér Ágnes
Zab Zsófia
2016/17 Csizmarek Krisztián
Deák Gergely
Schieszl Evelin
Schlosser Ilona
2017/18 Horváth Cecília
Kovács Richárd
Kovács Fruzsina
Tóth-Kiss Petra
2018/19 Antal Gábor
Gál László
Molnár Vencel
Somfai Réka
2019/20 Mikusik Borbála
Szűcs Tamás
Dunavölgyi Dorka
Magyar Míra
2020/21 Rácz Viktória
Mészáros-Baraczka Eszter
Gutási Ádám
Forgács Bálint
2021/22 Kovács Róza
Horváth Ábel
Maricza Hanna
Barkó Bence
2022/23 Kapás Noémi
Turán Viktória
Sörös Éva
2023/24 Imre Boglárka
Fábián Dóra
Mazák Eszter
Laczkó Petra

Bajza-Könözsy-díj

Bajza-Könözsy-díj

A III. kerületi Állami Árpád Gimnázium 1939-1947. évjáratú osztályába járt öregdiákok csatlakozni kívánnak a gimnázium alapítványához és ezért létrehozzák felejthetetlen tanáraink emlékére

a Bajza Károly – Dr. Könözsy Lajos-díjat,

és ezért az alapítvány keretében meghagyást tesznek.

Céljuk – tanáraink személyes példamutatását követve – a nemzeti önismeret, öntudat és kultúra ébrentartása és ápolása a felnövekvő nemzedékben.

Szándékaik szerint a meghagyás emlékplakettjét és díját minden esztendőben egy tanár és egy diák nyeri el. A tanárok közül az, aki a meghagyás célját tekintve kiemelkedő tevékenységet végez a tanári testület és az igazgató véleménye alapján. A diákok közül pedig az, aki az évente megrendezésre kerülő – a XIX. századi és az azt követő időszak hazafias költészete – szavalóverseny győztese lesz.

A díjat minden évben a meghagyást tevők képviselői állapítják meg, melynek forrása a meghagyás kamata és az öregdiákok önkéntes hozzájárulása.

Reméljük, hogy a meghagyás is hozzájárul az Árpád Gimnázium tradicionális magas színvonalának további erősítéséhez. A meghagyás gondozására az “Árpád Gimnázium” Alapítvány kuratóriumát kérik fel a képviselők.

Budapest, 1999. január 25.

Az alapítók nevében: Dr. Beck Béla, Dr. Makranczy József, Sinkovits Imre

Az Árpád Gimnázium képviseletében: Gyimesi Róbert

A diák-díjazottnak az alapítók által átadott forrás segítségével az “Árpád Gimnázium” Alapítvány, majd az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület 10 000 Ft összegű jutalmat biztosít, a tanár-díjazott 20 000 Ft összegű jutalmat kap.

Díjazottak:

Tanév Díjazott
1998/99 Bertha Irma tanárnő
Kónya Georgina
1999/2000 Lévay Zsolt tanár úr
Baráth Ákos
2000/01 Molnárné Vámos Katalin tanárnő
2001/02 Bertha Irma tanárnő
Lehel Barbara
2002/03 Feketéné Kovács Anikó tanárnő
dr. Szendi Emma tanárnő
Lehel Barbara
2003/04 Koncz Levente tanár úr
Smaraglay Zoltán
2004/05 Sarlósné Bánhegyi Lídia tanárnő
 ?
2005/06 Varga Júlia tanárnő
Pálvölgyi Annamária
2006/07 Kőváriné dr. Fülöp Katalin tanárnő
Smaraglay Zoltán
2007/08 Lőrincz Andrea tanárnő
Kovács Marcell
2008/09 Simon Péter tanár úr
Kohlhoffer Fanni
2009/10 Feketéné Kovács Anikó tanárnő
Kohlhoffer Fanni
2010/11 Gyanó Éva tanárnő
Pittner Fruzsina
2011/12 Sziliné Dienes Irén tanárnő
Slemmer Ádám
2012/13 Orosz Erzsébet tanárnő
Slemmer Ádám
2013/14 Tajtiné Váradi Emőke tanárnő
Siklós Csenge
2014/15 Rónyai Tünde tanárnő
Tóth Balázs
2015/16 Nagy Attila tanár úr
Szathmáry Nóra
2016/17 Tamásné Hantos Gabriella tanárnő
Siklós Csenge
2017/18 dr. Nánay Mihály tanár úr
Pásztor Csilla
2018/19 Móczárné Köves Eszter tanárnő
Pusztai Anna
2019/20 Szebenyi Katalin tanárnő
Szakács Tímea
2020/21 Svarczné Micheller Erzsébet tanárnő
2021/22 Buncsák Piroska tanárnő
Kirchhof Lilla
2022/23 Kúnné Kocsis Erzsébet tanárnő
Nagy Levente
2023/24 Kámán Veronika tanárnő
Tátrai Csenge

Dr. Farkas György-díj

Dr. Farkas György-díj

Andrew Farkas dr. – mint az 1932. évben az Árpád Gimnáziumban érettségizett és a 2002-ben Londonban 87 éves korában elhunyt nyugalmazott állatorvos egyetlen gyermeke – édesapja emlékére és a gimnázium iránt érzett nagyrabecsülése jeléül 2003-ban csatlakozott iskolánk alapítványához és létrehozta

dr. Farkas György Alapítvány díját.

A díjat minden tanulmányi évben a gimnázium végzős diákjai közül az kapja, aki a környezet védelme érdekében a legtöbbet tette és emberi magatartása is példamutató volt.

2008 óta a díjazottnak az “Árpád Gimnázium” Alapítvány, majd az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület 50 000 Ft összegű tanulmányi ösztöndíjat biztosít felsőfokú tanulmányai támogatására.

Díjazottak:

Tanév Díjazott
2002/03 Kemény Botond
2003/04 Róta Lívia
2004/05 Bádi Ferenc
Gazdag Titusz
Kövesdi Gábor
Krisztán Csaba
2005/06  Klein Marcell
2006/07 Horvatits Barbara
2007/08
2008/09 Szabó Judit
2009/10 Haluk Tibor
2010/11
2011/12 Radványi Péter
2012/13
2013/14 Radványi Nóra
Szalay Anna
2014/15 Nagy Dániel
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
2023/24

Facta Maxima-díj

Facta Maxima-díj

A gimnázium 2008-ban érettségizett 12. A osztályának három diákja emléket állítván annak, hogy gimnáziumi éveik alatt az osztályuk a kezdetektől az érettségiig az egyik legtöbbet fejlődő, a tanulmányi eredményén a legnagyobbat javító közösség volt, 2018-ban díjat alapított egyrészt a gimnáziumi évei alatt a legjobban, a legtöbbet fejlődő diák jutalmazására, másrészt azon tanuló elismerésére, akinek a tanulmányi eredménye minden árpádos évében kimagasló volt, ezzel létrehozta

Facta Maxima-díjat.

A díj elnevezésének jelentése a legnagyobb teljesítmény, az alapítók ugyanis úgy vélik, ahhoz, hogy a két fent említett eset közül valamelyik bekövetkezzék, mindenképp tekintélyes erőfeszítések szükségesek,  nélkülözhetetlen a szorgalom, a fegyelem és a céltudatosság.

2018 óta a díjazottnak mindkét kategóriában az alapítók által átadott forrásból az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület 50 000 Ft összegű tanulmányi ösztöndíjat biztosít felsőfokú tanulmányai támogatására.

Díjazottak:

Tanév Díjazott
2017/18  Takács Eszter
 Baráth Petra
2018/19 Talpos Norbert
Vraskó Zsófia
2019/20 Ország Lili
Koncz Julianna
2020/21 Létai Laura
Kirchhof Barna
2021/22 Graf Norbert
Németh Anna
Mészáros Ádám
Wittmann Szilvia
2022/23 Gardev Dániel
Brandhuber Vivien
Krajuhin Andrei
Menges Anna
2023/24 Gyimesi Flóra
Gilicze Sára
Rádli Dóra

Informatika-díj

Informatika-díj

Egykori tanítványunk, az 1993-ban érettségizett, majd 2018-ban fiatalon elhunyt Merklik László özvegye
2020-ban nagyobb összeget adományozott az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesületnek azzal a céllal, hogy a gimnázium igazgatója azt a végzős tanulót, aki különösen sikeres az informatika, annak az iskola javára történő hasznosítása területén, jutalomban részesítse, s ezzel létrejött

az Óbudai Árpád Gimnázium Informatika-díja.

A díjjal a felajánló a programozás tudományában jelentős sikereket elért férjének kívánt emléket állítani.

Díjazottak:

Tanév Díjazott
2019/20 Rátki Barnabás
2020/21 Tóth Gellért
2021/22 Fodor Róbert
2022/23 Varga Sebestyén
2023/24