1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Közösségeink » Tantestület

Tantestület

A 2020/21-es tanévben – a járványhelyzet miatt, további intézkedésig – nem tartunk személyes fogadóórákat. Kérjük, hogy ha konzultációra van szükségük, akkor emailen vagy telefonon keressék meg kollégáinkat.

 FÉNYKÉP NÉV BEOSZTÁS
(2020/21)
OSZTÁLYFŐNÖK (2002/21) TANTÁRGY FOGADÓÓRA (2020/21) TELEFON-MELLÉK
Antal István biológia, kémia 111
Béla Krisztina spanyol 115
Belley Kinga 9.b angol 115
Besenyei Ádám matematika 116
Besnyone Titter Beata Besnyőné Titter Beáta matematika, fizika 116
Bille-Paulik Rita angol, matematika 115
Blumenau-Szabó Zsuzsanna 11.d matematika, fizika 116
Buncsák Piroska gyermekvédelmi felelős
könyvtárostanár
109
Czinki József 11.b matematika, fizika, informatika 116
Csányi Levente 8.b magyar, pedagógia 125
Csernus Magdolna Csernus Magdolna a testnevelés munkaközösség vezetője testnevelés 200
Csonka Katalin német, történelem 110
Csorbáné Tóth Irén a német nyelvi munkaközösség vezetője 10.d német, orosz 110
Ecsedi Grácia fizika, matematika 117
Fekete Andrea Fekete Andrea testnevelés 200
Feketéné Kovács Anikó 12.a magyar, orosz 125
Fazekas Ibolya Galán-Fazekas Ibolya tartósan távol magyar, történelem
Gärtner István fizika 117
Gedeon Veronika Gedeon Veronika matematika, informatika 117
dr. Gizelláné Neubauer Babett magyar, mozgókép- és médiaismeret 125
Guoth-Fridrich Erika német, spanyol 110
Gyanó Éva matematika 116
Halmy Réka biológia, kémia 114
Izsáné Deák Mária 10.a matematika, kémia 116
Jüling Erika titkárságvezető,
a közösségi szolgálat koordinátora
erkölcstan, hittan 103
Kámán Veronika a diákönkormányzatot patronáló tanár, könyvtári asszisztens 109
Kárpáti Attila 7.b spanyol, angol 115
Kéri András biológia, földrajz 114
Kézér Ildikó matematika, fizika 116
Kis Róbert igazgató biológia, kémia titkárság (103)
Kocsis Ágnes 12.d angol, spanyol 115
Koncz Levente beiskolázási és továbbtanulási igazgatóhelyettes matematika, informatika titkárság (124)
Kovácsik Antal a történelem munkaközösség vezetője 11.c német, történelem 110
Kovácsné Keszléri Erzsébet a természettudományi
munkaközösség vezetője
biológia, kémia 114
Kőrösmezei Sarolta 8.c német, angol 110
Kőváriné dr. Fülöp Katalin a magyar munkaközösség vezetője magyar, történelem, néprajz 125
Kúnné Kocsis Erzsébet kórusvezető ének 125
Kuruczné Lőrincz Andrea tartósan távol magyar, történelem
Kürtösi Balázs informatikai igazgatóhelyettes 10.b fizika, kémia, informatika titkárság (103)
Lienhardt Krisztina Lienhardt Krisztina angol, orosz 115
Magainé Bene Zsuzsanna biológia, földrajz 114
Magyar Margit Magyar Margit német, hon- és népismeret 110
Kende Adrienn Makkné Kende Adrienn  tartósan távol magyar, német
Meszlényiné Róka Ágnes matematika, fizika 116
Móczárné Köves Eszter 9.a magyar, történelem 125
Molnárné Vámos Katalin Molnárné Vámos Katalin az osztályfőnöki munkaközösség vezetője magyar, angol, orosz 125
dr. Nánay Mihály 7.c földrajz, történelem 114
Nemecskóné Szabó Zsuzsanna 12.c matematika, fizika 116
Nyeste Katalin Nyeste Katalin angol, orosz 115
Ónodi Lívia biológia, testnevelés 114
Pápai Éva angol, matematika, kémia 115
Pogányné Miskolczi Enikő angol 115
Romhányi András testnevelés 200
Rónyai Tünde a mozaik munkaközösség vezetője
könyvtárostanár
magyar, könyvtár 109
Seres Dániel 9.d történelem 125
Simon Péter 12.b magyar, etika, filozófia 125
Simonné Papp Ágnes informatika, matematika 116
Svarczné Micheller Erzsébet rajz és vizuális kultúra, mozgókép- és médiaismeret 125
Szabóné Kerekes Kata biológia, kémia 114
Szalay Katalin 7.a francia, történelem 125
Számadó László matematika, számítástechnika, földrajz 121
Szebenyi Katalin Szebenyi Katalin 8.a angol, francia 115
dr. Széllné Hajdú Indira
az angol-spanyol-francia-orosz nyelvi munkaközösség vezetője 11.a angol 115
Dr. Szendi Emma dr. Szendi Emma történelem, francia, hegedű 125
Sziliné Dienes Irén földrajz, biológia 114
Sztojcsevné Fekete Mária a matematika munkaközösség vezetője matematika, informatika, kémia 116
Tajtiné Váradi Emőke kémia, fizika 117
Tallár Tamás testnevelés 200
Tamásné Hantos Gabriella nevelési igazgatóhelyettes angol, magyar titkárság (103)
Tarlós Péter 9.c biológia, környezettan 114
Tarr Levente fizika, kémia
dr. Tüdős Éva 10.c kémia, matematika 114
dr. Vajda István matematika 116
Vargane Szukics Sarolta Vargáné Szukics Sarolta a fizika-informatika munkaközösség vezetője informatika 117
Zarándy Kata tartósan távol angol, német
Zombori Anna tartósan távol matematika, angol