1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Iskolai élet » Kérelmek

Kérelmek

Osztályozóvizsga jelentkezési lap (2022/23-as tanév)

Osztályozóvizsgákat tanévente kétszer (ősszel és tavasszal) szervezünk. A vizsgákra egy jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, mely letölthető innen.
Nem kell egyénileg jelentkezniük a tavaszi osztályozóvizsgákra azoknak az előrehozott érettségire jelentkező tanulóknak, akik az adott érettségi vizsgatárgy tanulását a vizsga évében fejezik be (pl. 11. évfolyamon az első idegen nyelv). Az ő érettségi jelentkezésüket egyben automatikusan osztályozóvizsgára való jelentkezésnek is tekintjük.

Jelentkezési határidő:
Az őszi osztályozóvizsgákra: 2022. szeptember 23. (péntek)
A tavaszi osztályozóvizsgákra: 2023. március 24. (péntek)

A 2022/23-as tanévben az osztályozóvizsgák időpontja:
2022. szeptember 27. (kedd) 1-2. óra: írásbelik
2022. szeptember 28-30. (szerda-péntek): szóbelik (a szaktanárokkal való egyeztetés szerint)
2023. március 28. (kedd): írásbelik
2023. március 29-31. (szerda-péntek): szóbelik (a szaktanárokkal való egyeztetés szerint)
2023. március-április: 11. évfolyamos első nyelves osztályozóvizsgák a tanórákon

Délutáni testnevelés alóli felmentési kérelem (2022/23-as tanév)

A tornaterem átépítésének befejeződéséig a délutáni testnevelésórákat digitálisan tartjuk meg, ezért külön felmentésre egyelőre nincs szükség.

Délutáni testnevelés alóli felmentési kérelem (2019/20-as tanév)

A kérelmet hiánytalanul, pontosan kitöltve, aláírva, továbbá egyesülettel és a testnevelő tanárral aláíratva kell a titkárságon leadni szeptember 19-ig (csütörtökig). A határidő jogvesztő!
A kérelem innen tölthető le.

Azok a tanulóink, akik nem nyújtanak be felmentési kérelmet a délutáni testnevelés alól, a foglalkozásokra meghirdetett napok közül az itt elérhető űrlapon jelezhetik a választásukat.