1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Rólunk » Tagozataink

Tagozataink

Hat évfolyamos, emelt óraszámú angol nyelvi tantervű gimnáziumi osztály
(A osztályok)

Ezek az osztályok öt éven át emelt óraszámban (heti 5-6 óra) tanulják az angol nyelvet.

Hat évfolyamos, speciális matematika tantervű gimnáziumi osztály
(B osztályok)

Ezek az osztályok hat éven át emelt óraszámban (heti 6-7 óra) tanulják a matematikát.*
Ilyen jellegű képzést – az Óbudai Árpád Gimnáziumon kívül – a fővárosban csak a Berzsenyi Dániel Gimnázium, a Fazekas Mihály Gimnázium és a Szent István Gimnázium, vidéken további 8 iskola folytat.

Hat évfolyamos, emelt óraszámú természettudományi tantervű gimnáziumi csoport
(C osztályok egyik fele)

Ezek a fél osztályok emelt óraszámban és mindvégig csoportbontásban tanulják a biológiát és a kémiát, továbbá mindvégig csoportbontásban tanulják a fizikát és a földrajzot is.*

Hat évfolyamos, emelt óraszámú német nyelvi tantervű gimnáziumi csoport
(C osztályok másik fele)

Ezek a fél osztályok öt éven át emelt óraszámban (heti 5-6 óra) tanulják a német nyelvet, továbbá (tekintettel az osztály másik felére) mindvégig csoportbontásban tanulják az összes természettudományos tantárgyat is.

Négy évfolyamos, speciális angol tantervű gimnáziumi csoport
(D osztályok egyik fele)

Ezek a fél osztályok emelt óraszámban (első három évben heti 6, utolsó évben 4 óra) tanulják az angol nyelvet.

Négy évfolyamos, német nemzetiségi nyelvoktató gimnáziumi csoport
(D osztályok másik fele)

Ezek a fél osztályok emelt óraszámban (első három évben heti 6, utolsó évben 4 óra) tanulják a német nyelvet, melyek közül heti 1 órában hon- és népismerettel foglalkoznak. Az itt tanuló diákok rendszeresen német kulturális programokon és németországi cserelátogatáson vesznek/vehetnek részt.

További csoportbontások

A korábban már említett csoportbontásokon kívül valamennyi osztályunkban csoportbontásban tanítjuk a matematikát, az informatikát/digitális kultúrát és az idegen nyelveket.
Ezen kívül az A osztályok csoportbontásban tanulják 7-8. évfolyamon a magyar nyelv, fizika, kémia, 7. évfolyamon a biológia, 11-12. évfolyamon pedig a magyar irodalom és történelem tantárgyakat.
A B osztályok mindvégig csoportbontásban tanulják a fizikát és a kémiát, 7-8. évfolyamon a magyar nyelvet, 7. évfolyamon pedig a biológiát is.
A C osztályok csoportbontásban tanulják 7-8. évfolyamon a magyar nyelvet.

Részletes, évfolyamokra lebontott óraterveink felvételi tájékoztatónkban olvashatók, mely itt található.

Nyelvtanulás

Minden gimnáziumi tanuló – a tantervekben meghatározottak szerint – két idegen nyelvet köteles tanulni. A választható idegen nyelvek: első nyelvként vagy az angol, vagy a német nyelv; második nyelvként (az első idegen nyelvtől különbözően) vagy az angol, vagy a német, vagy a francia, vagy a spanyol vagy az orosz nyelv. A második idegen nyelvi csoportokat a jelentkezők számától függően indítjuk.

Hat évfolyamos képzéseinken

A hetedik évfolyamtól az első két évben csak az első idegen nyelvet oktatjuk. Az idegen nyelvi csoportokban ezt meghatározza a csoportok jellege (vagy angol vagy német nyelv), a matematika tagozatos osztályban és a természettudományi csoportban az első idegen nyelv az angol nyelv. Ezt követően a kilencedik évfolyamon indul a második idegen nyelv tanítása**, kezdő szinten.

Négy évfolyamos képzéseinken

A kilencedik évfolyamot a speciális angol tantervű csoportban nálunk kezdők első idegen nyelvként az angol nyelvet tanulják.
A képzés jellegéből fakadóan a német nemzetiségi nyelvoktató csoportban tanított első idegen nyelv a német, mely kiegészül a német nyelven oktatott német irodalom és a hon- és népismeret tantárgyakkal.
Mindkét csoport tagjai második idegen nyelvüket a fentebb felsoroltakból választhatják.**

* A továbbtanulási elképzelések megváltozása esetén lehetőség van a matematika, illetve a természettudományi tagozatról az utolsó 2 évben kilépni.

** Nyolcadik osztály végén, illetve a kilencedik évfolyamra felvettek körében a második idegen nyelvet tekintve felmérjük a tanulói igényeket, s ezeket a gimnázium lehetőségeivel egyeztetve, igazgatói döntés alapján hozzuk létre a csoportokat.