1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvételi eljárás 2017/18 » Aktuális felvételi rangsor és a szóbeli vizsgák beosztása

Aktuális felvételi rangsor és a szóbeli vizsgák beosztása

Kedves Jelentkezők! Tisztelt Szülők!

A gimnáziumi felvételi vizsgákkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

A tagozatonkénti listák az eddigi eredmények rangsorai is egyben. Szóbeli vizsgára március 1-7. (csütörtök-szerda) között azokat a jelentkezőket várjuk, akik

 • a négy évfolyamos speciális angol tantervű csoportba (0041) pályázva legalább 269,
 • a négy évfolyamos német nemzetiségi csoportba (0042) pályázva legalább 250,
 • a hat évfolyamos angol tagozatra (0061) jelentkezvén legalább 275,
 • a hat évfolyamos matematika tagozatra (0062) jelentkezvén legalább 274,
 • a hat évfolyamos természettudományi tagozatra (0063) jelentkezvén legalább 272,
 • a hat évfolyamos német tagozatra (0064) jelentkezvén legalább 259

pontot értek el az adott tagozatra érvényes pontszámítási szabályok szerint (e szabályokat részletesen megtalálják felvételi tájékoztatónkban). A jelentkezők jeligével, illetve – ennek hiányában – tanulói azonosítójukkal szerepelnek a rangsorban.

0041-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás
0042-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás
0061-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás
0062-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás
0063-as tagozat rangsor és szóbeli beosztás
0064-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás

A táblázatokban szereplő vizsganapok a következők:
csütörtök – március 1. (0042-es, 0061-es, 0062-es és 0063-as tagozatok)
péntek – március 2. (0042-es, 0061-es, 0062-es és 0063-as tagozatok)
hétfő – március 5. (0041-es, 0061-es, 0062-es és 0064-es tagozatok)
kedd – március 6. (0041-es, 0061-es, 0062-es és 0064-es tagozatok)
szerda – március 7. (0041-es tagozat)

A jelentkezők száma az egyes tagozatokon a következő volt: 262 (0041), 96 (0042), 282 (0061), 262 (0062), 198 (0063), 105 (0064). Összesen 856 tanuló adta be a jelentkezését. A jelentkezők nagy száma miatt, sajnos, nem áll módunkban mindenkinek biztosítani a szóbeli vizsga lehetőségét. A szóbeli meghallgatásra nem hívott tanulók jelentkezését elutasítjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal.

A szóbeli vizsgákon a jelentkezők mindegyikét pontosan annyiszor vizsgáztatjuk, ahány tagozaton megfeleltek a szóbeli meghallgatásra bocsátás követelményeinek, azaz egy tanuló akár több (egy napon azonban legfeljebb két) vizsgán is részt vesz a felvételi eljárás következő fázisában. Azok, akik a 0041-es és a 0042-es tagozaton is, vagy a 0063-as és a 0064-es tagozaton is szóbeli vizsgát tesznek, osztályfőnöki beszélgetésen csak az egyik tagozaton vesznek részt.

A 0041-es, 0061-es és 0062-es kódszámú tagozatainkon e rangsor első 10 helyezettjének, a 0042-es, 0063-as és 0064-es kódszámú tagozatainkon a rangsor első 5 helyezettjének a szóbeli vizsgák alkalmával a tantárgyi szóbeli vizsgán nem, csak egy osztályfőnöki beszélgetésen kell részt venniük. (Azonos összes pontszám esetén elsősorban a hozott pontokban elért pontszám, másodsorban a 0062-es és a 0063-as tagozaton a matematika, a többi tagozaton pedig a magyar írásbeli vizsga pontszáma alapján rangsoroltunk, ha lehetett.) Őket a tagozatonkénti rangsorokban világoszöld háttérrel jelöltük. Ők az ebben a rangsorban elfoglalt sorszámukkal fognak szerepelni a március 14-én nyilvánosságra hozandó ideiglenes felvételi jegyzékben is. (Az ideiglenes felvételi jegyzéken közülük azokat azonban nem rangsoroljuk, akik az osztályfőnöki beszélgetésen nem jelennek meg.)

Kérjük, hogy a szóbeli vizsgán minden jelentkező a kiírt időpont előtt legalább 30 perccel jelenjen meg, és hozza magával

 • diákigazolványát,
 • ellenőrző vagy értesítő füzetét, illetve az elektronikus napló segítségével előállított ennek megfelelő hiteles dokumentumát,
 • a magyar és a matematika tantárgy tanulása során használt előző tanévi és jelenlegi füzeteit, továbbá azon tantárgy(ak) tanulása során használt előző tanévi és jelenlegi füzeteit, amely(ek)ből szóbeli vizsgát tesz,
 • a korábbi tanulmányi sikereit, versenyeredményeit igazoló okleveleit és
 • egy – a közelmúltban készült  –  fényképét.

A szóbeli felvételi vizsga tantárgyankénti követelményeit és a felvételi eljárás további részletes szabályait felvételi tájékoztatónk tartalmazza.

Kérjük, hogy amennyiben egy jelentkező valamelyik tagozaton a szóbeli vizsga lehetőségével nem kíván élni (és ezzel az adott tagozatra való jelentkezéstől visszalép), ezt emailen vagy a 388-7120-as telefonszámon előzetesen jelezzék.

A szóbeli vizsgákat követően 2018. március 14-én hozzuk nyilvánosságra az ideiglenes felvételi jegyzéket honlapunkon.

A szóbeli vizsgára érkezők figyelmét felhívjuk, hogy a gimnázium környékén este 18 óráig fizetős a parkolás. Az iskola előtti kis utcában (a Nagyszombat utca szervizútján) táblával jelzett várakozási tilalom van érvényben, és a Közterület Felügyelet rendszeresen megbünteti az ezt figyelmen kívül hagyókat.

Mindezekre tekintettel a szóbeli vizsgák ideje alatt az iskola udvarán parkolási lehetőséget biztosítunk az autóval érkezőknek. Az udvarra a Szőlő utcai kapun át hajthatnak be. Az autók leparkolása után a gimnázium épületébe a főbejáraton át léphetnek be, mely az udvar bejáratától a Szőlő utca-Nagyszombat utca útvonalon kb. 100 méteres sétával érhető el. Aki pedig megteheti, azt kérjük, hogy vegye igénybe a közösségi közlekedést.

Budapest, 2018. február 26.

Minden jelentkezőnek további sikereket kíván
Gyimesi Róbert, igazgató

 

Gyakran ismételt kérdések

Gyermekemnek a rangsorban feltüntetett pontszáma téves. Hogyan lehet ezt ellenőrizni?
Pontszámítási módszereinket felvételi tájékoztatónkban közzétettük, a jelentkezők pontszámát ennek alapján számítottuk ki. Amennyiben (minden igyekezetünk ellenére) adatrögzítési vagy számítási hibát követtünk el, azt természetesen korrigáljuk.

Gyermekem csak 1-2 ponttal maradt el a közzétett ponthatártól. Van-e mód arra, hogy ő is megkapja a szóbeli meghallgatás lehetőségét?
A rendes felvételi eljárás keretében, sajnos, nincs. A rendes felvételi eljárás lezárultát követően, április végén érdeklődhetnek az eljárás során esetleg üresen maradt férőhelyekről és a méltányossági kérelmekről.

A gyermekem számára kiírt szóbeli vizsgaidőpont nem megfelelő. Van-e lehetőség ennek módosítására?
Mivel a szóbeli vizsgák egy héten át négy párhuzamos bizottságban 8 és 17 óra között zajlanak, ezért időpontmódosítási kéréseket csak valóban elháríthatatlan akadály (pl. orvosi igazolással igazolt betegség, külföldi tartózkodás) esetén tudunk megfontolni. Kérjük, hogy ilyen esetben haladéktalanul jelezzék a problémát emailen.

Szerkeszt