1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvételi eljárás 2020/21 » Aktuális felvételi rangsor és a szóbeli vizsgák beosztása (2020/21)

Aktuális felvételi rangsor és a szóbeli vizsgák beosztása (2020/21)

Kedves Jelentkezők! Tisztelt Szülők!

A gimnáziumi felvételi vizsgákkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

A tagozatonkénti listák az eddigi eredmények rangsorai is egyben. Szóbeli vizsgára március 1-5. (hétfő-péntek) között azokat a jelentkezőket várjuk, akik

 • a négy évfolyamos speciális angol tantervű csoportba (0041) pályázva legalább 265,
 • a négy évfolyamos német nemzetiségi csoportba (0042) pályázva legalább 256,
 • a hat évfolyamos angol tagozatra (0061) jelentkezvén legalább 262,
 • a hat évfolyamos matematika tagozatra (0062) jelentkezvén legalább 272,
 • a hat évfolyamos természettudományi tagozatra (0063) jelentkezvén legalább 264,5,
 • a hat évfolyamos német tagozatra (0064) jelentkezvén legalább 245

pontot értek el az adott tagozatra érvényes pontszámítási szabályok szerint (e szabályokat részletesen megtalálják felvételi tájékoztatónkban). A jelentkezők jeligével, illetve – ennek hiányában – tanulói azonosítójukkal szerepelnek a rangsorban.

0041-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás
0042-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás
0061-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás
0062-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás
0063-as tagozat rangsor és szóbeli beosztás
0064-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás

A táblázatokban szereplő vizsganapok a következők:
hétfő – március 1. (0042-es, 0061-es, 0062-es és 0063-as tagozatok)
kedd – március 2. (0042-es, 0061-es, 0062-es és 0063-as tagozatok)
szerda – március 3. (0041-es, 0061-es, 0062-es és 0064-es tagozatok)
csütörtök – március 4. (0041-es, 0061-es, 0062-es és 0064-es tagozatok)
péntek – március 5. (0041-es tagozat)

A jelentkezők száma az egyes tagozatokon a következő volt: 285 (0041), 103 (0042), 296 (0061), 240 (0062), 179 (0063), 87 (0064). Összesen 865 tanuló adta be a jelentkezését egy vagy több tagozatra. A jelentkezők nagy száma miatt, sajnos, nem áll módunkban mindenkinek biztosítani a szóbeli vizsga lehetőségét. A szóbeli meghallgatásra nem hívott tanulók jelentkezését elutasítjuk, szóbeli meghallgatásra vonatkozó méltányossági kérelmeket a felvételi eljárásnak ebben a fázisában nem fogadunk. Köszönjük, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal.

A szóbeli vizsgákon a jelentkezők mindegyikét pontosan annyiszor vizsgáztatjuk, ahány tagozaton megfeleltek a szóbeli meghallgatásra bocsátás követelményeinek, azaz egy tanuló akár több (egy napon azonban legfeljebb két) vizsgán is részt vesz a felvételi eljárás következő fázisában. Azok, akik a 0041-es és a 0042-es tagozaton is, vagy a 0063-as és a 0064-es tagozaton is szóbeli vizsgát tesznek, osztályfőnöki beszélgetésen csak az egyik tagozaton vesznek részt.

A 0061-es és 0062-es kódszámú tagozatainkon e rangsor legfeljebb első 14 helyezettjének, a 0041-es kódszámú tagozatunkon e rangsor legfeljebb első 10 helyezettjének, a 0042-es, 0063-as és 0064-es kódszámú tagozatainkon a rangsor legfeljebb első 7 helyezettjének a szóbeli vizsgák alkalmával a tantárgyi szóbeli vizsgán nem, csak egy osztályfőnöki beszélgetésen kell részt venniük. (Azonos összpontszám esetén elsősorban a hozott pontokban elért pontszám, másodsorban a 0062-es és a 0063-as tagozaton a matematika, a többi tagozaton pedig a magyar írásbeli vizsga pontszáma alapján rangsoroltunk, ha lehetett.) Őket a tagozatonkénti rangsorokban világoszöld háttérrel jelöltük. Ők az ebben a rangsorban elfoglalt sorszámukkal fognak szerepelni a március 12-én nyilvánosságra hozandó ideiglenes felvételi jegyzékben is. (Az ideiglenes felvételi jegyzéken közülük azokat azonban nem rangsoroljuk, akik az osztályfőnöki beszélgetésen nem jelennek meg.)

Kérjük, hogy a szóbeli vizsgán minden jelentkező nyelvi tagozat (0041, 0042, 0061, 0064) esetén legalább 15 perccel, nem nyelvi tagozat (0062, 0063) esetén legalább 30 perccel a kiírt időpont előtt jelenjen meg, és hozza magával

 • diákigazolványát vagy más személyazonosító okmányát,
 • ellenőrző vagy értesítő füzetét, illetve az elektronikus napló másolatát (ezt hitelesíteni nem szükséges),
 • a magyar és a matematika tantárgy tanulása során használt jelenlegi füzeteit, továbbá azon tantárgy(ak) tanulása során használt előző tanévi és jelenlegi füzeteit, amely(ek)ből szóbeli vizsgát tesz,
 • a korábbi tanulmányi sikereit, versenyeredményeit igazoló néhány oklevelét és
 • egy – a közelmúltban készült  –  fényképét.

A szóbeli vizsgákat a járványügyi szabályok betartásával szervezzük. Ezek szerint:
1) A vizsgákkal párhuzamosan tanítás nem lesz, tehát a távolságtartás biztosítható. Kérjük, hogy egy-egy vizsgázóval legfeljebb egy kísérő jöjjön be az épületbe.
2) Belépéskor testhőmérséklet-mérés történik.
3) Kérjük a felvételizőket, hogy használják a bejáratnál, az épületben és a vizsgatermekben kihelyezett kézfertőtlenítőket.
4) A védőmaszk viselete a vizsgáztatók, a vizsgázók és a kísérők számára is az épületben tartózkodás teljes időtartama alatt kötelező.
5) Kérjük, hogy a felvételizők a vizsga végeztével azonnal és csoportosulás nélkül hagyják el az épületet.

A szóbeli felvételi vizsga tantárgyankénti követelményeit és a felvételi eljárás további részletes szabályait felvételi tájékoztatónk tartalmazza.

Kérjük, hogy amennyiben egy jelentkező valamelyik tagozaton a szóbeli vizsga lehetőségével nem kíván élni (és ezzel az adott tagozatra való jelentkezéstől visszalép), ezt emailen vagy a 388-7120-as telefonszámon mielőbb jelezzék.

A szóbeli vizsgákat követően 2021. március 12-én (pénteken) hozzuk nyilvánosságra az ideiglenes felvételi jegyzéket honlapunkon. Addig valamennyi érdekelt türelmét és megértését kérjük, mert részeredményekről, pontszámokról sem telefonon, sem más módon nem áll módunkban előzetes tájékoztatást adni.

Budapest, 2021. február 24.

Minden jelentkezőnek további sikereket kíván
Kis Róbert, igazgató

 

Gyakran ismételt kérdések

Gyermekemnek a rangsorban feltüntetett pontszáma téves. Hogyan lehet ezt ellenőrizni?
Pontszámítási módszereinket felvételi tájékoztatónkban közzétettük, a jelentkezők pontszámát ennek alapján számítottuk ki. Amennyiben (minden igyekezetünk ellenére) adatrögzítési vagy számítási hibát követtünk el, azt természetesen korrigáljuk. Kérjük, hogy ha hibát tapasztalnak, azt haladéktalanul jelezzék.

Gyermekem csak 1-2 ponttal maradt el a közzétett ponthatártól. Van-e mód arra, hogy ő is megkapja a szóbeli meghallgatás lehetőségét?
A rendes felvételi eljárás keretében, sajnos, nincs, hiszen ez ellentétes lenne a meghirdetett szabályainkkal, ilyen kérelmeket tehát nem fogadunk be. A rendes felvételi eljárás lezárultát követően, április végén érdeklődhetnek az eljárás során esetleg üresen maradt férőhelyekről és a méltányossági kérelmekről.

A gyermekem számára kiírt szóbeli vizsgaidőpont nem megfelelő. Van-e lehetőség ennek módosítására?
Mivel a szóbeli vizsgák egy héten át négy párhuzamos bizottságban 8 és 17 óra között zajlanak, ezért időpontmódosítási kéréseket csak valóban elháríthatatlan akadály (pl. orvosi igazolással igazolt betegség, külföldi tartózkodás) esetén tudunk megfontolni. Kérjük, hogy ilyen esetben haladéktalanul jelezzék a problémát emailen.