1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Magyar munkaközösség pályázatok » Átváltozás (Alkotópályázat 2017/2018)

Átváltozás (Alkotópályázat 2017/2018)

Kedves Diákok!

Amint látjátok, erre a tanévre is kitaláltunk nektek egy érdekes pályázati témát. A korábbi évekhez hasonlóan a legjobb pályázó idén is elnyerheti 10 000 Ft-os fődíjat, a többi díjazott között pedig további 40 000 Ft-ot osztunk szét.

A pályázat elkészítésekor vegyétek figyelembe az alábbi tudnivalókat, szabályokat.

 • Az elkészült pályamunkákat a KÖNYVTÁRBAN KELL LEADNI!
 • A pályázaton szerepeljen: NÉV, OSZTÁLY, SZAKTANÁR NEVE.
 • A pályamunkákat továbbküldjük a szaktanároknak, akiktől a jól sikerült alkotásokért ötöst is kaphattok.
 • FORRÁSJEGYZÉK KÉSZÍTÉSE: ha pályamunkátok elkészítéséhez más munkáját is felhasználjátok, mellékeljetek a forrásokról jegyzéket. Ennek elkészítéséhez kövessétek a feladatlapon található ajánlott források leírásának módszerét! Az internetes források adatait is pontosan adjátok meg, erre ugyancsak találtok mintát a feladatokban.
 • Terjedelem:
  • esszé: 3-4 oldal
  • film: 10-15 perc
  • prezentáció: 15-20 dia
 • Az esszéket nyomtatott formában és elektronikusan is leadhatjátok!
 • Ahol a feladat jellege lehetővé teszi, dolgozhattok csapatban (3-4 fő).
 • Egy diák több pályázatot is beadhat, de egy műfajban (pl. prezentáció, tabló stb.) csak maximum kettőt.

Kérdéseitekkel bátran forduljatok az adott tantárgyat tanító tanárotokhoz vagy a könyvtárosokhoz!

Köszönjük a Nemzetközi Szluha Alapítvány 50 000 Ft-os támogatását!

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2018. JANUÁR 3.

Eredményhirdetés (értékelés, jutalmazás): 2018. február 9-én a könyvtárban.

 

            Jó munkát kívánunk, és várunk benneteket!

 

                                                                                                                                             A könyvtárostanárok

**********************************************************************************************

Irodalom, nyelvtan

Feladatok

Esszé

 1. Ovidius: Átváltozások

Néhány szabadon választott átváltozástörténet összevetése, a  vándormotívumok kiemelése, értelmezése

A mű szövege elérhető itt:

http://mek.oszk.hu/03600/03690/03690.htm

Ajánlott források:

 • Publius Ovidius Naso. In: Literatúra. URL:

http://www.literatura.hu/irok/okor/ovidius.htm

 • Ovidius Naso, Publius. In: Fazekas enciklopédia URL:

http://enciklopedia.fazekas.hu/palyakep/vilag/Ovidius.htm

2. Franz Kafka Az átváltozás és Örkény István A visszaváltozás című művének együttes elemzése, a parafrázis világképének értelmezése

A művek  szövege elérhető itt:

Ajánlott források:

 • Franz Kafka. In: Literatúra. URL:

http://www.literatura.hu/irok/xxszazad/euproza/kafka.htm

 • 100 éve változott szörnyű féreggé Gregor Samsa. In: Könyves blog. URL:

http://konyves.blog.hu/2015/11/02/100_eve_valtozott_szornyu_feregge_gregor_samsa

3. Fejlődéstörténetek, fejlődésregények a magyar és világirodalomban

Elemezd a személyiség változása, fejlődése szempontjából az alábbi művek valamelyikét:

Johann Wolfgang Goethe: Wilhelm Meister tanulóévei

Ottlik Géza: Iskola a határon

Dragomán György: A fehér király

(Más szabadon választott művet is elemezhetsz)

Ajánlott források:

 • Goethe, Johann Wolfganag. In Fazekas enciklopédia. URL:

http://enciklopedia.fazekas.hu/palyakep/vilag/Goethe.htm

 • Rudolf Kassner: A Wilhelm Meister stílusa. URL:

http://www.c3.hu/scripta/nagyvilag/99/0708/10kass.htm

 • Lengyel Balázs: Visszatérés. Pécs, Jelenkor, 1990.
 • Balassa Péter: Észjárások és formák. Bp., Tankönyvkiadó, 1990.
 • Földes Anna: Húsz év – húsz regény. Bp., Szépirodalmi, 1968.
 • Kulcsár Szabó Zoltán Ex-Libris-e az ÉS-ben. In: Élet és Irodalom. URL:

http://gyorgydragoman.com/?p=44

 • A gyermekkor ára. In: Magyar Narancs. URL:

http://magyarnarancs.hu/zene2/a_gyermekkor_ara_-_dragoman_gyorgy_a_feher_kiraly_konyv-64457

Átváltozásmítoszok

Prezentáció

 1. Néhány (görög) átváltozásról szóló mítosz alapján készíts prezentációt, amelyben a történetek értelmezésén túl az azonos motívumok (pl. növények, állatok, természeti jelenségek, istenek, lények, a világ és az ember kialakulása, teremtése stb.) bemutatására is kitérsz!

Ajánlott források:

 • Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög regék és mondák. Bp., Móra, 2008
 • Szabó Árpád: Aranygyapjú. Görög regék és mondák. Bp., Magvető, 1966.

Poszter

 1. Mutass be egy, esetleg két átváltozásmítoszt! A poszteren legyenek rövid és lényeges információkat tartalmazó szövegek, illetve képek vagy rajzok.  Törekedj az ötletes, eredeti és esztétikus látvány megteremtésére.

Ajánlott források:

 • Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög regék és mondák. Bp., Móra, 2008
 • Szabó Árpád: Aranygyapjú. Görög regék és mondák. Bp., Magvető, 1966.

Vers

 1. Írj verset, amely a változások, átváltozások témáját érinti!

Néhány címötlet:

            Változásaim, Megváltoztál, Változó világ, Változó dők

(Természetesen más címet is választhatsz.)

Novella

 1. Írj novellát, amely kapcsolódik az átváltozás (külső, belső változás, átalakulás, visszaváltozás, fejlődés, változás és állandóság) témájához!

Riport vagy videóriport

 1. Készíts riportot egy olyan emberrel, akinek valamilyen sorsfordító változás történt az életében! (pl. súlyos betegségből való gyógyulás, óriási pénznyeremény stb.)

A beszélgetést beadhatod filmként, hanganyagként vagy szöveges formában. Lehetőség szerint mellékelj fotókat is!

2. Arcok átváltoztatása címmel készíts riportot egy maszkmesterrel!

A beszélgetést beadhatod filmként, hanganyagként vagy szöveges formában. Lehetőség szerint mellékelj fotókat is!

Poszter

 1. Szavaink változása

Válassz ki 5-10 régi magyar szót a Halotti beszédből vagy az Ómagyar Mária-siralomból, és vizsgáld meg, hogy milyen alakváltozáson (jelentésváltozáson) estek át, míg elnyerték mai alakjukat. Munkád során elengedhetetlen az etimológiai szótár használata. Az egyes szóalakoknál lehetőség szerint jelöld a forrást és az időt is.  Poszteredet rajzokkal, képekkel teheted szemléletesebbé.

A művek szövege elérhető itt:

 • Molnár József: Magyar nyelvemlékek. Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat, 1980.

Ajánlott forrás: 

 • A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Főszerk. Benkő Lóránt, Budapest, Akadémiai kiadó, 1995.