1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Magyar munkaközösség archívum » Az új érettségi rendszer 2024 – ME konferencia

Az új érettségi rendszer 2024 – ME konferencia

A Magyartanárok Egyesülete december elejére szervezte szakmai konferenciáját, melynek témája a 2020-ban bevezetett Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó 2024-ben realizálódó új, kétszintű érettségi. Arató László elöljáróban megemlítette, hogy valójában tények vannak, nincs mód valódi vitára, szakmai párbeszédre. A ME elnöke a 2005-2015 közötti időszakot tekintette át, utalt a kétszintes érettségi újszerűségére, melybe annak idején szövegértési és retorikai feladatok kerültek. Azaz a vizsga pragmatikus-civilizatorikus, vagyis a társadalmi-állampolgári-munkaerőpiaci sikerességet segíti elő. Zeman Csaba végig vette a 2019-2021 közötti szakaszt, ahogy a különféle jogszabályok és segédletek (KET, mintafeladatok) megjelentek. Keisz Ágoston az irodalom, míg Raátz Judit a nyelvtan vizsgakövetelményeket mutatta be, majd mindketten szembe állították a KET és a NAT visszázsságait. Keisz Ágoston kitért arra is, hogy az új írásbeli érettségi a tartalmi elemeket erősíti meg (100/60 pont), s a tanárok számára nem egyértelmű, mit várnak tőlük a felkészítés során. Ritoók Judit az ősszel megjelent mintafeladatokra tért ki.

Az előadásokat kerekasztal beszélgetés követte, melynek résztvevői Arató László (ME), Gintli Tibor (ELTE BTK, Magyar Irodalomtörténeti Társaság), Hencsné Tóth Zsuzsa (NPK), Horváth Zsuzsa (ny. oktatáskutató), Sályiné Pásztor Judit (PPKE) voltak. Sályiné Pásztor Judit, ki folyamatos kapcsolatban áll vezetőtanárainkkal, beszélt a tanárképzés újabb átalakításáról, a hallgatók szaktárgyi tudásának megnyirbálásáról. Jelezte, hogy a vizsgatartalmakban a történelem tematikus hatása érvényesül. A megszólalók válaszoltak arra kérdésre is, hogy mely feladattípusokat látnák szívesen az érettségi írásbeliben. Ezek a következők voltak: tematikus esszé, műelemzés (az összehasonlító elemzést többen elengednék), de megtartanák a  kompetencia alapú szövegértést és a gyakorlati szöveg alkotását is.

Schiller Mariann az írásbeli követelményeket foglalta össze. Arra intett minket, magyartanárokat, hogy ne akarjunk mindent megtanítani a gyerekeknek és bevasalni azt. Igyekezzünk rendszerezni, szelektálni és sűríteni. Szükség van kompromisszumokra, vagyis gyakoroltatni kell a szövegértést, de célszerű olyan feladatsort készíteni, amelyeket amúgy is meg kell tanulni (életrajz, kritika, műismertetés, tartalmi összefoglalók). Véleménye szerint problémát jelent, hogy mindenkiben elindult egy megfelelési kényszer az új NAT-tal, KET-tel kapcsolatban. Ez nem véletlen, hiszen ezek a dokumentumok erősek, mi pedig szeretjük a diákjainkat és fontos számunkra, hogyan vizsgáznak. Ám kitért a fb. közösség támogató, egymást segítő szerepére, ahonnan nagyon jó ötleteket lehet meríteni.

A budaörsi Illyés Gyula Gimnázium magyartanára, Varga Judit a szóbeli érettségi irodalom tételeiről beszélt. Annak ellenére, hogy aránytalanságok vannak a KET-ben, talán a tételkészítésben van a legnagyobb szabadságunk, mely hat és visszahat a tanításunkra, pedagógiai módszereinkre. Mégis hogyan készítsünk tételt? Különféle lehetőségekből válogathatunk: műfajelemzés, tematikus értelmezés, művészeti irányzatok és különböző korok szerzőinek összekapcsolása stb. A tanárnő konkrét tétel-példákat mutatott az újonnan bekerült szerzők életművéből.

Az utolsó előadó, Fenyő D. György szerint a tanításunk igényessége és a gyerekek felkészültsége arányos egymással. Ezért olyan feladatokat kell gyakoroltatni diákjainkkal, amelyek szerepelnek az érettségi leírásban. Elsősorban szövegértésre és műértelmezésre kell alaposan felkészíteni őket. A kötelező szerzők esetében nem kell megfelelni a teljesség követelményének, bátran kihagyhatunk, vagy rövidíthetünk bizonyos műveket. Az elvileg szóba kerülhető feladatokat, időbeosztást és instrukciókat is gyakoroltatni kell. A szóbeli vizsga esetében nagyon pontosan kell körül határolni, hogy miből lehet kérdezni. Ezért érdemes kisebb tételeket adni, amiből könnyebben, alaposabban lehet felkészülni. Bázisszöveget csak akkor használjunk, ha abból következik a feladat. Törvényesség, korrektség és jóindulat szükséges az eredményes vizsgához 2024-ben. S a legfontosabb tanács: legyünk nagyvonalúak!

A fentieket igyekeznek megfogadni és alkalmazni a konferencián résztvevő kollégáink: Feketéné Kovács Anikó, Molnárné Vámos Katalin és Fülöp Katalin tanárnők.

A konferenciáról készült filmfelvétel linkje: https://magyartanarok.wordpress.com/2021/12/10/erettsegi-2024-tol-online-szakmai-nap-a-magyartanarok-egyesulete-szervezeseben-video/