1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvételi eljárás 2023/24 » Felvételi előkészítők

Felvételi előkészítők

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Az Óbudai Árpád Gimnáziumban ebben a tanévben is tartunk a gimnáziumi  tanulmányokra  előkészítő, képességfejlesztő foglalkozásokat az alábbi táblázatban közöltek szerint:

KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK
HATODIKOSOK
15:00-16:00 angol nyelv
magyar
matematika
speciális matematika *
magyar
matematika
német nyelv
angol nyelv
magyar
matematika
16:10-17:10 magyar
matematika
angol nyelv
magyar
matematika
magyar
matematika
természetismeret
NYOLCADIKOSOK
15:00-16:00 magyar
matematika
angol nyelv magyar
16:10-17:10 matematika magyar
matematika

* Speciális matematika tagozatra készülők számára.

Pirossal jelezzük a táblázatban azokat a csoportokat, amelyek megteltek, azokba további jelentkezéseket nem (illetve csak várólistára) tudunk elfogadni.

A foglalkozások során tematikus rendben összefoglaljuk és kiegészítjük az egyes tantárgyakból korábban tanultakat, sok feladat megoldásával és gyakorlással erősítjük meg és bővítjük a tanulók ismereteit.

Beiratkozni – a rendelkezésre álló férőhelyek erejéig – az itt található kérdőív kitöltésével lehet. Amikor egy meghirdetett csoport eléri a tervezett maximális létszámot, akkor az a csoport kikerül a választható lehetőségek közül (ha az űrlapon egy csoport még kiválasztható, az tehát egyben azt is jelenti, hogy még nem telt be). Ettől kezdve a megjegyzés rovatban lehet jelezni, ha valaki – várólistán – mégis a már betelt csoportba szeretné kérni a felvételét. Azokat a csoportokat nem alakítjuk meg, melyekbe 10-nél kevesebb tanuló jelentkezik.

Az első foglalkozás 2023. szeptember 19-én (kedden) lesz. Valamennyi csoportban összesen 14 foglalkozást tartunk. Minden előkészítő foglalkozás a központi írásbeli felvételi vizsgákig tart, melyek 2024. január 20-án (szombaton) lesznek.

Az előkészítőket az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület szervezi. A foglalkozások költsége 20 000 Ft/tantárgy. A költségekre tekintettel az Egyesület köszönettel és hálával fogadja a beiratkozók önkéntes hozzájárulását a költségekhez. Kérjük, hogy amennyiben a család anyagi helyzete ezt megengedi, tantárgyanként 20 000 Ft-tal támogassák az Egyesületet. Amennyiben ennél kisebb összegű támogatást tudnak vállalni, azt is köszönettel fogadjuk. Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület számlaszáma: 10918001-00000103-47980000. Közlemény: adomány.

Az iskolánkra, a továbbtanulási lehetőségekre vonatkozó tájékoztató a honlapunkon lesz elérhető október 20-tól. A gimnáziumról és a felvételi eljárásunkról 2023. november 13-án (hétfőn) 16 órakor tartunk online tájékoztatót, nyílt napunk 2024. február 7-én (szerdán) lesz.

Budapest, 2023. szeptember 8.

Kis Róbert
igazgató