1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Tanárok eredményei » Fővárosi kitüntetést kapott Kis Róbert igazgatóhelyettes tanár úr

Fővárosi kitüntetést kapott Kis Róbert igazgatóhelyettes tanár úr

2019. június 7-én vehette át az igazgatóhelyettes tanár úr a Bárczy István-díjat, melyet a Fővárosi Közgyűlés alábbi érdemeiért ítélt neki oda:

“Jellemzően mindkét szakját, a biológia és a kémia tantárgyat is tanítja, többször volt osztályfőnök. 2011 ősze óta az iskola egyik igazgatóhelyettese, jelenleg az általános igazgatóhelyettes feladatait látja el. A legutóbbi években egyetemi hallgatók mentorálását is vállalta.

Szaktanárként rendkívül igényes önmagát és tanítványait illetően egyaránt. Kiváló és mindenki által elismert tanári munkája kiterjed tanítványainak a különféle szaktárgyi versenyekre való felkészítésére is, csupán az utóbbi években, 2015-ben és 2018-ban is szerepelt diákja a biológia tantárgyból rendezett Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjében, ezt a teljesítményét 2019-ben megismételte. A fentiek mellett nem feledkezik meg a felzárkóztatásra szoruló diákokkal való foglalkozásról sem, idejét nem kímélve nyújt segítséget az arra rászorulóknak. Kis Róbert példás szakmai felkészültségét igazolja, hogy rendszeresen kap vizsgáztató tanári megbízást az emelt szintű érettségi vizsgák lebonyolítása során.

Igazgatóhelyettesi feladatait odaadó lelkiismeretességgel, nagy igyekezettel, szakmai alázattal és hozzáértéssel, nem egy esetben önfeláldozóan és mindig a munkatársai iránti empátiával látja el. Türelmes, megértő és segítőkész hozzáállása kivívta a tantestület megbecsülését és elismerését is. Ezen beosztásában – egyebek között – az igazgatóval közösen elkészíti az iskolai órarendet, elkészíti a napi helyettesítést, az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével közösen elkészíti a tanév helyi rendjét, gondoskodik az ebben foglaltak koordinálásáról, az esetleges változások kihirdetéséről, a kollégák tájékoztatásáról, ellenőrzi a naplókat, az anyakönyveket és a bizonyítványokat, előkészíti a fakultációt, elkészíti a tanórán kívüli foglalkozások beosztását, felügyeli az elektronikus napló működését, felügyeli a természettudományi, valamint a fizika-informatika munkaközösség működését, továbbá a 9. a, b, c osztályokat, valamint a 10. évfolyamot, csupán néhány területét említve szerteágazó és komplex tevékenységének.

Az igazgatóhelyettes tanár úr az említetteken túl aktív résztvevője az iskolai élet különféle eseményeinek, állandó érdeklődője sok-sok rendezvénynek. Egyik kezdeményezője volt a Mindentudás Középiskolája előadássorozatnak, melynek keretében kollégáink vezették be a tanári testület tagjait saját tantárgyuk egy-egy érdekes témájába, gyakran fellépő billentyűse az Árpád Jazz Night formáció előadásainak.”

Az igazgatóhelyettes tanár úr kitüntetéséhez szívből gratulálunk!