1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Erasmus+ 22/23 » Frajna Mirella beszámolója

Frajna Mirella beszámolója

Innováció az oktatásban – Innovation in Education

Képző szervezet: InterEducation
Helyszín, időpont: Dublin, 2023.07.01. – ­­2023.07.09.
Résztvevő: Frajna Mirella (Óbudai Árpád Gimnázium)

Életem első Erasmus programja július első hetében zajlott Dublinban. Azért az Innováció az oktatásban c. kurzust választottam, mert ezt nem csak angoltanároknak javasolták, illetve kiemelten fontos számomra, hogy oktatási tevékenységeim során naprakész módszereket alkalmazzak.

A kurzus elnevezését látva talán elsősorban a technikai innovációkra gondol mindenki, mely valóban jelentős szerepet kapott a hét során. Ám ez a kurzus ennél sokkal többet kínált, ami különösen szimpatikus volt számomra. Oktatóink arra is felhívták a figyelmünket, hogy a korszerű oktatás megtervezésébe nem csupán az IKT eszközöket lehetséges és szükséges beemelni, hanem reagálni kell a világot, az emberiséget érintő más változásokra, aktualitásokra is. Alapvető példának tekinthető a környezetvédelem, a környezettudatosságra nevelés, illetve a túltengő információmennyiséggel való megküzdés tanítása, a kritikai gondolkodás fejlesztése.

Nagyon jó ötletnek tartom, hogy rögtön a kurzus első napján egy idegenvezetéssel egybekötött városnézés volt a program. A helybeli idegenvezető jóvoltából nem csak magát a várost ismerhettük meg, hanem az ír kultúráról, illetve a dublini hétköznapokról is sokat megtudhattunk. Ezek után egy, az ír iskolarendszert ismertető előadást hallgattunk meg. Meglepő volt számomra, hogy milyen kevés alternatív módszerrel dolgozó intézmény található az országban, illetve, hogy a katolikus vallási szertartások mennyire meghatározóak az iskolák mindennapjaiban. Különleges az is, hogy minden ír diáknak kötelező az eredeti ír nyelvet tanulni, dacára annak, hogy ma már szinte senki nem beszéli anyanyelvi szinten az országban, az oktatás nyelve is mindenhol az angol.

Kedden egész napos workshopon vettünk részt, ahol először közösen körvonalaztuk a sikeres és korszerű tanóra feltételeit, kereteit. Megállapítottuk, hogy bár az IKT eszközök valóban színesebbé, izgalmasabbá tehetik a tanórákat, mégsem elengedhetetlen feltételei egy sikeres órának. Összegyűjtöttük azokat a kompetenciaterületeket is, melyek ma különösen kívánatosak a munkaerőpiacon, illetve a sikeres életvezetéshez is nélkülözhetetlenek (többek között az érzelmi intelligencia, a kritikai gondolkodás, a kreativitás, a rugalmasság, a reziliencia, az interkulturális befogadó szemlélet, az együttműködési készség stb.) és jó gyakorlatokat gyűjtöttünk és elemeztünk, melyek segítségével ezek a készségek fejleszthetőek. A trénerünk arra is rávilágított, hogy a tudás rendszerezésébe, a tanulás folyamatának alakításába a diákokat is aktívan be kell vonni, hiszen ezáltal nem csupán tudásuk gyarapszik hatékonyabban, hanem effektívebb tanulási stratégiákra is szert tesznek. Ez a fajta bevonódás pedig jól támogatható különféle tanulást segítő weboldalak és applikációk segítségével. A Book Creator weboldalon például a diákok tanáraikkal közösen szerkeszthetik, rendezhetik és formálhatják a tananyagokat, önálló, személyre és csoportra szabott tartalmakat, tankönyveket hozhatnak létre. A tréningen projektfeladatok keretében mi is kipróbáltunk néhány hasonló tanulást segítő alkalmazást is.

A harmadik napon a Cheaster Beatty múzeumba látogattunk, ahol a múzeumpedagógiában rejlő lehetőségeket fedezhettük fel. Konkrét gyakorlatokon keresztül ismerkedtünk meg a „lassított pedagógia” fogalmával, mely az elmélyült figyelem fejlesztését tűzi ki célul. A módszer alapkoncepciója „a kevesebb néha több” elve, tehát, hogy amikor például egy múzeumba látogatunk, inkább kevesebb tárggyal foglalkozzunk, de azokat alaposan figyeljék meg és elemezzék a diákjaink. Ha ugyanis elmélyültebben képesek koncentrálni egy adott dologra, sokkal könnyebben veszik észre annak sajátosságait és kapcsolják az újonnan megszerzett tudást a korábbi ismereteikhez. A mai rohanó világban, az emberekre zúduló információdömpingben az elemző figyelem, a koncentrálás képessége fontos fejlesztendő területet képvisel.

Csütörtökön a Rediscovery Centre-be látogattunk. Ez a fenntarthatósági központ az öko-tudatos hétköznapok kialakításával, a lakosság környezetvédelmi edukációjával foglalkozik. Ennek érdekében magát az épületet is teljes mértékben önfenntartóvá, „zero waste”-é alakították, illetve több olyan műhelyt is működtetnek benne, melyekben különböző lomokat, hulladékokat hasznosítanak újra, többek között ruhákat varrnak és bicikliket építenek. Az itt előállított terményeket és termékeket a büfében és az üzletükben értékesítik, sok dologhoz ingyen is hozzájuthat az, akinek szüksége van rá. Az aktív környezetvédelmi munka és kutatások, kísérletek mellett a központ fő profilja az edukáció. Több saját tantermük és trénerük is van, akik első sorban iskolai csoportoknak tartanak különféle környezetvédelemre tanító foglalkozást. Nekünk arról tartottak tréninget, hogy hogyan érdemes iskolai környezetben, a diákok hétköznapjaihoz valóban közel álló módon megközelíteni a témát. Szóba került az ökológiai lábnyom, a fast fashion fogalma is, illetve ezen a tréningen is jó gyakorlatokat gyűjtöttünk és elemeztünk.

A kurzus utolsó napján a kedden megkezdett tréninget folytattuk, illetve azt a feladatot kaptuk, hogy kisebb csoportokban dolgozva alkossunk meg egy, az általunk tanított tantárgyhoz kapcsolódó IKT-val támogatott feladatot és a teljes csoportot bevonva szimuláljuk is az órai megvalósítást. Mi egy egyszerűbb videó-alapú feladatot dolgoztunk ki, mely elnyerte a kollégák tetszését.

A kurzuson nagyon tetszett, hogy a szabadidő eltöltéséhez is adtak ötleteket. Három este is szerveztek csapatépítést a helyi autentikus bárokban, illetve pénteken este az Irodalmi Múzeumba látogattunk el közösen. Úgy gondolom, nagyon hasznos volt számomra ez az utazás, nagyban gyarapította az innovatív oktatásról alkotott elképzeléseimet.