1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvételi eljárás 2014/15 » Ideiglenes felvételi jegyzék

Ideiglenes felvételi jegyzék

Kedves Jelentkezők! Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet és a 2014/2015. tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet előírásai szerint közreadjuk ideiglenes felvételi jegyzékünket, mely – a szóbeli vizsgákat követően – tagozatonként tartalmazza a gimnáziumunkba jelentkezett és a szóbeli vizsgán szerepelt tanulók rangsorát.

Annak érdekében, a következőkben megtekinthető (rang)listákat és a felvételi eljárás további fázisait helyesen értelmezzék, szeretnénk emlékeztetni az alábbiakra.

1. Az alábbiakban csak a szóbeli meghallgatásokon is szerepelt, tehát rangsorolt tanulókat említjük; a többi jelentkező – az adott tagozatra való – felvételi kérelmét elutasítjuk.
2. Felvételi tájékoztatónknak megfelelően azonos összpontszám esetén a hozott pontok, majd ha ez is megegyezik, akkor a központi írásbeli vizsgán elért pontszám alapján rangsoroltunk.
3. Felvételi tájékoztatónknak megfelelően
a 41-es kódú, négy évfolyamos speciális angol tantervű csoportba 18,
a 42-es kódú, négy évfolyamos német nemzetiségi csoportba 12,
a  61-es kódú, hat évfolyamos angol tantervű osztályba 30,
a 62-es kódú, hat évfolyamos matematika tantervű osztályba 30,
a 63-as kódú, hat évfolyamos természettudományi tantervű csoportba 15,
a 64-es kódú, hat évfolyamos német tantervű csoportba 15
tanulót vehetünk fel.
4. A ideiglenes felvételi jegyzék ismeretében Önöknek lehetőségük van arra, hogy március 18-áig – új, úgynevezett Módosító tanulói adatlap kitöltésével – a tanulói adatlapot módosítsák, azaz azon megváltoztassák az iskolák, illetve tagozataik sorrendjét, majd a módosított adatlapot eljuttassák a Felvételi Központba. A módosító adatlap elérhető innen (9-10. oldal).
Fontos megjegyeznünk, hogy az iskolák, illetve tagozataik korábban megjelölt sorrendjét kizárólag abban az esetben érdemes módosítaniuk, ha a korábban megadott sorrendhez képest preferenciáik megváltoztak. Nem érdemes sorrendet módosítaniuk az egyes iskolákba, tagozatokra való bekerülés vélt vagy valós esélyeinek módosulása miatt: minden jelentkező kizárólag a legelső olyan, általa megjelölt helyre fog bekerülni, ahol a felvételi követelményeknek megfelelt, és ahol a megfelelt tanulóknak a meghirdetett felvételi férőhelyekkel való társítása ezt lehetővé teszi (és oda akkor is, ha ez a hely az általa felállított sorrendnek csak a végén szerepel).
5. A felvételi eljárás szabályai szerint a rangsorolt tanulók mindegyikének van esélye az Óbudai Árpád Gimnázium azon tagozatára bekerülni, amely rangsorában feltüntettük. Ez az esély annál nagyobb, minél alacsonyabb a jelentkező neve mellett szereplő sorszám.
6. Egyes jelentkezőket az elért pontszámukkal, de sorszám nélkül szerepeltetünk a rangsorban. Ők valamennyien írásban nyilatkoztak arról, hogy iskolánk egy másik tagozatán (vagy másik iskolában) kívánnak továbbtanulni.
7. A felvételi eljárásban hozott döntésünkről április 24-éig levélben tájékoztatjuk az érintetteket.

Észrevételeiket szívesen fogadják, kérdéseikre, felvetéseikre érdemben válaszolnak e közlemény készítői,
Gyimesi Róbert igazgató, aki személyesen vagy postán a gimnázium székhelyén, a 1034 Budapest, Nagyszombat u. 19. alatt, telefonon a (+36-1)388-7120 számon vagy emailben érhető el, továbbá
Koncz Levente igazgatóhelyettes, aki szintén fogadja elektronikus leveleiket.

41-es (négy évfolyamos angol) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
42-es (négy évfolyamos német nemzetiségi) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
61-es (hat évfolyamos angol) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
62-es (hat évfolyamos matematika) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
63-as (hat évfolyamos természettudományi) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
64-es (hat évfolyamos német) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék