1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvételi eljárás 2016/17 » Ideiglenes felvételi jegyzék

Ideiglenes felvételi jegyzék

Kedves Jelentkezők! Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet és a 2016/2017. tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet előírásai szerint közreadjuk ideiglenes felvételi jegyzékünket, mely – a szóbeli vizsgákat követően – tagozatonként tartalmazza a gimnáziumunkba jelentkezett és a szóbeli vizsgán szerepelt tanulók rangsorát.

Annak érdekében, a következőkben megtekinthető (rang)listákat és a felvételi eljárás további fázisait helyesen értelmezzék, szeretnénk emlékeztetni az alábbiakra.

1. Az alábbiakban csak a szóbeli meghallgatásokon is szerepelt tanulókat említjük; a többi jelentkező – az adott tagozatra való – felvételi kérelmét elutasítjuk. Szintén elutasítjuk azon tanulók jelentkezését, akiknek összpontszáma a szóbeli vizsgák után nem érte el 0041-es (négy évfolyamos angol) tagozatunkon a 320, többi tagozatunkon a 310 pontot.
2. Felvételi tájékoztatónknak megfelelően azonos összpontszám esetén elsősorban a hozott pontokban elért pontszám, másodsorban a 0062-es és a 0063-as tagozaton a matematika, a többi tagozaton pedig a magyar írásbeli vizsga pontszáma alapján rangsoroltunk.
3. Felvételi tájékoztatónknak megfelelően
a 0041-es kódú, négy évfolyamos speciális angol tantervű csoportba 16,
a 0042-es kódú, négy évfolyamos német nemzetiségi csoportba 12,
a 0061-es kódú, hat évfolyamos angol tantervű osztályba 28,
a 0062-es kódú, hat évfolyamos matematika tantervű osztályba 28,
a 0063-as kódú, hat évfolyamos természettudományi tantervű csoportba 14,
a 0064-es kódú, hat évfolyamos német tantervű csoportba 14
tanulót vehetünk fel.
A jelentkezők/szóbeli vizsgára behívottak végleges száma az egyes tagozatokon a következő volt: 243/78 (0041), 97/52 (0042), 288/98 (0061), 171/104 (0062), 185/53 (0063), 118/51 (0064).
4. A ideiglenes felvételi jegyzék ismeretében Önöknek lehetőségük van arra, hogy március 17-éig korábbi jelentkezésüket  módosítsák, azaz azon megváltoztassák az iskolák, illetve tagozataik sorrendjét, majd a módosított adatlapot eljuttassák a Felvételi Központba. A módosítás ugyanúgy történik, ahogy a jelentkezést benyújtották: tehát vagy az általános iskolán keresztül, vagy a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programmal, vagy a nyomtatható, úgynevezett Módosító tanulói adatlap kitöltésével és elküldésével. Az Oktatási Hivatal tájékoztatója a módosításról már nem elérhető.
Fontos megjegyeznünk, hogy az iskolák, illetve tagozataik korábban megjelölt sorrendjét kizárólag abban az esetben érdemes módosítaniuk, ha a korábban megadott sorrendhez képest preferenciáik megváltoztak. Nem érdemes sorrendet módosítaniuk az egyes iskolákba, tagozatokra való bekerülés vélt vagy valós esélyeinek módosulása miatt: minden jelentkező kizárólag a legelső olyan, általa megjelölt helyre fog bekerülni, ahol a felvételi követelményeknek megfelelt, és ahol a megfelelt tanulóknak a meghirdetett felvételi férőhelyekkel való társítása ezt lehetővé teszi (és oda akkor is, ha ez a hely az általa felállított sorrendnek csak a végén szerepel).
5. A felvételi eljárás szabályai szerint a rangsorolt tanulók mindegyikének van esélye az Óbudai Árpád Gimnázium azon tagozatára bekerülni, amely rangsorában feltüntettük. Ez az esély annál nagyobb, minél alacsonyabb a jelentkező neve mellett szereplő sorszám.
6. Egyes jelentkezőket az elért pontszámukkal, de sorszám nélkül szerepeltetünk a rangsorban. Ők valamennyien írásban nyilatkoztak arról, hogy iskolánk egy másik tagozatán (vagy másik iskolában) kívánnak továbbtanulni.
7. A felvételi eljárásban hozott döntésünkről április végéig levélben tájékoztatjuk az érintetteket.

Észrevételeiket szívesen fogadják, kérdéseikre, felvetéseikre érdemben válaszolnak e közlemény készítői,
Gyimesi Róbert igazgató, aki személyesen vagy postán a gimnázium székhelyén, a 1034 Budapest, Nagyszombat u. 19. alatt, telefonon a (+36-1) 388-7120 számon vagy emailben érhető el, továbbá
Koncz Levente igazgatóhelyettes, aki szintén fogadja elektronikus leveleiket.

0041-es (négy évfolyamos angol) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
0042-es (négy évfolyamos német nemzetiségi) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
0061-es (hat évfolyamos angol) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
0062-es (hat évfolyamos matematika) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
0063-as (hat évfolyamos természettudományi) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
0064-es (hat évfolyamos német) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék