1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvételi eljárás 2018/19 » Ideiglenes felvételi jegyzék (2019)

Ideiglenes felvételi jegyzék (2019)

Kedves Jelentkezők! Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet és a 2018/2019. tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet előírásai szerint közreadjuk ideiglenes felvételi jegyzékünket, amely – a szóbeli vizsgákat követően – tagozatonként tartalmazza a gimnáziumunkba jelentkezett és a szóbeli vizsgán szerepelt tanulók rangsorát.

Annak érdekében, a következőkben megtekinthető (rang)listákat és a felvételi eljárás további fázisait helyesen értelmezzék, szeretnénk emlékeztetni az alábbiakra.

1. A továbbiakban csak a szóbeli meghallgatásokon is szerepelt tanulókat említjük; a többi jelentkező – az adott tagozatra való – felvételi kérelmét elutasítjuk. Szintén elutasítjuk azon tanulók jelentkezését, akiknek összpontszáma a szóbeli vizsgák után nem érte el a 0041-es (négy évfolyamos angol) tagozatunkon a 325 pontot, a többi tagozatunkon a 300 pontot.

2. Felvételi tájékoztatónknak megfelelően azonos összpontszám esetén elsősorban a hozott pontokban elért pontszám, másodsorban pedig a központi írásbeli vizsga összpontszáma alapján rangsoroltunk.

3. Felvételi tájékoztatónknak megfelelően

a 0041-es kódú, négy évfolyamos speciális angol tantervű csoportba 16,
a 0042-es kódú, négy évfolyamos német nemzetiségi csoportba 12,
a 0061-es kódú, hat évfolyamos angol tantervű osztályba 28,
a 0062-es kódú, hat évfolyamos speciális matematika tantervű osztályba 28,
a 0063-as kódú, hat évfolyamos természettudományi tantervű csoportba 14,
a 0064-es kódú, hat évfolyamos német tantervű csoportba 14

tanulót vehetünk fel.

A jelentkezők/szóbeli vizsgára behívottak végleges száma az egyes tagozatokon a következő volt: 246/87 (0041), 79/56 (0042), 314/99 (0061), 248/99 (0062), 173/55 (0063), 84/51 (0064).

4. A ideiglenes felvételi jegyzék ismeretében Önöknek lehetőségük van arra, hogy március 21-22-én (csütörtökön és pénteken) korábbi jelentkezésüket módosítsák, azaz azon megváltoztassák az iskolák, illetve azok tagozatainak sorrendjét, majd a módosított adatlapot eljuttassák a Felvételi Központba. A módosítás ugyanúgy történik, ahogy a jelentkezést benyújtották: tehát vagy az általános iskolán keresztül, vagy a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programmal, mely itt érhető el. Az Oktatási Hivatal tájékoztatója a módosításról itt olvasható (3.8. pont).

Fontos megjegyeznünk, hogy az iskolák, illetve tagozataik korábban megjelölt sorrendjét kizárólag abban az esetben érdemes módosítaniuk, ha a korábban megadott sorrendhez képest preferenciáik megváltoztak. Nem érdemes sorrendet módosítaniuk az egyes iskolákba, tagozatokra való bekerülés vélt vagy valós esélyeinek módosulása miatt: minden jelentkező kizárólag a legelső olyan, általa megjelölt helyre fog bekerülni, ahol a felvételi követelményeknek megfelelt, és ahol a megfelelt tanulóknak a meghirdetett felvételi férőhelyekkel való társítása ezt lehetővé teszi (és oda akkor is, ha ez a hely az általa felállított sorrendnek csak a végén szerepel).

5. A felvételi eljárás szabályai szerint a rangsorolt tanulók mindegyikének van esélye az Óbudai Árpád Gimnázium azon tagozatára bekerülni, amelynek rangsorában (sorszámmal) feltüntettük. Ez az esély annál nagyobb, minél kisebb a jelentkező neve mellett szereplő sorszám.

6. Tájékoztatásul közöljük, hogy az előző három felvételi eljárás során, tehát 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban hányadik volt az ideiglenes rangsorban a legnagyobb sorszámmal felvett tanuló:

Tagozat/év 2016 2017 2018
0041 – négy évfolyamos speciális angol 49. 52. 67.
0042 – négy évfolyamos német nemzetiségi 25. 31. 28.
0061 – hat évfolyamos angol 49. 66. 71.
0062 – hat évfolyamos speciális matematika 54. 62. 63.
0063 – hat évfolyamos természettudományi 40. 41. 34.
0064 – hat évfolyamos német 25. 33. 24.

Természetesen ezektől az értékektől bármilyen irányban eltérhet az idei eredmény. Az itt feltüntetett sorszámok szerinti kategóriákba azok a tanulók is beleértendők, akiket a rangsorban sorszám nélkül szerepeltettünk (lásd 7. pont).

7. Egyes jelentkezőket az elért pontszámukkal, de sorszám nélkül szerepeltettünk a rangsorban. Ők valamennyien írásban nyilatkoztak arról, hogy iskolánk egy másik tagozatán (vagy másik iskolában) kívánnak továbbtanulni.

8. A felvételi eljárásban hozott döntésünkről április végéig levélben tájékoztatjuk az érintetteket.

Észrevételeiket szívesen fogadják, kérdéseikre, felvetéseikre érdemben válaszolnak e közlemény készítői,
Gyimesi Róbert igazgató, aki emailben érhető el, továbbá
Koncz Levente igazgatóhelyettes, aki szintén fogadja elektronikus leveleiket.

0041-es (négy évfolyamos angol) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
0042-es (négy évfolyamos német nemzetiségi) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
0061-es (hat évfolyamos angol) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
0062-es (hat évfolyamos matematika) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
0063-as (hat évfolyamos természettudományi) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
0064-es (hat évfolyamos német) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék

Minden jelentkezőnek köszönjük, hogy érdeklődésével és bizalmával megtisztelte iskolánkat, valamennyiüknek további eredményes munkát kívánunk.