1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvételi eljárás 2019/20 » Ideiglenes felvételi jegyzék (2020) – frissítve 03.13. 18:05

Ideiglenes felvételi jegyzék (2020) – frissítve 03.13. 18:05

Kedves Jelentkezők! Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet és a 2019/2020. tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet előírásai szerint közreadjuk ideiglenes felvételi jegyzékünket, amely – a szóbeli vizsgákat követően – tagozatonként tartalmazza a gimnáziumunkba jelentkezett és a szóbeli vizsgán szerepelt tanulók rangsorát.

Annak érdekében, a következőkben megtekinthető (rang)listákat és a felvételi eljárás további fázisait helyesen értelmezzék, szeretnénk emlékeztetni az alábbiakra.

1. A továbbiakban csak a szóbeli meghallgatásra behívott tanulókat említjük; a többi jelentkező – az adott tagozatra való – felvételi kérelmét elutasítjuk. Szintén elutasítjuk azon tanulók jelentkezését, akiknek összpontszáma a szóbeli vizsgák után nem érte el négy évfolyamos angol tagozatunkon a 330 pontot, négy évfolyamos német tagozatunkon a 315 pontot, hat évfolyamos tagozatainkon a 290 pontot.

2. Felvételi tájékoztatónknak megfelelően azonos összpontszám esetén elsősorban a hozott pontokban elért pontszám, másodsorban pedig a központi írásbeli vizsga összpontszáma alapján rangsoroltunk.

3. Felvételi tájékoztatónknak megfelelően

a 0041-es kódú, négy évfolyamos speciális angol tantervű csoportba 16,
a 0042-es kódú, négy évfolyamos német nemzetiségi csoportba 12,
a 0061-es kódú, hat évfolyamos angol tantervű osztályba 28,
a 0062-es kódú, hat évfolyamos speciális matematika tantervű osztályba 28,
a 0063-as kódú, hat évfolyamos természettudományi tantervű csoportba 14,
a 0064-es kódú, hat évfolyamos német tantervű csoportba 14

tanulót vehetünk fel.

A jelentkezők/szóbeli vizsgára behívottak végleges száma az egyes tagozatokon a következő volt: 282/104 (0041), 88/50 (0042), 275/100 (0061), 190/101 (0062), 174/55 (0063), 101/51 (0064).

4. A ideiglenes felvételi jegyzék ismeretében Önöknek lehetőségük van arra, hogy március 19-20-án (csütörtökön és pénteken) korábbi jelentkezésüket módosítsák, azaz azon megváltoztassák az iskolák, illetve azok tagozatainak sorrendjét, majd a módosított adatlapot eljuttassák a Felvételi Központba. A módosítás ugyanúgy történik, ahogy a jelentkezést benyújtották: tehát vagy az általános iskolán keresztül, vagy a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programmal, mely itt érhető el. Az Oktatási Hivatal tájékoztatója a módosításról itt olvasható (3.8. pont).

Fontos megjegyeznünk, hogy az iskolák, illetve tagozataik korábban megjelölt sorrendjét kizárólag abban az esetben érdemes módosítaniuk, ha a korábban megadott sorrendhez képest preferenciáik megváltoztak. Nem érdemes sorrendet módosítaniuk az egyes iskolákba, tagozatokra való bekerülés vélt vagy valós esélyeinek módosulása miatt: minden jelentkező kizárólag a legelső olyan, általa megjelölt helyre fog bekerülni, ahol a felvételi követelményeknek megfelelt, és ahol a megfelelt tanulóknak a meghirdetett felvételi férőhelyekkel való társítása ezt lehetővé teszi (és oda akkor is, ha ez a hely az általa felállított sorrendnek csak a végén szerepel). Részletesebben erről itt olvashatnak.

5. A felvételi eljárás szabályai szerint a rangsorolt tanulók mindegyikének van esélye az Óbudai Árpád Gimnázium azon tagozatára bekerülni, amelynek rangsorában (sorszámmal) feltüntettük. Ez az esély annál nagyobb, minél kisebb a jelentkező neve mellett szereplő sorszám.

6. Tájékoztatásul közöljük, hogy az előző négy felvételi eljárás során, tehát 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben hányadik volt az ideiglenes rangsorban a legnagyobb sorszámmal felvett tanuló. Természetesen ezektől az értékektől bármilyen irányban eltérhet az idei eredmény.

Tagozat/év 2016 2017 2018 2019
0041 – négy évfolyamos speciális angol 49. 52. 67. 69.
0042 – négy évfolyamos német nemzetiségi 25. 31. 28. 29.
0061 – hat évfolyamos angol 49. 66. 71. 56.
0062 – hat évfolyamos speciális matematika 54. 62. 63. 60.
0063 – hat évfolyamos természettudományi 40. 41. 34. 30.
0064 – hat évfolyamos német 25. 33. 24. 26.

7. A felvételi eljárásban hozott döntésünkről április végéig levélben tájékoztatjuk az érintetteket.

Észrevételeiket szívesen fogadják, kérdéseikre, felvetéseikre érdemben válaszolnak e közlemény készítői,
Gyimesi Róbert igazgató, aki emailben érhető el, továbbá
Koncz Levente igazgatóhelyettes, aki szintén fogadja elektronikus leveleiket.

0041-es (négy évfolyamos angol) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
0042-es (négy évfolyamos német nemzetiségi) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék (jogos reklamáció nyomán 2020.03.13. 13:10-kor javítva)
0061-es (hat évfolyamos angol) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
0062-es (hat évfolyamos matematika) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék (jogos reklamáció nyomán 2020.03.13. 15:15-kor, majd 18:05-kor javítva)
0063-as (hat évfolyamos természettudományi) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
0064-es (hat évfolyamos német) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék

Minden jelentkezőnek köszönjük, hogy érdeklődésével és bizalmával megtisztelte iskolánkat, valamennyiüknek további eredményes munkát kívánunk.

Minden igyekezetünk ellenére három ízben is hibát követtünk el a fenti rangsorok közlésekor. Ezen tévedéseinket törekszünk a lehető legrövidebb időn belül javítani. A történteket sajnáljuk, és minden érintett elnézését kérjük ezek miatt.