1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvételi eljárás 2020/21 » Ideiglenes felvételi jegyzék (2020/21)

Ideiglenes felvételi jegyzék (2020/21)

Kedves Jelentkezők! Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet és a 2020/2021. tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet előírásai szerint közreadjuk ideiglenes felvételi jegyzékünket, amely – a szóbeli vizsgákat követően – tagozatonként tartalmazza a gimnáziumunkba jelentkezett és a szóbeli vizsgán szerepelt tanulók rangsorát.

Annak érdekében, a következőkben megtekinthető (rang)listákat és a felvételi eljárás további fázisait helyesen értelmezzék, szeretnénk emlékeztetni az alábbiakra.

1. A továbbiakban csak a szóbeli meghallgatásra behívott tanulókat említjük; a többi jelentkező – az adott tagozatra való – felvételi kérelmét elutasítjuk. Szintén elutasítjuk azon tanulók jelentkezését, akiknek összpontszáma a szóbeli vizsgák után nem érte el négy- és hatévfolyamos angol tagozatunkon a 320 pontot, négy- és hatévfolyamos német tagozatunkon pedig a 310 pontot.

2. Felvételi tájékoztatónknak megfelelően azonos összpontszám esetén elsősorban a hozott pontokban elért pontszám, másodsorban pedig a központi írásbeli vizsga összpontszáma alapján rangsoroltunk.

3. Felvételi tájékoztatónknak megfelelően

a 0041-es kódú, négy évfolyamos speciális angol tantervű csoportba 16,
a 0042-es kódú, négy évfolyamos német nemzetiségi csoportba 12,
a 0061-es kódú, hat évfolyamos angol tantervű osztályba 28,
a 0062-es kódú, hat évfolyamos speciális matematika tantervű osztályba 28,
a 0063-as kódú, hat évfolyamos természettudományi tantervű csoportba 14,
a 0064-es kódú, hat évfolyamos német tantervű csoportba 14

tanulót vehetünk fel.

A jelentkezők/szóbeli vizsgára behívottak végleges száma az egyes tagozatokon a következő volt: 286/100 (0041), 103/50 (0042), 296/105 (0061), 240/102 (0062), 180/56 (0063), 87/53 (0064).

4. A ideiglenes felvételi jegyzék ismeretében Önöknek lehetőségük van arra, hogy március 23-24-én (kedden és szerdán) korábbi jelentkezésüket módosítsák, azaz azon megváltoztassák az iskolák, illetve azok tagozatainak sorrendjét, majd a módosított adatlapot eljuttassák a Felvételi Központba. A módosítás ugyanúgy történik, ahogy a jelentkezést benyújtották: tehát vagy az általános iskolán keresztül, vagy a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programmal, mely itt érhető el. Az Oktatási Hivatal tájékoztatója a módosításról itt olvasható (3.8. pont).

Fontos megjegyeznünk, hogy az iskolák, illetve tagozataik korábban megjelölt sorrendjét kizárólag abban az esetben érdemes módosítaniuk, ha a korábban megadott sorrendhez képest preferenciáik megváltoztak. Nem érdemes sorrendet módosítaniuk az egyes iskolákba, tagozatokra való bekerülés vélt vagy valós esélyeinek módosulása miatt: minden jelentkező kizárólag a legelső olyan, általa megjelölt helyre fog bekerülni, ahol a felvételi követelményeknek megfelelt, és ahol a megfelelt tanulóknak a meghirdetett felvételi férőhelyekkel való társítása ezt lehetővé teszi (és oda akkor is, ha ez a hely az általa felállított sorrendnek csak a végén szerepel). Részletesebben erről itt olvashatnak.

5. A felvételi eljárás szabályai szerint a rangsorolt tanulók mindegyikének van esélye az Óbudai Árpád Gimnázium azon tagozatára bekerülni, amelynek rangsorában (sorszámmal) feltüntettük. Ez az esély annál nagyobb, minél kisebb a jelentkező neve mellett szereplő sorszám.

6. Tájékoztatásul közöljük, hogy az előző öt felvételi eljárás során, tehát 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban hányadik volt az ideiglenes rangsorban a legnagyobb sorszámmal felvett tanuló. Természetesen ezektől az értékektől bármilyen irányban eltérhet az idei eredmény.

Tagozat/év 2016 2017 2018 2019 2020
0041 – négy évfolyamos speciális angol 49. 52. 67. 69. 40.
0042 – négy évfolyamos német nemzetiségi 25. 31. 28. 29. 29.
0061 – hat évfolyamos angol 49. 66. 71. 56. 75.
0062 – hat évfolyamos speciális matematika 54. 62. 63. 60. 69.
0063 – hat évfolyamos természettudományi 40. 41. 34. 30. 49.
0064 – hat évfolyamos német 25. 33. 24. 26. 24.

7. Végleges felvételi jegyzékünket várhatóan április 23-án (pénteken) tesszük közzé. A felvételi eljárásban hozott döntésünkről április végéig elektronikus levélben tájékoztatjuk az érintetteket.

Észrevételeiket szívesen fogadják, kérdéseikre, felvetéseikre érdemben válaszolnak e közlemény készítői,
Kis Róbert igazgató, aki emailben érhető el, továbbá
Koncz Levente igazgatóhelyettes, aki szintén fogadja elektronikus leveleiket.

0041-es (négy évfolyamos angol) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
0042-es (négy évfolyamos német nemzetiségi) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
0061-es (hat évfolyamos angol) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
0062-es (hat évfolyamos matematika) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
0063-as (hat évfolyamos természettudományi) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
0064-es (hat évfolyamos német) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék

Minden jelentkezőnek köszönjük, hogy érdeklődésével és bizalmával megtisztelte iskolánkat, valamennyiüknek további eredményes munkát kívánunk!

Egy gyakran ismételt kérdés: “Miért ennyi pontot kapott a gyermekem a szóbeli vizsgán?”
1.
Mindenekelőtt fontos annak leszögezése, hogy a szóbeli vizsgában – természete szerint – az írásbeli vizsgánál lényegesen nagyobb szerepet játszik a szubjektív elem. Két különböző vizsgáztató tanár a legritkább esetben értékel éppen ugyanannyi pontra egy-egy adott feleletet.
2. A pontszámokat befolyásolta továbbá az a kívánalom, hogy az ideiglenes felvételi rangsorban a hozzánk jelentkező tanulók között egyértelmű sorrendet kellett felállítanunk, a sorrendben holtverseny nem maradhatott. Ezt próbáltuk úgy megvalósítani, hogy – ahol megoldható volt – ne legyen két jelentkezőnek azonos a végső összpontszáma.
3. Az előző kívánalomból következik az is, hogy a szóbeli felvételi vizsgán kapott pontszám a jelentkező abszolút teljesítményén kívül a vizsgázók egymáshoz viszonyított teljesítményét is tükrözi. A sok hasonló, számos esetben kiváló teljesítmény között végül fel kellett állítanunk egy rangsort, egyeseket előrébb, másokat hátrébb sorolva.
4. Mi valamennyi vizsgáztató kollégánkat arra kértük, hogy a nagy téthez méltó lelkiismeretességgel, elfogulatlanul, legjobb tudásuk szerint végezzék a munkájukat a szóbeli felvételi vizsgák és azok értékelése során. Nincs okunk kétségbe vonni azt, hogy ez valóban mindvégig így történt.
5. Mindezeket tekintetbe véve nem tartanánk szerencsésnek, hogy egy-egy tanuló szóbeli vizsgájáról, annak értékeléséről – hangfelvétel hiányában – az itt ismertetett általános alapelveken túl részletesebb indoklást adjunk, vagy arról vitába bocsátkozzunk.