1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvételi eljárás 2021/22 » Ideiglenes felvételi jegyzék (2021/22)

Ideiglenes felvételi jegyzék (2021/22)

Kedves Jelentkezők! Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet és a 2021/2022. tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet előírásai szerint közreadjuk ideiglenes felvételi jegyzékünket, amely – a szóbeli vizsgákat követően – tagozatonként tartalmazza a gimnáziumunkba jelentkezett és a szóbeli vizsgán szerepelt tanulók rangsorát.

Annak érdekében, a következőkben megtekinthető (rang)listákat és a felvételi eljárás további fázisait helyesen értelmezzék, szeretnénk emlékeztetni az alábbiakra.

1. A továbbiakban csak a szóbeli meghallgatásra behívott tanulókat említjük; a többi jelentkező – az adott tagozatra való – felvételi kérelmét elutasítjuk. Szintén elutasítjuk azon tanulók jelentkezését, akiknek összpontszáma a szóbeli vizsgák után nem érte el a négyévfolyamos angol tagozatunkon a 330 pontot, a hatévfolyamos angol és matematika, valamint a négyévfolyamos német tagozatunkon a 320 pontot, a hatévfolyamos német tagozatunkon pedig a 300 pontot.

2. Felvételi tájékoztatónknak megfelelően azonos összpontszám esetén elsősorban a hozott pontokban elért pontszám, másodsorban a 0062-es és a 0063-as tagozaton a matematika, a többi tagozaton pedig a magyar írásbeli vizsga pontszáma alapján rangsorolunk.

3. Felvételi tájékoztatónknak megfelelően

a 0041-es kódú, négy évfolyamos speciális angol tantervű csoportba 16,
a 0042-es kódú, négy évfolyamos német nemzetiségi csoportba 12,
a 0061-es kódú, hat évfolyamos angol tantervű osztályba 28,
a 0062-es kódú, hat évfolyamos speciális matematika tantervű osztályba 28,
a 0063-as kódú, hat évfolyamos természettudományi tantervű csoportba 14,
a 0064-es kódú, hat évfolyamos német tantervű csoportba 14

tanulót vehetünk fel.

A jelentkezők/szóbeli vizsgára behívottak végleges száma az egyes tagozatokon a következő volt: 293/101 (0041), 77/50 (0042), 309/99 (0061), 206/103 (0062), 146/54 (0063), 83/52 (0064).

4. A ideiglenes felvételi jegyzék ismeretében Önöknek lehetőségük van arra, hogy március 21-23-án (hétfőtől szerdáig) korábbi jelentkezésüket módosítsák, azaz azon megváltoztassák az iskolák, illetve azok tagozatainak sorrendjét (egyes iskolákban lehetőség van arra is, hogy további tagozat(ok)ra is jelentkezzenek), majd a módosított adatlapot eljuttassák a Felvételi Központba. A módosítás ugyanúgy történik, ahogy a jelentkezést benyújtották: tehát vagy az általános iskolán keresztül, vagy a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programmal, mely itt érhető el. Az Oktatási Hivatal tájékoztatója a módosításról itt olvasható (3.8. pont). (Az Óbudai Árpád Gimnáziumban pótló szóbeli vizsgát nem áll módunkban tartani, így új tagozatra való jelentkezést mi érdemben nem tudunk elbírálni.)

Fontos megjegyeznünk, hogy az iskolák, illetve tagozataik korábban megjelölt sorrendjét kizárólag abban az esetben érdemes módosítaniuk, ha a korábban megadott sorrendhez képest preferenciáik megváltoztak. Nem érdemes sorrendet módosítaniuk az egyes iskolákba, tagozatokra való bekerülés vélt vagy valós esélyeinek módosulása miatt: minden jelentkező kizárólag a legelső olyan, általa megjelölt helyre fog bekerülni, ahol a felvételi követelményeknek megfelelt, és ahol a megfelelt tanulóknak a meghirdetett felvételi férőhelyekkel való társítása ezt lehetővé teszi (és oda akkor is, ha ez a hely az általa felállított sorrendnek csak a végén szerepel). Részletesebben erről itt olvashatnak.

5. A felvételi eljárás szabályai szerint a rangsorolt tanulók mindegyikének van esélye az Óbudai Árpád Gimnázium azon tagozatára bekerülni, amelynek rangsorában (sorszámmal) feltüntettük. Ez az esély annál nagyobb, minél kisebb a jelentkező neve mellett szereplő sorszám.

6. Tájékoztatásul közöljük, hogy az előző öt felvételi eljárás során, tehát 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben hányadik volt az ideiglenes rangsorban a legnagyobb sorszámmal felvett tanuló. Természetesen ezektől az értékektől bármilyen irányban eltérhet az idei eredmény.

Tagozat/év 2017 2018 2019 2020 2021
0041 – négy évfolyamos speciális angol 52. 67. 69. 40. 49.
0042 – négy évfolyamos német nemzetiségi 31. 28. 29. 29. 41.
0061 – hat évfolyamos angol 66. 71. 56. 75. 61.
0062 – hat évfolyamos speciális matematika 62. 63. 60. 69. 84.
0063 – hat évfolyamos természettudományi 41. 34. 30. 49. 42.
0064 – hat évfolyamos német 33. 24. 26. 24. 32.

7. Végleges felvételi jegyzékünket várhatóan április 22-én (pénteken) tesszük közzé. A felvételi eljárásban hozott döntésünkről április végéig elektronikus levélben tájékoztatjuk az érintetteket.

Észrevételeiket szívesen fogadják, kérdéseikre, felvetéseikre érdemben válaszolnak e közlemény készítői,
Kis Róbert igazgató, aki emailben érhető el, továbbá
Koncz Levente igazgatóhelyettes, aki szintén fogadja elektronikus leveleiket.

0041-es (négy évfolyamos angol) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
0042-es (négy évfolyamos német nemzetiségi) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
0061-es (hat évfolyamos angol) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
0062-es (hat évfolyamos matematika) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
0063-as (hat évfolyamos természettudományi) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék
0064-es (hat évfolyamos német) tagozat ideiglenes felvételi jegyzék

Minden jelentkezőnek köszönjük, hogy érdeklődésével és bizalmával megtisztelte iskolánkat, valamennyiüknek további eredményes munkát kívánunk!

Egy gyakran ismételt kérdés: “Miért ennyi pontot kapott a gyermekem a szóbeli vizsgán?”
1.
Mindenekelőtt fontos annak leszögezése, hogy a szóbeli vizsgában – természete szerint – az írásbeli vizsgánál lényegesen nagyobb szerepet játszik a szubjektív elem. Két különböző vizsgáztató tanár a legritkább esetben értékel éppen ugyanannyi pontra egy-egy adott feleletet.
2. A pontszámokat befolyásolta továbbá az a kívánalom, hogy az ideiglenes felvételi rangsorban a hozzánk jelentkező tanulók között egyértelmű sorrendet kellett felállítanunk, a sorrendben holtverseny nem maradhatott. Ezt próbáltuk úgy megvalósítani, hogy – ahol megoldható volt – ne legyen két jelentkezőnek azonos a végső összpontszáma.
3. Az előző kívánalomból következik az is, hogy a szóbeli felvételi vizsgán kapott pontszám a jelentkező abszolút teljesítményén kívül a vizsgázók egymáshoz viszonyított teljesítményét is tükrözi. A sok hasonló, számos esetben kiváló teljesítmény között végül fel kellett állítanunk egy rangsort, egyeseket előrébb, másokat hátrébb sorolva.
4. Mi valamennyi vizsgáztató kollégánkat arra kértük, hogy a nagy téthez méltó lelkiismeretességgel, elfogulatlanul, legjobb tudásuk szerint végezzék a munkájukat a szóbeli felvételi vizsgák és azok értékelése során. Nincs okunk kétségbe vonni azt, hogy ez valóban mindvégig így történt.
5. Mindezeket tekintetbe véve nem tartanánk szerencsésnek, hogy egy-egy tanuló szóbeli vizsgájáról, annak értékeléséről – hangfelvétel hiányában – az itt ismertetett általános alapelveken túl részletesebb indoklást adjunk, vagy arról vitába bocsátkozzunk.