1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Archívum » Igazgatói közlemény és kérés gimnáziumunk idei ballagási ünnepélyével kapcsolatban

Igazgatói közlemény és kérés gimnáziumunk idei ballagási ünnepélyével kapcsolatban

Az Óbudai Árpád Gimnázium – miként idén május 5-e estéjén is – ballagási ünnepélyét immár több mint 40 éve az iskola szomszédságában található katonavárosi amfiteátrumban tartja. Ez, a java részében római kori romokat tartalmazó műemlék a magyar állam tulajdonában van. Az állam nevében a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja, a műemléki felügyeletet pedig a Budapesti Történeti Múzeum látja el; ezen két szervezet engedélye nélkül a helyszínen semmilyen rendezvény nem szervezhető, illetve tartható.

Az idei ballagás megtartására vonatkozó kérésünk engedélyezési eljárása során az illetékes szakértők megállapították, hogy a műemléki ingatlan helyenként veszélyes állapota állagmegóvási munkálatokat igényel. Az előzőekre tekintettel az MNV Zrt. a munkálatok előkészítését, tervezését, engedélyeztetését elindította, az engedély nélkül végezhető munkákat megkezdte. Határozatuk szerint a belépés a csatolt (és alább látható, illetve a jelen helyzetet mutató) térképen megjelölt, és előzetesen egyeztetett területekre (és időszakokban) megengedhető, amely terület elkerítéséről a gimnáziumnak szükséges intézkednie, és gondoskodnia szükséges arról, hogy a szalagokkal elzárt területre ne lépjenek be illetéktelenek*.

 Mint a légi felvétel alapján is megállapítható, elsősorban a kőből készült építményeket minősítették veszélyesnek a kőhullás, illetve az omlás veszélye miatt, ezek megközelítésétől kell hát (meg)óvnunk rendezvényünk minden résztvevőjét.

Azon meggyőződésünktől vezérelve, hogy a 2017. évben érettségiző diákjainkat sem foszthatjuk meg az árpádos ballagás – általuk és sokak által nagyon várt – élményétől, a lebonyolítást (a korábbiaknál sokkal nagyobb mértékű anyagi erőforrások átadásával) biztosító Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesülettel együttműködve az alábbi és preventív jellegű biztonsági szabályok érvényesítésére kényszerülünk:

  1. Az esti próbák és a ballagás idején professzionális és intézkedésre jogosult őrző-védő szolgálat igénybevételével gondoskodunk arról, hogy a lezárt területekre illetéktelenek ne juthassanak/jussanak be, saját épségük megőrzése érdekében ott ne tartózkodjanak.
  1. A ballagási ünnepélyen – az amfiteátrum területén – résztvevők korlátozott számára tekintettel a Szőlő utcai kapunál olyan beléptetést alkalmazunk, amely a közönség tagjai számára legfeljebb egyszer teszi lehetővé az amfiteátrumba való bejutást, minden illetéktelen próbálkozás ellen azonnal, udvariasan, ám határozottan és eredményesen fellépünk. Az amfiteátrum területére – az ünnepélyen közreműködőkön kívül – csak a ballagó diákok által közvetlenül meghívott és megfelelő belépővel rendelkező vendégek léphetnek be, mindenki mást arra kérünk, a kerítésen túlról kövesse az eseményeket.
  1. Szorgalmazzuk, hogy a rendőrség és a közterületek felügyelői segítségével az amfiteátrumon kívül se történjen semmilyen, az ünnepségre rossz hatást gyakorló esemény.

Bízunk abban, hogy mindenki – az elmúlt évtizedek hagyományai teremtette értékekhez igazodván és ragaszkodván, legyen rokon, barát, egykori tanár, ismerős vagy (öreg)diáktárs – tisztelettel és jókívánságokkal adózik a mostani ballagóknak. Reméljük, ismételten lesz lehetőségünk átélni az árpádos ballagás méltóságát, újra élvezhetjük annak kivételes külsőségeit és látványosságait, s ezért minden érintett belátja jelen szabályaink indokoltságát és mind az előkészületek, mind az ünnepély idején követi is azokat.

Az összes lehetséges csatornán át kérünk tehát minden, a ballagási ünnepségünk iránt érdeklődőt és azon részt venni szándékozót, hogy a fentiek megértésével, tudomásul vételével és betartásával (akár a kerítésen kívül (maradva)) segítsen nekünk abban, hogy idei ballagási ünnepélyünk is olyan legyen, mint amilyen az ezt megelőző sok-sok volt.

Megértő támogatásukat előzetesen is köszöni

Gyimesi Róbert
igazgató

 

*Ezen bekezdés kiemelten szedett részei az engedélyezési határozatból származó idézetek.