1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Archívum » Jelentős informatikai fejlesztések iskolánkban

Jelentős informatikai fejlesztések iskolánkban

Ma Tamás Ilona, az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatója Varga Mihály miniszter úr, választókerületünk országgyűlési képviselője, a gimnázium vezetőinek, a tanári testület, a diákönkormányzat és a szülői közösség képviselőinek jelenlétében átadta iskolánknak azt a 40 asztali számítógépet és monitort, 17 laptopot és 16 projektort, amelyek – minden tankerületi iskolához hasonlóan – állami támogatásból váltak beszerezhetővé.

Az igazgató  asszony elmondta, hogy a tankerületi központ összesen 466,5 millió Ft-ot fordíthatott a most megvalósult informatikai fejlesztésekre, ebből az Óbudai Árpád Gimnázium (bruttó értékben) több mint 17 millió Ft-tal részesült. A korábbi évekre visszatekintve, példátlannak nevezte ezt a lehetőséget, a további tervekről szólva pedig megerősítette, hogy várhatóan még 2018 tavaszán megvalósul az intézmény épületének teljes körű Wi-Fi lefedettsége.

Gyimesi Róbert, gimnáziumunk igazgatója a fent említett “abszolút” adatokat azzal árnyalta, hogy hatásukat érzékeltette az iskola mindennapi munkáját tekintve. Elmondta, hogy az új eszközökkel (beleértve ebbe a körbe “Az Árpád Gimnáziumért” Közhasznú Egyesület által a közelmúltban vásárolt 7 projektort is) hamarosan lehetővé válik az, hogy minden tantermünkben telepített projektor legyen, megvalósulhat az informatikai szaktantermek teljes körű számítógépcseréje, így az, hogy korszerű, azonosan konfigurált gép álljon minden diákunk rendelkezésére. Az igazgató úr hangsúlyozta azt is, a csere folytán felszabaduló gépek jelentős mértékben segítik majd a tanári hálózat bővítését, illetve jobbá tételét. Emlékeiben kutakodva csatlakozott a tankerületi igazgató asszony azon megállapításához, miszerint – akár az 1980-as évek közepéig visszatekintve – hasonló léptékű beruházás még nem valósult meg a közép-magyarországi régióban a középiskolai informatikaoktatás tekintetében.

Varga Mihály miniszter úr az elégedettségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy jó, az érintettek számára (ismét) örömet jelentő döntésre volt lehetőség és az meg is született. Köszönetet mondott a szülőknek, akiknek adóforintjai alapozták meg ezt a támogatást is. Bizakodásának adott hangot abban a tekintetben, rendelkezésre állnak, illetve a közeli jövőben rendelkezésre fognak állni azok a “tartalmak”, amelyek hozzájárulnak – a most tárgyiasult eszközök által – az oktatás eredményessége és hatékonysága növeléséhez. A miniszter úr minden tanárnak és minden diáknak további sikeres munkát kívánt, remélve, ebben segítségükre lesznek a ma átadott számítógépek és projektorok is.

Az eseményt rövid, a felnőtt résztvevők számára szervezett kötetlen hangulatú fogadással zártuk.