1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Magyar munkaközösség pályázatok » Kert (Alkotópályázat 2020/2021)

Kert (Alkotópályázat 2020/2021)

Kedves Diákok!

Terveink szerint ez az utolsó alkotópályázatunk ebben a formában. Tizenöt éve működik iskolánkban ez a könyvtári pályázat, ideje megújulnunk.

A mostani feladatokat igyekeztünk úgy összeállítani, hogy a koronavírus-járvány idején is megoldhatók legyenek. Mivel jelenleg a könyvtári kölcsönzés nagyon korlátozott, ezért elsősorban internetes forrásokat ajánlunk a feldolgozáshoz. Emellett igyekeztünk olyan munkaformákat kitalálni, amelyek kimozdítanak benneteket a számítógép mellől. Kérjük, hogy éljetek ezekkel a lehetőségekkel: fotózzatok, filmezzetek, rajzoljatok, vágjatok, ragasszatok, kézműveskedjetek, bütyköljetek. De még ha számítógépen dolgoztok is, akkor is kikapcsolódást jelent a tanáraitok által kitalált érdekes, szellemes, változatos, gyakran kifejezetten jópofa feladatokkal foglalkozni.

A kiemelkedő pályázók – a korábbi évekhez hasonlóan – pénzjutalomban részesülnek. A 10 000 Ft-os fődíjat a legjobb pályázó kapja, a többi díjazott között pedig további 40 000 Ft-ot osztunk szét.

A pályázat elkészítésekor vegyétek figyelembe az alábbi tudnivalókat, szabályokat.

 • Forrásjegyzék készítése: ha pályamunkátok elkészítéséhez más munkáját is felhasználjátok, mellékeljetek a forrásokról jegyzéket. Ennek elkészítéséhez kövessétek a feladatlapon található ajánlott források leírásának módszerét! Az internetes források adatait is pontosan adjátok meg, erre ugyancsak találtok mintát a feladatokban.
 • Terjedelem:
  • esszé: 3-4 oldal
  • film: 5-10 perc
  • prezentáció: 15-20 dia
 • Ahol a feladat jellege lehetővé teszi, dolgozhattok csapatban (2-4 fő).
 • Egy diák több pályázatot is beadhat, de egy műfajban (pl. prezentáció, tabló stb.) maximum kettőt.
 • A pályázatok leadása:
  • a tárgyi jellegű pályamunkákat (makett, poszter, album stb.) adjátok le a szaktanárotoknak, vagy a könyvtárosoknak az A03-as teremben,
  • az elektronikus formában készült alkotásokat (Word.doc, videó, ppt stb.) erre a címre küldjétek: piroska@arpad.sulinet.hu
  • a pályázaton szerepeljen: név, osztály, szaktanár neve.
 • BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2021. február 1.

Kérdéseitekkel bátran forduljatok az adott tantárgyat tanító tanárotokhoz vagy a könyvtárosokhoz!

Eredményhirdetés (értékelés, jutalmazás): 2021. április 16.

            Jó munkát kívánunk!

                **********************************************************************************************

FELADATOK

Prezentáció, esszé

 1. A varázsló kertje – Csáth Géza novellája és Gulácsy Lajos festménye

 Milyen fontos gondolatot közvetít külön-külön a két alkotás? Kapcsolatba lehet-e állítani őket egymással? Mit fejez ki a kert motívum a két műben?

Ajánlott források:

 • Szemelvények az egykorú Csáth-irodalomból. A varázsló kertje. In: Üzenet.

URL: http://adattar.vmmi.org/cikkek/21518/uzenet_1977_2-3_20_szemelvenyek_az_egykoru_csat_irodalombol.pdf

 • Gulácsy Lajos: A varázsló kertje (Varázslat).

        URL: https://mek.oszk.hu/04900/04940/html/elemzes.htm

 • Kiebelbeck Mara: Gulácsy Varázslata. In: Cultura.

        URL: https://cultura.hu/kultura/gulacsy-varazslata/

 • Festményeink. Varázsló kertje (Gulácsy Lajos, 1906-1907) In: Gittegylet.

URL: https://gittegylet.com/2015/10/17/festmenyeink-varazslo-kertje-  gulacsy-    lajos-1906-1907/

Novella, vers

 1. Írj novellát vagy verset, amelyben szerepet játszik a kert motívuma!

Prezentáció, illusztrált album, poszter

 1. Az édenkert mint jelkép – összevetésben más vallások, mítoszok hasonló jelentésű (harmónia, boldogság, a lét tökéletessége, ember és világ összhangja, öröklét stb.) elképzeléseivel

Munkádban legalább 3-4 elképzelést mutass be!

Ajánlott források:

 • Jelképtár. Hoppál Mihály [et. al.] Bp., helikon, 1990. 116. o.
 • Képek és jelképek. Szerk. Szabó Éva. Bp., Móra, 1988, 31-38. o.
 • Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. Szerk. Pál József és Újvári Edit. Bp., Balassa Kiadó, 1997. 252-254. o.

 

A következő feladatok a szabadon választott témakörben adhatók le! 

Illusztráció, festmény, rajz, fotómontázs

Készíts könyvillusztrációt, festményt, rajzot, fotómontázst, amelyet Arany János Kertben vagy József Attila Kertész leszek című verse vagy annak egy gondolata inspirált!

Prezentáció, esszé

     Kertek az irodalmi művekben

Készíts áttekintést arról, hogy a kert milyen metaforikus jelentéseivel találkozhatunk az irodalmi alkotásokban! Kitérhetsz a kerthez szorosan kapcsolódó olyan fogalmak értelmezésére is, mint kerítés (fal), kapu, út, fa, gyümölcs, virág, kút, kertész (gazda) stb. Mutass rá a hasonló és eltérő jelentésekre!

 Ajánlott forrás:

 • Vörös Imre: A kert-motívum típusai a felvilágosodás korának irodalmában. In: Irodalomtörténet 15/65. évf. 1. sz. 1983.

 (Néhány javaslat: Arany János: Kertben, József Attila: Kertész leszek, Babits Mihály: A gazda bekeríti házát, Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez, A boldogság, Berzsenyi Dániel: A közelítő tél, Biblia (Édenkert), Voltaire: Candide, Kármán József: Fanni hagyományai, Vörösmarty: Csongor és Tünde, Madách Imre: Az ember tragédiája)

 Prezentáció, album
      Kertek festményeken – az éden különböző ábrázolásainak összehasonlítása

Ajánlott források:

 • Képek és jelképek. Szerk. Szabó Éva. Bp., Móra, 1988, 31-38. o.
 • H. Bosch: Gyönyörök kertje.

URL: https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6ny%C3%B6r%C3%B6k_kertje

https://www.origo.hu/kultura/20160210-bosch-madrid-prado-muveszet-  digitalis.html

 • Albrecht Dürer: Ádám és Éva. Rejtett szimbólumok. In: Rézkarcfitness.

URL: http://rezkarcfitness.blogspot.com/2011/07/albrecht-durer-adam-es-eva-          

 • Jan Brueghel (1568-1625) festményei a paradicsomról.

URL: https://gallerix.org/storeroom/1253397642/N/955631387/

URL: https://www.szepmuveszeti.hu/mutargyak/paradicsomi-taj-a-bunbeesessel/

URL:https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89denkert#/media/F%C3%A1jl:Jan_Bruegel_d._%C3%84._003.jpg

 • Michelangelo: Bűnbeesés és kiűzetés.

URL:https://www.irodalmiradio.hu/femis/michelangelo/03festmeny/06festmeny.htm