1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Közösségeink » Gyermekvédelem » Tájékoztató a tanulói tankönyvtámogatás igényléséhez

Tájékoztató a tanulói tankönyvtámogatás igényléséhez

A leendő 7-8-9. osztályosok ingyen kapják tankönyveiket.
A leendő 10-11-12. osztályosok közül a támogatásra jogosultaknak továbbra is igényelniük kell a támogatást.

A szülő az iskolában – bizonyos feltételek mellett – ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátást igényelhet gyermekének.

Amennyiben az alábbi feltételek valamelyike fennáll, a szülő a kitöltött IGÉNYLŐLAPPAL  valamint a megfelelő IGAZOLÁSOK benyújtásával kérvényezheti a normatív támogatást.

A normatív kedvezményre való jogosultság feltételei és igazolása:
a) ha a tanuló tartósan beteg:
szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlékról szóló igazolás;

b) ha a tanuló a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd:
szakértői bizottság szakvéleménye;

c) ha a tanuló három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él:
a családi pótlékról szóló igazolás (ez lehet bérjegyzék vagy lakossági folyószámla-kivonat vagy postai igazolószelvény. Az elektronikus számlakivonatot kérjük, írják alá.), illetve egyetemista testvérek esetében (szeptemberben) hallgatói igazolás;

d) ha a tanuló nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult:
családi pótlékról szóló igazolás;

e) ha a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül:
az erről szóló határozat.

Az igénylőlapot és az igazolást az iskola könyvtárában lehet leadni tanítási napokon 8.30-tól 15.30-ig. Kérjük, hogy a szükséges dokumentumokat április 10-ig nyújtsák be.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az iskola igazgatójának ezt követően kell leadnia a jogosultak számát. A később érkező igénylések elbírálása nem az iskola hatáskörébe tartozik.

Az ingyen kapott tankönyveket a tantárgy tanulásának befejezésekor, illetve legkésőbb a szóbeli érettségikor vissza kell adni könyvtárnak. Az ingyen kapott könyvek között használt tankönyvek is lehetnek.

Igénylés további kedvezményre

Ha valaki az I. pontban felsoroltakon túl további kedvezményt igényel, kérjük, töltse ki az igénylőlap II. pontját, továbbá kéréséhez mellékelje indoklását és a megfelelő igazolásokat. Az iskola szerepe ebben az esetben annyi, hogy kérését továbbítjuk a fenntartónak.