1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Közösségeink » Gyermekvédelem » Veszélyeztetettség

Veszélyeztetettség

A gyermekek veszélyeztetettsége esetén szükséges intézkedések

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) értelmező rendelkezése foglalja össze a veszélyeztetettség fogalmát. Ennek értelmében a veszélyeztetettség olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.

A veszélyeztetettségnek több oka lehet: anyagi, gyermeknevelési, magatartási probléma, teljesítményzavar, családi konfliktus (szülők közti, szülő-gyermek közti), a család életvitele, szülői elhanyagolás, családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki), szenvedélybetegségek, a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása.

A gyermek veszélyeztetettsége esetén az iskola köteles jelzéssel élni (hatósági eljárást kezdeményezni) a gyermekjóléti szolgálatnál.

A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén a gyámhatóság büntetőeljárást kezdeményez.