1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Magyar munkaközösség archívum » Mentortanári műhely – PPKE

Mentortanári műhely – PPKE

A PPKE Vitéz János Tanárképző Központ kollégái a járványhelyzet ellenére biztonságos feltételek között rendezték meg a második mentortanári szakmai műhelyt, melyen az Árpádból Molnárné Vámos Katalin, Fülöp Katalin magyar szakos, dr. Széllné Hajdú Indira, Pápai Éva angol szakos tanárnők vettek részt. Először Dr. Szőke-Milinte Enikő egyetemi docens, intézetvezető köszöntötte a pedagógusokat, majd A digitális tanulás tapasztalatai egy felmérés alapján címmel tartott előadást a megjelentek számára. Abban mindannyian egyetértettünk, hogy a vezető- és mentortanárok legfontosabb célja maximálisan kitölteni a szakmai gyakorlatot, valódi – élő osztálytermi – tapasztalatot biztosítani a hallgató számára. A hibrid tanulási környezet nem lehet útja a 21. sz.-i oktatásnak. Mindenképpen szükség van az online munkaformák észszerű felhasználásra, de lényeges a személyes kapcsolattartás a diákokkal. Hiszen a tanulás nem elszigetelten történik, a tanuló aktív részvétele célja kell legyen a tanulási folyamatnak, valamint erőfeszítést kell tegyen saját tanulói tevékenységéért. Ez utóbbit kell beépíteni a diák gondolkodásába. Fölvetődik a kérdés, hogy milyen a tanulási motivációja annak, aki digitális oktatásban vesz részt. Számunkra különösen a gimnazisták válaszai a fontosak, akik úgy érzik, hogy jobban fejlődnek a képességeik a digitális oktatás során, mivel több önálló feladatot kapnak. Jobban meg tudják mutatni kreativitásukat, képességeiket, DE annak ellenére, hogy jobb eredményt érnek el, nem szeretik a digitális oktatást. Sokan úgy érzik, hogy nem szánnak több időt a tanulásra, és nem jutnak elég minőségi információhoz a tananyaggal kapcsolatban.

A pandémia során valamennyien megtapasztaltuk, hogy a digitális tanulás/oktatás felkészületlenül érte az iskolákat. Új tanár és új diák szerep született. Ide csatlakozik a tanárjelölt, akinek ekkor még nincs kialakult tanár stílusa, nem rendelkezik jó stratégiákkal az oktatást, nevelést illetően. Nemcsak a tanulót, a hallgatót is motiválni és segíteni kell ebben a helyzetben, hiszen a tanulás társas interakció eredménye.

Milyen helyzetet teremtett a digitális oktatás? – hangzott el a kérdés, mely átvezetett a world café módszerrel feldolgozott témákhoz.

  • szervezés, arctalanság, magányosság, lehetőségek, kooperáció, küzdelem

A csoportok tagjai foglalkoztak az egyéni fejlesztési terv és az iskola mint szervezet, valamint támogató rendszereinek kérdésével, a rövid és hosszú gyakorlat problémáival. Azaz a gyakorlatban hogyan alakult a hallgatók bevonása a digitális oktatásba a szakórákon és az osztályfőnöki órán.

Bízunk benne, hogy az igazán tanulságos szakmai beszélgetésnek lesz folytatása. Köszönjük a részvételi lehetőséget a PPKE tanárképzéssel foglalkozó kollégáinak!

A fényképeket Fodor Richárd tanársegéd és kolléganőink készítették.