1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvételi eljárás 2019/20 » Tanulói jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára (2019/20)

Tanulói jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára (2019/20)

A felvételi eljárásban részt venni kívánó tanulók (a tájékoztató mellékleteként) innen vagy (géppel kitölthető formátumban) innen letölthető jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhetnek a központi írásbeli vizsgákra. (A jelentkezési lap a tájékoztató melléklete.) A vizsgára 2019. december 6-ig (péntekig) lehet jelentkezni a megfelelően kitöltött jelentkezési lappal.
Az írásbeli vizsgát bármelyik, azt meghirdető intézményben lehet teljesíteni, annak eredményét valamennyi középiskola köteles figyelembe venni a felvételi eljárás során.
Az írásbeli vizsgák időpontja: 2020. január 18. (szombat).

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást (időhosszabbítást, segédeszköz használatot, valamint a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentést) minden esetben írásos kérelemben kell igényelni – a központi írásbeli vizsga előtt – az írásbeliztető intézményben. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Kérjük, hogy a kérelemben pontosan jelöljék meg, hogy milyen kedvezményt kíván a jelentkező igénybe venni. A megjelölt kedvezmény csak olyan lehet, ami a szakértői véleményben szerepel.

Az írásbeli vizsgák és a felvételi eljárás további részletes szabályairól felvételi tájékoztatónkban olvashatnak.

Az Oktatási Hivatal honlapján további hasznos információk olvashatók a 2019/20-as tanév középfokú felvételi eljárásával kapcsolatos tudnivalókról.