1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvételi eljárás 2023/24 » Teendők az írásbeli felvételi vizsga után, pótírásbeli vizsga

Teendők az írásbeli felvételi vizsga után, pótírásbeli vizsga

A kijavított dolgozatok megtekintése, észrevételek a javítással kapcsolatban

A javítási útmutatók elérhetők az oktatas.hu oldalról. A kijavított dolgozatokat kizárólag január 25-én (csütörtökön) 9-17 óráig itt az iskolában lehet megtekinteni személyesen, szülővel vagy (szabályos meghatalmazással) meghatalmazott útján. (A korábbi évek tapasztalata alapján a megtekintés első óráiban viszonylag hosszabb várakozásra lehet számítani.)

Aki a kijavított dolgozatáról másolatot szeretne, az hozzon magával fényképezésre alkalmas mobiltelefont vagy digitális fényképezőgépet, mert fénymásolási lehetőséget nem áll módunkban biztosítani.

A kijavított dolgozatokkal kapcsolatban írásbeli észrevételt másnap, tehát január 26-án (pénteken) 16 óráig lehet benyújtani. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. A benyújtáshoz szükséges űrlap innen letölthető.

Az értékelőlapokat február 1-től (csütörtöktől) elektronikusan küldjük ki a jelentkezéskor megadott emailcímre. Akiknek szükségük van az értékelőlap eredeti példányára, azok szintén ettől a naptól átvehetik azt iskolánk portáján.

A felvételi dolgozatok megtekintésére érkezők figyelmét felhívjuk, hogy a gimnázium környékén este 18 óráig fizetős a parkolás. Az iskola előtti kis utcában (a Nagyszombat utca szervizútján) táblával jelzett várakozási tilalom van érvényben, és a Közterület Felügyelet rendszeresen megbünteti az ezt figyelmen kívül hagyókat. A környéken általában is nehéz parkolóhelyet találni, ezért kérjük, hogy aki megteheti, az vegye igénybe a közösségi közlekedést.

Pótló központi írásbeli vizsga

Mindazok, akik önhibájukon kívül nem tudtak részt venni a január 20-i vizsgán (és ezt – például orvosi igazolással – igazolni is tudják), január 30-án (kedden) 14 órától pótló központ írásbeli felvételi vizsgán vehetnek részt. Kérjük, hogy erre vonatkozó szándékukat a +36-1-388-7120-as telefonszámon vagy emailen előzetesen jelezzék.

A pótló írásbeli vizsgán 14 órától először a magyar, majd 15 perc szünet után 15 órától a matematika feladatsort írják meg a jelentkezők. Mindkét feladatsor megoldására 45 perc áll rendelkezésre. Kérjük, hogy a szükséges adminisztrációs teendők nyugodt elvégzése érdekében minden vizsgázó 13:45-ig érkezzen meg az iskolába.

A dolgozatokat kék vagy fekete tollal kell megírni. Segédeszközként vonalzó, körző és szögmérő használható, számológép viszont nem. Kérjük, hogy a vizsgázók hozzanak magukkal személyazonosításra alkalmas igazolványt (személyi igazolványt, diákigazolványt vagy útlevelet).

A pótnapon megírt dolgozatok megtekintéséről külön tájékoztatjuk az érintetteket.

Jelentkezés a középfokú iskolákba

A középfokú iskolákba történő jelentkezés határideje február 21-e (szerda). Az erről szóló tájékoztatót hamarosan közzétesszük.