1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvételi eljárás 2020/21 » Teendők az írásbeli felvételi vizsga után, pótírásbeli vizsgák (2020/21)

Teendők az írásbeli felvételi vizsga után, pótírásbeli vizsgák (2020/21)

A kijavított dolgozatok megtekintése, észrevételek a javítással kapcsolatban

A javítási útmutatók elérhetők az oktatas.hu oldalról. A járványhelyzet miatt a kijavított dolgozatokat idén nem személyesen lehet megtekinteni, hanem a beszkennelt dolgozatot emailben fogjuk elküldeni az írásbeli vizsga jelentkezési lapján megadott emailcímre legkésőbb február 2-ig, a második pótnapon írt dolgozatokat pedig legkésőbb február 10-ig. Kérjük, hogy amennyiben a jelentkezési lapon nem adtak meg emailcímet, akkor ezt (szintén emailben) pótolják.

A kijavított dolgozatokkal kapcsolatban írásbeli észrevételt február 3-án (szerdán) 16 óráig, a második pótnapon írt dolgozatokat érintően pedig február 11-én (csütörtökön) 16 óráig lehet majd benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az értékelőlapokat szintén el fogjuk emailben külden, az értékelőlapok eredeti példánya iskolánk portáján átvehető lesz.

Pótló központi írásbeli vizsga

Mindazok, akik önhibájukon kívül nem tudtak részt venni a január 23-i vizsgán (és ezt – például orvosi igazolással – igazolni is tudják), január 28-án (csütörtökön) 14 órától pótló központ írásbeli felvételi vizsgán vehetnek részt. Kérjük, hogy erre vonatkozó szándékukat a +36-1-388-7120-as telefonszámon vagy emailen előzetesen jelezzék.

A pótló írásbeli vizsgán 14 órától először a magyar, majd 15 perc szünet után 15 órától a matematika feladatsort írják meg a jelentkezők. Mindkét feladatsor megoldására 45 perc áll rendelkezésre. Kérjük, hogy a szükséges adminisztrációs teendők nyugodt elvégzése érdekében minden vizsgázó 13:45-ig érkezzen meg az iskolába. A pótló írásbeli vizsga helyszíne az Óbudai Árpád Gimnázium.

A dolgozatokat kék vagy fekete tollal kell megírni. Segédeszközként vonalzó, körző és szögmérő használható, számológép viszont nem. Kérjük, hogy a vizsgázók hozzanak magukkal személyazonosításra alkalmas igazolványt (személyi igazolványt, diákigazolványt vagy útlevelet).

A járványhelyzetre tekintettel idén egy második pótnapot is biztosítunk mindazok részére, akik igazoltan Covid-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, vagy egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok miatt sem a rendes vizsgán, sem az első pótnapon nem tudtak megjelenni. (Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik.)

A második pótnapon való részvételt annál a középfokú oktatási intézménynél kell a jelentkezőnek kérelmeznie, ahová a jelentkezését eredetileg beadta. A kérelem benyújtásának határideje január 29-e (péntek) 16 óra. A második pótfelvételi vizsga időpontja: február 5. (péntek) 14 óra.

Jelentkezés a középfokú iskolákba

A középfokú iskolákba történő jelentkezés határideje február 19-e (péntek). Az erről szóló tájékoztatót itt olvashatják.