1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Magyar munkaközösség pályázatok » Tévhitek – és azok cáfolata (Alkotópályázat 2019/2020)

Tévhitek – és azok cáfolata (Alkotópályázat 2019/2020)

Kedves Diákok!

Összeállt az idei pályázati anyag. A tanáraitok ez alkalommal is remek feladatokat ötöltek ki a számotokra. Most rajtatok a sor. Reméljük, találtok izgalmas témákat, és sokan adtok be pályamunkát. A korábbi évekhez hasonlóan a legjobb pályázó idén is elnyerheti 10 000 Ft-os fődíjat, a többi díjazott között pedig további 40 000 Ft-ot osztunk szét.

A pályázat elkészítésekor vegyétek figyelembe az alábbi tudnivalókat, szabályokat.

 • Az elkészült pályamunkákat a KÖNYVTÁRBAN KELL LEADNI!
 • A pályázaton szerepeljen: NÉV, OSZTÁLY, SZAKTANÁR NEVE.
 • A pályamunkákat továbbküldjük a szaktanároknak, akiktől a jól sikerült alkotásokért ötöst is kaphattok.
 • FORRÁSJEGYZÉK KÉSZÍTÉSE: ha pályamunkátok elkészítéséhez más munkáját is felhasználjátok, mellékeljetek a forrásokról jegyzéket. Ennek elkészítéséhez kövessétek a feladatlapon található ajánlott források leírásának módszerét! Az internetes források adatait is pontosan adjátok meg, erre ugyancsak találtok mintát a feladatokban.
 • Terjedelem:
  • esszé: 3-4 oldal
  • film: 5-10 perc
  • prezentáció: 15-20 dia
 • Az esszéket nyomtatott formában vagy elektronikusan is leadhatjátok!
 • Ahol a feladat jellege lehetővé teszi, dolgozhattok csapatban (2-4 fő).
 • Egy diák több pályázatot is beadhat, de egy műfajban (pl. prezentáció, tabló stb.) csak maximum kettőt.

Kérdéseitekkel bátran forduljatok az adott tantárgyat tanító tanárotokhoz vagy a könyvtárosokhoz!

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2020. január 31.

Eredményhirdetés (értékelés, jutalmazás): 2020. április 17-én a könyvtárban.

Jó munkát kívánunk, és várunk benneteket!

********************************************************************************************

Irodalom, nyelvtan

Feladatok

Esszé

 1. A. Poe téveszméi, áltudományos elméletei, valamint azok felbukkanásai különböző műveiben

            Ajánlott források:

 • Edgar Allan Poe: Elbeszélések. Bp., Kossuth Kiadó, 2006.
 • Edgar Allan Poe válogatott művei. Bp., Európa Kiadó, 1981.
 1. A Tévedések vígjátéka című Shakespeare-dráma komplex elemzése a helyzet- és jellemkomikumok középpontba állításával

            Ajánlott források:

 • A magyar nyelv értelmező szótára. Bp., Akadémiai Kiadó, 1959, III. kötet.
 • William Shakespeare: Tévedések vígjátéka. Bp., Kisfaludy Társaság, 1925.
 1. A Revizor című Gogol-dráma vizsgálata a félreértések, a főszereplő mással való összetévesztése és a korrupt társadalom leleplezése szempontjából

            Ajánlott források:

 • Gogol: A revizor. Bp., Európa Kiadó, 1969.
 1. A rágalom természetrajza Shakespeare Othello című drámája vagy Mikszáth Kálmán Sipsirica című regénye alapján

            Ajánlott források:

 • Mikszáth Kálmán: A Sipsirica. Bp., Európa Kiadó.
 • Mikszáth Kálmán: A Sipsirica. In: Magyar Elektronikus Könyvtár.

URL: https://mek.oszk.hu/00900/00952/00952.htm

 • Shakespeare: Othello. In: Magyar Elektronikus Könyvtár.

URL: https://mek.oszk.hu/04500/04590/html/magyar.htm

 1. A pletyka variációi Grecsó Krisztián Pletykaanyu című elbeszéléskötete alapján

            Ajánlott források:

 • Grecsó Krisztián: Pletykaanyu. Bp., Magvető Kiadó, 2016.
 • In: Wikiszótár.

URL: https://hu.wiktionary.org/wiki/pletyka

 1. A viccek szerkezete

Hogyan készíti elő a tévhit, félreértés a viccek csattanóját?

Ajánlott források:

 • In: Wikipédia.

URL: https://hu.wikipedia.org/wiki/Vicc

 • In: Arcanum.

URL: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/v-51E41/vicc-53C84/

 1. Félreértésekből adódó helyzetkomikum a Rejtő-regényekben

            Ajánlott források:

 • Rejtő Jenő: A boszorkánymester. Bp., Albatrosz Kiadó, 1970.
 • Rejtő Jenő: A három testőr Afri00kában és más történetek. Pécs, Alexandra Kiadó, 2011.
 • Rejtő Jenő: A láthatatlan légió. Bp., Agora Kiadó, 1997.
 • Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány és más történetek. Pécs, Alexandra Kiadó, 2011.
 • Rejtő Jenő: Vanek úr Párizsban és más történetek. Pécs, Alexandra Kiadó, 2011.
 • Rejtő Jenő: Vesztegzár a Grand Hotelben és más történetek. Pécs, Alexandra Kiadó, 2011.

Esszé, tabló vagy prezentáció

 1. Nők férfi szerepben és férfiak női szerepben az irodalomban

Néhány példa:

 • Molnár Anna balladája. In: Magyar Elektronikus Könyvtár.

URL: https://mek.oszk.hu/06200/06204/html/manepbal00020.html

 • William Shakespeare: Ahogy tetszik. In: Shakespeare: Öt dráma : 2. , Európa, 2001.
 • William Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit akartok. In: Shakespeare: Öt dráma. , Európa, 1989.

Prezentáció, poszter, képregény vagy illuszrációsorozat

 1. Gyűjts példákat népmesei és mitológiai alakváltásokra! Rendszerezd az alakváltásokat, és röviden mutasd be a szereplőket! Munkádat beadhatod prezentáció formájában, illetve készíthetsz posztert, képregényt vagy illusztrációsorozatot.

Álarc

 1. Készíts 3-4 álarcot egy szabadon választott ógörög drámához vagy a Csongor és Tünde című Vörösmarty-alkotáshoz!

Ajánlott források:

 • Szophoklész: Antigoné. In: Görög drámák. Bp., Európa.
 • Szophoklész: Oidipusz király. Bp., Európa, 2006.
 • Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde. Bp., Diáktéka, 2000.

Memóriajáték

 1. Néhány Shakespeare-dráma alakváltásai alapján készíts memóriajátékot (kártyákat)!

Riport

 1. Kinek a bőrébe bújnál? Készíts képzeletbeli riportot egy általad nagyon kedvelt művésszel, miközben a riporter szintén egy ismert személy!

Bábkészítés

 1. Keress alakváltásokat tetszőlegesen választott irodalmi művekben, majd készíts olyan „kétoldalas” (Janus-arcú) bábokat”, amelyek egyik oldala az eredeti személyt ábrázolja, a másik pedig azt a figurát, amivé változott! Legalább öt bábot kérünk. A bábokhoz mellékeld a szerzőt, a mű címét, az eredeti és a megváltozott alak rövid jellemzését!

Kártyajáték

 1. Készíts kártyajátékot írói, költői álnevekkel! Dolgozhatsz az Uno kártya mintájára, de egyéni ötletet is megvalósíthatsz.

Ajánlott források:

 • Gulyás Pál: Magyar írói álnév lexikon. Bp., Akadémiai Kiadó, 1978.

Jelenet előadása

 1. Rendezz meg és adj elő egy félreértésen alapuló kabaréjelenetet!

Tabló (minikiállítás)

 1. A művészi alkotásokban megjelenő tévhit (pl. Mózes szarva, a hosszúsági fok meghatározása Umberto Eco A tegnap szigete című művében stb.) Készíts szöveges, képes tablót (minikiállítást) a témáról!

Novella, vers, kabaréjelenet

 1. Írj novellát vagy verset, amelyben szerepet játszik a tévedés, a tévhit, a megtévesztés vagy az álhír motívuma! Vagy: írj kabaréjelenetet, amelynek alapja személyek fölcserélése!

Képregény

 1. Készíts képregényt tévedésen alapuló történetből! A tévedés származhat szereplők összetévesztéséből, összecseréléséből, álruhába bújásából, más személy képében való megjelenéséből stb. Feldolgozhatsz ismert film- vagy irodalmi alkotást, de magad is kitalálhatsz ilyen történetet.