1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Magyar munkaközösség pályázatok » Titkok (Alkotópályázat 2018/2019)

Titkok (Alkotópályázat 2018/2019)

Kedves Diákok!

Idei alkotópályázatunk a titkok, a titokzatosság világába csalogat benneteket. Számtalan rejtély, talány vár megoldásra a 94 feladatban. Válogassatok kedvetekre. A korábbi évekhez hasonlóan a legjobb pályázó idén is elnyerheti 10 000 Ft-os fődíjat, a többi díjazott között pedig további 40 000 Ft-ot osztunk szét. Az ösztöndíjakon túl további jutalmak is várnak rátok: a pályamunkákat továbbküldjük a szaktanároknak, tőlük a jól sikerült alkotásokért ötöst is kaphattok.

A pályázat elkészítésekor vegyétek figyelembe az alábbi tudnivalókat, szabályokat.

 • Az elkészült pályamunkákat a KÖNYVTÁRBAN KELL LEADNI!
 • A pályázaton szerepeljen: NÉV, OSZTÁLY, SZAKTANÁR NEVE.
 • FORRÁSJEGYZÉK KÉSZÍTÉSE: ha pályamunkátok elkészítéséhez más munkáját is felhasználjátok, mellékeljetek a forrásokról jegyzéket. Ennek elkészítéséhez kövessétek a feladatlapon található ajánlott források leírásának módszerét! Az internetes források adatait is pontosan adjátok meg, erre ugyancsak találtok mintát a feladatokban.
 • Terjedelem:
  • esszé: 3-4 oldal
  • film: 10-15 perc
  • prezentáció: 15-20 dia
 • Az esszéket nyomtatott formában és elektronikusan is leadhatjátok!
 • Ahol a feladat jellege lehetővé teszi, dolgozhattok csapatban (3-4 fő).
 • Egy diák több pályázatot is beadhat, de egy műfajban (pl. prezentáció, tabló stb.) csak maximum kettőt.

Kérdéseitekkel bátran forduljatok szaktanáraitokhoz vagy a könyvtárosokhoz!

Köszönjük a Nemzetközi Szluha Alapítvány 50 000 Ft-os támogatását!

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2019. FEBRUÁR 1.

Eredményhirdetés (értékelés, jutalmazás): 2019. április 12-én 6. órában a könyvtárban.

Jó munkát kívánunk! Gyertek, kérdezzetek!

************************************************************************************

Ülök a titok tengere szélén

       és lábam belelógatom.”

Weöres Sándor, 1980

 

IRODALOM

Esszé

 1. Értelmezd Ady Endre Hiszek hitetlenül Istenben című versét, amely a Minden-titkok versei kötet  Az Isten titkai ciklusában szerepel. Ady istenhitének, istenkeresésének milyen fázisáról tanúskodik ez a költemény? Elemzésedben térj ki versben meghatározó szereppel bíró titokzatosságra, a titok szó különböző jelentéseire is!

Ajánlott források:

 • Vezér Erzsébet: Ady Endre alkotásai és vallomásai tükrében. Bp., Szépirodalmi, 1971.
 • Vezér Erzsébet: Ady Endre élete és pályája. Bp., Gondolat, 1969.
 • Király István: Ady Endre. Bp., Magvető,1970.
 1. Készíts esszét Kosztolányi Dezső A bolgár kalauz című elbeszéléséről. Dolgozatod középpontjában a sejtetés, a ki nem mondás, a kihagyás, a késleltetés, az ismétlés szerepének vizsgálata álljon.

Ajánlott forrás:

 • Kosztolányi Dezső: Esti Kornél
 1. Írj összehasonlító elemzést Dragomán György Zsilett és Acsai Roland Aki bújt című novellájáról az elbeszélői nézőpont, a titok, rejtély megfejtése és a főszereplő jellemzésének középpontba állításával.

Ajánlott forrás:

 • Jelen! Kortárs ifjúsági novellák . Bp., Móra, 2017.
 1. Rejtély a krimiben „Ha a lehetetlent kizártuk, ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is.”

Készíts összehasonlító esszét vagy prezentációs előadást, amelyben azt vizsgálod, milyen módon van jelen a krimiben a rejtély. Néhány mű segítségével mutasd be, hogyan építi föl a szerző az alkotásban szereplő talányt. (Érdemes kitérned arra, hogy rejtély egyaránt kibontakozhat abból, hogy egy zárt közösség szinte valamennyi tagja gyanúsított – de abból is, hogy látszólag lehetetlen, képtelen helyzet jön létre a mű világában, amelyre a szereplők (egyelőre) nem lelnek ésszerű magyarázatot.)

Ajánlott irodalom:

 • A. Poe: A Morgue utcai kettős gyilkosság
 • C. Doyle Sherlock Holmes-történetei
 • Agatha Christie-regények (pl. Tíz kicsi néger, Nyaraló gyilkosok, Gyilkosság az Orient expresszen, Gyilkosság Mezopotámiában stb.)
 1. A szerelem rejtélye – Szerb Antal: Szerelem a palackban

Készíts esszét arról, hogy a kötet négy elbeszélésében hogyan függ össze a szerelem és a titokzatosság. A rejtély hogyan kapcsolja össze a négy írást?

 1. A „balladai homály”

A kihagyás, az elhallgatás, rejtélyes utalások szerepe Arany János balladáiban (pl. Ágnes asszony, Vörös Rébék, Tetemre hívás)

 

Képregény vagy rajz vagy festmény vagy plakát

Oidipusz, thébai király a görög mitológia ismert szereplője, akinek alakjával több irodalmi, zenei feldolgozásban is találkozhatunk. Sorsában fontos szerepe van a származás titkának, és az ebből fakadó tragikus végű félreértéseknek.

 1. Készíts képregényt Oidipusz történetéből!

Készíts rajzot, festményt Oidipusz történetének egy jelenetéről!

Ajánlott források:

 • Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög regék és mondák. Bp., Móra, 2008, 117-131. p.
 • Kerényi Károly: Görög mitológia. Bp., Gondolat, 1977, 243-253. p.
 • Szophoklész: Oidipusz király, Oidipusz Kolónoszban
 • Igor Stravinsky: Oedipus Rex (Opera-oratórium)
 • Pier Paolo Pasolini: Oidipusz király (játékfilm)
 1. Készíts képregényrészletet vagy alkoss plakátot Szerb Antal A Pendragon legenda című regényéről. A munkád hívja föl a figyelmet a regény misztikus tartalmára, rejtélyes mozzanataira.

 

Memória játék készítése

 1. Készíts memória játékot híres írók és költők álneveinek felhasználásával!

A kártyapárok egyikén a költő/író arcképe és neve szerepeljen a másikon az álneve(i). A kártyákat kemény kartonból vagy műanyagból készítsd, az arckép lehet fotó fénymásolata, vagy saját rajz, esetleg más megvalósítású.

A memória játék szabályairól itt tájékozódhatsz:

 • Memória. In: Wikipédia.

URL: https://hu.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3riaj%C3%A1t%C3%A9k

Álnéven író írókról/költőkről itt böngészhetsz:

 • Gulyás Pál: Magyar írói álnév lexikon : A magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei. Bp., Akadémiai, 1978.
 • Marcisovszky Anna, Szekeres Dóra: A név mögött az ember. In: Könyves Blog.

https://konyves.blog.hu/2012/05/08/nev_mogott_az_ember_az_iroi_alnevek_vilaga

 • Álnéven alkotó híres írók. In: Cultura Magazin.

https://cultura.hu/kultura/kit-rejt-az-irok-alneve/

Érdemes megkérdezni a magyartanárodat is!

 

Prezentáció vagy tabló/poszter

Trója felfedezése

 1. Ki és hogyan találta meg az ókori eposzok híres színhelyét, Tróját? Készíts fotókkal illusztrált összefoglalót a témáról!

Ajánlott források:

 • Mítoszok földjén. Szerk. Jennifer Westwood. Budapest, Magyar Könyvklub, 1993, 182-187. o.

 

Makett, dísztárgy, ékszer

A labirintus 5000 éves szimbólum, amely az idők folyamán számtalan mitikus, szimbolikus jelentést hordozott (pl. halálból való újjászületés, belső út, beavatási út, termékenység, bűnbánat, üdvözülés).

 1. Készíts ismert vagy általad kitalált labirintus formát ábrázoló makettet, talizmánt, medált, fülbevalót, faliképet vagy egyéb dísztárgyat. Munkádhoz mellékelj egy rövid összefoglalót a labirintusok kultúrtörténeti jelentőségéről.

Ajánlott forrás: 

 • Paolo Santarcangeli: A labirintusok könyve: Egy mítosz és egy szimbólum története. Bp., Gondolat, 1970.
 • In: Wikipédia.

URL: https://hu.wikipedia.org/wiki/Labirintus

 • Lévai Júlia: A labirintus. In: Mi micsoda?

URL: http://www.mimicsoda.hu/cikk.php?id=1427

Vers

 1. Írj verset, amely kapcsolódik a titok, a titokzatosság, titkolózás, a rejtély, a talány vagy a homály fogalomköréhez!

Novella

 1. Írj novellát, amelynek valamilyen titokzatos esemény, hely, szereplő vagy hangulat áll a középpontjában!

 

NYELVTAN

 

Prezentáció vagy tabló

Megfejtetlen, rejtélyes írások

 1. Készíts összefoglalót a Lineáris B-ről – a mükénéi görög civilizáció írásáról. Mutasd be az írás főbb jellemzőit, (részleges) megfejtésének történetét. Munkádat képekkel tedd szemléletesebbé.

Ajánlott forrás: 

 • Lineáris B. In: Wikipédia.

URL: https://hu.wikipedia.org/wiki/Line%C3%A1ris_B_%C3%ADr%C3%A1s

 1. A Voynich-kódex a világ legrejtélyesebb és máig megfejtetlen kézirata. Mutasd be, milyen kéziratról van szó, térj ki történetére, és az írás megfejtésével kapcsolatos próbálkozásokra. Munkádat képekkel tedd szemléletesebbé!

Ajánlott forrás: 

 • Vojnich-kézirat. In: Wikipédia.

URL: https://hu.wikipedia.org/wiki/Voynich-k%C3%A9zirat

 • Harmat Árpád Péter: A világ legrejtélyesebb és máig megfejtetlen kézirata. In: Történelemtanulás.

URL:https://tortenelemtanulas.blog.hu/2014/11/09/a_vilag_legrejtelyesebb_es_maig_megfejtetlen_kezirata

 

Riport

 1. Készíts riportot egy-két titokzatos, különleges munkát végző emberrel (pl. serfőző mesterrel, hídmesterrel, inszeminátorral, videojáték-tesztelővel, parfümőrrel, csokoládékóstolóval stb.). Munkádat saját készítésű fotókkal vagy rövidfilmmel illusztráld.