1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvételi eljárás 2020/21 » Tudnivalók a központi írásbeli felvételi vizsgáról (2020/21)

Tudnivalók a központi írásbeli felvételi vizsgáról (2020/21)

A központi írásbeli felvételi vizsgákat január 23-án, szombaton tartjuk. Mivel iskolánkban jelenleg átépítés zajlik, ezért az épület egy része nem használható, az írásbeli vizsgára jelentkezők nagy száma így nem teszi lehetővé, hogy valamennyi felvételizőt a gimnázium épületében fogadjunk. Ezért a nyolcadikos jelentkezők az írásbeli vizsgát a kaszásdűlői Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában írják meg (1033 Szérűskert u. 40.).

Az írásbeli vizsga lebonyolításáról:
10 órától
először a magyar, majd 15 perc szünet után 11 órától a matematika feladatsort írják meg a jelentkezők. Mindkét feladatsor megoldására 45 perc áll rendelkezésre. A terembeosztást reggel a két iskola kapuján tesszük közzé. Kérjük, hogy a szükséges adminisztrációs teendők nyugodt elvégzése érdekében minden vizsgázó 9:45-ig érkezzen meg a vizsga helyszínére. A gimnázium épületét 9 órakor nyitjuk. Külön értesítést az írásbeli vizsgákról nem küldünk.

A dolgozatokat kék vagy fekete tollal kell megírni. Segédeszközként vonalzó, körző és szögmérő használható, számológép viszont nem.

Kérjük, hogy a vizsgázók hozzanak magukkal személyazonosításra alkalmas igazolványt (személyi igazolványt, diákigazolványt vagy útlevelet).

A járványhelyzet miatt bevezetett biztonsági intézkedések:
1) A kedves Szülők idén csak az iskola bejáratáig kísérhetik gyermekeiket.
2) Az épületek bejáratánál testhőmérséklet-mérés történik.
3) Kérjük a felvételizőket, hogy használják a bejáratnál és az épületben kihelyezett kézfertőtlenítőket.
4) Kérjük, hogy a felvételizők csoportosulás nélkül azonnal menjenek a vizsgatermükbe.
5) Egy-egy terembe legfeljebb 9 vizsgázót osztottunk be.
6) A védőmaszk viselete a vizsgatermeken kívül kötelező, a vizsgatermekben az írásbeli vizsga ideje alatt pedig erősen ajánlott.
7) Kérjük, hogy a felvételizők a vizsga végeztével azonnal és csoportosulás nélkül hagyják el az épületet.

A megérkezésről és parkolásról (hatodikosok):
A gimnázium előtti kis utcában (a Nagyszombat utca szervizútján) táblával jelzett várakozási tilalom van érvényben, és a Közterület Felügyelet rendszeresen megbünteti az ezt figyelmen kívül hagyókat.

Ha a közel 200 hatodikos felvételiző nagy része autóval érkezik az iskoláig, jókora tumultusra lehet számítani a Nagyszombat utcában, ezért a következőt javasoljuk: hosszas búcsúzkodás nélküli, nagyon gyors kiszállásra készüljenek, hogy az autó azonnal tovább tudjon haladni, és a többiek is megérkezhessenek. Enyhíti a torlódást, ha nem a kapuig érkeznek autóval, hanem egy közeli mellékutcában már kiszáll a felvételire érkező tanuló. A környéken általában is nehéz parkolóhelyet találni, ezért kérjük, hogy aki megteheti, az vegye igénybe a közösségi közlekedést.

A beteg vagy tüneteket mutató tanulók felvételi vizsgájáról:
Ha a felvételiző beteg, vagy a vizsga reggelén tüneteket mutat, kérjük, hogy semmiképpen ne induljanak el a felvételi vizsgára. Ebben az esetben jelzést kérünk a távolmaradás tényéről emailen vagy telefonon (1/388-7120).

Azok a jelentkezők, akik a január 23-i vizsgán – igazoltan – önhibájukon kívül nem tudtak megjelenni, elsősorban a január 28-án (csütörtökön) 14 órakor kezdődő pótfelvételi vizsgán vehetnek részt.

A járványhelyzetre tekintettel idén egy második pótnapot is biztosítunk mindazok részére, akik igazoltan Covid-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, vagy egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok miatt sem  a rendes vizsgán, sem az első pótnapon nem tudtak megjelenni. (Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik.)

A második pótnapon való részvételt annál a középfokú oktatási intézménynél kell a jelentkezőnek kérelmeznie, ahová a jelentkezését eredetileg beadta. A kérelem benyújtásának határideje január 29-e (péntek) 16 óra. (frissítés:) A második pótfelvételi vizsga időpontja: február 5. (péntek) 14 óra.

A kijavított dolgozatok megtekintéséről:
A járványhelyzet miatt a kijavított dolgozatokat idén nem személyesen lehet megtekinteni, hanem a beszkennelt dolgozatot emailben fogjuk elküldeni az írásbeli vizsga jelentkezési lapján megadott emailcímre legkésőbb február 2-ig, a második pótnapon írt dolgozatokat pedig legkésőbb február 10-ig. Kérjük, hogy amennyiben a jelentkezési lapon nem adtak meg emailcímet, akkor ezt (szintén emailben) pótolják.

A kijavított dolgozatokkal kapcsolatban írásbeli észrevételt (frissítés:) február 3-án (szerdán) 16 óráig, a második pótnapon írt dolgozatokat érintően pedig február 11-én (csütörtökön) 16 óráig lehet majd benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Minden felvételizőnek sok sikert kívánunk!

(A korábbi évek írásbeli felvételi vizsgáinak feladatsorai és javítókulcsai 2001-től napjainkig  letölthetők az oktatas.hu honlapról.)