1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvételi eljárás 2021/22 » Útmutató az Óbudai Árpád Gimnáziumba történő jelentkezéshez (2021/22)

Útmutató az Óbudai Árpád Gimnáziumba történő jelentkezéshez (2021/22)

Hatévfolyamos képzéseinkre jelentkezők részére:
A felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd kinyomtatva továbbítani kell a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákba, illetve az Oktatási Hivatalba.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy 2018-tól kezdve a kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség, ezért NE HASZNÁLJÁK az interneten különböző honlapokon megtalálható, korábbi tanévi felvételi lap nyomtatványokat.

A jelentkezés menetéről szóló részletes tájékoztató az oktatas.hu honlapon olvasható itt és itt. Innen elérhető a jelentkezéshez szükséges regisztrációs felület és az adatlapkitöltő program is.

A jelentkezési lapok iskolában történő személyes leadásának, illetve (ajánlott levélként történő) postára adásának határideje február 18-a (péntek). Kérjük, hogy ha tehetik, a postára adással ne várják meg a határidő utolsó napját! Személyesen iskolánk portáján lehet leadni a jelentkezési lapokat. A porta (felújítás miatt) nem a főbejáratnál, hanem az I. emeleten működik.

Új lehetőség az Ügyfélkapun keresztül történő jelentkezés. Ezeket a jelentkezéseket is szívesen fogadjuk, ekkor a jelentkezési lapok kinyomtatására nincs szükség.

A négyévfolyamos képzésre jelentkezők általános iskolájukon keresztül jelentkezhetnek. (Ez alól kivételt képeznek a hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumból átjelentkezők, rájuk szintén az itt olvasható tájékoztató vonatkozik.)

A hozott pontok kiszámításához a jelentkezési lapon tüntessék fel a magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, idegen nyelv osztályzatokat (5. év vége és 6. félév, illetve nyolcadikosok esetén 7. év vége és 8. félév), és legalább egy tanult természetismereti tantárgy osztályzatát. Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz mellékeljék az 5. év végi és 6. félévi osztályzatok, valamint az központi írásbeli felvételi vizsga értékelőlapjának fénymásolatát, ennek hiányában ugyanis a jelentkező pontszámát nem tudjuk megállapítani.

Idézet felvételi tájékoztatónkból: “A 0061-es és 0062-es kódszámú tagozatainkon e rangsor legfeljebb első 14 helyezettjének, a 0041-es kódszámú tagozatunkon e rangsor legfeljebb első 10 helyezettjének, a 0042-es, 0063-as és 0064-es kódszámú tagozatainkon a rangsor legfeljebb első 7 helyezettjének a szóbeli vizsgák alkalmával a tantárgyi szóbeli vizsgán nem, csak egy osztályfőnöki beszélgetésen kell részt venniük. (Azonos összes pontszám esetén elsősorban a hozott pontokban elért pontszám, másodsorban a 0062-es és a 0063-as tagozaton a matematika, a többi tagozaton pedig a magyar írásbeli vizsga pontszáma alapján rangsorolunk.) Ők az ebben a rangsorban elfoglalt sorszámukkal fognak szerepelni a 2022. március 11‑én nyilvánosságra hozandó ideiglenes felvételi jegyzékben is. (Az ideiglenes felvételi jegyzéken közülük azokat nem rangsoroljuk, akik az osztályfőnöki beszélgetésen nem jelennek meg.)”

A szóbeli felvételi vizsgákat február 28-március 4. között (hétfőtől péntekig) tartjuk. Ezen tagozatonként az adott tagozaton felvehető létszámnak kb. háromszorosát hallgatjuk meg a február 23-án (szerdán) nyilvánosságra hozandó ideiglenes rangsor alapján.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az elmúlt három évben az egyes tagozatokon hány pont volt szükséges a szóbeli meghallgatáshoz.

Tagozat 2019 2020 2021
Hatévfolyamos angol (0061) 257 239 262
matematika (0062) 260 231 272
természettudományi (0063) 253 235 264,5
német (0064) 229 226 245
Négyévfolyamos angol (0041) 262 263 265
német (0042) 242 246 256

Tagozatainkról, meghirdetett képzéseinkről, felvételi eljárásunk és pontszámításunk szabályainak részleteiről felvételi tájékoztatónkban olvashatnak. A felvételi eljárásról további információkat itt találnak.