1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvételi eljárás 2022/23 » Útmutató az Óbudai Árpád Gimnáziumba történő jelentkezéshez (2022/23)

Útmutató az Óbudai Árpád Gimnáziumba történő jelentkezéshez (2022/23)

Hatévfolyamos képzéseinkre jelentkezők esetén a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd vagy kinyomtatva vagy Ügyfélkapun keresztül továbbítani kell a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákba, illetve az Oktatási Hivatalba.

A jelentkezés menetéről szóló részletes tájékoztató az oktatas.hu honlapon olvasható itt és itt. Innen elérhető a jelentkezéshez szükséges regisztrációs felület és az adatlapkitöltő program is.

A jelentkezési lapok iskolában történő személyes leadásának, illetve (ajánlott levélként történő) postára adásának határideje február 22-e (szerda). Kérjük, hogy ha tehetik, a postára adással ne várják meg a határidő utolsó napját! Személyesen iskolánk portáján lehet leadni a jelentkezési lapokat. A porta (felújítás miatt) nem a főbejáratnál, hanem az I. emeleten működik.

Tavaly óta létező lehetőség az Ügyfélkapun keresztül történő jelentkezés. Ezeket a jelentkezéseket is szívesen fogadjuk. Kérjük, hogy ügyfélkapus jelentkezés esetén kinyomtatva semmilyen dokumentumot ne juttassanak el az iskolába.

A négyévfolyamos képzésre jelentkezők általános iskolájukon keresztül jelentkezhetnek. (Ez alól kivételt képeznek a hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumból átjelentkezők, rájuk szintén az itt olvasható tájékoztató vonatkozik.)

A hozott pontok kiszámításához a jelentkezési lapon tüntessék fel a magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, idegen nyelv osztályzatokat (5. év vége és 6. félév, illetve nyolcadikosok esetén 7. év vége és 8. félév), és legalább egy tanult természetismereti tantárgy osztályzatát (az idegen nyelvek, illetve a természettudományos tárgyak közül – tagozattól függetlenül – bármelyik tárgy osztályzatait elfogadjuk). Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz mellékeljék a központi írásbeli felvételi vizsga értékelőlapjának másolatát, az egyéni jelentkezők (tehát a hatodikosok és a középiskolából átjelentkező nyolcadikosok) továbbá a tavalyi év végi bizonyítványuk és az idei félévi értesítőjük másolatát, ezek hiányában ugyanis pontszámukat nem tudjuk megállapítani. Kérjük, hogy a jelentkezéshez csatoljanak egy legfeljebb egyoldalas, fényképes bemutatkozó levelet is (erre vonatkozóan semmilyen különleges formai vagy tartalmi kérésünk nincs).

Idézet felvételi tájékoztatónkból: “A 0061-es és 0062-es kódszámú tagozatainkon e rangsor legfeljebb első 14 helyezettjének, a 0041-es kódszámú tagozatunkon e rangsor legfeljebb első 10 helyezettjének, a 0042-es, 0063-as és 0064-es kódszámú tagozatainkon a rangsor legfeljebb első 7 helyezettjének a szóbeli vizsgák alkalmával a tantárgyi szóbeli vizsgán nem, csak egy osztályfőnöki beszélgetésen kell részt venniük. (Azonos összes pontszám esetén elsősorban a hozott pontokban elért pontszám, másodsorban a 0062-es és a 0063-as tagozaton a matematika, a többi tagozaton pedig a magyar írásbeli vizsga pontszáma alapján rangsorolunk.) Ők az ebben a rangsorban elfoglalt sorszámukkal fognak szerepelni a 2023. március 17‑én nyilvánosságra hozandó ideiglenes felvételi jegyzékben is. (Az ideiglenes felvételi jegyzéken közülük azokat nem rangsoroljuk, akik az osztályfőnöki beszélgetésen nem jelennek meg.)”

A szóbeli felvételi vizsgákat március 6-10. között (hétfőtől péntekig) tartjuk. Ezen tagozatonként az adott tagozaton felvehető létszámnak kb. háromszorosát hallgatjuk meg a március 1-én (szerdán) nyilvánosságra hozandó ideiglenes rangsor alapján. Azoknak a jelentkezőknek, akik egyik megjelölt tagozaton sem érték el a szóbeli behíváshoz szükséges ponthatárt, kérésükre egy, általuk választott tagozaton szintén lehetőséget biztosítunk a szóbeli vizsgára.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az elmúlt három évben az egyes tagozatokon hány pont volt szükséges a szóbeli meghallgatáshoz.

Tagozat 2020 2021 2022
Hatévfolyamos angol (0061) 239 262 268
matematika (0062) 231 272 263
természettudományi (0063) 235 264,5 260,5
német (0064) 226 245 250
Négyévfolyamos angol (0041) 263 265 274
német (0042) 246 256 254

Tagozatainkról, meghirdetett képzéseinkről, felvételi eljárásunk és pontszámításunk szabályainak részleteiről felvételi tájékoztatónkban olvashatnak. A felvételi eljárásról további információkat itt találnak.