1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvételi eljárás 2023/24 » Útmutató az Óbudai Árpád Gimnáziumba történő jelentkezéshez

Útmutató az Óbudai Árpád Gimnáziumba történő jelentkezéshez

Hatévfolyamos képzéseinkre jelentkezők esetén a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd vagy kinyomtatva vagy Ügyfélkapun keresztül továbbítani kell a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákba, illetve az Oktatási Hivatalba.

A jelentkezés menetéről szóló részletes tájékoztató az oktatas.hu honlapon olvasható itt és itt. Innen elérhető a jelentkezéshez szükséges regisztrációs felület és az adatlapkitöltő program is.

A jelentkezési lapok iskolában történő személyes leadásának, illetve (ajánlott levélként történő) postára adásának határideje február 21-e (szerda). Kérjük, hogy ha tehetik, a postára adással ne várják meg a határidő utolsó napját! Személyesen iskolánk portáján lehet leadni a jelentkezési lapokat.

Lehetőség van az Ügyfélkapun keresztül történő jelentkezésre. Ezeket a jelentkezéseket is szívesen fogadjuk. Kérjük, hogy ügyfélkapus jelentkezés esetén kinyomtatva semmilyen dokumentumot ne juttassanak el az iskolába.

A négyévfolyamos képzésre jelentkezők általános iskolájukon keresztül jelentkezhetnek. (Ez alól kivételt képeznek a hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumból átjelentkezők, rájuk szintén az itt olvasható tájékoztató vonatkozik.)

A hozott pontok kiszámításához a jelentkezési lapon tüntessék fel a magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, idegen nyelv osztályzatokat (5. év vége és 6. félév, illetve nyolcadikosok esetén 7. év vége és 8. félév), és legalább egy tanult természetismereti tantárgy osztályzatát (az idegen nyelvek, illetve a természettudományos tárgyak közül – tagozattól függetlenül – bármelyik tárgy osztályzatait elfogadjuk). Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz mellékeljék a központi írásbeli felvételi vizsga értékelőlapjának másolatát, az egyéni jelentkezők (tehát a hatodikosok és a középiskolából átjelentkező nyolcadikosok) továbbá a tavalyi év végi bizonyítványuk és az idei félévi értesítőjük másolatát (Krétából kinyomtatott változat is megfelel), ezek hiányában ugyanis pontszámukat nem tudjuk megállapítani. Kérjük, hogy a jelentkezéshez csatoljanak egy legfeljebb egyoldalas, fényképes bemutatkozó levelet is (erre vonatkozóan semmilyen különleges formai vagy tartalmi kérésünk nincs, a jelentkező vagy a szülő is írhatja, készülhet kézzel vagy számítógéppel is).

Idézet felvételi tájékoztatónkból: “A 0061-es és 0062-es kódszámú tagozatainkon e rangsor legfeljebb első 14 helyezettjének, a 0041-es kódszámú tagozatunkon e rangsor legfeljebb első 10 helyezettjének, a 0042-es, 0063-as és 0064-es kódszámú tagozatainkon a rangsor legfeljebb első 7 helyezettjének a szóbeli vizsgák alkalmával a tantárgyi szóbeli vizsgán nem, csak egy osztályfőnöki beszélgetésen kell részt venniük. (Azonos összes pontszám esetén elsősorban a hozott pontokban elért pontszám, másodsorban a 0062-es és a 0063-as tagozaton a matematika, a többi tagozaton pedig a magyar írásbeli vizsga pontszáma alapján rangsorolunk.) Ők az ebben a rangsorban elfoglalt sorszámukkal fognak szerepelni a 2024. március 19‑én nyilvánosságra hozandó ideiglenes felvételi jegyzékben is. (Az ideiglenes felvételi jegyzéken közülük azokat nem rangsoroljuk, akik az osztályfőnöki beszélgetésen nem jelennek meg.)”

A szóbeli felvételi vizsgákat március 4-8. között (hétfőtől péntekig) tartjuk. Ezen tagozatonként az adott tagozaton felvehető létszámnak kb. háromszorosát hallgatjuk meg a február 28-án (szerdán) nyilvánosságra hozandó ideiglenes rangsor alapján. Azoknak a jelentkezőknek, akik egyik megjelölt tagozaton sem érték el a szóbeli behíváshoz szükséges ponthatárt, kérésükre egy, általuk választott tagozaton szintén lehetőséget biztosítunk a szóbeli vizsgára.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az elmúlt három évben az egyes tagozatokon hány pont volt szükséges a szóbeli meghallgatáshoz.

Tagozat 2021 2022 2023
Hatévfolyamos angol (0061) 262 268 272
matematika (0062) 272 263 278
természettudományi (0063) 264,5 260,5 275
német (0064) 245 250 266
Négyévfolyamos angol (0041) 265 274 275
német (0042) 256 254 265

Tagozatainkról, meghirdetett képzéseinkről, felvételi eljárásunk és pontszámításunk szabályainak részleteiről felvételi tájékoztatónkban olvashatnak, vagy visszanézhetik novemberi online felvételi tájékoztatónkat. A felvételi eljárásról további információkat itt találnak.