1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvételi eljárás 2022/23 » Aktuális felvételi rangsor és a szóbeli vizsgák beosztása (2022/23)

Aktuális felvételi rangsor és a szóbeli vizsgák beosztása (2022/23)

Kedves Jelentkezők! Tisztelt Szülők!

A gimnáziumi felvételi vizsgákkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

A jelentkezők száma az egyes tagozatokon a következő volt: 259 (0041), 94 (0042), 321 (0061), 254 (0062), 211 (0063), 124 (0064). Összesen 545 hatodikos és 328 nyolcadikos tanuló adta be a jelentkezését egy vagy több tagozatra. A tagozatonkénti listák az eddigi eredmények rangsorai is egyben. Szóbeli vizsgára március 6-10. (hétfő-péntek) között várjuk mindazon jelentkezőket*, akik

 • a négy évfolyamos speciális angol tantervű csoportba (0041) pályázva legalább 275,
 • a négy évfolyamos német nemzetiségi csoportba (0042) pályázva legalább 265,
 • a hat évfolyamos angol tagozatra (0061) jelentkezvén legalább 272,
 • a hat évfolyamos matematika tagozatra (0062) jelentkezvén legalább 278,
 • a hat évfolyamos természettudományi tagozatra (0063) jelentkezvén legalább 275,
 • a hat évfolyamos német tagozatra (0064) jelentkezvén legalább 266

pontot értek el az adott tagozatra érvényes pontszámítási szabályok szerint (e szabályokat részletesen megtalálják felvételi tájékoztatónkban). A jelentkezők jeligével, illetve – ennek hiányában – tanulói azonosítójukkal szerepelnek a rangsorban.

0041-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás
0042-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás
0061-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás
0062-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás
0063-as tagozat rangsor és szóbeli beosztás
0064-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás

A táblázatokban szereplő vizsganapok a következők:
hétfő – március 6. (0042-es, 0061-es, 0062-es és 0064-es tagozatok)
kedd – március 7. (0042-es, 0061-es, 0062-es és 0064-es tagozatok)
szerda – március 8. (0041-es, 0061-es, 0062-es és 0063-as tagozatok)
csütörtök – március 9. (0041-es, 0061-es, 0062-es és 0063-as tagozatok)
péntek – március 10. (0041-es tagozat)

A szóbeli vizsgákon a jelentkezők mindegyikét pontosan annyiszor vizsgáztatjuk, ahány tagozaton megfeleltek a szóbeli meghallgatásra bocsátás követelményeinek, azaz egy tanuló akár több (egy napon azonban legfeljebb két) vizsgán is részt vesz a felvételi eljárás következő fázisában. Azok, akik a 0041-es és a 0042-es tagozaton is, vagy a 0063-as és a 0064-es tagozaton is szóbeli vizsgát tesznek, osztályfőnöki beszélgetésen csak az egyik (általában a német) tagozaton vesznek részt.

A 0061-es és 0062-es kódszámú tagozatainkon e rangsor legfeljebb első 14 helyezettjének, a 0041-es kódszámú tagozatunkon e rangsor legfeljebb első 10 helyezettjének, a 0042-es, 0063-as és 0064-es kódszámú tagozatainkon a rangsor legfeljebb első 7 helyezettjének a szóbeli vizsgák alkalmával a tantárgyi szóbeli vizsgán nem, csak egy osztályfőnöki beszélgetésen kell részt venniük. (Azonos összpontszám esetén elsősorban a hozott pontokban elért pontszám, másodsorban a 0062-es és a 0063-as tagozaton a matematika, a többi tagozaton pedig a magyar írásbeli vizsga pontszáma alapján rangsoroltunk, ha lehetett.) Őket a tagozatonkénti rangsorokban világoszöld háttérrel jelöltük. Ők az ebben a rangsorban elfoglalt sorszámukkal fognak szerepelni a március 17-én nyilvánosságra hozandó ideiglenes felvételi jegyzékben is. (Az ideiglenes felvételi jegyzéken közülük azokat azonban nem rangsoroljuk, akik az osztályfőnöki beszélgetésen nem jelennek meg.)

Kérjük, hogy a szóbeli vizsgán minden jelentkező nyelvi tagozat (0041, 0042, 0061, 0064) esetén legalább 15 perccel, nem nyelvi tagozat (0062, 0063) esetén legalább 30 perccel a kiírt időpont előtt jelenjen meg, és hozza magával

 • diákigazolványát vagy más személyazonosító okmányát,
 • ellenőrző vagy értesítő füzetét, illetve az elektronikus napló másolatát (ezt hitelesíteni nem szükséges),
 • azon tantárgy(ak) tanulása során használt előző tanévi és jelenlegi füzeteit, amely(ek)ből szóbeli vizsgát tesz,
 • a korábbi tanulmányi sikereit, versenyeredményeit igazoló néhány oklevelét és
 • amennyiben korábban nem küldtek fényképes bemutatkozó levelet, akkor (tagozatonként) egy – a közelmúltban készült  –  fényképét.

A szóbeli felvételi vizsga tantárgyankénti követelményeit és a felvételi eljárás további részletes szabályait felvételi tájékoztatónk tartalmazza.

Kérjük, hogy amennyiben egy jelentkező valamelyik tagozaton a szóbeli vizsga lehetőségével nem kíván élni (és ezzel az adott tagozatra való jelentkezéstől visszalép), ezt emailen vagy a 388-7120-as telefonszámon mielőbb jelezzék.

* Felvételi tájékoztatónk szerint “azoknak a jelentkezőknek, akik egyik megjelölt tagozaton sem érték el a szóbeli behíváshoz szükséges ponthatárt, kérésükre egy, ezek közül általuk kiválasztott tagozaton szintén lehetőséget biztosítunk a szóbeli vizsgára.” Ezt a lehetőséget az itt található űrlap kitöltésével lehet kérni. Az űrlap kitöltésének jogvesztő határideje március 3-a (péntek) 16 óra. A kérelmezőket március 6-án (hétfőn) 16 óráig emailben értesítjük a szóbeli meghallgatásuk (március 7-10. közötti) időpontjáról.
Kérjük, hogy bár a lehetőséget az eddig elért pontszámától függetlenül bárki kérheti, megfontoltan mérlegeljék, hogy élnek-e vele. Tájékoztatásul közöljük, hogy az előző felvételi eljárásban az egyes tagozatokon az utolsó felvett jelentkező hány pontot ért el: 330 (0041), 330 (0042), 342 (0061), 332 (0062), 332 (0063), 329 (0064). (Idén az angol tagozatokon ehhez hasonló, a többi tagozaton ezeknél 10-15 ponttal magasabb ponthatárok várhatók. A szóbeli vizsgán maximum 80 pont szerezhető.)
Akik rendkívüli szóbeli meghallgatást kérnek, azoknak a jelentkezését a többi jelentkezővel azonos feltételek mellett bíráljuk el. A szóbeli ponthatárt el nem érő jelentkezőknek nem nulla, de a többi jelentkezőhöz képest kevés esélyük van arra, hogy felvételt nyerjenek, és ez az esély annál kisebb, minél nagyobb a különbség a jelentkező pontszáma és a szóbeli ponthatár között. Amennyiben a jelentkező pontszáma és a várható bejutási ponthatár között a különbség 80-nál nagyobb, akkor ez az esély elhanyagolható.

A szóbeli meghallgatáson részt nem vett tanulók jelentkezését elutasítjuk. A szóbeli vizsgákat követően 2023. március 17-én (pénteken) hozzuk nyilvánosságra az ideiglenes felvételi jegyzéket honlapunkon. Addig valamennyi érdekelt türelmét és megértését kérjük, mert részeredményekről, pontszámokról sem telefonon, sem más módon nem áll módunkban előzetes tájékoztatást adni.

Budapest, 2023. március 1.

Minden jelentkezőnek további sikereket kíván
Kis Róbert, igazgató

 

Gyakran ismételt kérdések

Gyermekemnek a rangsorban feltüntetett pontszáma téves. Hogyan lehet ezt ellenőrizni?
Pontszámítási módszereinket felvételi tájékoztatónkban közzétettük, a jelentkezők pontszámát ennek alapján számítottuk ki. Amennyiben (minden igyekezetünk ellenére) adatrögzítési vagy számítási hibát követtünk el, azt természetesen korrigáljuk. Kérjük, hogy ha hibát tapasztalnak, azt haladéktalanul jelezzék emailen.

A gyermekem számára kiírt szóbeli vizsgaidőpont nem megfelelő. Van-e lehetőség ennek módosítására?
Mivel a szóbeli vizsgák egy héten át több párhuzamos bizottságban 8 és 17 óra között zajlanak, ezért időpontmódosítási kéréseket csak valóban elháríthatatlan akadály (pl. orvosi igazolással igazolt betegség, külföldi tartózkodás) esetén tudunk megfontolni. Kérjük, hogy ilyen esetben haladéktalanul jelezzék a problémát emailen.

Gyermekem eredetileg nem jelentkezett a német tagozatra, de a pontszámával ott jobb esélyei lennének. Van-e arra lehetőség, hogy ezen a tagozaton is meghallgassák?
Erre nincs lehetőség. A jelentkezési lap leadása után iskolánkban nincs mód új tagozat megjelölésére.

Gyermekem csak 1-2 ponttal maradt el a közzétett ponthatártól. Van-e arra lehetőség, hogy ő is megkapja a szóbeli meghallgatás lehetőségét?
Igen, ezt a lehetőséget egy űrlap kitöltésével lehet kérni. Részletesebb információk a fenti tájékoztató utolsó előtti bekezdésében olvashatók.

Gyermekem az angol tagozaton elérte a szóbeli ponthatárt, de matematika tagozaton nem. Van-e arra lehetőség, hogy az angol mellett a matematika tagozaton is, vagy pedig az angol helyett csak a matematika tagozaton tegyen szóbeli vizsgát?
Erre nincs lehetőség. A rendkívüli szóbeli meghallgatást csak azok kérhetik, akik egyik megjelölt tagozaton sem érték el a szóbeli ponthatárt.

Gyermekem egyik megjelölt tagozaton sem érte el a szóbeli ponthatárt, így kérelmezzük a rendkívüli szóbeli meghallgatást. Van-e arra lehetőség, hogy az angol és a matematika tagozaton is meghallgassák, és a jobban sikerült eredményt vegyék figyelembe?
Erre nincs lehetőség. Rendkívüli szóbeli meghallgatást csak egy választott tagozaton lehet kérni.

Gyermekem egyik megjelölt tagozaton sem érte el a szóbeli ponthatárt, így kérelmezzük a rendkívüli szóbeli meghallgatást. Bár német tagozatra korábban nem jelentkezett, ott kisebb az elmaradása a szóbeli ponthatártól. Van-e arra lehetőség, hogy a német tagozaton hallgassák őt meg?
Erre nincs lehetőség. Rendkívüli szóbeli meghallgatást csak olyan tagozaton lehet kérni, amelyet a jelentkezési lapon korábban megjelöltek.