1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Címlap » Felhívás az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület pártoló tagságára

Felhívás az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület pártoló tagságára

Kedves Szülők!

Egy évvel ezelőtti felhívásunk lényegét megismételve, egyben megköszönve a csatlakozók önzetlen támogatását, némi szomorúsággal tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az 1993-ban alapított „Árpád Gimnázium” Alapítvány kuratóriuma néhány évvel ezelőtt úgy döntött, hogy – tekintve, jogszerű működése/működtetése egyre kevésbé biztosítható – a megfelelő időben kezdeményezi az alapítvány megszüntetését.

Közel huszonöt éves fennállása alatt az alapítvány számottevő támogatást nyújtott különféle, elsősorban tanórán kívüli iskolai programokhoz (ezek némelyike az alapítvány segítsége nélkül nem is valósulhatott volna meg), számtalan esetben vállalta át tehetséges és szorgalmas, ám hátrányos helyzetű diákjaink tanulmányaikkal kapcsolatos költségeit, hozzájárult tanáraink felkészüléséhez, bővítette az iskolai taneszközök körét. Büszkén mondhatjuk, hogy az említett időszakban az alapítvány által nyújtott támogatások együttes értéke (mai árakon számolva) hozzávetőlegesen 100 000 000 Ft volt, és ez, sajnos, már nem növekszik tovább, mivel az alapítvány története 2017-ben várhatóan lezárul.

Fent említett döntésével egyidejűleg a kuratórium azonban gondoskodott arról is, hogy a jövőben is legyen olyan szervezet, amely folytatja a korábbi, az alapítvány által vállalt feladatok ellátását, ezért 2010 végén tantestületünk 12 tagja – elsősorban a korábbi alapítványi célok tiszteletben tartásával – megalapította az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesületet. Az elmúlt években az egyesület – az alapítvány által is biztosított eszközöknek (is) köszönhetően – fokozatosan kezdte el feladatai megvalósítását, s terveink szerint ennek teljes körűvé kell válnia. Az egyesület azonban egyelőre, sajnos, nem rendelkezik olyan vagyonnal és forrásokkal, melyek szavatolnák zavartalan működését, feladatainak maradéktalan ellátását. Éppen ezért arra kérjük az árpádos diákok szüleit, lépjenek az egyesület – annak közgyűlésein tanácskozási joggal rendelkező – pártoló tagjainak sorába, majd mindaddig, amíg gyermekük az Óbudai Árpád Gimnázium tanulója, évenként legalább 10 000 Ft támogatással segítsék a korábban említett közösségi, kulturális, karitatív, szabadidős … tevékenységek folytatását. Úgy gondoljuk, hogy – 700-as tanulólétszámunkra tekintettel – a befizetéseikből várható évi 7 000 000 Ft biztos alapot és hátteret jelent ehhez.

Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesületről részletesebben itt tájékozódhatnak.

Tagfelvételi kérelem természetes személyek részére:
szerkeszthető (doc) formátumban     pdf-formátumban

Tagfelvételi kérelem jogi személyek részére:
szerkeszthető (doc) formátumban     pdf-formátumban

Budapest, 2017. szeptember 11.

Megértésükben és támogatásukban bízva

Gyimesi Róbert
igazgató,
az „Árpád Gimnázium” Alapítvány kuratóriumának tagja

Tamásné Hantos Gabriella
igazgatóhelyettes,
az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület elnöke