1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Címlap » Felhívás az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület pártoló tagságára

Felhívás az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület pártoló tagságára

Kedves Árpádos Szülők!

Gimnáziumunk működésében nélkülözhetetlen szerepe van az Önök támogatásainak. Az Egyesületünkhöz érkező adományoknak köszönhetően sokat teszünk azért, hogy az Árpád Gimnázium sajátos arculata megerősödjön és gazdagodjon.

Hálásan említve és köszönve a csatlakozók önzetlen támogatását, némi szomorúsággal tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az 1993-ban alapított „Árpád Gimnázium” Alapítvány kuratóriuma kezdeményezte az alapítvány megszüntetését, ez a közeli jövőben meg is valósul. Fent említett döntésével egyidejűleg a tantestületünk 12 tagja – elsősorban a korábbi alapítványi célok tiszteletben tartásával – megalapította az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesületet.

Közel huszonöt éves fennállása alatt az alapítvány számottevő támogatást nyújtott különféle, elsősorban tanórán kívüli iskolai programokhoz (ezek némelyike az alapítvány segítsége nélkül nem is valósulhatott volna meg), számtalan esetben vállalta át tehetséges és szorgalmas, ám hátrányos helyzetű diákjaink tanulmányaikkal kapcsolatos költségeit, hozzájárult tanáraink felkészüléséhez, bővítette az iskolai taneszközök körét. Büszkén mondhatjuk, hogy az említett időszakban az alapítvány által nyújtott támogatások együttes értéke (mai árakon számolva) hozzávetőlegesen 100 000 000 Ft volt.

Az elmúlt években az egyesület – az alapítvány által is biztosított eszközöknek (is) köszönhetően – fokozatosan kezdte el feladatai megvalósítását, melynek alapja legfőképp a szülők és a volt árpádos diákok rendszeres anyagi támogatása. Éppen ezért arra kérjük az árpádos diákok szüleit, lépjenek az egyesület pártoló tagjainak sorába, majd mindaddig, amíg gyermekük az Óbudai Árpád Gimnázium tanulója, évenként legalább 10 000 Ft támogatással segítsék a közösségi, kulturális, karitatív és szabadidős tevékenységek folytatását. Vegyenek részt annak közgyűlésein tanácskozási joggal és más eszközökkel is támogassák a célok megvalósítását! Ha mindannyian összefogunk – a 700-as tanulólétszámunkra tekintettel – a befizetéseinkből várható évi 7 000 000 Ft biztos alapot és hátteret jelent tevékenységünkhöz.

A 2018/19-es tanév egyik kiemelt eseménye lesz az, hogy eredeti állapotának megfelelően és a korszerű testnevelés céljait szolgálva alakítjuk át/vissza nagyelőadónkat és tornatermünket, ezen nagyszabású beruházáshoz is szükség lesz, lehet az egyesület anyagi erőforrásaira is.

Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesületről részletesebben itt tájékozódhatnak.

Tagfelvételi kérelem természetes személyek részére:
szerkeszthető (doc) formátumban     pdf-formátumban

Tagfelvételi kérelem jogi személyek részére:
szerkeszthető (doc) formátumban     pdf-formátumban

Budapest, 2018. szeptember 10.

Megértésükben és támogatásukban bízva

Gyimesi Róbert
igazgató,
az „Árpád Gimnázium” Alapítvány kuratóriumának tagja

Tamásné Hantos Gabriella
igazgatóhelyettes,
az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület elnöke