1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Közösségeink » Munkaközösségek » Mozaik munkaközösség » Bemutatkozunk

Bemutatkozunk

Munkaközösségünk 2013 szeptemberében alakult. Mint neve is mutatja, különböző szakterületek képviselői alkotják: erkölcstan, könyvtár, művészetek. Célunk mégis azonos. Együttműködésre törekszünk az oktatás azon területei közt, amelyeknél az elsajátított tudásanyag mellett különösen fontos a nevelés. Ez lehet az erkölcsi nevelés, a művészeti nevelés vagy annak megértetése, hogy mennyire fontos szerepet játszik életünkben az a képesség, hogy meglévő tudásunkat folyamatosan bővítsük.

Különösen szoros együttműködésünk a magyar és a történelem munkaközösségekkel, pl. megemlékezések, ünnepélyek szervezésével kapcsolatban, de ezen kívül is igyekszünk minden tantárgyi munkaközösséget bevonni tevékenységünkbe pl. az öko-ünnepekhez kapcsolódó rajzpályázat vagy az iskolai alkotópályázat során.

Buncsák Piroska

Egyetemi tanulmányaimat 1982-ben fejeztem be az ELTE BTK magyar –orosz szakán. Ezt követően kerültem az Árpád Gimnáziumba, ahol kezdetben mindkét szakomat, később csak magyar nyelvet és irodalmat tanítottam. Tizenöt évi tanári működésem alatt háromszor voltam osztályfőnök.
Ezután nyolc év szünet következett (gyes, gyed, fizetésnélküli szabadság), ezalatt elvégeztem egy könyvtárosasszisztensi tanfolyamot, így 2006-ban félállású könyvtáros-tanárként térhettem vissza az Árpád Gimnáziumba. Később (2013) a segédkönyvtárosi szakképesítést is megszereztem.
Az olvasószolgálati munka mellett könytárismeret, könyvtár-informatika órákat tartok, az iskolai alkotópályázat koordinátora vagyok, részt veszek az évkönyv szerkesztésében, valamint kiállítások készítésével az öregdiák találkozó megrendezésében.
2009-től könyvtári munkám mellett az iskola gyermekvédelmi felelőse vagyok

Publikációk:

  • A rendszerváltást követő években orosz nyelvből fordításaim jelentek meg különböző politikatörténeti kiadványokban.
  • Buncsák Piroska, Rónyai Tünde: Így segítem könyvtári szolgáltatásaimmal iskolám projektjeinek megvalósulását. In. Kis KTE Könyvek 4. Iskolai könyvtári projektek, programok. Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2011, p. 23-43. (Előadás formájában elhangzott a Könyvtárostanárok Egyesületének Őszi Szakmai Napján, 2010-ben)

Jüling Erika

JE

2003-ban szereztem diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, mint általános iskolai hittanár-nevelőtanár.
2008-tól dolgozom az Óbudai Árpád Gimnáziumban – ahol hajdan a középfokú tanulmányaimat végeztem –, mint titkárságvezető és szabadidő-szervező tanár.
2011-ben végeztem el a mesterképzést a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Egyetemen, ahol okleveles hittanár és család- és gyermekvédő tanár képesítést szereztem.
Igazgató úr kérésére 2012-ben elvégeztem az erkölcstan tanításához szükséges tanfolyamot, és a tavalyi tanévtől én tanítom az erkölcstant (és a katolikus hit- és erkölcstant) az iskolában, a 7-8. osztályosoknak.
Célom a különböző családi háttérből érkező tanulókban tudatosítani és rögzíteni az erkölcsi normákat; az egymás iránti figyelem, tisztelet, türelem fontosságát hangsúlyozni, emberségre nevelni őket; illetve segíteni a közösség kialakításában, az esetleg felmerülő problémák megnyugtató rendezésében.

Kámán Veronika

KamanV_foto

2012-ben végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem informatikus könyvtáros szakán. 2010 óta dolgozom az Óbudai Árpád Gimnáziumban. Olvasószolgálati, feldolgozói feladataim mellett szerkesztem könyvtárunk blogját és diákokat készítek fel a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyre. Az iskolához kötődő részmunkaidős tevékenységem mellett ifjúsági területen dolgozom.
A Könyvtárostanárok Egyesületének elnökségi tagja, az egyesület nemzetközi kapcsolatainak felelőse vagyok. 2011-ben megkaptam „Az év ígéretes könyvtárostanára” díjat a Könyvtárostanárok Egyesületétől.
Rendszeresen publikálok szakmai folyóiratokban és tartok előadásokat, műhelyfoglalkozásokat, elsősorban a könyvtár és a közösségi web kapcsolata témakörében.

Kúnné Kocsis Erzsébet

A kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Gimnáziumban átélt kórusélmények hatására fordultam az énektanári pálya felé. Később, szegedi főiskolai éveim alatt a Rozgonyi Éva karnagy vezette Bartók Kórusban eltöltött idő érlelte szenvedéllyé a kórusmunka iránti elkötelezettségemet. Elvégeztem az akkor még létező „A” kategóriás karnagyképzőt Párkai Istvánnál, majd középiskolai énektanár és karvezető egyetemi diplomát szereztem Pécsett Jobbágy Valér  tanítványaként.

Egyházzenei kötődésemet  és azt a törekvésemet, hogy minél nagyobb jártasságra tegyek szert ezen a téren, a fóti katolikus plébánia, személy szerint Sebők Sándor atya kórusvezetői megbízása alapozta meg és ösztönözte.

Egyházzenei tanulmányaimat a felsőfokú kántor-karnagy oklevél megszerzésével kezdtem Tardy László irányításával, majd a Béres György atya által vezetett pannonhalmi gregorián mesterkurzuson folytattam, végül a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Dobszay László és Szendrei Janka nevével fémjelzett Egyházzene szakán fejeztem be.

Bármely általános vagy középiskolába kerültem is eddigi pályám során, ahol előtte nem létezett kórus, ott működő és rövid idő alatt megmérettetésre alkalmas énekkart hoztam létre.

Az Árpád Gimnázium ebből a szempontból kivétel: itt egy jól felépített rendszerbe csöppentem; remélem, sikerül a megteremtett hagyományok továbbvitelében, az elért színvonal megtartásában részt vállalnom.

Orosz Erzsébet

OE

1972-ben érettségiztem az Árpád Gimnáziumban. Énektanárom a rövid ideig itt tanító sikeres zenepedagógus, Mihálovich Mária volt, gyermekkoromtól folytatott hangszeres tanulmányaim mellet az ő inspirációja vezetett a zenei pályára.
Ének-történelem szakos diplomámat Szegeden szereztem, majd elvégeztem a Liszt Ferenc Zeneakadémia Középiskolai Énektanár- és Karvezetőképző szakát, zeneelmélet tanári képesítést is szerezve, ahol 1981-ben diplomáztam.
Pályakezdőként több, mint tíz évig tanítottam az Aelia Sabina Zeneiskolában szolfézst, jelentékeny részt vállaltam a zeneiskola békásmegyeri tagozatának beindításában, Bábáskodtam az akkor induló békásmegyeri Veres Péter Gimnázium énektanításánál is. Első szolfézstanára voltam a zeneiskolában megszülető Népzenei Tagozatnak, mely később Óbudai Népzenei Iskola néven vált ismertté és határainkon túl is elismertté.
1987 és 90 között a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola ének-zene tanszékének adjunktusaként szolfézs és zeneelméletet tanítottam tanárjelölteknek, majd gyermekem születése miatt ismét visszatértem Budapestre, a kerületi zeneiskolába.
Pályakezdő korom óta vezettem kórusokat. Dolgoztam a Vándor Kórusnál és az Óbuda Gimnázium Kórusánál másodkarnagyként, részt vettem és vezényeltem a kórusok olaszországi, belgiumi, finnországi koncertjein, de a zeneiskolában is volt kórusom hosszú éveken keresztül.
Az Árpád Gimnáziumban 1998 szeptembere óta tanítok. E kivételesen hosszú idő alatt remélem, sok gyerek életében jelentett felejthetetlen élményt az együttmuzsikálás lehetőségeinek változatos sora, legyen az hangszeres együttes, szólistaság, vagy különböző énekes együttesek.   Kórusaimmal rendszeresen lépünk fel iskolán kívül is, több ízben kaptunk Arany Minősítést, 2014-ben pedig Kiemelt Arany Minősítést a KÓTA által szervezett Fővárosi Minősítő Hangversenyeken, de kialakultak hagyományos szereplési lehetőségeink határon innen és túl. Népdalénekes együtteseim ott vannak az országos versenyek élvonalában, rendre Kiemelt Arany minősítésekkel öregbítve iskolájuk hírnevét. Felnőtt kórusommal, melynek legtöbb tagja árpádos öregdiák, részt vettünk a Pécscantat Nemzetközi Kórusfesztiválon, valamint a XXIV. Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen, Ezüst Minősítést szerezve. Rendszeresen énekeltünk és énekelünk kisebb-nagyobb oratorikus műveket a Viadana, később Óbudai Kamarazenekarral és a kerület felejthetetlen zenepedagógus egyéniségével, Till Ottóval. Jelenleg a Budavári Kamarazenekarral és karmesterével, Héja Benedekkel ápolunk szoros szakmai kapcsolatot.
Életem szorosan összefonódott a gimnázium zenei életével. Lányom, aki ma már a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola szolfézs-, zeneelmélet tanára, a zenei rendezvények és kórusfellépések zongorakísérője, zenei táboraink szakmai segítője. Élete első nyilvános vezénylési tapasztalatait is a kórus élén szerezte, nem egyszer szép eredménnyel. /Különdíj, Arany minősítés…/

Kitüntetéseim: Békásmegyeren végzett munkámért 1987-ben Miniszteri Dicséretben részesültem. nagy elismerés számomra, hogy a gimnáziumban kétszer kaptam Koós Károly-díjat a néphagyományok ápolásáért, 2012-ben pedig megkaptam az Árpád Gimnázium „tanárdíját”, a Bajza-Könözsy díjat. 2013-ban sikeresen pályáztam a Bonis bona – a nemzet tehetségeiért díjra, amelyet az elsők között kaptam meg.

Publikációim: a zenetanítás elméleti problémáiról több ízben publikáltam zenepedagógiai szakfolyóiratokban.
Néhány gondolat a formatan tanításához középfokon – Parlando 1983.
Egy zenei képességfejlesztő tanfolyam – Kultúra és közösség 1984
Zenekultúra és otthonteremtés Gyermekmúzsák 1986
A zenei generativitás kutatása Budapesti Nevelő 2009
A gimnáziumban folyó zenei nevelőmunkáról a Parlando c. zenepedagógiai szakfolyóirat számára Fehér Anikó készített velem riportot A muzsika és a japán katona címmel. /Parlando 2010/
Remélem, az utóbbi évek sok-sok élményét és tapasztalatát is lesz alkalmam egyszer papírra vetni.

Rónyai Tünde

rt

Az ELTE magyar-könyvtár szakán végeztem, szakvizsgámat a mai Corvinus Egyetemen szereztem. Emellett oktatási informatikus felsőfokú végzettségem van.
Pályám egy rövid, kezdeti szakaszától eltekintve könyvtárostanárként az Árpád Gimnáziumban dolgozom, ahol évtizedeken keresztül magyar is tanítottam. Emellett kerületi, fővárosi és országos szakmai feladatokat is vállaltam, illetve vállalok: munkaközösség vezetését, szaktanácsadást, szakértői munkát, szakfelügyeletet. 2014-ben az új típusú szaktanácsadással kapcsolatos tanfolyamokat is elvégeztem info-kommunikációs technológia és könyvtár-pedagógiai területen. 2014 őszén mestertanári minősítő eljárásban vettem részt. Jelenleg a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ vezető szaktanácsadója vagyok.
Rendszeresen publikálok, munkáim közül legfontosabbnak az új iskolai könyvtárral kapcsolatos könyvtár-építészeti munkáimat tartom. 2006-ban az új könyvtárhelyiség és a berendezés megtervezését, a könyvtári funkcióknak megfeleltethető területek kialakítását tekintem pályám legjelentősebb eredményének.
Elnökségi tagja vagyok a Könyvtárostanárok Egyesületének. 2012-ben kaptam meg az egyesülettől a Könyvtárostanári Hivatásért Emlékérmet; felterjesztőm a harmadik kerületi könyvtárostanárok munkaközössége volt.
Hitvallásom, hogy adatok helyett használható információkat kell átadni: önmagunkról, társainkról, a minket körülvevő világról.

Svarczné Micheller Erzsébet

sme

„Mindig van valami. Valami, amin el kell indulni, mint egy úton, és haladunk egy elképzelt cél felé. A képek esetében is van valami: egy látvány, egy felület vagy egy gondolat, amivel még dolgoznunk kell, amivel foglalkozni érdemes…”
Az Árpád Gimnázium előtt alsó és felső tagozaton, valamint középiskolában is tanítottam. Művészeti iskolában textilművesség szakvezető tanárként is dolgoztam. Tanulmányaim alatt átfogó ismereteket szereztem a gyerekek művészeti, érzelmi neveléséről, fejlesztési lehetőségéről. Saját művészeti tevékenységemben üvegből alkotok ékszereket, plasztikákat. Grafikáimmal és textil munkáimmal kiállításokon szerepelek.
Tanári munkám során tapasztalatot szereztem különböző korosztályú diákok életkori sajátosságairól, nevelési igényéről. Fontosnak tartom a szemléletes oktatást, lehetőség szerint multimédiás eszközöket is alkalmazok a művészettörténet és a médiaismeret órákon. Igyekszem a hagyományos rajztanítás mellett más kézműves technikákat megismertetni a diákokkal, ezáltal támogatni kreativitásuk kibontakozását.
Tanítványaimat ösztönzöm pályázatokon, illetve rajzversenyeken való részvételre. Kiemelten fontosnak tartom a tehetséges diákok támogatását.
Szeretném az iskolában kiállítások rendezésével, alkotók meghívásával, élő közelségbe hozni a kortárs művészetet.
Célom hosszútávon olyan munkát folytatni, mellyel hozzájárulok az iskola sikereihez, a sokszínű és eredményes oktatáshoz.