1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Közösségeink » Munkaközösségek » Történelem munkaközösség » Bemutatkozunk

Bemutatkozunk

A munkaközösség tagjai:
Csonka Katalin – történelem, német
Kovácsik Antal – történelem, német
Móczárné Köves Eszter – történelem, magyar, dráma
dr. Nánay Mihály – történelem, földrajz
Németh Réka – történelem, könyvtár
dr. Seres Dániel – történelem
Szabó Katalin – történelem, francia
Szalay Katalin – történelem

 A munkaközösség tagjai sokszínű, szerteágazó szakmai munkát folytatnak iskolánkban és azon kívül is.

Csonka Katalin osztályfőnök (10. D), mesterpedagógus, mentortanár.

Kovácsik Antal munkaközösségvezető. Folyamatosan szerkeszti, bővíti, rendszerezi a munkaközösség ppt-, film- és érettségi feladatgyűjteményét, gondozza a honlapját. Részt vesz a Kosáry Domokos Történelemverseny előkészítő bizottságában.

Móczárné Köves Eszter osztályfőnök (12. A). Minden évben több osztály kirándulásának megszervezésében is kulcsszerepet vállal a Határtalanul! pályázatok elkészítésével, illetve projektvezetőként. Történelmi emlékműsorok szerkesztésében, szervezésében, betanításában vesz részt.  A Történelemoktatók Szakmai Egyesületének tagja.

Dr. Nánay Mihály osztályfőnök (10. C), a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének és a történelem érettségi tételkészítő bizottságnak elnöke, a Rubicon Intézet tudományos főmunkatársa, valamint a Mathias Corvinus Collegium külső oktatója. Emellett az új kerettantervhez készülő történelemtankönyvek és az emelt szintű feladatgyűjtemény tananyagfejlesztője. Részt vesz továbbá a Kosáry Domokos Történelemverseny előkészítő bizottságában. Iskolánk zenei életének is meghatározó tagja, hegedűn működik közre iskolai rendezvényeken, koncerteken.

Németh Réka az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudományi Doktori programjának hallgatója, ennek keretében tanít is az egyetemen egy-egy kurzust. Iskolánkban könyvtárosi feladatokat is ellát.

Dr. Seres Dániel osztályfőnök (12. D). Ókortörténész, klasszika-filológus. Főállásban a Semmelweis Egyetemen adjunktusként oktat különböző latin kurzusokat magyar és angol nyelven. Óraadóként tanít az ELTE ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszékén, a Kodolányi János Egyetemen címzetes egyetemi docensként, valamint a Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programjában a Történelem/Írás és az Esetmegoldás – alakítsd Te a történelmet! kurzusok vezetője. Közreműködik az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Latin nyelvtörténeti és dialektológiai kutatócsoportjában. Részt vesz továbbá a Kosáry Domokos Történelemverseny előkészítő bizottságában valamint az emelt szintű érettségi vizsgák lebonyolításában javító- és kérdezőtanárként. Publikációi a https://sote.academia.edu/DanielSeres címen érhetők el.

Szabó Katalin a Kosáry Domokos Történelemverseny előkészítő bizottságának tagja.

Szalay Katalin osztályfőnök (10. A), mentortanár. Érettségi jegyzőként is kiveszi a részét az iskolai feladatokból.