1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Közösségeink » Munkaközösségek » Történelem munkaközösség » Bemutatkozunk

Bemutatkozunk

A munkaközösség tagjai:
Csonka Katalin – történelem, német
Kovácsik Antal – történelem, német
Móczárné Köves Eszter – történelem, magyar, dráma
Dr. Nánay Mihály – történelem, földrajz
Németh Réka – történelem, könyvtár
Dr. Seres Dániel – történelem
Szalay Katalin – történelem
Dr. Szendi Emma – történelem, francia (hegedű)

A munkaközösség tagjai sokszínű, szerteágazó szakmai munkát folytatnak iskolánkban és azon kívül is.

Csonka Katalin osztályfőnök (9. D), mesterpedagógus, mentortanár.

Kovácsik Antal munkaközösségvezető. Folyamatosan szerkeszti, bővíti, rendszerezi a munkaközösség ppt-, film- és érettségi feladatgyűjteményét, gondozza a honlapját. Részt vesz a Kosáry Domokos Történelemverseny előkészítő bizottságában.

Móczárné Köves Eszter osztályfőnök (11. A). Minden évben több osztály kirándulásának megszervezésében is kulcsszerepet vállal a Határtalanul! pályázatok elkészítésével, illetve projektvezetőként.

Dr. Nánay Mihály osztályfőnök (9. C), a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének és a történelem érettségi tételkészítő bizottságnak elnöke, a Rubicon Intézet tudományos főmunkatársa, valamint a Mathias Corvinus Collegium kurzusfejlesztő oktatója. Emellett az új kerettantervhez készülő történelemtankönyvek és az emelt szintű feladatgyűjtemény tananyagfejlesztője. Részt vesz továbbá a Kosáry Domokos Történelemverseny előkészítő bizottságában. Iskolánk zenei életének is meghatározó tagja, hegedűn működik közre iskolai rendezvényeken, koncerteken.

Németh Réka az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudományi Doktori programjának hallgatója, ennek keretében tanít is az egyetemen egy-egy kurzust. Iskolánkban könyvtárosi feladatokat is ellát. A tavalyi tanévben sikeres minősítő vizsgát tett és a pedagógus I. fokozatba lépett.

Dr. Seres Dániel osztályfőnök (11. D). 2022 februárjában summa cum laude védte meg a Démosthenés vádbeszéde Timokratés ellen c. doktori értekezését az ELTE-n, majd felvételt nyert az MTA köztestületi tagjai közé. Közreműködik a Magyar Tudományos Akadémia Számítógépes Latin Dialektológiai Kutatócsoportjában. A Semmelweis Egyetemen óraadóként, a Kodolányi János Egyetemen címzetes egyetemi docensként latin kurzusokat oktat, valamint tanít a Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programjában. Publikációi a https://elte.academia.edu/DanielSeres címen érhetők el.

Szalay Katalin osztályfőnök (9. A), mentortanár. Érettségi jegyzőként is kiveszi a részét az iskolai feladatokból.

Dr. Szendi Emma mesterpedagógus, mentortanár, szaktanácsadó. E munka keretében tagja a POK budapesti és Pest megyei történelemversenyeket szervező versenybizottságának és részt vesz a POK által szervezett továbbképzéseken, konferenciákon. Szaktanácsadó feladatköréhez tartozik a pedagógiai képzések anyagának véleményezése, megújítása is. Idén például Budapest történetének tanításával kapcsolatban fejlesztett új szakmai anyagot, amely rövidesen a Tehetségkapu felületre is felkerül. Az emelt szintű érettségi vizsgával kapcsolatban rendszeresen vállal javítási munkát, valamint szóbeli vizsgáztatást. Történelemoktató tevékenysége mellett a dunabogdányi zeneiskolában hegedűt tanít. A gimnáziumi iskolai rendezvényeken, koncerteken is gyakran működik közre hegedűn.