1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Közösségeink » Munkaközösségek » Történelem munkaközösség » Bemutatkozunk

Bemutatkozunk

A munkaközösség tagjai:

Fazekas Ibolya – történelem, magyar (tartósan távol)
Kovácsik Antal – történelem, német
Lőrincz Andrea – történelem, magyar (tartósan távol)
Móczárné Köves Eszter – történelem, magyar
dr. Nánay Mihály – történelem, földrajz
Seres Dániel – történelem
Szalay Katalin – történelem
dr. Szendi Emma – történelem, francia

A történelem munkaközösség kis létszámú, szerencsés összetételű közösség. A sok éves tapasztalattal rendelkező tanárok mellett jellemző a fiatalok túlsúlya. Ez dinamizmust, szemléleti, módszertani frissülést eredményez, inspirálóan hat mindannyiunkra. Ugyanakkor lehetőség van a kialakult, értékes hagyományok, kipróbált, eredményes eljárások továbbadására is.

Az iskolai oktatás mellett figyelmet fordítunk a főváros nyújtotta lehetőségek kihasználására, múzeumba, parlamenti ülésekre visszük diákjainkat. Szintén a történelem rendhagyó közelítése a célja tantúráinknak, melyek változatos helyszíneken (Dunakanyar, Visegrád, Pozsony, Délvidék) nyújtanak lehetőséget a történelem átélésére, szembesülésre, továbbgondolásra.

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy az érdeklődő, tehetséges diákok lehetőséget kapjanak versenyeken történő megmérettetésre. Az évek során főképp a fővárosi Horváth Mihály Történelmi Tanulmányi Versenyen és a Kosáry Domokos Történelemversenyen értek el dobogós helyet tanítványaink, de végeztek olykor előkelő helyen az OKTV-n is.

A munkaközösség tagjai sokszínű, szerteágazó szakmai munkát folytatnak iskolánkban és azon kívül is.

Kovácsik Antal munkaközösségvezető és osztályfőnök. Részt vesz a Kosáry Domokos Történelemverseny előkészítő bizottságában. Emellett szükség esetén az iskolai kórus tenor szólamát erősíti.

Móczárné Köves Eszter szintén osztályfőnök. Osztályával a 2018-2019-es tanévben részt vett a Határtalanul! programban. Az öt napos erdélyi kirándulás célja a határon túli magyarság megismerése volt, számos történelmi helyszín meglátogatásán keresztül. A tanárnő munkáját 2019 tavaszán az iskola vezetése a Bajza-Könözsy díjjal ismerte el.

Dr. Nánay Mihály a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnöke és az új Nemzeti Alap- és Kerettantervet készítő Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport történelem szaktárgyi bizottságának szakértője. Évek óta a Kosáry Domokos Történelemverseny előkészítő bizottságának tagja. A 2018-19-es tanévben a „Tisza István élete és kora” történelmi vetélkedő összeállításában is részt vett. Emellett az “Új világ született – 1914-1922” tanártovábbképzés sorozat történész előadója volt. Iskolánk zenei életének is meghatározó tagja, dr. Szendi Emmához hasonlóan hegedűn működik közre iskolai rendezvényeken, koncerteken.

Seres Dániel az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Ókortörténeti Doktori Programjának hallgatója, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Számítógépes Latin Dialektológiai Kutatócsoportjában is közreműködik. A Kodolányi János Egyetemen óraadóként tanít.

Szalay Katalin a jövőre induló egyik osztály osztályfőnöke lesz majd. Érettségi jegyzőként is kiveszi a részét az iskolai feladatokból.

Dr. Szendi Emma szaktanácsadó. E munka keretében tagja a POK budapesti és Pest megyei történelem versenyeket szervező versenybizottságának és részt vesz a POK által szervezett továbbképzéseken, konferenciákon (pl. Őszi és Tavaszi Pedagógiai Napok). A Horváth Mihály verseny döntőjében zsűritagként működött közre. Az emelt szintű érettségi vizsgával kapcsolatban rendszeresen javításvezetői, elnöki és kérdező tanári munkát végez. Munkáját 1999-ben az iskola vezetése Bajza-Könözsy díjjal ismerte el. Történelemoktató tevékenysége mellett a dunabogdányi zeneiskolában hegedűt tanít.