1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Krónika » Március

Március

Március 1.

Öregdiák-találkozó

Személyes iskolatörténet

Tavalyi kiállításunk az Árpád Gimnázium épületének 75 éves fennállását és ennek kapcsán az iskola történetét mutatta be. Egy öregdiákunk felvetése nyomán az idén egyfajta oral historyként az egykori öregdiákok személyes élményei, visszaemlékezései, történetei segítségével próbáltuk feldolgozni az iskola történetét.

A találkozó programja diákjaink által öregdiákokkal készített riportfilmekből, illetve az iskolatörténeti gyűjteményünk felhasználásával készült kiállításból állt.

A nagyelőadóban az igazgató úr köszöntője után három riportfilmet vetítettünk az egybegyűlt öregdiákoknak. Ezt követően a látogatók megtekinthették az aulában berendezett kiállítást, illetve megnézhettek további riportfilmeket.

Nagy öröm számunkra, hogy a jelenlegi és egykori diákok egyaránt szívesen vállalkoztak erre a közös munkára, bizonyítva, hogy a sokat emlegetett árpádos szellem nagyon távoli generációkat is képes összekapcsolni.

Összeállításunk a régi időktől az 1970-ig tartó időszakot ölelte fel. A későbbi generációkkal kapcsolatos anyag gyűjtése, feltárása, valamint további filmek forgatása folyamatban van.  A kiállítás anyaga kizárólag az archívumunkban található dokumentumokra épült, így nem adhatott teljes képet, de reméljük, így is sikerült színes ízelítőt adnunk az előző generációk iskolánkhoz kapcsolódó emlékeiből.

Buncsák Piroska könyvtárostanár

öregdiak1

2016. március 3.

Az Óbudai Árpád Gimnázium kiállítása az ELTE Vizuális Nevelési Tanszékén

Az ELTE Tanítóképző Kar Vizuális Nevelési Tanszéke rendszeresen rendez kiállítást galériájában. Ezek elsősorban a kar kurzusainak hallgatói munkáiból és meghívott iskolák tanulói alkotásaiból állnak. Különösen fontos esemény, mikor gazdag vizuális nevelői tapasztalatit mutatja be tanítványai munkáin keresztül egy-egy volt hallgatónk. Svarczné Micheller Erzsébet 2000-ben végzett karunkon majd szakmai tapasztalatait tovább gyarapította az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán és a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen. Oktató munkája szinte minden korosztályra kiterjedt, tehát méltán mondhatjuk, hogy a vizuális nevelés széles területére alapos rálátással rendelkezik.

A kiállítás az Óbudai Árpád Gimnázium tanulóinak munkáit mutatja be, alapvetően egy oktatói szemlélet következetességének látható nyomai tárulnak elénk. Egyrészt meglepő hogy a méltatlanul kevés óraszám ellenére egy igen gazdag nagyszámú képanyagot láthatunk, másrészt a témák változatossága még azok számára is élményt jelenthet, akik egyébként kevésbé tudnak azonosulni a terület tevékenységi formáival. Tanítóképzős szemmel nézve pedig kifejezetten tanulságos, hogy egyes témakörök (vizuális problémák) újra és újra megjelenve a különböző korosztályok érdeklődési körébe ágyazottan képesek egyfajta láncolatot alkotni.

 A kiállított témák között például rendkívül személyre szabott, és a megcélzott korosztály képi kifejezését segíti a ’saját székem’ tematikus téma. A ’madarak ünneplőben’ című képek pedig végképp eloszlatják azt a tévhitet, hogy 14 év felett eltűnik a lírai kifejezés szándéka és helyébe valamiféle realitásérzékenység lép. Természetesen a képi történetmesélés szándékának ébrentartásához tanári lelemény és érdeklődést keltő technikák szükségesek. Micheller Erzsébet ezt jól tudja mikor a képkiegészítés, továbbrajzolás és rejtvényszerű képnagyítás, képértelmezés módszereit alkalmazza. A megelevenedő plasztikák és műalkotás parafrázis témák a kortárs vizuális nevelés törekvéseit is tükrözik. Összetett és ábrázolási képességeket erősítő feladat a figuratív tanulmányokat továbbgondoló képalakítás. De említhetnénk a képregény és rajzfilmes élményeket feldolgozó plakátkészítést is mint a fiatalokat körülvevő médiajelenségek alkotó feldolgozását. Innen már csak egy kis lépés a közös filmkészítés szituációja. A kiállítás vitrinjeiben megjelenik a téralakítás terve és az elmaradhatatlan dekoratív tervezés is, szerencsésen konkrét funkcióhoz kapcsolva mint csempetervek.

A tablók között sétálva óhatatlanul is felmerül a nézőben, hogy mi lehet a titka, mi az a módszer, amely ilyen alapos türelmet igénylő munkára sarkalhatja az adott korosztályt. Micheller Erzsébet rácáfol mindazon előítéletekre, amelyek szerint bizonyos életkoron túl már nem fogékony az ember a képalakítás témái és technikái iránt, hogy nincs késztetés ebbe az irányba. Az Óbudai Árpád Gimnázium kiállítása egy következetes oktató és több lelkes fiatal alkotó közös, eredményes munkájának látható bizonyítéka.

Bakos Tamás, tanszékvezető ELTE TOK

kiallitas1 (2)

2016. március 5.

Az Óbudai Árpád Gimnázium együttesének szereplése

„Tiszán innen Dunán túl” Népdaléneklési Verseny fővárosi fordulójában kiemelt arany minősítést kapott az iskola mindkét népdalkórusa. Tagjai:

Izsa Regina – 7.b
Sztanyik Lilla, Husi Kitti – 8.c
Kovács Dorottya, Tóth Fanni, Németh Emília, Bereczki Réka, Nagy Dóra Hanna, Pásztor Csilla – 8.a
Boda Dorka – 9.a
Remmers Lara – 9.c
Kraxner Anna, Nagy Zsófia – 10.a
Benda Orsolya – 10.b
Kurucz Tünde – 11.c
Gáspár Blanka – 11.d

A hagyományokhoz híven idén is megrendezésre került a Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési verseny, amelyen a gimnázium énekegyüttesei és szólistái nyolc éve rendszeresen részt vesznek, bizonyítva, hogy minden iskolában, továbbmegyek, mindenütt eredeti szépségében tud élni a magyar népdal, éneklők és hallgatók gyönyörűségére.  Együtteseink évek óta az országos döntők legszínvonalasabb szereplői közé tartoznak, fehér szoknyájuk márkajelzés, nevük, az Árpád Gimnázium Énekegyüttese vagy az Óraközi Szünet márkanév lett.

Az idei versenyen két korcsoportban indultunk, mindkét korcsoportban Kiemelt Arany minősítést értünk el. Okleveleinket a méltán világhírű Sebestyén Márta édesanyjától /aki maga is országosan elismert karnagy/ és Juhász Katalin néprajzkutató-énekestől vehettük át, akik szerint érződik, hogy az együttes tagjai kisgyermekkoruk óta lubickolnak ebben a muzsikában. Mi persze tudjuk, hogy ez néhány szünetre és szívünk szeretetére korlátozódik, de köszönjük az eddig elért eredményeket a már érettségizett Holló Noéminek, Boda Dorkának, akik Fábián Éva tanítványai az Óbudai Népzenei Iskolában, és Kurucz Tündének, aki az ürömi AMI-ban Sós Réka növendéke, és persze minden éneklőnek, aki időt és fáradságot nem kímélve az együttesek tagjaként öregbítette iskolája hírnevét.

Orosz Erzsébet

2016. március 11.

Március 15-i megemlékezés

Március 11-én tartottuk az iskola március 15-i ünnepélyét. Az ünnepi műsort Móczárné Köves Eszter és Orosz Erzsébet tanárnők tanították be a szereplőknek. A diákok döntő többségben a 9. b osztály tanulói voltak, de szép számmal szerepeltek az alsóbb és felsőbb évfolyamok tanulói is a zenés ünnepi műsorban. Az ünnepélyen megszólalt a kiemelt arany minősítést szerzett iskolai népdalkör is.