1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvételi eljárás 2023/24 » Aktuális felvételi rangsor és a szóbeli vizsgák beosztása

Aktuális felvételi rangsor és a szóbeli vizsgák beosztása

Kedves Jelentkezők! Tisztelt Szülők!

A gimnáziumi felvételi vizsgákkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

A jelentkezők száma az egyes tagozatokon a következő volt: 257 (0041), 65 (0042), 318 (0061), 213 (0062), 175 (0063), 89 (0064). Összesen 494 hatodikos és 303 nyolcadikos tanuló adta be a jelentkezését egy vagy több tagozatra. A tagozatonkénti listák az eddigi eredmények rangsorai is egyben. Szóbeli vizsgára március 4-8. (hétfő-péntek) között várjuk mindazon jelentkezőket*, akik

 • a négy évfolyamos speciális angol tantervű csoportba (0041) pályázva legalább 275,
 • a négy évfolyamos német nemzetiségi csoportba (0042) pályázva legalább 244,
 • a hat évfolyamos angol tagozatra (0061) jelentkezvén legalább 264,
 • a hat évfolyamos matematika tagozatra (0062) jelentkezvén legalább 267,
 • a hat évfolyamos természettudományi tagozatra (0063) jelentkezvén legalább 264,
 • a hat évfolyamos német tagozatra (0064) jelentkezvén legalább 252

pontot értek el az adott tagozatra érvényes pontszámítási szabályok szerint (e szabályokat részletesen megtalálják felvételi tájékoztatónkban). A jelentkezők jeligével, illetve – ennek hiányában – tanulói azonosítójukkal szerepelnek a rangsorban.

0041-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás
0042-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás
0061-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás
0062-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás
0063-as tagozat rangsor és szóbeli beosztás
0064-es tagozat rangsor és szóbeli beosztás

A táblázatokban szereplő vizsganapok a következők:
hétfő – március 4. (0042-es, 0061-es, 0062-es és 0063-as tagozatok)
kedd – március 5. (0042-es, 0061-es, 0062-es és 0063-as tagozatok)
szerda – március 6. (0041-es, 0061-es, 0062-es és 0064-es tagozatok)
csütörtök – március 7. (0041-es, 0061-es, 0062-es és 0064-es tagozatok)
péntek – március 8. (0041-es tagozat)

A szóbeli vizsgákon a jelentkezők mindegyikét pontosan annyiszor vizsgáztatjuk, ahány tagozaton megfeleltek a szóbeli meghallgatásra bocsátás követelményeinek, azaz egy tanuló akár több (egy napon azonban legfeljebb két) vizsgán is részt vesz a felvételi eljárás következő fázisában. Azok, akik a 0041-es és a 0042-es tagozaton is, vagy a 0063-as és a 0064-es tagozaton is szóbeli vizsgát tesznek, osztályfőnöki beszélgetésen csak az egyik (általában a 0042-es, illetve a 0063-as) tagozaton vesznek részt.

Felvételi tájékoztatónknak megfelelően a 0061-es és 0062-es kódszámú tagozatainkon e rangsor legfeljebb első 14 helyezettjének, a 0041-es kódszámú tagozatunkon e rangsor legfeljebb első 10 helyezettjének, a 0042-es, 0063-as és 0064-es kódszámú tagozatainkon a rangsor legfeljebb első 7 helyezettjének a szóbeli vizsgák alkalmával a tantárgyi szóbeli vizsgán nem, csak egy osztályfőnöki beszélgetésen kell részt venniük. (Azonos összpontszám esetén elsősorban a hozott pontokban elért pontszám, másodsorban a 0062-es és a 0063-as tagozaton a matematika, a többi tagozaton pedig a magyar írásbeli vizsga pontszáma alapján rangsoroltunk, ha lehetett.) Őket a tagozatonkénti rangsorokban világoszöld háttérrel jelöltük. Ők az ebben a rangsorban elfoglalt sorszámukkal fognak szerepelni a március 19-én nyilvánosságra hozandó ideiglenes felvételi jegyzékben is. (Az ideiglenes felvételi jegyzéken közülük azokat azonban nem rangsoroljuk, akik az osztályfőnöki beszélgetésen nem jelennek meg.)

Kérjük, hogy a szóbeli vizsgán minden jelentkező nyelvi tagozat (0041, 0042, 0061, 0064) esetén legalább 15 perccel, nem nyelvi tagozat (0062, 0063) esetén legalább 30 perccel a kiírt időpont előtt jelenjen meg, és hozza magával

 • diákigazolványát vagy más személyazonosító okmányát,
 • ellenőrző vagy értesítő füzetét, illetve az elektronikus napló másolatát (ezt hitelesíteni nem szükséges),
 • azon tantárgy(ak) tanulása során használt előző tanévi és jelenlegi füzeteit, amely(ek)ből szóbeli vizsgát tesz,
 • a korábbi tanulmányi sikereit, versenyeredményeit igazoló néhány oklevelét és
 • amennyiben korábban nem küldtek fényképes bemutatkozó levelet, akkor (tagozatonként) egy – a közelmúltban készült  –  fényképét.

A szóbeli felvételi vizsga tantárgyankénti követelményeit és a felvételi eljárás további részletes szabályait felvételi tájékoztatónk tartalmazza.

Kérjük, hogy amennyiben egy jelentkező valamelyik tagozaton a szóbeli vizsga lehetőségével nem kíván élni (és ezzel az adott tagozatra való jelentkezéstől visszalép), ezt emailen vagy a 388-7120-as telefonszámon mielőbb jelezzék.

* Felvételi tájékoztatónk szerint azoknak a jelentkezőknek, akik egyik megjelölt tagozaton sem érték el a szóbeli behíváshoz szükséges ponthatárt, kérésükre egy, ezek közül általuk kiválasztott tagozaton szintén lehetőséget biztosítunk a szóbeli vizsgára. Lehetőség van továbbá arra is, hogy valaki visszalépjen valamennyi olyan tagozatról, amelyen elérte a szóbeli ponthatárt, és ezek helyett egy olyan másik tagozaton tegyen szóbeli vizsgát, amelyen nem érte el a ponthatárt.
Ezt a lehetőséget az itt található űrlap kitöltésével lehet kérni. Az űrlap kitöltésének jogvesztő határideje március 1. (péntek) 16 óra. A kérelmezőket március 4-én (hétfőn) 16 óráig emailben értesítjük a szóbeli meghallgatásuk (március 5-8. közötti) időpontjáról.
Kérjük, hogy – bár a lehetőséget az eddig elért pontszámától függetlenül bárki kérheti – megfontoltan mérlegeljék, hogy élnek-e vele. (Tájékoztatásul közöljük, hogy az előző felvételi eljárásban 8 pont volt a szóbeli ponthatárhoz képest a legnagyobb lemaradás, amivel egy jelentkező még felvételt tudott nyerni.)
Akik rendkívüli szóbeli meghallgatást kérnek, azoknak a jelentkezését a többi jelentkezővel azonos feltételek mellett bíráljuk el. A szóbeli ponthatárt el nem érő jelentkezőknek nem nulla, de a többi jelentkezőhöz képest kevesebb esélyük van arra, hogy felvételt nyerjenek, és ez az esély annál kisebb, minél nagyobb a különbség a jelentkező pontszáma és a szóbeli ponthatár között. Amennyiben a jelentkező pontszáma és a szóbeli ponthatár között a különbség 10-15 pontnál nagyobb, akkor ez az esély elhanyagolható.

A szóbeli meghallgatáson részt nem vett tanulók jelentkezését elutasítjuk. A szóbeli vizsgákat követően 2024. március 19-én (kedden) hozzuk nyilvánosságra az ideiglenes felvételi jegyzéket honlapunkon. Addig valamennyi érdekelt türelmét és megértését kérjük, mert részeredményekről, pontszámokról sem telefonon, sem más módon nem áll módunkban előzetes tájékoztatást adni.

A szóbeli vizsgára érkezők figyelmét felhívjuk, hogy a gimnázium környékén este 18 óráig fizetős a parkolás. Az iskola előtti kis utcában (a Nagyszombat utca szervizútján) táblával jelzett várakozási tilalom van érvényben, és a Közterület Felügyelet rendszeresen megbünteti az ezt figyelmen kívül hagyókat.
Ezért a szóbeli felvételi vizsgák ideje alatt az iskola udvarán parkolási lehetőséget biztosítunk az autóval érkezőknek. Az udvarra a Szőlő utcai kapun át hajthatnak be. Az autókat a sportpályán parkolják le, majd ezután a gimnázium épületébe a főbejáraton át léphetnek be, mely az udvar bejáratától a Szőlő utca-Nagyszombat utca útvonalon kb. 100 méteres sétával érhető el. Aki pedig megteheti, azt kérjük, hogy vegye igénybe a közösségi közlekedést.

Budapest, 2024. február 28.

Minden jelentkezőnek további sikereket kíván
Kis Róbert, igazgató

 

Gyakran ismételt kérdések

Gyermekemnek a rangsorban feltüntetett pontszáma téves. Hogyan lehet ezt ellenőrizni?
Pontszámítási módszereinket felvételi tájékoztatónkban közzétettük, a jelentkezők pontszámát ennek alapján számítottuk ki. Amennyiben (minden igyekezetünk ellenére) adatrögzítési vagy számítási hibát követtünk el, azt természetesen korrigáljuk. Kérjük, hogy ha hibát tapasztalnak, azt haladéktalanul jelezzék emailen.

A gyermekem számára kiírt szóbeli vizsgaidőpont nem megfelelő. Van-e lehetőség ennek módosítására?
Mivel a szóbeli vizsgák egy héten át több párhuzamos bizottságban szoros beosztás szerint zajlanak, ezért időpontmódosítási kéréseket csak valóban elháríthatatlan akadály (pl. orvosi igazolással igazolt betegség, külföldi tartózkodás) esetén tudunk megfontolni. Kérjük, hogy ilyen esetben haladéktalanul jelezzék a problémát emailen.

Gyermekem eredetileg nem jelentkezett a német tagozatra, de a pontszámával ott jobb esélyei lennének. Van-e arra lehetőség, hogy ezen a tagozaton is meghallgassák?
Erre nincs lehetőség. A jelentkezési lap leadása után iskolánkban nincs mód új tagozat megjelölésére.

Gyermekem csak 1-2 ponttal maradt el a közzétett ponthatártól. Van-e arra lehetőség, hogy ő is megkapja a szóbeli meghallgatás lehetőségét?
Igen, ezt a lehetőséget egy űrlap kitöltésével lehet kérni. Részletesebb információk erről a fenti tájékoztatóban olvashatók.

Gyermekem az angol tagozaton elérte a szóbeli ponthatárt, de matematika tagozaton nem. Van-e arra lehetőség, hogy az angol mellett a matematika tagozaton is, vagy pedig az angol helyett csak a matematika tagozaton tegyen szóbeli vizsgát?
Lehetőség van arra, hogy ebben az esetben a jelentkező a matematika tagozaton tegyen szóbeli vizsgát, de ennek az a feltétele, hogy valamennyi olyan tagozaton visszalépjen a szóbeli vizsgától, amelyiken elérte a szóbeli ponthatárt.

Gyermekem egyik megjelölt tagozaton sem érte el a szóbeli ponthatárt, így kérelmezzük a rendkívüli szóbeli meghallgatást. Van-e arra lehetőség, hogy az angol és a matematika tagozaton is meghallgassák, és a jobban sikerült eredményt vegyék figyelembe?
Erre nincs lehetőség. Rendkívüli szóbeli meghallgatást csak egy kiválasztott tagozaton lehet kérni.

Gyermekem egyik megjelölt tagozaton sem érte el a szóbeli ponthatárt, így kérelmezzük a rendkívüli szóbeli meghallgatást. Bár német tagozatra korábban nem jelentkezett, ott kisebb az elmaradása a szóbeli ponthatártól. Van-e arra lehetőség, hogy a német tagozaton hallgassák őt meg?
Erre nincs lehetőség. Rendkívüli szóbeli meghallgatást csak olyan tagozaton lehet kérni, amelyet a jelentkezési lapon korábban megjelöltek.

Gyermekem egyik megjelölt tagozaton sem érte el a szóbeli ponthatárt, így kérelmezzük a rendkívüli szóbeli meghallgatást. Mennyi esélye van arra, hogy felvételt nyerjen?
A szóbeli ponthatárt el nem érő jelentkezőknek nem nulla, de a többi jelentkezőhöz képest kevesebb esélyük van arra, hogy felvételt nyerjenek, és ez az esély annál kisebb, minél nagyobb a különbség a jelentkező pontszáma és a szóbeli ponthatár között. Az előző felvételi eljárásban 8 pont volt a szóbeli ponthatárhoz képest a legnagyobb lemaradás, amivel egy jelentkező még felvételt tudott nyerni, és a végül felvételt nyert jelentkezők közül (a négy osztályban) összesen 15-en voltak olyanok, akik a rendkívüli szóbeli meghallgatáson vettek részt.