1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvétel » Felvételi eljárás 2023/24 » Az Óbudai Árpád Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2024/25-ös tanévre » A felvételi eredmények elbírálása

A felvételi eredmények elbírálása

A felvételin összesen 400 pont érhető el az alábbiak szerint:

Hozott pontok 120 pont 30%
Központi írásbeli 200 pont 50%
Szóbeli 80 pont 20%
Összes pontszám 400 pont 100%

A központi írásbeli vizsgán összesen 200 pont érhető el. A magyar és a matematika írásbeli vizsga pontszámát az egyes tagozatokon eltérő súllyal vesszük figyelembe az alábbiak szerint:

Tagozat Magyar * Matematika
nyelvi (0041, 0042, 0061, 0064) 100 pont 100 pont
speciális matematika (0062) 50 pont 150 pont
természettudományi (0063) 75 pont 125 pont

A hozott pontok számításánál

  • a hat évfolyamos képzésre jelentkezők esetén az 5. év végén és a 6. év félévében;
  • a négy évfolyamos képzésre jelentkezők esetén a 7. év végén és a 8. év félévében

a magyar irodalom, a magyar nyelvtan, a matematika, egy tanult idegen nyelv, a történelem és a természetismeret (vagy bármilyen természettudományos) tantárgyból szerzett osztályzatokat vesszük figyelembe. A kapott osztályzatokat az alábbi táblázatból kiolvasható értékekkel súlyozva kapjuk a maximálisan elérhető 120 pontot. Kérjük, hogy valamennyi említett tantárgy osztályzatait tüntessék fel a jelentkezési lapjukon.

Tagozat A hozott tárgyak szorzói
Magyar irodalom Magyar nyelvtan Matematika Idegen nyelv Történelem Természet-ismeret
nyelvi (0041, 0042, 0061, 0064) 1 1 2 4 2 2
speciális matematika (0062) 1 1 4 2 2 2
természettudományi (0063) 1 1 3 2 2 3

A központi írásbeli felvételi vizsgákat követően az Óbudai Árpád Gimnáziumba jelentkezett tanulókról hozott pontjaik és az írásbeli vizsgán elért eredményük alapján ideiglenes rangsor készül, melyet 2024. február 28-án hozunk nyilvánosságra.

A 0061-es és 0062-es kódszámú tagozatainkon e rangsor legfeljebb első 14 helyezettjének, a 0041-es kódszámú tagozatunkon e rangsor legfeljebb első 10 helyezettjéneka 0042-es, 0063-as és 0064-es kódszámú tagozatainkon a rangsor legfeljebb első 7 helyezettjének a szóbeli vizsgák alkalmával a tantárgyi szóbeli vizsgán nem, csak egy osztályfőnöki beszélgetésen kell részt venniük. (Azonos összes pontszám esetén elsősorban a hozott pontokban elért pontszám, másodsorban a 0062-es és a 0063-as tagozaton a matematika, a többi tagozaton pedig a magyar írásbeli vizsga pontszáma alapján rangsorolunk.) Ők az ebben a rangsorban elfoglalt sorszámukkal fognak szerepelni a 2024. március 19-én nyilvánosságra hozandó ideiglenes felvételi jegyzékben is. (Az ideiglenes felvételi jegyzéken közülük azokat nem rangsoroljuk, akik az osztályfőnöki beszélgetésen nem jelennek meg.)

* Nem magyar anyanyelvű, a magyar nyelvet folyékonyan nem beszélő jelentkezők esetén a magyar írásbeli eredmény beszámításánál egyedi elbírálást alkalmazhatunk.