1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvétel » Felvételi eljárás 2023/24 » Az Óbudai Árpád Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2024/25-ös tanévre » A gimnáziumi képzés jellege, az egyes osztályok óratervei

A gimnáziumi képzés jellege, az egyes osztályok óratervei

Minden, alább részletezett óratervünk a pedagógiai programunk és a helyi tantervünk része. Ezek tanulmányozása segíthet a tagozatválasztással kapcsolatos döntések meghozatalában.

A szürke hátterű piros színnel írt óraszámok azt jelentik, hogy a jelzett évfolyamon az adott tantárgyat várhatóan csoportbontásban oktatjuk.

Hat évfolyamos, emelt óraszámú angol nyelvi tantervű gimnáziumi osztály (0061)

Hat évfolyamos, emelt óraszámú angol nyelvi tantervű gimnáziumi osztály (0061)

0061-es kód 7. 8. 9. 10. 11. 12. Összesen
évfolyam
magyar irodalom 3 2 3 4 4 4 20
magyar nyelv 1 1 1 1 1 1 6
angol nyelv 5 5 5 5 6 26
második idegen nyelv 3 3 4 5 15
matematika 4 3 3 3 4 5 22
történelem és állampolgári ismeretek 2 3 2 2 3 5 17
erkölcstan vagy hittan 1 1 2
etika, filozófia 2 2
biológia 1,5 2 3 2 8,5
fizika 1,5 2 2 3 8,5
kémia 1,5 2 1,5 1,5 6,5
földrajz 1,5 2 1,5 1,5 6,5
természettudomány 2 2
ének-zene 1 1 1 1 1 5
vizuális kultúra 1 1 1 1 4
mozgóképkultúra és médiaismeret 1 1
digitális kultúra 1 1 2 1 2 7
technika és tervezés 1 1
testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 30
osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 6
fakultáció 4* 4* 8
összesen 32 32 35 35 36* 32* 202

* a 4 óra fakultáció igény szerint

Ez az osztályunk a 9-10. évfolyamon eggyel megnövelt óraszámban tanulja a magyar irodalmat, valamint a 11-12. évfolyamon a magyar irodalmat és a történelmet csoportbontásban tanítjuk az osztályban.

Hat évfolyamos, speciális matematika tantervű gimnáziumi osztály (0062)

Hat évfolyamos, speciális matematika tantervű gimnáziumi osztály (0062)

0062-es kód 7. 8. 9. 10. 11. 12. 11. 12. Összesen
évfolyam
magyar irodalom 3 2 2 3 4 4 18
magyar nyelv 1 1 1 1 1 1 6
angol nyelv 3 3 3 3 6   18
második idegen nyelv     3 3 4 5 15
matematika 6 6 6 6 6 7 4 5 37 / 33
történelem és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 3 4 15
erkölcstan vagy hittan 1 1 2
biológia 1,5 1,5 3 2 8
fizika 1,5 2 2 3 8,5
kémia 1,5 2 1,5 1,5   6,5
földrajz 1,5 1,5 1,5 1,5 6
természettudomány 2 2
ének-zene 1 1 1 1 1 5
vizuális kultúra 1 1 1 1 4
dráma és tánc 1 1
mozgóképkultúra és médiaismeret 1 1
digitális kultúra 1 1 2 1 2 7
technika és tervezés 1 1
testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 30
osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 6
fakultáció 2* 2* 4* 4* 4 / 8
összesen 32 32 35 35 36* 32* 36* 32* 202

A továbbtanulási elképzelések megváltozása esetén lehetőség van a tagozatról az utolsó 2 évben kilépni. A tagozatot elhagyók óraszámát (ott, ahol eltérés van) világoskék háttérszínnel tüntettük fel.

* a 2, illetve 4 óra fakultáció igény szerint

Ilyen jellegű képzést – az Óbudai Árpád Gimnáziumon kívül – a fővárosban csak a Berzsenyi Dániel Gimnázium, a Fazekas Mihály Gimnázium és a Szent István Gimnázium folytat. Az ebbe az osztályba jelentkezőknek ajánljuk a 2023. november 24-én (pénteken) 12 órától megrendezendő Amfiteátrum Kupa matematikaversenyen való részvételt, mely napon a matematika feladatsor megoldása után különböző érdekes természettudományi bemutatókon is részt vehetnek a diákok. A versenyről részletesen a www.amfikupa.hu oldalon olvashatnak.

Szintén a speciális matematika tantervű osztályokba jelentkezők figyelmébe ajánljuk a Pálmay Lóránt matematikai tehetségkutató versenyt, melynek írásbeli fordulóját 2024. január 11-én (csütörtökön) rendezi meg a négy felsorolt budapesti, speciális matematika tantervű képzést folytató iskola. Az írásbeli fordulón legjobb eredményt elérő versenyzők ezután még egy szóbeli fordulón is részt vesznek. A versenyről bővebb információt decemberben teszünk közzé a honlapunkon.

Hat évfolyamos, emelt óraszámú természettudományi tantervű gimnáziumi csoport (0063)

Hat évfolyamos, emelt óraszámú természettudományi tantervű gimnáziumi csoport (0063)

0063-as kód 7. 8. 9. 10. 11. 12. 11. 12. Összesen
évfolyam
magyar irodalom 3 2 2 3 4 4 18
magyar nyelv 1 1 1 1 1 1 6
angol nyelv 3 3 3 3 6 18
második idegen nyelv 3 3 4 5 15
matematika 4 3 3 3 4 5 22
történelem és állampolgári ismeretek 2 3 2 2 3 5 17
erkölcstan vagy hittan 1 1 2
biológia 2,5 3 3 3 11,5
fizika 1,5 2 2 3 8,5
kémia 3 2,5 4 3 12,5
földrajz 2 1,5 2 2     7,5
természettudomány 6 4 2 10 / 2
ének-zene 1 1 1 1 1 5
vizuális kultúra 1 1 1 1 4
mozgóképkultúra és médiaismeret 1 1
digitális kultúra 2 2 1 2 7
technika és tervezés 1 1
testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 30
osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 6
fakultáció 2*
2* 4* 4* 8
összesen 32 32 35 35 36* 36* 34* 34* 206/202

A továbbtanulási elképzelések megváltozása esetén lehetőség van a tagozatról az utolsó 2 évben kilépni. A tagozatot elhagyók óraszámát (ott, ahol eltérés van) világoskék háttérszínnel tüntettük fel.

* a 2, illetve 4 óra fakultáció igény szerint

Az ebbe a csoportba jelentkezőknek ajánljuk a 2024. február 14-én (szerdán) 14 órától megrendezendő, érdekes és játékos Karádi Károly természettudományi versenyen való részvételt. A verseny részleteiről január elején adunk honlapunkon tájékoztatást.

Hat évfolyamos, emelt óraszámú német nyelvi tantervű gimnáziumi csoport (0064)

Hat évfolyamos, emelt óraszámú német nyelvi tantervű gimnáziumi csoport (0064)

0064-es kód 7. 8. 9. 10. 11. 12. Összesen
évfolyam
magyar irodalom 3 2 2 3 4 4 18
magyar nyelv 1 1 1 1 1 1 6
német nyelv 5 5 5 5 6   26
második idegen nyelv     3 3 4 5 15
matematika 4 3 3 3 4 5 22
történelem és állampolgári ismeretek 2 3 2 2 3 5 17
erkölcstan vagy hittan 1 1 2
biológia 1,5 2 3
2 8,5
fizika 1,5 2 2 3 8,5
kémia 1,5 2 1,5 1,5     6,5
földrajz 1,5 2 1,5 1,5     6,5
természettudomány 2 2
ének-zene 1 1 1 1 1 5
vizuális kultúra 1 1 1 1 4
mozgóképkultúra és médiaismeret 1 1
digitális kultúra 1 2 2 1 2 7
technika és tervezés 1 1
testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 30
osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 6
fakultáció 4* 4* 8
összesen 32 32 34 34 36* 32* 200

* a 4 óra fakultáció igény szerint

Négy évfolyamos, speciális angol tantervű gimnáziumi csoport (0041)

Négy évfolyamos, speciális angol tantervű gimnáziumi csoport (0041)

0041-es kód 9. 10. 11. 12. Összesen
évfolyam
magyar irodalom 3 2 4 4 13
magyar nyelv 1 1 1 1 4
angol nyelv 6 6 6 4 22
második idegen nyelv 3 3 4 5 15
matematika 3 3 4 5 15
történelem és állampolgári ismeretek 2 2 3 5 12
biológia 3 2 5
fizika 2 3 5
kémia 1,5 1,5 3
földrajz 1,5 1,5 3
természettudomány 2 2
ének-zene 1 1 1 3
vizuális kultúra 1 1 2
mozgóképkultúra és médiaismeret  1 1
digitális kultúra 1 2 2 5
testnevelés és sport 5 5 5 5 20
osztályfőnöki 1 1 1 1 4
fakultáció 4* 4* 8
összesen 35 35 36* 36* 142

* a 4 óra fakultáció igény szerint

A 0041-es kóddal azonosított csoportunkba azokat a tanulókat várjuk, akiknek angol nyelvi tudása eléri vagy megközelíti a Közös Európai Referenciakeret (KER) B1 szintjét. Ennek teljesüléséről a szóbeli vizsga során győződünk meg. A követelmények pontos leírását A szóbeli felvételi követelményei című fejezetben részletezzük.

Az angol nyelv ilyen szintű ismerete igényének oka kettős. Ez az oktatási forma egyrészt a már eddig is emelt óraszámban tanulók részére nyújt korábbi tanulmányaiknak megfelelő gimnáziumi oktatást; másrészt a nyelvi orientáltságú tanulóknak ad lehetőséget, hogy fejlesszék készségüket magasabb szinten az általános iskola 8. osztálya után.

Négy évfolyamos, német nemzetiségi nyelvoktató gimnáziumi csoport (0042)

Négy évfolyamos, német nemzetiségi nyelvoktató gimnáziumi csoport (0042)

0042-es kód 9. 10. 11. 12. Összesen
évfolyam
magyar irodalom 3 2 4 4 13
magyar nyelv 1 1 1 1 4
német nemzetiségi nyelv és irodalom 5 5 5 3 18
hon- és népismeret 1 1 1 1 4
angol nyelv 3 3 4 5 15
matematika 3 3 4 5 15
történelem és állampolgári ismeretek 2 2 3 5 12
biológia 3 2 5
fizika 2 3 5
kémia 1,5 1,5 3
földrajz 1,5 1,5 3
természettudomány 2 2
ének-zene 1 1 1 3
vizuális kultúra 1 1 2
mozgóképkultúra és médiaismeret 1 1
digitális kultúra 1 2 2 5
testnevelés és sport 5 5 5 5 20
osztályfőnöki 1 1 1 1 4
fakultáció 4* 4* 8
összesen 35 35 36* 36* 142

* a 4 óra fakultáció igény szerint

Négy évfolyamos, nyelvoktató német nemzetiségi csoportjainkban magas óraszámban tanítjuk a német nyelvet. A német irodalom, a hon- és népismeret tantárgyak szintén helyet kapnak nyelvi programunkban. Az itt tanuló diákok rendszeresen német kulturális programokon és németországi cserelátogatáson vesznek/vehetnek részt.