1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Felvétel » Felvételi eljárás 2023/24 » Az Óbudai Árpád Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2024/25-ös tanévre » Nyelvtanulás

Nyelvtanulás

Minden gimnáziumi tanuló – a tantervekben meghatározottak szerint – két idegen nyelvet köteles tanulni. A választható idegen nyelvek: első nyelvként vagy az angol, vagy a német nyelv; második nyelvként (az első idegen nyelvtől különbözően) vagy az angol, vagy a német, vagy a francia, vagy a spanyol vagy az orosz nyelv. A második idegen nyelvi csoportokat a jelentkezők számától függően indítjuk.

Hat évfolyamos képzéseinken

A hetedik évfolyamtól az első két évben csak az első idegen nyelvet oktatjuk. Az idegen nyelvi csoportokban ezt meghatározza a csoportok jellege (vagy angol vagy német nyelv), a matematika tagozatos osztályban és a természettudományi csoportban az első idegen nyelv az angol nyelv. Ezt követően a kilencedik évfolyamon indul a második idegen nyelv tanítása*, kezdő szinten.

Négy évfolyamos képzéseinken

A kilencedik évfolyamot a speciális angol tantervű csoportban nálunk kezdők első idegen nyelvként az angol nyelvet tanulják.
A képzés jellegéből fakadóan a német nemzetiségi nyelvoktató csoportban tanított első idegen nyelv a német, mely kiegészül a német nyelven oktatott német irodalom és a hon- és népismeret tantárgyakkal. Mindkét csoport tanulói második idegen nyelvüket a fentebb felsoroltak közül választhatják.*

* Nyolcadik osztály végén, illetve a kilencedik évfolyamra felvettek körében a második idegen nyelvet tekintve felmérjük a tanulói igényeket, s ezeket a gimnázium lehetőségeivel egyeztetve, igazgatói döntés alapján hozzuk létre a csoportokat.