1034 Budapest, Nagyszombat utca 19. | Telefon/fax: (+36 1) 388-7120
Főoldal » Krónika » Márciusi – áprilisi krónika

Márciusi – áprilisi krónika

Március – április

Március 7.

Árpádos képzőművészek az öregdiák-találkozón

Március első keddjén, az árpádos öregdiákok hagyományos találkozóján megint büszkék lehettünk egy kicsit. Ezúttal a képzőművészek álltak a középpontban, összesen huszonhat művész: festők, grafikusok, szobrászok, fotográfusok.

Az aulában tartott megnyitón Herczeg János, 1952-ben érettségizett diákunk egykori rajzórai történeteken keresztül két művésztanár, a legendás Kássa Gábor és Szövényi-Lux Géza portréját rajzolta meg rendkívül élvezetesen és érzékletesen.

Ezután a látogatók felkerekedtek, hogy a könyvtárral egybenyitott galérián megtekintsék a kiállítást. Tizenkét egykori tanárunk és tizennégy egykori diákunk művészi életútjával, illetve alkotásaival ismerkedhettek meg, az 1910-es évektől kezdve egészen napjainkig.

A sor Mátrai Vilmos festőművésszel indul, aki 1904-től tizenhat éven át tanított művészi rajzot gimnáziumunkban. Ahogy Gyimesi Róbert igazgató úr bevezetőjében említette, számunkra is tanulságos volt látni, hogy a nálunk tanító rajztanárok szinte valamennyien egyben művészemberek is voltak. Talán ennek is szerepe volt abban, hogy diákjaik közül sokan a képzőművészet különböző területeit választották, ahol nagyszerű pályát futottak be, különböző művészeti díjak birtokosai lettek. Említsük meg, hogy öten közülük Munkácsy-díjasok, többen érdemes művészek, kiváló művészek.

Az alkotók közül nagyon sokan eljöttek, öröm és megtiszteltetés volt velük találkozni, beszélgetni. És persze jó volt látni a sok érdeklődőt, az évről évre visszajáró árpádosokat is. Az alkotások nézegetése közben a könyvtárat örömteli találkozások, baráti beszélgetések zsivaja töltötte meg.

A találkozó szomorú aktualitása volt, hogy Burger Barna fotográfus, 1984-ben végzett diákunk már nem lehetett köztünk, néhány nappal ezelőtt bekövetkezett halála miatt. Alkotásaival mégis velünk volt, emlékét megőrizzük.

A kiállítást egy hétig nyitva tartja kapuit, hogy az ifjabb árpádosok is láthassák, mit hagytak rájuk örökül a nagy „öregek”.

A kiállítást több hónapig tartó kutatómunka előzte meg. Buncsák Piroska tanárnő a régi évkönyvek alapján felkutatta, hogy az Árpád Gimnázium volt tanárai és diákjai közül kik foglalkoztak képzőművészettel, felkereste őket, anyagot gyűjtött munkásságukról. Az összegyűjtött anyag Svarczné Micheller Erzsébet tanárnő segítségével került fel a paravánokra.

A kiállításon szereplő képzőművészeink

Tanáraink
Mátrai Vilmos festő, grafikus, iparművész 1904-1920
Barkász Lajos festőművész 1921-1946
Kássa Gábor festőművész 1941-1949
Szövényi-Lux Géza festőművész 1949-1961 (óraadó)
Maksay László grafikus, művészettörténész 1965-1966
Szőnyi Jenő festőművész, grafikus 1963-1965 (óraadó)
Sárközy Elemér festőművész, restaurátor 1967-1978
Zombori Béla rajz és vizuális kultúra tanár,

egyetemi oktató

1978-1983
Merényi György művészeti író 1985-1991
Kiss Virág művészetterapeuta, vizuális nevelő 1996-1998
Gergely Nóra grafikus, festő, keramikus, videoművész 1997-2008
Svarczné Micheller Erzsébet rajz és vizuális kultúra tanár 2008-

 

Diákjaink
Vígh Tamás Munkácsy-, Kossuth-díjas szobrász,
érdemes és kiváló művész
1936-1943
Mészáros Mihály Munkácsy-, Dante-, Ludwig-díjas szobrász 1945-1949
Segesdi György Munkácsy-díjas szobrász,
érdemes és kiváló művész
1941-1948
Márkus Károly szobrászművész 1945-1953
Kováts Albert Munkácsy-díjas festőművész,
művészeti író
1946-1954
Szabados Árpád Munkácsy-díjas festőművész, grafikus,

érdemes művész

1958-1962
Csengery Béla festőművész 1959-1962
Szervátiusz István faszobrász, farestaurátor 1977-1979
Práczky István grafikus, tipográfus 1975-1979
Lengyel Rita grafikusművész 1973-1977
Burger Barna fotográfus 1979-1984
Juhász Ákos építész 1986-1990
Kristófy Dániel képzőművész 1999-2005
Kelemen Bíborka MKE hallgatója 2006-2012

Buncsák Piroska

Március 15.

Megemlékezés

Feketéné Kovács Anikó tanárnő rendezte az idei megemlékezést.  A 8.a és a 11. évfolyam tanulói nemcsak szerepeltek, hanem alkotóként is részt vettek: a szabadságról fogalmazták meg gondolataikat.

A műsor a szabadság különböző értelmezéseit állította a középpontba. Ez a különbözőség azonban csak látszólagos, hiszen az idézett művek a tizenkilencedik századtól napjainkig arról szóltak, hogy minden ember szabadon dönt arról, hogy neki mit is jelent a szabadság.

Március 29.

Színházi előadás a könyvtárban

„MERT ÉN KARAMAZOV VAGYOK!” – MU SZÍNHÁZ-FÜGE

Dosztojevszkij művét Laboda Kornél rendezésében láthattuk a gimnázium könyvtárában. Az adaptációt, melynek címe Karamazov, a színészek közösen készítették, és a főiskola óta tartó barátságuk, tenni akarásuk, fiatal energiájuk, humoruk mind benne van a játékukban. Persze olyan kérdések sejlenek itt fel, mint a hit, a szeretet, a bűn – vagyis azok a kulcsmotívumok, amelyek valamennyi Dosztojevszkij regény alapját adják. Az előadás erejét a zenei betétek, a sokoldalú színészi játék, a rögtönzés adta. A színészek: Adorjáni Bálint – Dmitrij Karamazov, Orosz Ákos – Ivan Karamazov, Lazók Mátyás – Aljosa Karamazov, Jankovics Péter – Fjodor Karamazov/Szmergyakov szívesen maradtak velünk kicsit beszélgetni. Szó esett a próbafolyamatról, az első bemutatóról és a szerepek közti váltásokról. Természetesen csak a vázát tudták a cselekménynek eljátszani, céljuk inkább az volt, hogy a mai fiatalok megértsék a bennünk rejlő “karamazovság”-ot. A társulat a közeljövőben A félkegyelmű-t szeretné hasonlóképpen színre vinni.

Március 23-30.

Darmstadt 2017

Csütörtök, reggel 7 óra 20 perc. Míg másoknak egy átlagos, nekünk egy vonatozással teli nap kezdődött. Fél évvel azután, hogy a német cserediákjaink nálunk jártak Magyarországon, mi is elindultunk hozzájuk Németországba. Csak egy 12 órás vonatút választott el minket a partnereinktől.

Miután felpakoltuk a bőröndöket és elfoglaltuk a helyünket, 7 óra 40 perckor elindultunk a vonattal, amellyel egészen Münchenig utaztunk. Az út kellemesen telt, volt, aki zenét hallgatva nézett ki az ablakon, voltak, akik könyvet olvastak, laptopoztak, vagy a mi esetünkben, akik kártyáztak. Az átszállásig 7 óra telt el, de (szerintem) a vonaton töltött idő olyan gyorsan repült, mint a sicc! J

Az átszállás után zakatolt tovább a vonat Darmstadt felé. Megérkezésünkkor izgatottan szálltunk le a vonatról, partnereinket keresve. A nagy találkozás után mindenki elindult a fogadó családok otthonába, ahol megismerkedtünk cserediákjaink családjával, illetve egy kellemes vacsorát is elfogyasztottunk.

Pénteken, vagyis az első napunkon a 42 fős társaságunkat két részre osztották. Egyik fele az EUMETSAT központot, másik fele a Mathildenhöhét tekintette meg, majd pedig cseréltek. Egész délelőtt hideg szeles idő uralkodott a városban, így mindannyian reménykedtünk, hogy a délutáni programig, a kalandparkig melegebb, napos idő lesz. Így is történt! J

Szombaton késő délelőtt a Landesmuseumba látogattunk el, ami egy hatalmas, szép, többszintes épület volt, természetesen több részleggel: a festészet és szobrászat mellett kőzetekkel és állatokkal is foglalkoztak a kiállítások. A napos délutánt mindenki a partnerével és barátaival töltötte el.

A harmadik napunkon, vagyis vasárnap szabadon dönthettünk az aznapi programról. Többen elmentek élményfürdőbe, voltak, akik Frankfurtba látogattak el, mások parkokban töltötték az időt, vagy vásároltak, illetve focizni mentek.

Hétfő reggel. Iskola… Annak ellenére, hogy milyen érzést vált ki ez a három szó az emberből, egy kellemes délelőttöt töltöttünk el Darmstadt egyik gimnáziumában. Az igazgató úr köszöntötte a magyar diákokat, a német diákok megmutatták nekünk az iskolát, majd pedig mindenki részt vett egy 90 perces német (vagyis egy ottani „magyar”) órán. Projektmunkára csak úgy, mint Magyarországon, itt is sor került: a hat fős csapatokat a tanárok alakították ki sorsolással, a feladatunk pedig nem volt a legnehezebb: kaptunk kinyomtatott képeket a budapesti illetve az addigi darmstadtos napokról, ezekhez kellett szövegeket írnunk, majd pedig minden csapat felrakta az alkotását egy nagy táblára.

A munka végeztével a német tanulók vizsgázni, míg a magyar diákok portyára (Stadtrallye) indultak. 4-5 fős csapatokra osztva oldottuk meg a várossal kapcsolatos feladatsort, amelynek eredményeképpen megismertük Darmstadt látványosságait. Este pedig az egész csapat elment bowlingozni, ahol mondani sem kell, egy kellemes estét töltöttünk el. J

Kedden, vagyis az ötödik napunkon Heidelbergbe utaztunk. A közös sétálás során megtekintettük az Alte Brückét („öreg híd”), az óvárost, aztán mindenki szabadidőt kapott, amit többen vásárlással, fotózással vagy pedig nézelődéssel töltött. A megbeszélt találkozó után közösen indultunk el a heidelbergi várba, amit az idegenvezetőnknek hála alaposan megnéztünk.

Szerdán a darmstadti pályaudvaron találkoztunk, majd vonattal elmentünk Frankfurtba. A városban Heidelberghez hasonlóan közösen nézelődtünk. Ellátogattunk a Goethe-házba (Goethehaus), felsétáltunk a dóm tornyába (ahova egy nagyon hosszú csigalépcső vezetett fel), délután pedig ismét szabadidőt kaptunk a városban. Az utolsó esténket az iskola egyik pihenőtermében, közösen töltöttük el. Az evés-ivás mellett nemcsak beszélgettünk, hanem táncoltunk is. J

 

Csütörtök, reggel 8 óra. Újra egy vonatozással teli nap kezdődött. Ezúttal viszont német partnereinktől – vagyis barátainktól – búcsúztunk el, ki tudja, hogy mennyi időre. A sűrű, nevetéssel teli programoknak vége lett, mi pedig elindultunk haza Magyarországra. Ez a kétszer hét nap, amit a cserediákjainkkal töltöttünk, felejthetetlen marad, hiszen rengeteg szép, új és vicces emlékkel gazdagodtunk!

Március 31.

Gombár-bemutató

Április 11-12.

Iskolanap

A programot Lőrincz Andrea tanárnő és a Diáktanács állította össze, szervezte.

Bécsy Bence: Gravitációs hullámokkal a feketelyukak nyomában

Beszélgetés Imre Géza kétszeres olimpiai ezüst- és bronzérmes
párbajtőrvívóval

Dr. Csomós Ákos: Orvos az intenzív osztályon: döntés egy pillanat alatt

Árpádos örediák a világ tetején – Dr. Neszmélyi Emil előadása a
Mount Everest-expedíciójáról

Lieber Tamás: Újrafelfedezett kristálybarlangok Dorog határában

Ironman testközelből – beszélgetés Nagy Gergely háromszoros Balatonman győztessel

Dalok szárnyán angolul – daltanulás az angoltanárokkal

Régi könyvek titkai – Tanulj meg márványozni Szakmári Klárával!

Bujutsu-kai Kenshin-ryú – Szamuráj harcművészet

Adrian Mole újabb kínszenvedései a kamaszkor küszöbén
(Sue Townsend regénye nyomán) – az ÁSZ Hard Fight előadása

MOZAIK Múzeumtúra a 7. és 8. évfolyamnak

Elsősegély és újraélesztés Sajerli Csabával

Nánay Mihály: Vadkeleti kalandok – Moldva,Transznyisztria,Csernobil

Európai népek táncai (belga, észt, finn, francia, lett, litván, skót táncok)
– Tánctanulás Szebenyi Katalin tanárnővel

Treiber Gabriella: Előttünk az élet – beszélgetés a jövő- és családtervezésről
Csak 11-12. évfolyamosoknak)

Filmvetítés: Vakfolt (Slemmer Ádám filmje)

Filmvetítés: Tiszta szívvel (Till Attila filmje)

MOZAIK Múzeumtúra a 7. és 8. évfolyamnak

Fiatalok a középpontban – Beszélgetés Sodró Elizával, a Radnóti Színház
művésznőjével

Magyar háziverseny döntője

Celebek, trollok, boltkórosok -korunk etikai problémái a 12.évfolyam
tolmácsolásában

Icsei Ferencné (rendőrszázados, bűnügyi főtechnikus): Magyar CIS  –
így dolgoznak a bűnügyi technikusok

Király Júlia: “Válságos pénzügyeink”

Így készült a Vakfolt – beszélgetés Slemmer Ádám rendezővel és
a film szereplőivel, alkotóival

Kutató diákok kalandozásai a múltban

Atomenergia hasznosítása – dr. Aszódi Attila, a paksi bővítésért felelős
kormánybiztos előadása

Csiba Zsolt: Török versek török húros hangszeren
((saz/baglama)

Dr. Seifert Tibor: Történelem a számlák tükrében

Entdecke Südtirol mit dem Smartphone! – német vetélkedő

Kendo: betekintés a kard útjába – Németh Péter és a kendósok bemutatója

Titkok kamrái – séta az iskola rejtett zugaiban

Társasjáték határok nélkül

Tiszta szívvel – beszélgetés Till Attilával és Fenyvesi Zoltánnal,
a film főszereplőjével

Keretek között – a  RIM (Radnóti Ifjúsági Műhely) előadása

Láng Benedek: A történelem öt leghíresebb megfejtetlen titkosírása

Fleiner Tamás: Csődjáték a talmudban

Beszélgetés Győrfi Pállal, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjével

Erdélyi Tibor: Egy közösség “jó döntéseinek” receptje – amit a
méhektől tanulhatunk

Társasjáték határok nélkül

Bujutsu-kai Kenshin-ryú – Szamuráj harcművészet

Beszélgetés Szilágyi Áron kétszeres olimpiai bajnok kardvívóval

“És látom Őt” – Dobos László&VersBand koncert (Elhangzanak magyar szerzők –
többek között Kosztolányi Dezső A szegény kisgyermek panaszai c. kötetéből
válogatott – megzenésített versei.) Közreműködik: Orosz Flóra

Színes, robban, szikrázik – Látványos kémiai kísérletek a közönség közreműködésével –
előadók a kémiatanárok

Héger Tamás: Játékok és matematika – ízelítő egy kombinatorikai
problémából

Gyarmati Gergely és Kovács Bence: Karrier management – Hogyan kezd és építsd a pályafutásod

Élet kerekesszékben – bár egy kicsit másképp     Beszélgetés Kemény Ágnessel

Táncház Lenvirág módra – néptánctanulás a Lenvirág együttes táncosaival

Történelmi vetélkedő – A történelem nagy admirálisai és tengeri csatái

Ökölvívás, önvédelem, fit box aerobic Nagy “Csonttörő” Jánossal, profi
ökölvívó világbajnokkal

A BLØW zenekar koncertje (a programért nem jár aláírás)

Minden perc értékes – jótékonysági futás (vagy gyaloglás) a Magyar
Hospice Alapítány javára

 

Április 11.

A Költészet Napja

Vidám költészetnapot Mindenkinek!

Ezen a napon a magyar költészet és próza, valamint a népi kultúra és népdal, a megzenésített versek gyöngyszemeiből válogattunk. A megemlékezés szervezője Molnárné Vámos Katalin volt.

  1. szünet: kiállítás-megnyitó irodalmi művekhez, versekhez készült illusztrációkból Svarczné Micheller Erzsébet tanárnő vezetésével,

Miklós Zoltán pedagógiai asszisztens – Bettes István: A hangya kalandja, Kis cseplesz tátika (Végül egy csokor, W. S. síremlékére), Romhányi József: Egy szú végrendelete, szavalatok gömöri tájnyelven

  1. szünet: Siklós Csenge (11.c) – két gyimesi népdal,

Jézus Krisztus és Szent Péter, mesebeszéd

  1. szünet: Erdélyi Flóra (8.c) – Karinthy Frigyes: Tanítom a kisfiamat, karcolat
  1. szünet: Boda Dorka és Garai László (10.a) – Cseh Tamás: Csönded vagyok, énekelt vers gitárkísérettel

Kővári Kinga (8.c) – József Attila: Csak az olvassa…, szavalat

  1. szünet: Dióssy Panka és Skrodzki Sandra (12.a) – Radnóti Miklós: Bájoló, megzenésített vers (Szabó Balázs)

a 8.c osztály diákcsoportja – József Attila: Betlehemi királyok, jelenet

 

Az időszak más eseményeiről itt olvashatnak

Hajdú Kata és Simon Zsófia diákolimpiai bajnokok lettek

Tanulóink kiemelkedő eredményei 2016/17-ben

Második helyezés a fizika OKTV döntőjében – Frissítve: árpádos diák a fizika diákolimpiai csapatban!

AFS vendégek látogatása iskolánkban

Kiemelkedő eredmény a “2+1” irodalmi és filmes műelemző versenyen

Gombár-bemutató 2017

A fantasztikum a nyugatosok kezén

Fiatalok a filmvásznon – találkozás Goda Krisztinával

Második helyezés a Bolyai matematika csapatverseny döntőjében

Kórus